การใช้ Office Excel 2007 กับ Excel รุ่นก่อนหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากคุณได้ติดตั้ง Microsoft Office Excel 2007 แล้ว คุณอาจต้องการทราบถึงวิธีการที่คุณจะสามารถทำงานกับสมุดงานที่สร้างขึ้นใน Excel รุ่นก่อนหน้าต่อไป วิธีการที่คุณจะสามารถคงให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้ติดตั้ง Excel รุ่นปัจจุบันไว้สามารถเข้าถึงสมุดงานเหล่านี้ได้ และความแตกต่างระหว่างรุ่นที่มีผลกระทบต่อวิธีการที่คุณทำงาน

สำหรับความเข้ากันได้แบบย้อนกลับและการทำงานร่วมกันกับ Microsoft Office Excel รุ่นก่อนหน้า (Excel 97-2003) คุณสามารถใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในหลายๆ วิธีเพื่อแลกเปลี่ยนสมุดงานระหว่างรุ่นต่างๆ ใน Office Excel 2007 คุณสามารถเปิดสมุดงานที่ถูกสร้างใน Excel รุ่นก่อนหน้า และทำงานในโหมดความเข้ากันได้เพื่อให้สมุดงานยังคงอยู่ในรูปแบบแฟ้มที่สามารถถูกเปิดขึ้นอีกครั้งในรุ่นก่อนหน้าได้อย่างง่ายดาย สมุดงาน Excel 2007 ยังสามารถถูกเปิดใน Excel รุ่นก่อนหน้าได้โดยใช้ตัวแปลงแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ด้วยเช่นกัน

และถ้าคุณตัดสินใจที่จะแปลงสมุดงานให้เป็นรูปแบบแฟ้มปัจจุบัน คุณจะสามารถตรวจสอบความเข้ากันได้กับ Excel รุ่นก่อนหน้าของสมุดงานที่ถูกแปลงแล้วได้เสมอ เพื่อให้คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูลหรือความไม่เข้ากันที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อสมุดงานนั้นเปิดขึ้นใน Excel รุ่นก่อนหน้า

ในบทความนี้

ทำงานในโหมดความเข้ากันได้ใน Excel 2007

การใช้ตัวแปลงแฟ้มใน Excel รุ่นก่อนหน้าเพื่อเปิดสมุดงาน Excel 2007

การแปลงสมุดงานเป็นรูปแบบแฟ้ม Excel 2007

การตรวจสอบความเข้ากันได้ของสมุดงาน Excel 2007 กับ Excel รุ่นก่อนหน้า

การทำงานในโหมดความเข้ากันได้ใน Excel 2007

ใน Excel 2007 เมื่อคุณเปิดสมุดงานที่ถูกสร้างในรุ่นก่อนหน้า สมุดงานจะถูกเปิดขึ้นอัตโนมัติในโหมดความเข้ากันได้ และคุณจะเห็น โหมดความเข้ากันได้ ในวงเล็บเหลี่ยมถัดจากชื่อแฟ้มในแถบชื่อเรื่องของ Excel โดยในโหมดความเข้ากันได้ คุณลักษณะ Excel 2007 ใหม่หรือเพิ่มเติมใดๆ จะไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณทำงานในสมุดงาน ซึ่งป้องกันการสูญเสียข้อมูลและความเข้ากันได้เมื่อสมุดงานถูกเปิดใน Excel รุ่นก่อนหน้า นอกจากนี้ แทนที่จะใช้รูปแบบแฟ้มที่ใช้ XML ปัจจุบัน (.xlsx) สมุดงานจะถูกบันทึกเป็นรูปแบบแฟ้ม Excel 97-2003 (.xls) ซึ่งเป็นรูปแบบแฟ้มไบนารีที่ถูกเปิดใน Excel รุ่นก่อนหน้าได้อย่างง่ายดาย

คุณไม่สามารถเปิดโหมดความเข้ากันได้ใน Excel ด้วยตนเอง และคุณไม่มีตัวเลือกเพื่อรวมคุณลักษณะใหม่ใดๆ เมื่อคุณทำงานในสมุดงานในโหมดความเข้ากันได้ ซึ่งต่างจากโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 อื่นๆ เช่น Microsoft Office Word 2007 เป็นต้น

ถ้าคุณไม่ต้องการทำงานในโหมดความเข้ากันได้อีกต่อไป คุณสามารถแปลงสมุดงานเป็นรูปแบบแฟ้มปัจจุบันได้ สำหรับข้อมูล ให้ดูการแปลงสมุดงานเป็นรูปแบบแฟ้ม Excel 2007

ด้านบนของหน้า

การใช้ตัวแปลงแฟ้มใน Excel รุ่นก่อนหน้าเพื่อเปิดสมุดงาน Excel 2007

โปรแกรมปรับปรุงและตัวแปลงแฟ้มที่เฉพาะเจาะจงจะมีอยู่บน Microsoft Office Online ซึ่งสามารถช่วยให้คุณเปิดสมุดงาน Excel 2007 ใน Excel รุ่นก่อนหน้า (Excel 97-2003) ได้ ถ้าคุณยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงและตัวแปลง เมื่อคุณพยายามเปิดสมุดงาน Excel 2007 คุณอาจถูกพร้อมท์ให้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงและตัวแปลง

หลังการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงและตัวแปลง สมุดงาน Excel 2007 ทั้งหมดจะสามารถเปิดขึ้นได้เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขและบันทึกสมุดงานเหล่านั้นโดยไม่ต้องปรับรุ่น Excel ของคุณเป็น Excel 2007 คุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจงของ Excel 2007 และการจัดรูปแบบอาจไม่ได้ถูกแสดงใน Excel รุ่นก่อนหน้า แต่ยังคงพร้อมใช้งานเมื่อสมุดงานถูกบันทึกแล้วเปิดขึ้นใหม่อีกครั้งใน Excel 2007 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะและการจัดรูปแบบที่ไม่ได้แสดง ให้ดูที่ คุณลักษณะของ Office Excel 2007 ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel รุ่นก่อนหน้า

การดาวน์โหลดและใช้ตัวแปลงแฟ้ม

 1. บนคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง Excel เวอร์ชันก่อนหน้า ดาวน์โหลดแพคความเข้ากันได้ Microsoft Office 2007 Office Word, Excel และ PowerPoint รูป แบบไฟล์จากดาวน์โหลดของ Microsoft Officeเว็บไซต์ และติดตั้งอัปเดตและตัวแปลงที่จำเป็นเพื่อเปิดเวิร์กบุ๊กExcel 2007

 2. ใน Excel รุ่นก่อนหน้า (Excel 97-2003) ให้เปิดสมุดงาน Excel 2007

ด้านบนของหน้า

การแปลงสมุดงานเป็นรูปแบบแฟ้ม Excel 2007

เมื่อคุณเปิดสมุดงานที่สร้างขึ้นใน Excel รุ่นก่อนหน้า และคุณไม่ได้วางแผนให้ใครทำงานในสมุดงานนี้ในรุ่นก่อนหน้านี้อีกต่อไป คุณสามารถแปลงสมุดงานเป็นรูปแบบแฟ้ม Excel 2007 ปัจจุบันได้ เมื่อคุณแปลงเป็นรูปแบบแฟ้มปัจจุบัน คุณจะสามารถเข้าถึงคุณลักษณะใหม่และที่ปรับปรุง รวมถึงหน้าที่การใช้งานที่ Excel 2007 เสนอให้ได้ทั้งหมด อีกทั้งขนาดแฟ้มจะเล็กลงด้วย

เมื่อต้องการแปลงสมุดงาน คุณสามารถ

 • แปลงสมุดงานเป็นรูปแบบแฟ้มปัจจุบัน    เมื่อคุณแปลงสมุดงาน สมุดงานนั้นจะถูกแทนที่ด้วยสำเนาของสมุดงานในรูปแบบแฟ้มปัจจุบัน (.xlsx หรือ .xlsm) หลังจากสมุดงานถูกแปลงแล้ว จะไม่มีสมุดงานในรูปแบบแฟ้มเดิมอีกต่อไป

 • บันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์ปัจจุบัน    ถ้าคุณต้องการเก็บสำเนาของเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับ แทนที่จะแปลงเวิร์กบุ๊ก คุณอาจต้องการบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์ปัจจุบัน (.xlsx) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์อื่น

การแปลงสมุดงานเป็นรูปแบบแฟ้มปัจจุบัน

 1. เปิดสมุดงานที่คุณต้องการแปลงเป็นรูปแบบแฟ้มปัจจุบัน

  หมายเหตุ: สมุดงานจะเปิดขึ้นในโหมดความเข้ากันได้

 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก แปลง

 3. ถ้าคุณได้รับข้อความเกี่ยวกับการแปลงสมุดงาน ให้คลิก ตกลง

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ต้องการเห็นข้อความเกี่ยวกับการแปลงสมุดงาน ให้เลือก อย่าถามฉันเกี่ยวกับการแปลงสมุดงานอีก

 4. เมื่อต้องการทำงานในรูปแบบแฟ้มปัจจุบัน ให้คลิก ใช่ เพื่อปิดและเปิดสมุดงานใหม่

ด้านบนของหน้า

การตรวจสอบสมุดงาน Excel 2007 สำหรับความเข้ากันได้กับ Excel รุ่นก่อนหน้า

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมุดงาน Excel 2007 ไม่มีปัญหาเรื่องความเข้ากันได้ที่ทำให้เกิดการสูญเสียหน้าที่การใช้งานที่สำคัญ หรือความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรงใน Excel รุ่นก่อนหน้า คุณสามารถเรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้จะค้นหาปัญหาความเข้ากันได้ที่อาจเกิดขึ้นและช่วยคุณสร้างรายงานเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณทำงานในสมุดงานในโหมดความเข้ากันได้ โดยที่สมุดงานอยู่ในรูปแบบแฟ้ม Excel 97-2003 (.xls) แทนที่จะเป็นรูปแบบแฟ้ม Excel 2007 ใหม่ที่ใช้ XML (.xlsx) หรือรูปแบบแฟ้มไบนารี (.xlsb) ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึกสมุดงาน

 1. ใน Excel 2007 ให้เปิดสมุดงานที่คุณต้องการตรวจสอบความเข้ากันได้

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิก จัดเตรียม แล้วคลิก เรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้

 3. เมื่อต้องการตรวจสอบความเข้ากันได้ของสมุดงานทุกครั้งที่คุณบันทึกสมุดงาน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบความเข้ากันได้เมื่อบันทึกสมุดงาน

 4. เมื่อต้องการสร้างรายงานปัญหาทั้งหมดที่แสดงรายการในกล่อง สรุป ไว้ในแผ่นงานที่แยกต่างหาก ให้คลิก คัดลอกไปยังแผ่นงานใหม่

  เคล็ดลับ: คุณสามารถคลิก แก้ไข เพื่อแก้ไขปัญหาง่ายๆ ได้ (ถ้ามี) สำหรับปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น ให้คลิก วิธีใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×