กำหนดมุมมองในโปรแกรมประยุกต์การเข้าถึง ด้วยการสร้างแมโครอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้

ด้วยแมโครส่วนติดต่อคุณสามารถใช้แอคชันอย่างเช่น การเปิดมุมมองอื่น การใช้ตัวกรอง หรือการสร้างระเบียนใหม่ได้ แมโคร UI “ฝังตัว” มีสองประเภท ซึ่งแนบกับวัตถุของส่วนติดต่อผู้ใช้โดยตรง เช่น ปุ่มคำสั่ง กล่องคำสั่งผสม หรือปุ่มแถบแอคชัน และแมโคร UI แบบ “สแตนด์อโลน” ที่มีอยู่ในวัตถุแมโคร

เพื่อหลีกเลี่ยงโค้ดที่ซ้ำกัน ให้นำแมโคร UI สแตนด์อโลนมาใช้ใหม่ด้วยการเรียกจากแมโครอื่น คุณจะเห็นแมโคร UI แสตนด์อโลนในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ แมโคร แต่คุณจะไม่สามารถเรียกใช้แมโครจากส่วนนี้ได้โดยตรง ใช้แอคชัน RunMacro เพื่อเรียกใช้แมโคร UI แสตนด์อโลนจากแมโคร UI ฝังตัว

การสร้างแมโคร UI ฝังตัว

แมโคร UI ฝังตัวจะทำงานเมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในมุมมอง เช่น การคลิกปุ่ม การเลือกรายการในกล่องคำสั่งผสม หรือการโหลดมุมมอง แมโครกลายเป็นส่วนหนึ่งของมุมมองหรือตัวควบคุมที่แมโครฝังตัวอยู่

เหตุการณ์ที่คุณสามารถเพิ่มแมโคร UI ในตัวควบคุมหรือมุมมองได้มีดังนี้

ประเภทของเหตุการณ์

เมื่อเกิดเหตุการณ์

หลังการอัปเดต

หลังจากที่คุณพิมพ์ข้อมูลในตัวควบคุมหรือเลือกรายการในตัวควบคุมรายการ

เมื่อคลิก

เมื่อตัวควบคุมถูกเลือก

เมื่อเรียกใช้งานในปัจจุบัน

เมื่อผู้ใช้ย้ายไปที่ระเบียนอื่นในมุมมอง

เมื่อโหลด

เมื่อมุมมองถูกเปิด

และเหตุการณ์ที่ตัวควบคุมสนับสนุนมีดังนี้

ตัวควบคุมหรือประเภทของวัตถุ

เหตุการณ์ที่ได้รับการสนับสนุน

ปุ่มแถบแอคชัน

เมื่อคลิก

การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

หลังการอัปเดต, เมื่อคลิก

ปุ่ม

เมื่อคลิก

กล่องกาเครื่องหมาย

หลังการอัปเดต

กล่องคำสั่งผสม

หลังการอัปเดต

ไฮเปอร์ลิงก์

หลังการอัปเดต, เมื่อคลิก

รูป

เมื่อคลิก

ป้ายชื่อ

เมื่อคลิก

กล่องข้อความแบบหลายบรรทัด

หลังการอัปเดต, เมื่อคลิก

กล่องข้อความ

หลังการอัปเดต, เมื่อคลิก

มุมมอง

เมื่อเรียกใช้งานในปัจจุบัน, เมื่อโหลด

วิธีการสร้างแมโคร UI ฝังตัว

 1. เลือกตัวควบคุมที่คุณต้องการฝังแมโคร

 2. คลิกปุ่ม แอคชัน Access จะเปิดกล่องโต้ตอบ แอคชัน ของแอคชันแบบกำหนดเอง

  ปุ่มแอคชันของปุ่มคำสั่งในมุมมอง

 1. คลิกเหตุการณ์ที่คุณต้องการแนบแมโคร
  Access จะแสดงแมโครเปล่าในมุมมองการออกแบบแมโคร คุณสามารถเริ่มเพิ่มแอคชันได้เลย

การสร้างแมโคร UI สแตนด์อโลน

 1. คลิก หน้าแรก > ขั้นสูง > แมโคร

Access จะแสดงแมโครเปล่าในมุมมองการออกแบบแมโคร คุณสามารถเริ่มเพิ่มแอคชันได้เลย

 1. คลิก บันทึก ใส่ชื่อแมโครในกล่อง ชื่อแมโคร จากนั้นคลิก ตกลง

เคล็ดลับสำหรับการสร้างแมโคร UI

เคล็ดลับนี้จะช่วยให้คุณสร้างแมโครได้อย่างราบลื่น

 • การอ้างอิงเขตข้อมูลในแมโคร ให้ใช้รูปแบบ [ชื่อตาราง].[ชื่อเขตข้อมูล] ยกตัวอย่างเช่น ใช้ [งาน].[วันครบกำหนด] เพื่ออ้างอิงถึงเขตข้อมูล วันครบกำหนด และ [งาน].[สถานะ] เพื่ออ้างอิงถึงเขตข้อมูล สถานะ

 • ก่อนจะสร้างแมโคร UI ฝังตัว ควรจดชื่อตาราง เขตข้อมูล และตัวควบคุมที่คุณวางแผนจะใช้ไว้ก่อน เพราะขณะทำงานอยู่ในแท็บใดแท็บหนึ่ง คุณจะไม่สามารถสลับไปแท็บอื่นได้

 • หมั่นกดบันทึกอยู่เสมอ

นำไปใช้กับ: Access 2016 Developer, Access 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา