กำหนดแป้นพิมพ์ลัดของคุณได้เอง

สิ่งสำคัญ   บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถกำหนดแป้นพิมพ์ลัดได้เองด้วยการกำหนดแป้นพิมพ์ลัด (หรือแป้นลัด) ให้กับคำสั่ง แมโคร ฟอนต์ สไตล์ หรือสัญลักษณ์ที่ใช้บ่อย อีกทั้งคุณยังสามารถเอาแป้นพิมพ์ลัดออกได้เช่นกัน

ใช้แป้นพิมพ์โดยไม่ใช้เมาส์เพื่อกำหนด หรือยกเลิกแป้นพิมพ์ลัด

 1. ถ้าจำเป็น ให้กด ALT+F, T เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก Word และกดลูกศรลงเพื่อเลือก กำหนด Ribbon เอง

 2. กดแป้น TAB ซ้ำๆ จนกว่า กำหนดเอง จะถูกเลือก แล้วกด ENTER

 3. ในกล่อง ประเภท ให้กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลือกประเภทที่มีคำสั่งหรือรายการอื่นที่คุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้หรือเอาแป้นพิมพ์ลัดออก

 4. กดแป้น TAB เพื่อไปยังกล่อง คำสั่ง

 5. กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลือกชื่อของคำสั่งหรือรายการอื่นที่คุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้หรือเอาแป้นพิมพ์ลัดออก

  แป้นพิมพ์ลัดใด ๆ ที่ปัจจุบันกำหนดให้กับคำสั่งหรือสินค้าที่ปรากฏในกล่องแป้นปัจจุบัน (หรือปัจจุบันกำหนดให้กับ )

 6. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  กำหนดแป้นพิมพ์ลัด

  ให้เริ่มต้นแป้นพิมพ์ลัดด้วยแป้น CTRL หรือแป้นฟังก์ชันตัวใดตัวหนึ่ง

  1. กดแป้น TAB ซ้ำๆ จนกว่าเคอร์เซอร์จะอยู่ในกล่อง กดแป้นพิมพ์ลัดใหม่

  2. กดแป้นพิมพ์ผสมที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นแป้นพิมพ์ลัด ตัวอย่างเช่น กดแป้น CTRL บวกกับอีกแป้นที่คุณต้องการใช้

  3. ค้นหาคีย์ปัจจุบัน (หรือปัจจุบันกำหนดให้กับ ) เพื่อดูว่า การรวมกันของคีย์ถูกกำหนดให้เป็นคำสั่งหรือรายการอื่นไว้ ถ้ามีการกำหนดให้ชุดข้อมูล พิมพ์ชุดอื่น

   สิ่งสำคัญ  การกำหนดแป้นพิมพ์ผสมใหม่จะทำให้คุณไม่สามารถใช้แป้นพิมพ์ผสมนั้นเพื่อจุดประสงค์เดิมได้อีกต่อไป ตัวอย่างเช่น การกด CTRL+B จะเปลี่ยนข้อความที่เลือกให้เป็นตัวหนา ถ้าคุณกำหนด CTRL+B ให้กับคำสั่งใหม่หรือรายการอื่น คุณจะไม่สามารถทำข้อความให้เป็นตัวหนาได้ด้วยการกดแป้นพิมพ์ผสม CTRL+B นี้ได้อีกต่อไป นอกเสียจากว่าคุณจะได้คืนค่าการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้กลับไปสู่การตั้งค่าเริ่มต้นโดยการคลิก ตั้งค่าใหม่ทั้งหมด

  4. กดแป้น TAB ซ้ำๆ จนกว่ากล่อง บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงใน จะถูกเลือก

  5. กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเน้นชื่อเอกสารหรือเทมเพลตในขณะนั้นที่คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของแป้นพิมพ์ลัดลงไป จากนั้นกด ENTER

  6. กดแป้น TAB ซ้ำๆ จนกว่า กำหนด จะถูกเลือก แล้วกด ENTER

   หมายเหตุ  ถ้าคุณใช้แป้นพิมพ์ที่มีความสามารถทางการโปรแกรมได้ แป้นพิมพ์ผสม CTRL+ALT+F8 อาจสงวนเอาไว้แล้วเพื่อเริ่มการโปรแกรมด้วยแป้นพิมพ์

  เอาแป้นพิมพ์ลัดออก

  1. กดแป้น TAB ซ้ำๆ จนกว่ากล่อง บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงใน จะถูกเลือก

  2. กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเน้นชื่อเอกสารหรือเทมเพลตในขณะนั้นที่คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของแป้นพิมพ์ลัดลงไป จากนั้นกด ENTER

  3. กดแป้น SHIFT + TAB ซ้ำไปเรื่อย ๆ จนกว่าเคอร์เซอร์อยู่ในกล่องแป้นปัจจุบัน (หรือปัจจุบันกำหนดให้กับ )

  4. กดลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลือกแป้นพิมพ์ลัดที่คุณต้องการเอาออก

  5. กดแป้น TAB ซ้ำๆ จนกว่า เอาออก จะถูกเลือก แล้วกด ENTER

ใช้เมาส์เพื่อกำหนด หรือยกเลิกแป้นพิมพ์ลัด

 1. ถ้าจำเป็น ให้คลิกที่แท็บแฟ้ม คลิกตัวเลือก และคลิกที่แท็บRibbon ที่กำหนดเอง

 2. ในบานหน้าต่าง กำหนด Ribbon และแป้นพิมพ์ลัดเอง ให้คลิก กำหนดเอง

 3. ในกล่อง บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงใน ให้คลิกชื่อเอกสารหรือเทมเพลตในขณะนั้นที่คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของแป้นพิมพ์ลัดลงไป

 4. ในกล่อง ประเภท ให้คลิกประเภทที่มีคำสั่งหรือรายการอื่นที่คุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้ หรือเอาแป้นพิมพ์ลัดออก

 5. ในกล่อง คำสั่ง ให้คลิกชื่อของคำสั่งหรือรายการอื่นที่คุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้ หรือเอาแป้นพิมพ์ลัดออก

  แป้นพิมพ์ลัดใด ๆ ที่ปัจจุบันถูกกำหนดไปที่คำสั่งหรือรายการอื่น ที่ปรากฏขึ้นในกล่องแป้นปัจจุบัน (หรือปัจจุบันกำหนดให้กับ )

 6. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  กำหนดแป้นพิมพ์ลัด

  ให้เริ่มต้นแป้นพิมพ์ลัดด้วยแป้น CTRL หรือแป้นฟังก์ชันตัวใดตัวหนึ่ง

  1. ในกล่อง กดแป้นพิมพ์ลัดใหม่ ให้กดแป้นพิมพ์ผสมที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นแป้นพิมพ์ลัด ตัวอย่างเช่น กดแป้น CTRL บวกกับอีกแป้นที่คุณต้องการใช้

  2. ค้นหาคีย์ปัจจุบัน (หรือปัจจุบันกำหนดให้กับ ) เพื่อดูว่า การรวมกันของคีย์ถูกกำหนดให้เป็นคำสั่งหรือรายการอื่นไว้ ถ้ามีการกำหนดให้ชุดข้อมูล พิมพ์ชุดอื่น

   สิ่งสำคัญ  การกำหนดแป้นพิมพ์ผสมใหม่จะทำให้คุณไม่สามารถใช้แป้นพิมพ์ผสมนั้นเพื่อจุดประสงค์เดิมได้อีกต่อไป ตัวอย่างเช่น การกด CTRL+B จะเปลี่ยนข้อความที่เลือกให้เป็นตัวหนา ถ้าคุณกำหนด CTRL+B ให้กับคำสั่งใหม่หรือรายการอื่น คุณจะไม่สามารถทำข้อความให้เป็นตัวหนาได้ด้วยการกดแป้นพิมพ์ผสม CTRL+B นี้ได้อีกต่อไป นอกเสียจากว่าคุณจะได้คืนค่าการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้กลับไปสู่การตั้งค่าเริ่มต้นโดยการคลิก ตั้งค่าใหม่ทั้งหมด

  3. คลิก กำหนด

   หมายเหตุ  ถ้าคุณใช้คีย์บอร์ดที่มีความสามารถทางการโปรแกรมได้ แป้นพิมพ์ผสม CTRL+ALT+F8 อาจสงวนเอาไว้แล้วเพื่อเริ่มการโปรแกรมด้วยคีย์บอร์ด

  เอาแป้นพิมพ์ลัดออก

  1. ในกล่องแป้นปัจจุบัน (หรือปัจจุบันกำหนดให้กับ ) คลิกแป้นพิมพ์ลัดที่คุณต้องการเอาออก

  2. คลิก เอาออก

หมายเหตุ  ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

นำไปใช้กับ: Word 2016, Word 2013, Word 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา