กำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบใน Office 365

ผู้ดูแลระบบ Office 365 คือ บุคคลที่ซื้อการสมัครใช้งาน พวกเขาเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลาง และมีสิทธิ์ที่จะทำงานใดก็ได้ในชุดผลิตภัณฑ์ของ Office 365 รวมถึง Skype for Business

Office 365 มาพร้อมกับบทบาทผู้ดูแลระบบที่คุณสามารถมอบหมายให้กับบุคคลภายในองค์กรของคุณได้ เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ฟังก์ชันด้านธุรกิจเฉพาะได้ เลือกบทบาทผู้ดูแลระบบ Office 365 ที่ต้องการมอบหมาย

กำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบให้กับผู้ใช้ที่มีอยู่ในศูนย์การจัดการตัวอย่าง

คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางเพื่อทำตามขั้นตอนนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365

 3. คลิก ผู้ใช้

  คลิกที่ผู้ใช้

 4. ในหน้า ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ให้เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงบทบาทผู้ดูแลระบบของเขา

 5. ถัดจาก บทบาท ให้คลิก แก้ไข

 6. เลือก ผู้ดูแลระบบแบบกำหนดเอง เพื่อดูรายการบทบาททั้งหมดที่พร้อมใช้งาน สำหรับคำอธิบายโดยละเอียดของแต่ละบทบาท ให้ดูรายการบทบาทผู้ดูแลระบบของ Office 365 ที่คุณสามารถมอบสิทธิ์ได้

 7. ในกล่อง อีเมลแอดเดรสสำรอง ให้พิมพ์อีเมลแอดเดรสที่ไม่เชื่อมต่อกับ Office 365 อีเมลแอดเดรสนี้ใช้สำหรับการแจ้งให้ทราบที่สำคัญ รวมถึงการรีเซ็ตรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณ ดังนั้น บุคคลจะต้องเข้าถึงบัญชีอีเมลนี้ได้ไม่ว่าพวกเขาจะสามารถเข้าถึง Office 365 ได้หรือไม่ก็ตาม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลสำรองนี้ ให้เปลี่ยนการกำหนดลักษณะที่ติดต่อของคุณบนหน้า เกี่ยวกับฉัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เปลี่ยนการกำหนดลักษณะที่ติดต่อของคุณ

 8. คลิก บันทึก และคลิก ปิด

 9. ถัดจาก โทรศัพท์สำนักงาน ให้คลิก แก้ไข

 10. ในกล่อง โทรศัพท์มือถือ ให้พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถรับข้อความ (SMS) ได้ รวมถึงใส่รหัสประเทศด้วยถ้ามี หมายเลขโทรศัพท์นี้ยังใช้ในกระบวนการการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณใหม่อีกด้วย

  หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถรับข้อความสำหรับการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ในกรณีที่มีการใช้เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้กับคุณ นั่นคือ

  • องค์กรของคุณมีโดเมนแบบกำหนดเองที่คุณได้ตั้งค่าเพื่อใช้กับ Office 365

  • การสมัครใช้งานบัญชีผู้ใช้ Office 365 ของคุณได้รับการซิงโครไนซ์ผ่านทางการซิงโครไนซ์ไดเรกทอรี

 11. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก บันทึก

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเป็นคู่ค้าที่ได้รับการรับรอง คุณสามารถกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบให้กับลูกค้าของคุณและบุคลากรในองค์กรของคุณที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนฝ่ายสนับสนุนหรือผู้ดูแลระบบสำหรับลูกค้าของคุณได้ ตัวเลือกเหล่านี้จะแสดงขึ้นเมื่อคุณเพิ่มหรือแก้ไขผู้ใช้ หรือเมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้หลายคนด้วยการนำเข้าเป็นกลุ่ม คู่ค้าสามารถตั้งค่าบทบาทผู้ดูแลระบบได้ดังต่อไปนี้:

  • การดูแลระบบแบบเต็ม: บทบาทนี้จะมีสิทธิ์ต่างๆ แบบเดียวกับผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

  • การดูแลระบบแบบจำกัด: บทบาทนี้จะมีสิทธิ์ต่างๆ แบบเดียวกับผู้ดูแลรหัสผ่าน

กำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบให้กับผู้ใช้ที่มีอยู่ในศูนย์ผู้ดูแลเก่า

คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางเพื่อทำตามขั้นตอนนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365

 3. ไปที่ ผู้ใช้ > ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

 4. บนหน้า ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ให้เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงบทบาทผู้ดูแลระบบของเขา จากนั้นคลิก แก้ไข แก้ไข

 5. คลิก บทบาท และเลือกบทบาทจากรายการ

 6. ในกล่อง อีเมลแอดเดรสสำรอง ให้พิมพ์อีเมลแอดเดรสที่ไม่เชื่อมต่อกับ Office 365 อีเมลแอดเดรสนี้ใช้สำหรับการแจ้งให้ทราบที่สำคัญ รวมถึงการรีเซ็ตรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณ ดังนั้น ผู้ใช้จะต้องเข้าถึงบัญชีอีเมลนี้ได้ไม่ว่าผู้ใช้จะสามารถเข้าถึง Office 365 ได้หรือไม่ก็ตาม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลสำรองของคุณ ให้เปลี่ยนการกำหนดลักษณะที่ติดต่อของคุณบนหน้า เกี่ยวกับฉัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เปลี่ยนการกำหนดลักษณะที่ติดต่อของคุณ

 7. คลิก รายละเอียด คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก รายละเอียดเพิ่มเติม และในกล่อง โทรศัพท์มือถือ ให้พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถรับข้อความ (SMS) ได้ รวมถึงใส่รหัสประเทศด้วยถ้ามี หมายเลขโทรศัพท์นี้ยังใช้ในกระบวนการการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณใหม่อีกด้วย

  หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถรับข้อความสำหรับการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ในกรณีที่มีการใช้เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้กับคุณ นั่นคือ

  • องค์กรของคุณมีโดเมนแบบกำหนดเองที่คุณได้ตั้งค่าเพื่อใช้กับ Office 365

  • การสมัครใช้งานบัญชีผู้ใช้ Office 365 ของคุณได้รับการซิงโครไนซ์ผ่านทางการซิงโครไนซ์ไดเรกทอรี

 8. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก บันทึก

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเป็นคู่ค้าที่ได้รับการรับรอง คุณสามารถกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบให้กับลูกค้าของคุณและบุคลากรในองค์กรของคุณที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนฝ่ายสนับสนุนหรือผู้ดูแลระบบสำหรับลูกค้าของคุณได้ ตัวเลือกเหล่านี้จะแสดงขึ้นเมื่อคุณเพิ่มหรือแก้ไขผู้ใช้ หรือเมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้หลายคนด้วยการนำเข้าเป็นกลุ่ม คู่ค้าสามารถตั้งค่าบทบาทผู้ดูแลระบบได้ดังต่อไปนี้:

  • การดูแลระบบแบบเต็ม: บทบาทนี้จะมีสิทธิ์ต่างๆ แบบเดียวกับผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

  • การดูแลระบบแบบจำกัด: บทบาทนี้จะมีสิทธิ์ต่างๆ แบบเดียวกับผู้ดูแลรหัสผ่าน

กำหนดหรือยกเลิกบทบาทผู้ดูแลระบบสำหรับผู้ใช้หลายคน

คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางเพื่อทำตามขั้นตอนนี้

หมายเหตุ: 

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365

 3. ไปที่ ผู้ใช้ > ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

 4. บนหน้า ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ให้เลือกกล่องถัดจากชื่อผู้ใช้ที่คุณต้องการเปลี่ยนบทบาทผู้ดูแลระบบ แล้วคลิก แก้ไข แก้ไข

 5. บนหน้า รายละเอียด ให้คลิก ถัดไป

 6. ในหน้า การตั้งค่า ภายใต้ มอบหมายบทบาท ให้คลิก ใช่ หรือ ไม่ใช่

 7. ถ้าคุณคลิก ใช่ ให้เลือกบทบาทจากรายการ เสร็จแล้ว ให้คลิก ถัดไป

 8. ในหน้า มอบหมายสิทธิ์การใช้งาน ให้คลิก ส่ง

 9. ในหน้า ผลลัพธ์ ให้ตรวจทานผลลัพธ์ของคุณ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

เลือกบทบาทผู้ดูแลระบบ Office 365 ที่ต้องการมอบหมาย

คุณอาจต้องการมอบหมายบทบาทผู้ดูแลระบบไปยังหลายคนถ้าคุณมีองค์กรขนาดใหญ่ โดยขึ้นอยู่กับบริการที่คุณซื้อพร้อมกับแผน Office 365 ของคุณ คุณสามารถมอบสิทธิ์ให้กับบทบาทต่อไปนี้:

ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง: สามารถเข้าถึงฟีเจอร์การดูแลระบบทั้งหมดในชุดบริการ Office 365 ในแผนของคุณได้ รวมถึง Skype for Business ตามค่าเริ่มต้น บุคคลที่ลงทะเบียนเพื่อซื้อ Office 365 จะกลายเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

ผู้ดูแลระบบส่วนกลางจะเป็นผู้ที่สามารถกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบอื่นๆ ได้แต่เพียงผู้เดียว คุณสามารถมีผู้ดูแลระบบส่วนกลางมากกว่าหนึ่งคนในองค์กรของคุณ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเราขอแนะนำว่าให้กำหนดบทบาทนี้ให้กับบุคคลเพียงไม่กี่คนเท่านั้นในบริษัทของคุณ การทำเช่นนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงกับธุรกิจของคุณ

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทถกคนที่เป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางในองค์กรของคุณมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลแอดเดรสสำรองในข้อมูลผู้ติดต่อของตน ดูเปลี่ยนที่อยู่ขององค์กรของคุณ อีเมลผู้ติดต่อด้านเทคนิค และข้อมูลอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ดูแลการเรียกเก็บเงิน

ผู้ดูแลการเรียกเก็บเงิน: ดูแลการจัดซื้อ จัดการการสมัครสมาชิก จัดการเรื่องใบอนุญาต และดูแลคุณภาพบริการ

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้ซื้อ Office 365 จาก ไมโครซอฟท์ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บเงิน ดังนั้น คุณจึงไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการเรียกเก็บเงินได้ สำหรับปัญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบขององค์กรที่คุณได้ซื้อการสมัครสมาชิก

 Exchange Online

ผู้ดูแลระบบ Exchange: มีสิทธิ์สำหรับผู้ดูแลระบบในการเข้าถึง Exchange Online ผ่านทางศูนย์การจัดการ Exchange (EAC) และสามารถดำเนินการสำหรับงานส่วนใหญ่ใน Exchange Online

ผู้ดูแลระบบ SharePoint

ผู้ดูแลระบบ Exchange: มีสิทธิ์สำหรับผู้ดูแลระบบในการเข้าถึง SharePoint Online ผ่านทางศูนย์การจัดการ SharePoint และสามารถดำเนินการสำหรับงานส่วนใหญ่ใน SharePoint Online

มีสองบทบาท SharePoint Online อื่น ๆ ที่คุณสามารถกำหนดให้บุคคลในองค์กรของคุณได้: ผู้ดูแลระบบคอลเลกชันไซต์ และ ผู้ดูแลที่เก็บคำ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดู จัดการผู้ดูแลระบบสำหรับคอลเลกชันไซต์ และ การมอบหมายบทบาทและสิทธิ์ในการจัดการชุดคำ

ผู้ดูแลรหัสผ่าน

ผู้ดูแลรหัสผ่าน: รีเซ็ตรหัสผ่าน จัดการคำขอเกี่ยวกับบริการ และดูแลสถานภาพบริการ ผู้ดูแลรหัสผ่านมีสิทธิ์เพียงรีเซ็ตรหัสผ่านให้กับผู้ใช้เท่านั้น

Skype for Business Online

ผู้ดูแลระบบ Skype for Business: มีสิทธิ์สำหรับผู้ดูแลระบบในการเข้าถึง Skype for Business ผ่านทางศูนย์การจัดการ Skype for Business และสามารถดำเนินการสำหรับงานส่วนใหญ่ใน Skype for Business Online

ผู้ดูแลบริการ

ผู้ดูแลบริการ: บุคคลที่มีบทบาทนี้สามารถเปิดคำขอการสนับสนุนกับ Microsoft และดูศูนย์แดชบอร์ดและข้อความของบริการ พวกเขามีสิทธิ์ “ดูเท่านั้น” ยกเว้นการเปิดและการอ่านตั๋วการสนับสนุน

หมายเหตุ: ก่อนที่ผู้ดูแลระบบส่วนกลางจะสามารถกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบบริการให้กับบุคคล ขอแนะนำให้คุณมอบสิทธิ์การดูแลระบบบริการให้ผู้ใช้ก่อน เช่น Exchange Online แล้วจึงกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบบริการให้กับผู้ใช้ใน Office 365

การจัดการผู้ใช้

ผู้ดูแลการจัดการผู้ใช้: ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ อ และจัดการบัญชีผู้ใช้ กลุ่มผู้ใช้ และคำร้องขอเกี่ยวกับบริการ ผู้ดูแลการจัดการผู้ใช้จะไม่สามารถลบผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ไม่สามารถมอบหมายบทบาทผู้ดูแลระบบให้ผู้อื่น หรือไม่สามารถตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ให้กับผู้ดูแลการเรียกเก็บเงิน ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง และผู้ดูแลระบบบริการได้

Microsoft Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics CRM Online: ไม่มี Office 365 บทบาทผู้ดูแลระบบโดยเฉพาะสำหรับ Microsoft Dynamics CRM Online นอกจากนั้น เมื่อบุคคลถูกกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบส่วนกลางสำหรับ Office 365 พวกเขาจะถูกกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบความปลอดภัยสำหรับ โดยอัตโนมัติ ใน CRM Online

บุคคลที่ได้รับการกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบความปลอดภัยใน CRM สามารถกำหนดบุคคลอื่นให้รับบทบาทความปลอดภัย CRM ได้ เมื่อมีบทบาทผู้ดูแลระบบความปลอดภัย คุณจะสามารถจัดการทุกๆ องค์ประกอบของ CRM ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทความปลอดภัย CRM Online ดูบทความ CRM นี้บน Microsoft TechNet: จัดการการสมัครใช้งาน สิทธิ์การใช้งาน และบัญชีผู้ใช้

บริการใดบ้างที่สิทธิ์ Office 365 ของฉันสามารถใช้งานได้

บทบาทผู้ดูแลระบบบางอย่างของ Office 365 จะมีบทบาทที่สอดคล้องกันใน Exchange Online, SharePoint Online และ Skype for Business ดูตารางด้านล่างนี้เพื่อเรียนรู้ว่าบทบาทผู้ดูแลระบบของ Office 365 เหล่านี้จะแปลไปเป็นบทบาทในบริการอื่นๆ ของ Office 365 อย่างไร

Office 365 บทบาทผู้ดูแลระบบ

บทบาทใน Exchange Online

บทบาทใน SharePoint Online

บทบาทใน Skype for Business

ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

 • ผู้ดูแลระบบ Exchange Online

 • ผู้ดูแลระบบบริษัท

ผู้ดูแลระบบ SharePoint Online

ผู้ดูแลระบบ Skype for Business

ผู้ดูแลการเรียกเก็บเงิน

N/A

N/A

N/A

ผู้ดูแลรหัสผ่าน

ผู้ดูแลระบบบริการความช่วยเหลือ

N/A

ผู้ดูแลระบบ Skype for Business Online

ผู้ดูแลบริการ

N/A

N/A

N/A

ผู้ดูแลการจัดการผู้ใช้

N/A

N/A

ผู้ดูแลระบบ Skype for Business Online

ผู้ดูแลระบบ Exchange

ผู้ดูแลระบบ Exchange Online

N/A

N/A

ผู้ดูแลระบบ SharePoint

N/A

ผู้ดูแลระบบ SharePoint Online

N/A

ผู้ดูแลระบบ Skype for Business

N/A

N/A

ผู้ดูแลระบบ Skype for Business Online

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทและสิทธิ์สำหรับ Office 365 และบริการ Office 365 ให้ดูที่ สิทธิ์ใน Office 365

ดูสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ Office 365 ตามบทบาท

ตารางนี้จะแสดงบทบาทผู้ดูแลระบบ Office 365 และสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

สิทธิ์

ผู้ดูแลการเรียกเก็บเงิน

ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

ผู้ดูแลรหัสผ่าน

ผู้ดูแลระบบบริการ

ผู้ดูแลการจัดการผู้ใช้

ผู้ดูแลระบบ Exchange

ผู้ดูแลระบบ SharePoint

ผู้ดูแลระบบ Skype for Business

ดูข้อมูลองค์กรและข้อมูลผู้ใช้

ได้

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ได้ (แต่ไม่สามารถแก้ไขได้)

ได้ (แต่ไม่สามารถแก้ไขได้)

จัดการใบอนุญาต

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ได้

ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

ไม่ได้

ได้

ได้ (แบบจำกัด) ผู้ดูแลระบบนี้จะสามารถตั้งค่ารหัสผ่านใหม่สำหรับบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบเท่านั้น

ไม่ได้

ได้ (แบบจำกัด) ผู้ดูแลระบบนี้จะสามารถตั้งค่ารหัสผ่านใหม่สำหรับบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบเท่านั้น

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

เรียกเก็บเงินและจัดซื้อ

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ดูผู้ใช้และบทบาท

ไม่ได้

ได้

ไม่ใช่

ไม่ได้

มี

ใช่

ใช่

ได้

สร้าง, แก้ไข และลบผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้

ไม่ได้

ได้

ไม่ใช่

ไม่ได้

ได้ (แบบจำกัด) ผู้ดูแลระบบนี้ไม่สามารถลบผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือสร้างผู้ดูแลระบบอื่นๆ ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

จัดการสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้

ไม่ได้

ได้

ไม่ใช่

ไม่ได้

ได้ (แบบจำกัด) ผู้ดูแลระบบนี้ไม่สามารถลบผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือสร้างผู้ดูแลระบบอื่นๆ ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ดูสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้

ไม่ได้

ได้

ไม่ได้

ใช่

ได้ (แบบจำกัด) ผู้ดูแลระบบนี้ไม่สามารถลบผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือสร้างผู้ดูแลระบบอื่นๆ ได้

ได้

ใช่

ได้

จัดการโดเมน

ไม่ได้

ได้

ไม่ใช่

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

จัดการข้อมูลองค์กร

ไม่ได้

ได้

ไม่ใช่

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ดูสถานภาพบริการและโพสต์ของศูนย์ข้อความ

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ได้

มอบหมายบทบาทผู้ดูแลระบบให้ผู้อื่น

ไม่ได้

ได้

ไม่ใช่

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ใช้การซิงโครไนซ์ไดเรกทอรี

ไม่สนับสนุน

ได้

ไม่ใช่

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่สนับสนุน

จัดการการรายงาน

ไม่สนับสนุน

ได้

ไม่ใช่

ไม่ได้

ไม่ได้

มี

ใช่

ไม่สนับสนุน

จัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่

ไม่สนับสนุน

ได้

ไม่ใช่

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ใช่

ดูเพิ่มเติม

กำหนดบทบาทให้บัญชีที่มี Office 365 PowerShell

รีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบ

เรียกเก็บเงินใน Office 365 สำหรับธุรกิจ – วิธีใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ

Office 365 สำหรับธุรกิจ – ศูนย์ความช่วยเหลือสำหรับผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!