การใช้ Ribbon แทนแถบเครื่องมือและเมนู

เมื่อคุณเริ่มโปรแกรมบางโปรแกรมใน ระบบ Microsoft Office 2007 เป็นครั้งแรก คุณอาจประหลาดใจกับสิ่งที่คุณเห็น เมนูและแถบเครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรมบางโปรแกรมได้ถูกแทนที่ด้วย Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

Ribbon image

Ribbon ตามที่ปรากฏใน Microsoft Office Word 2007

Ribbon ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณค้นหาคำสั่งที่คุณต้องการใช้เพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว คำสั่งต่างๆ จะได้รับการจัดระเบียบเป็นกลุ่มๆ ซึ่งจัดรวมอยู่ด้วยกันภายใต้แท็บต่างๆ โดยแท็บแต่ละแท็บจะสัมพันธ์กับกิจกรรมชนิดหนึ่งๆ เช่น การเขียน หรือการวางเค้าโครงหน้า เพื่อเป็นการลดความยุ่งเหยิง บางแท็บจะแสดงขึ้นเมื่อต้องการใช้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น แท็บ เครื่องมือรูปภาพ จะแสดงขึ้นต่อเมื่อมีรูปภาพถูกเลือก

ในบทความนี้

โปรแกรมที่ใช้ Ribbon

การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Ribbon

การย่อ Ribbon ให้เล็กสุด

ย่อ Ribbon ให้เล็กสุดเสมอ

ย่อ Ribbon ให้เล็กสุดชั่วขณะหนึ่ง

คืนค่า Ribbon

โปรแกรมที่ใช้ Ribbon

Ribbon จะเป็นคุณลักษณะของโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ต่อไปนี้

 • Office Access 2007

 • Office Excel 2007

 • Office PowerPoint 2007

 • Office Word 2007

 • Office Outlook 2007 (ในรายการเปิด เช่น จดหมาย ที่ติดต่อ และการนัดหมาย)

ด้านบนของหน้า

การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Ribbon

ให้คลิกรายการใดๆ ต่อไปนี้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหัวข้อ การฝึกอบรม และการสาธิตต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณใช้ Ribbon ได้อย่างคล่องแคล่ว

การวางจำหน่าย Office 2007

Microsoft Office Access 2007

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Outlook 2007

Microsoft Office PowerPoint 2007

Microsoft Office Word 2007

ด้านบนของหน้า

การย่อ Ribbon ให้เล็กสุด

Ribbon ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณค้นหาคำสั่งที่คุณต้องการใช้เพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว คำสั่งต่างๆ จะได้รับการจัดระเบียบเป็นกลุ่มๆ ซึ่งจัดรวมอยู่ด้วยกันภายใต้แท็บต่างๆ โดยแท็บแต่ละแท็บจะสัมพันธ์กับกิจกรรมชนิดหนึ่งๆ เช่น การเขียน หรือการวางเค้าโครงหน้า เพื่อลดความยุ่งเหยิงบนหน้าจอ แท็บบางแท็บจะแสดงขึ้นเมื่อต้องการใช้เท่านั้น

ไม่มีวิธีลบ Ribbon ออก หรือแทนที่ด้วยแถบเครื่องมือและเมนูจาก Office รุ่นก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม คุณสามารถย่อ Ribbon ให้เล็กสุดเพื่อให้พื้นที่ทำงานบนหน้าจอของคุณมีมากขึ้น

ย่อ Ribbon ให้เล็กสุดเสมอ

 1. คลิก กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง Button image

 2. ในรายการ ให้คลิก ย่อ Ribbon ให้เล็กสุด

 3. เมื่อต้องการใช้ Ribbon ขณะที่ย่อให้เล็กสุด ให้คลิกแท็บที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกตัวเลือกหรือคำสั่งที่คุณต้องการใช้
  ตัวอย่างเช่น ในขณะที่ Ribbon ยังย่อเล็กสุดอยู่ คุณสามารถเลือกข้อความในเอกสาร Microsoft Word ของคุณ แล้วคลิกแท็บ หน้าแรก จากนั้นในกลุ่ม แบบอักษร คลิกขนาดของข้อความที่คุณต้องการ หลังจากคุณคลิกขนาดของข้อความที่คุณต้องการแล้ว Ribbon จะกลับไปยังขนาดที่ถูกย่อให้เล็กสุดอีกครั้ง

ย่อ Ribbon ให้เล็กสุดชั่วขณะหนึ่ง

 • เมื่อต้องการย่อ Ribbon ให้เล็กสุดเป็นเวลาช่วงสั้นๆ ให้คลิกสองครั้งที่ชื่อของแท็บที่ใช้งานอยู่ คลิกสองครั้งที่แท็บอีกครั้งเพื่อคืนค่า Ribbon

  แป้นพิมพ์ลัด  เมื่อต้องการย่อให้เล็กสุดหรือคืนค่า Ribbon ให้กด CTRL+F1

คืนค่า Ribbon

 1. คลิก กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง Button image

 2. ในรายการ ให้คลิก ย่อ Ribbon ให้เล็กสุด

  แป้นพิมพ์ลัด  เมื่อต้องการย่อให้เล็กสุดหรือคืนค่า Ribbon ให้กด CTRL+F1

เคล็ดลับ   คุณยังคงสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดขณะที่ย่อ Ribbon ให้เล็กสุดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัด โปรดดูที่ การใช้แป้นพิมพ์เพื่อทำงานกับโปรแกรมที่ใช้ Ribbon

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Access 2007, Excel 2007, Office 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา