กำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบใน Office 365

ผู้ที่ซื้อการสมัครการใช้งานของคุณเป็นผู้ดูแลระบบ Office 365 คุณคือผู้ดูและระบบส่วนกลาง และสามารถทำงานใดก็ตามในชุดผลิตภัณฑ์ Office 365 ได้ คุณสามารถกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบให้กับผู้ใช้เพื่อช่วยคุณจัดการ Office 365 ได้ เพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานในศูนย์การจัดการ Office 365 และส่งไปยังฟังก์ชันธุรกิจทั่วไปได้

สำหรับรายการบทบาทผู้ดูแลระบบที่พร้อมใช้งานที่คุณสามารถกำหนดได้ และสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้ใน Office 365 ให้ดูเกี่ยวกับบทบาทผู้ดูแลระบบ Office 365

กำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบให้กับผู้ใช้ที่มีอยู่ในศูนย์การจัดการตัวอย่าง

คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางเพื่อทำตามขั้นตอนนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365

 3. คลิก ผู้ใช้

  คลิกที่ผู้ใช้

 4. ในหน้า ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ให้เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงบทบาทผู้ดูแลระบบของเขา

 5. ถัดจาก บทบาท ให้คลิก แก้ไข

 6. เลือก ผู้ดูแลระบบแบบกำหนดเอง เพื่อดูรายการบทบาทที่พร้อมใช้งานทั้งหมด สำหรับคำอธิบายของแต่ละบทบาท ให้ดูเกี่ยวกับบทบาทผู้ดูแลระบบ Office 365

 7. ในกล่อง อีเมลแอดเดรสสำรอง ให้พิมพ์อีเมลแอดเดรสที่ไม่เชื่อมต่อกับ Office 365 อีเมลแอดเดรสนี้ใช้สำหรับการแจ้งให้ทราบที่สำคัญ รวมถึงการรีเซ็ตรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณ ดังนั้น บุคคลจะต้องเข้าถึงบัญชีอีเมลนี้ได้ไม่ว่าพวกเขาจะสามารถเข้าถึง Office 365 ได้หรือไม่ก็ตาม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลสำรองนี้ ให้เปลี่ยนการกำหนดลักษณะที่ติดต่อของคุณบนหน้า เกี่ยวกับฉัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เปลี่ยนการกำหนดลักษณะที่ติดต่อของคุณ

 8. คลิก บันทึก และคลิก ปิด

 9. ถัดจาก โทรศัพท์สำนักงาน ให้คลิก แก้ไข

 10. ในกล่อง โทรศัพท์มือถือ ให้พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถรับข้อความ (SMS) ได้ รวมถึงใส่รหัสประเทศด้วยถ้ามี หมายเลขโทรศัพท์นี้ยังใช้ในกระบวนการการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณใหม่อีกด้วย

  หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถรับข้อความสำหรับการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ในกรณีที่มีการใช้เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้กับคุณ นั่นคือ

  • องค์กรของคุณมีโดเมนแบบกำหนดเองที่คุณได้ตั้งค่าเพื่อใช้กับ Office 365

  • การสมัครใช้งานบัญชีผู้ใช้ Office 365 ของคุณได้รับการซิงโครไนซ์ผ่านทางการซิงโครไนซ์ไดเรกทอรี

 11. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก บันทึก

กำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบให้กับผู้ใช้ที่มีอยู่ในศูนย์ผู้ดูแลเก่า

คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางเพื่อทำตามขั้นตอนนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365

 3. ไปที่ ผู้ใช้ > ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

 4. บนหน้า ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ให้เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงบทบาทผู้ดูแลระบบของเขา จากนั้นคลิก แก้ไข แก้ไข

 5. คลิก บทบาท และเลือกบทบาทจากรายการ

 6. ในกล่อง อีเมลแอดเดรสสำรอง ให้พิมพ์อีเมลแอดเดรสที่ไม่เชื่อมต่อกับ Office 365 อีเมลแอดเดรสนี้ใช้สำหรับการแจ้งให้ทราบที่สำคัญ รวมถึงการรีเซ็ตรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณ ดังนั้น ผู้ใช้จะต้องเข้าถึงบัญชีอีเมลนี้ได้ไม่ว่าผู้ใช้จะสามารถเข้าถึง Office 365 ได้หรือไม่ก็ตาม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลสำรองของคุณ ให้เปลี่ยนการกำหนดลักษณะที่ติดต่อของคุณบนหน้า เกี่ยวกับฉัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เปลี่ยนการกำหนดลักษณะที่ติดต่อของคุณ

 7. คลิก รายละเอียด คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก รายละเอียดเพิ่มเติม และในกล่อง โทรศัพท์มือถือ ให้พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถรับข้อความ (SMS) ได้ รวมถึงใส่รหัสประเทศด้วยถ้ามี หมายเลขโทรศัพท์นี้ยังใช้ในกระบวนการการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณใหม่อีกด้วย

  หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถรับข้อความสำหรับการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ในกรณีที่มีการใช้เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้กับคุณ นั่นคือ

  • องค์กรของคุณมีโดเมนแบบกำหนดเองที่คุณได้ตั้งค่าเพื่อใช้กับ Office 365

  • การสมัครใช้งานบัญชีผู้ใช้ Office 365 ของคุณได้รับการซิงโครไนซ์ผ่านทางการซิงโครไนซ์ไดเรกทอรี

 8. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก บันทึก

กำหนดหรือยกเลิกบทบาทผู้ดูแลระบบสำหรับผู้ใช้หลายคน

คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางเพื่อทำตามขั้นตอนนี้

หมายเหตุ: 

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365

 3. ไปที่ ผู้ใช้ > ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

 4. บนหน้า ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ให้เลือกกล่องถัดจากชื่อผู้ใช้ที่คุณต้องการเปลี่ยนบทบาทผู้ดูแลระบบ แล้วคลิก แก้ไข แก้ไข

 5. บนหน้า รายละเอียด ให้คลิก ถัดไป

 6. ในหน้า การตั้งค่า ภายใต้ มอบหมายบทบาท ให้คลิก ใช่ หรือ ไม่ใช่

 7. ถ้าคุณคลิก ใช่ ให้เลือกบทบาทจากรายการ เสร็จแล้ว ให้คลิก ถัดไป

 8. ในหน้า มอบหมายสิทธิ์การใช้งาน ให้คลิก ส่ง

 9. ในหน้า ผลลัพธ์ ให้ตรวจทานผลลัพธ์ของคุณ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

ดูเพิ่มเติม

กำหนดบทบาทให้กับบัญชีผู้ใช้ที่มี Office 365 PowerShell

รีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบ

มอบสิทธิ์หรือนำความสัมพันธ์คู่ค้าออก

Office 365 สำหรับธุรกิจ - ศูนย์ความช่วยเหลือสำหรับผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×