กำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบใน Office 365

ในฐานะที่คุณเป็นผู้ซื้อการสมัครใช้งาน Office 365 คุณจึงเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลาง หมายความว่าคุณสามารถควบคุมชุดผลิตภัณฑ์ Office 365 ได้อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบให้กับผู้ใช้เพื่อช่วยคุณจัดการ Office 365 ในการดำเนินงานต่างๆ ได้ พวกเขาจึงสามารถทำงานในศูนย์การจัดการ Office 365 ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการช่วยรีเซ็ตรหัสผ่าน คุณสามารถมอบหมายใครบางคนให้มีบทบาทผู้ดูแลรหัสผ่านได้

สำหรับรายการบทบาทผู้ดูแลระบบและสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้ใน Office 365 ให้ดูเกี่ยวกับบทบาทผู้ดูแลระบบ Office 365

กำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบให้กับผู้ใช้ที่มีอยู่

คุณต้องได้รับ สิทธิ์จากผู้ดูแลระบบสากล เพื่อทำสิ่งนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365

 3. คลิก ผู้ใช้

  คลิกที่ผู้ใช้

 4. ในหน้า ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ให้เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงบทบาทผู้ดูแลระบบของเขา

 5. ถัดจาก บทบาท ให้คลิก แก้ไข

 6. เลือก ผู้ดูแลระบบแบบกำหนดเอง เพื่อดูรายการบทบาทที่เราได้ปรับให้เข้ากับคุณ สำหรับคำอธิบายของแต่ละบทบาท ให้ดูเกี่ยวกับบทบาทผู้ดูแลระบบ Office 365

 7. ในกล่อง อีเมลแอดเดรสสำรอง ให้พิมพ์อีเมลแอดเดรสที่ไม่เชื่อมต่อกับ Office 365 อีเมลแอดเดรสนี้ใช้สำหรับการแจ้งให้ทราบที่สำคัญ รวมถึงการรีเซ็ตรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณ ดังนั้น บุคคลจะต้องเข้าถึงบัญชีอีเมลนี้ได้ไม่ว่าพวกเขาจะสามารถเข้าถึง Office 365 ได้หรือไม่ก็ตาม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลสำรองนี้ ให้เปลี่ยนการกำหนดลักษณะที่ติดต่อของคุณบนหน้า เกี่ยวกับฉัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เปลี่ยนการกำหนดลักษณะที่ติดต่อของคุณ

 8. คลิก บันทึก และคลิก ปิด

 9. ถัดจาก โทรศัพท์สำนักงาน ให้คลิก แก้ไข

 10. ในกล่อง โทรศัพท์มือถือ ให้พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถรับข้อความ (SMS) ได้ รวมถึงใส่รหัสประเทศด้วยถ้ามี หมายเลขโทรศัพท์นี้ยังใช้ในกระบวนการการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณใหม่อีกด้วย

  คุณจำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถรับข้อความสำหรับการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ในกรณีที่มีการใช้เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้กับคุณ นั่นคือ

  • องค์กรของคุณมีโดเมนแบบกำหนดเองที่คุณได้ตั้งค่าเพื่อใช้กับ Office 365

  • การสมัครใช้งานบัญชีผู้ใช้ Office 365 ของคุณได้รับการซิงโครไนซ์ผ่านทางการซิงโครไนซ์ไดเรกทอรี

 11. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก บันทึก

ถ้าคุณรู้จัก PowerShell ดู กำหนดบทบาทให้บัญชีผู้ใช้กับ Office 365 PowerShell เหมาะสำหรับการกำหนดบทบาทผู้ใช้จำนวนหลายร้อย

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อกำหนดบทบาทให้ผู้ใช้นับสิบใน ศูนย์การจัดการ Office 365 แบบเก่า คุณไม่สามารถทำเช่นนี้ในศูนย์การจัดการการแสดงตัวอย่าง

คุณต้องได้รับ สิทธิ์จากผู้ดูแลระบบสากล เพื่อทำสิ่งนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365 แบบเก่า

 3. ไปที่ ผู้ใช้ > ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

 4. บนหน้า ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ให้เลือกกล่องถัดจากชื่อผู้ใช้ที่คุณต้องการเปลี่ยนบทบาทผู้ดูแลระบบ แล้วคลิก แก้ไข แก้ไข

 5. บนหน้า รายละเอียด ให้คลิก ถัดไป

 6. ในหน้า การตั้งค่า ภายใต้ มอบหมายบทบาท ให้คลิก ใช่ หรือ ไม่ใช่

 7. ถ้าคุณคลิก ใช่ ให้เลือกบทบาทจากรายการ เสร็จแล้ว ให้คลิก ถัดไป

 8. ในหน้า มอบหมายสิทธิ์การใช้งาน ให้คลิก ส่ง

 9. ในหน้า ผลลัพธ์ ให้ตรวจทานผลลัพธ์ของคุณ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

คุณต้องได้รับ สิทธิ์จากผู้ดูแลระบบสากล เพื่อทำสิ่งนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365

 3. ไปที่ ผู้ใช้ > ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

 4. บนหน้า ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ให้เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงบทบาทผู้ดูแลระบบของเขา จากนั้นคลิก แก้ไข แก้ไข

 5. คลิก บทบาท และเลือกบทบาทจากรายการ

 6. ในกล่อง อีเมลแอดเดรสสำรอง ให้พิมพ์อีเมลแอดเดรสที่ไม่เชื่อมต่อกับ Office 365 อีเมลแอดเดรสนี้ใช้สำหรับการแจ้งให้ทราบที่สำคัญ รวมถึงการรีเซ็ตรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณ ดังนั้น ผู้ใช้จะต้องเข้าถึงบัญชีอีเมลนี้ได้ไม่ว่าผู้ใช้จะสามารถเข้าถึง Office 365 ได้หรือไม่ก็ตาม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลสำรองของคุณ ให้เปลี่ยนการกำหนดลักษณะที่ติดต่อของคุณบนหน้า เกี่ยวกับฉัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เปลี่ยนการกำหนดลักษณะที่ติดต่อของคุณ

 7. คลิก รายละเอียด คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก รายละเอียดเพิ่มเติม และในกล่อง โทรศัพท์มือถือ ให้พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถรับข้อความ (SMS) ได้ รวมถึงใส่รหัสประเทศด้วยถ้ามี หมายเลขโทรศัพท์นี้ยังใช้ในกระบวนการการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณใหม่อีกด้วย

  คุณจำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถรับข้อความสำหรับการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ในกรณีที่มีการใช้เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้กับคุณ นั่นคือ

  • องค์กรของคุณมีโดเมนแบบกำหนดเองที่คุณได้ตั้งค่าเพื่อใช้กับ Office 365

  • การสมัครใช้งานบัญชีผู้ใช้ Office 365 ของคุณได้รับการซิงโครไนซ์ผ่านทางการซิงโครไนซ์ไดเรกทอรี

 8. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก บันทึก

ขั้นตอนเหล่านี้จะนำไปใช้กับ Office 365 Small Business ซึ่งไม่ได้วางจำหน่ายอีกต่อไป

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ใน Office 365 ให้เลือก ผู้ดูแลระบบ หรือเลือกตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอปของ Office 365 แล้วเลือก ผู้ดูแลระบบ

  ตัวเลือกการนำทาง Office 365
 3. ไปที่ ผู้ใช้และกลุ่ม เลือกบุคคลที่คุณต้องการมอบหมายหรือนำสิทธิ์ออก แล้วคลิก แก้ไข แก้ไข

 4. คลิก การตั้งค่า บนหน้า การตั้งค่า ภายใต้ มอบหมายสิทธิ์ ให้คลิก ใช่ หรือ ไม่ เพื่อกำหนดสิทธ์ผู้ดูแลระบบหรือเอาสิทธิ์ออก

 5. ถ้าคุณเลือก ไม่ คุณดำเนินการเสร็จแล้วและสามารถคลิก บันทึก ถ้าคุณเลือก ใช่ เพื่อดำเนินขั้นตอนถัดไปต่อ

 6. ในกล่อง อีเมลแอดเดรสสำรอง พิมพ์อีเมลแอดเดรสที่ไม่เชื่อมโยงกับ Office 365 อีเมลแอดเดรสนี้จะใช้ในการแจ้งเตือนที่สำคัญ เช่น คำแนะนำการรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ ดังนั้นบุคคลต้องสามารถเข้าถึงบัญชีอีเมลแม้จะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงก็ตามOffice 365 แล้วคลิก บันทึก

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ต้องการให้บุคคลนั้นได้รับการสื่อสารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ที่อยู่อีเมลสำรอง ให้แจ้งพวกเขาว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงการกำหนดลักษณะที่ติดต่อได้บนหน้า ฉัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนการกำหนดลักษณะที่ติดต่อของคุณ

 7. ไปที่หน้า รายละเอียด สำหรับผู้ใช้โดยคลิก รายละเอียด คลิกลูกศรถัดจาก รายละเอียดเพิ่มเติม แล้วในช่อง โทรศัพท์มือถือ พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์มือถือโดยใส่รหัสประเทศที่สามารถรับข้อความ (SMS) ได้ถ้าผู้ใช้มีหมายเลขแล้ว หมายเลขโทรศัพท์นี้จะใช้ในขั้นตอน รีเซ็ตรหัสผ่านผู้ดูแลระบบด้วย

  หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถรับข้อความสำหรับการตั้งรหัสผ่านใหม่ ถ้าองค์กรมีโดเมนแบบกำหนดเองที่ถูกตั้งค่าให้ใช้งานกับ Office 365 เท่านั้น

 8. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก บันทึก

ขั้นตอนเหล่านี้จะนำไปใช้กับ Office 365 Small Business ซึ่งไม่ได้วางจำหน่ายอีกต่อไป

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ใน Office 365 ให้เลือก ผู้ดูแลระบบ หรือเลือกตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอปของ Office 365 แล้วเลือก ผู้ดูแลระบบ

  ตัวเลือกการนำทาง Office 365
 3. ไปที่ ผู้ใช้และกลุ่ม > เพิ่มผู้ใช้ รีเซ็ตรหัสผ่าน และอื่นๆ

 4. บนหน้า ผู้ใช้ ให้เลือกกล่องถัดจากชื่อผู้ใช้ที่คุณต้องการเปลี่ยนบทบาทผู้ดูแลระบบ แล้วคลิก แก้ไข แก้ไข

 5. ในหน้า รายละเอียด ให้คลิก ถัดไป

 6. บนหน้า การตั้งค่า ภายใต้ มอบหมายสิทธิ์ ให้คลิก ใช่ หรือ ไม่ใช่ เพื่อมอบหมายหรือเอาสิทธิ์ผู้ดูแลระบบออก แล้วคลิก ถัดไป

 7. ในหน้า มอบหมายสิทธิ์การใช้งาน ให้คลิก ส่ง

 8. ในหน้า ผลลัพธ์ ให้ตรวจทานผลลัพธ์ของคุณ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

ดูเพิ่มเติม

กำหนดบทบาทให้กับบัญชีผู้ใช้ที่มี Office 365 PowerShell

รีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบ

มอบสิทธิ์หรือนำความสัมพันธ์คู่ค้าออก

Office 365 สำหรับธุรกิจ - ศูนย์ความช่วยเหลือสำหรับผู้ดูแลระบบ

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×