กำหนดค่า Dial-In Conferencing

เมื่อคุณใช้การโทรเข้าการประชุม คุณสามารถเพิ่มการเข้าถึงทางโทรศัพท์ไปยังการประชุม Lync ให้กับผู้ใช้ที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ วิธีการตั้งค่ามีดังนี้

 1. ติดต่อผู้ให้บริการการประชุมทางเสียงเพื่อขอหมายเลขโทรเข้า รหัสการประชุม และหมายเลขรหัสประจำตัว (PIN)

 2. เพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาการตั้งค่าการโทรเข้าการประชุมออกสำหรับผู้จัดการประชุมและผู้นำการประชุมทางโทรศัพท์

สิ่งสำคัญ   ตั้งค่าการโทรเข้าการประชุมถ้าคุณกำลังใช้ Lync บนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ผู้ใช้มือถือ Lync ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว นอกเสียจากว่าการประชุมนั้นได้รวมการโทรเข้าการประชุมไว้ด้วย

ติดต่อผู้ให้บริการการประชุมทางเสียง

สำหรับการเข้าถึงการประชุม Lync ทางโทรศัพท์ ก่อนอื่นให้คุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้กับผู้ให้บริการการประชุมทางเสียงรายหนึ่งที่อยู่ใน Office 365 Marketplace

ผู้ให้บริการการประชุมทางเสียงจะจัดสิ่งต่อไปนี้ให้กับคุณ

 1. หมายเลขโทรเข้าในพื้นที่ และหมายเลขโทรฟรี ถ้ามี

 2. รหัสผ่านผู้เข้าร่วม (รหัสการประชุม) and PIN สำหรับคนที่จัดกำหนดการหรือนำการประชุม

โปรดจำไว้ว่า:

 • เมื่อคุณเพิ่มหมายเลขสำหรับการโทรเข้าและรหัสผ่านลงในบัญชีผู้ใช้ของแต่ละคนแล้ว ข้อมูลนั้นจะถูกเพิ่มลงในการเรียกประชุม Lync ที่เข้ามาใหม่โดยอัตโนมัติ

 • คุณเพียงแต่ตั้งค่าการโทรเข้าการประชุมให้กับผู้ใช้ที่วางแผนจะกำหนดหรือนำการประชุม เว้นแต่ผู้จัดการประชุมจะล็อกการประชุมไว้ ทุกๆ คนที่มีหมายเลขโทรศัพท์และรหัสการประชุมจะเข้าร่วมการโทรได้

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาการตั้งค่าการประชุมทางโทรศัพท์ออก

คุณสามารถตั้งค่าผู้ใช้หลายรายได้ด้วยการนำเข้าและส่งออก คุณยังสามารถตั้งค่าผู้ใช้แต่ละราย หรือเอาการตั้งค่าการโทรเข้าการประชุมออก

ตั้งค่าผู้ใช้เหล่านี้ด้วยการส่งออกและนำเข้า

 1. คลิก การโทรเข้าการประชุม > ผู้ให้บริการ > ตัวช่วยสร้างการส่งออก จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ เมื่อเรียบร้อยแล้ว คุณก็จะได้ไฟล์ที่มีรายชื่อของผู้ใช้ที่คุณต้องการเพื่อตั้งค่าการโทรเข้าการประชุม

 2. ส่งไฟล์ที่คุณสร้างให้กับผู้ให้บริการการประชุมทางเสียงของคุณ ผู้ให้บริการจะเพิ่มข้อมูลการโทรเข้าการประชุมให้กับผู้ใช้ที่คุณเลือก แล้วส่งไฟล์กลับมาหาคุณ

 3. เมื่อคุณได้รับไฟล์ที่ได้รับการอัปเดตแล้ว ให้คลิก การโทรเข้าการประชุม > ผู้ให้บริการ > ตัวช่วยสร้างการนำเข้า แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

 4. ส่ง PIN ที่คุณได้รับมาจากผู้ให้บริการการประชุมทางเสียงให้แก่ผู้ใช้แต่ละคน การโทรเข้าในฐานะผู้จัดหรือผู้นำการประชุม อาจจะต้องมีการใส่ PIN

ตั้งค่าการโทรเข้าการประชุมสำหรับผู้ใช้แต่ละราย

 1. คลิก การโทรเข้าการประชุม>ผู้ใช้ที่โทรเข้า

 2. คลิกชื่อผู้ใช้ที่คุณต้องการตั้งค่าสำหรับการโทรเข้าการประชุม แล้วคลิก แก้ไข แก้ไข คุณสามารถแก้ไขผู้ใช้ได้ครั้งละหนึ่งรายเท่านั้น

 3. เลือกผู้ให้บริการการประชุมทางเสียงของคุณ ใส่ข้อมูลที่ร้องขอ จากนั้นคลิก บันทึก

การตั้งค่า Dial-in Conferencing

คำอธิบาย

ตัวให้บริการ

เลือกผู้ให้บริการการประชุมทางเสียงของคุณจากรายการ

หมายเลขที่คิดค่าบริการ (จำเป็น)

หมายเลขโทรฟรี

หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการการประชุมทางเสียง จัดรูปแบบหมายเลขตามที่คุณต้องการให้แสดงในการเชิญเข้าร่วมการประชุม Lync

รหัสผ่าน (จำเป็น)

รหัสผ่านของผู้เข้าร่วม หรือรหัสการประชุมที่ใช้เข้าร่วมการประชุมที่จัดโดยผู้ใช้นี้

 1. ส่ง PIN ที่คุณได้รับมาจากผู้ให้บริการการประชุมทางเสียงให้แก่ผู้ใช้แต่ละคน การโทรเข้าในฐานะผู้จัดหรือผู้นำการประชุมทางโทรศัพท์ อาจจะต้องมีการใส่ PIN

เอาการตั้งค่าการโทรเข้าการประชุมออก

 1. ให้คลิก การโทรเข้าการประชุม > ผู้ใช้ที่โทรเข้า

 2. เลือกผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งรายที่คุณต้องการเอาออกจากการโทรเข้าการประชุม

 3. คลิก ล้าง แล้วคลิก ใช่

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Lync admin center, Office 365 Small Business Admin, Office 365 Admin, Lync Onlineข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา