การใช้ Excel เพื่อเปิดหรือบันทึกเวิร์กชีตในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods)

คุณสามารถเปิดและบันทึกไฟล์ต่างๆ ในรูปแบบไฟล์ OpenDocument Spreadsheet (.ods) ซึ่งใช้โดยแอปพลิเคชันสเปรดชีตบางโปรแกรม เช่น OpenOffice.org Calc และ Google Docs ได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดสเปรดชีต OpenDocument ใน Excel

บันทึกเวิร์กชีต Excel ในรูปแบบสเปรดชีต OpenDocument

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ OpenDocument

เปิดสเปรดชีต OpenDocument ใน Excel

  1. คลิก ไฟล์ > เปิด > คอมพิวเตอร์ > เรียกดู

  2. เมื่อต้องการดูเฉพาะไฟล์ที่บันทึกไว้ในรูปแบบ OpenDocument ในรายการชนิดไฟล์ (ถัดจากกล่อง ชื่อไฟล์) ให้คลิก OpenDocument Spreadsheet (*.ods)

  3. ค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิก เปิด

หมายเหตุ:  เมื่อคุณเปิดไฟล์สเปรดชีต OpenDocumentใน Excel ไฟล์นั้นอาจมีรูปแบบต่างไม่เหมือนกับในโปรแกรมดั้งเดิมที่สร้างไฟล์นั้นขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากความแตกต่างระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้รูปแบบ OpenDocument

บันทึกเวิร์กชีต Excel ในรูปแบบสเปรดชีต OpenDocument

สิ่งสำคัญ:  ถ้าคุณต้องการเก็บเวอร์ชัน Excel ของไฟล์เอาไว้ ขั้นแรกคุณจะต้องบันทึกไฟล์นั้นเป็นเวิร์กชีต Excel ตัวอย่างเช่น ในรูปแบบไฟล์ .xlsx ก่อน แล้วจึงบันทึกไฟล์นั้นอีกครั้งในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods)

  1. คลิก ไฟล์ > บันทึกเป็น > คอมพิวเตอร์ > เรียกดู

  2. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก OpenDocument Spreadsheet (*.ods)

  3. ตั้งชื่อและบันทึกไฟล์ของคุณ

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ OpenDocument

เมื่อคุณเปิดหรือบันทึกเวิร์กชีตในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods) การจัดรูปแบบบางอย่างอาจสูญหายไป ทั้งนี้เนื่องจากแอปพลิเคชันสเปรดชีต OpenDocument และ Excel สนับสนุนฟีเจอร์และตัวเลือกต่างๆ เช่น การจัดรูปแบบและตาราง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างรูปแบบสเปรดชีต OpenDocument และรูปแบบ Excel โปรดดูที่ ความแตกต่างระหว่างรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods) และรูปแบบ Excel (.xlsx)

เคล็ดลับ:  ก่อนจะส่งไฟล์ให้กับบุคคลอื่น คุณอาจต้องการปิดไฟล์นั้นแล้วเปิดขึ้นอีกครั้งเพื่อดูว่าลักษณะที่ปรากฏของไฟล์จะเป็นอย่างไรในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods) เมื่อต้องการเปรียบเทียบไฟล์รูปแบบ Excel กับรูปแบบสเปรดชีต OpenDocument ขั้นแรกให้บันทึกไฟล์นั้นในรูปแบบ Excel ก่อน จากนั้นเปิดทั้งรูปแบบ Excel และรูปแบบสเปรดชีต OpenDocument แล้วตรวจดูความแตกต่างในไฟล์ทั้งสองตามที่ปรากฏขึ้นมา

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×