การใช้เนื้อหาภาพนิ่งของ PowerPoint 2007 ร่วมกันและการนำมาใช้ใหม่

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการเก็บ ใช้งานร่วมกัน และนำภาพนิ่งมาใช้ใหม่ในไลบรารีภาพนิ่ง คอมพิวเตอร์ของคุณต้องติดตั้ง Microsoft Office PowerPoint 2007 และต้องมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Microsoft Office SharePoint Server 2007 ถ้าคุณไม่ทราบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Office SharePoint Server 2007 หรือไม่ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

ในบทความนี้

ภาพรวมของการใช้งานเนื้อหาภาพนิ่งร่วมกันและการนำมาใช้ใหม่

ประกาศภาพนิ่งไปยังไลบรารีภาพนิ่ง

เพิ่มภาพนิ่งจากไลบรารีภาพนิ่งลงในงานนำเสนอของคุณ

ตรวจหาการเปลี่ยนแปลงภาพนิ่งที่เพิ่มมาจากไลบรารีภาพนิ่ง

ภาพรวมของการใช้งานเนื้อหาภาพนิ่งร่วมกันและการนำมาใช้ใหม่

โดยใช้ Office PowerPoint 2007 คุณสามารถใช้งานเนื้อหาภาพนิ่งร่วมกันและนำมาใช้ใหม่ได้ด้วยการเก็บแฟ้มภาพนิ่งแต่ละแฟ้มในไลบรารีภาพนิ่งที่อยู่ส่วนกลางบนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Office SharePoint Server 2007 คุณยังสามารถประกาศภาพนิ่งไปยังไลบรารีภาพนิ่งและเพิ่มภาพนิ่งลงในงานนำเสนอของคุณจากไลบรารีภาพนิ่ง

เมื่อใช้โปรแกรมปรับปรุงไลบรารีภาพนิ่ง คุณสามารถทำให้ภาพนิ่งที่คุณแทรกลงในงานนำเสนอบนคอมพิวเตอร์ของคุณสัมพันธ์กับภาพนิ่งเดิมที่อยู่ในไลบรารีภาพนิ่งบนเซิร์ฟเวอร์ แต่ละครั้งที่คุณเปิดงานนำเสนอบนคอมพิวเตอร์ของคุณ PowerPoint จะแจ้งให้คุณทราบถ้ามีการปรับปรุงภาพนิ่งและให้โอกาสคุณละเว้นการปรับปรุง ผนวกภาพนิ่งใหม่กับภาพนิ่งที่ล้าสมัย หรือแทนที่ภาพนิ่งที่ล้าสมัยกับภาพนิ่งที่ปรับปรุง

เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงภาพนิ่งที่มีอยู่ในไลบรารีภาพนิ่ง Office SharePoint Server 2007 จะประทับเวลาและเช็คเอาท์แฟ้มไปยังคุณโดยอัตโนมัติ แล้วประทับเวลาและตรวจสอบกลับไปเมื่อคุณเสร็จสิ้น Office SharePoint Server 2007 มีความสามารถในการกำหนดรุ่นที่คุณสามารถใช้ติดตามประวัติการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทำกับภาพนิ่ง เมื่อต้องการใช้ประโยชน์ของความสามารถในการกำหนดรุ่นไลบรารีภาพนิ่ง ให้ดูที่วิธีใช้ Office SharePoint Server 2007

เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งภาพนิ่งรุ่นล่าสุดในไลบรารีภาพนิ่ง เพียงกรองและเรียงลำดับในรายการไลบรารีภาพนิ่ง เมื่อต้องการศึกษาวิธีการค้นหาตำแหน่งภาพนิ่งรุ่นล่าสุด ให้ดูที่วิธีใช้ Office SharePoint Server 2007

Office PowerPoint 2007 จะจดจำตำแหน่งที่ตั้งของไลบรารีภาพนิ่งหลายไลบรารีโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของไลบรารีเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย

โดยใช้ไลบรารีภาพนิ่งที่มี Office SharePoint Server 2007 คุณสามารถทำดังต่อไปนี้

 • เก็บภาพนิ่งในตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้ร่วมกันกับผู้อื่นในการเข้าถึง

 • ติดตามและตรวจทานการเปลี่ยนแปลงภาพนิ่ง

 • ค้นหาตำแหน่งภาพนิ่งรุ่นล่าสุด

ด้านบนของหน้า

ประกาศภาพนิ่งไปยังไลบรารีภาพนิ่ง

หมายเหตุ: ก่อนคุณสามารถประกาศภาพนิ่งไปยังไลบรารีภาพนิ่ง คุณต้องสร้างรายการไลบรารีภาพนิ่งบนเซิร์ฟเวอร์ของ Office SharePoint Server 2007 เมื่อต้องการสร้างไลบรารีภาพนิ่ง ให้ดูที่วิธีใช้เซิร์ฟเวอร์ของ Office SharePoint Server 2007

 1. เปิดงานนำเสนอที่มีภาพนิ่งที่คุณต้องการประกาศไปยังไลบรารีภาพนิ่ง

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วชี้ไปที่ ประกาศ จากนั้นคลิก ประกาศภาพนิ่ง

  กล่องโต้ตอบ 'ประกาศภาพนิ่ง'

 3. ในกล่องโต้ตอบ ประกาศภาพนิ่ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับภาพนิ่งที่คุณต้องการประกาศไปยังไลบรารีภาพนิ่ง

  เมื่อต้องการเลือกภาพนิ่งทั้งหมด ให้คลิก เลือกทั้งหมด

 4. ภายใต้ ชื่อแฟ้ม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อแฟ้มภาพนิ่งอย่างน้อยหนึ่งแฟ้ม ให้คลิกชื่อแฟ้มที่มีอยู่ แล้วพิมพ์ชื่อใหม่

  • เมื่อต้องการเก็บชื่อแฟ้มเริ่มต้นของภาพนิ่ง ให้ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 5

   หมายเหตุ: PowerPoint จะตั้งชื่อแฟ้มภาพนิ่งแต่ละแฟ้มโดยอัตโนมัติโดยใช้ชื่องานนำเสนอและหมายเลขการระบุ (ID) ภาพนิ่งที่ไม่ซ้ำกันเป็นชื่อแฟ้มเริ่มต้น ถ้าคุณย้ายภาพนิ่งของคุณ หมายเลย ID ของภาพนิ่งจะไม่ปรากฏตามลำดับอีกต่อไป

 5. ภายใต้ คำอธิบาย ให้คลิกและพิมพ์คำอธิบายของแฟ้มภาพนิ่ง

 6. ในรายการ ประกาศไปยัง ให้ใส่หรือคลิกตำแหน่งที่ตั้งของไลบรารีภาพนิ่งที่คุณต้องการประกาศภาพนิ่งของคุณ แล้วคลิก ประกาศ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มภาพนิ่งจากไลบรารีภาพนิ่งลงในงานนำเสนอของคุณ

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการเพิ่มภาพนิ่ง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ภาพนิ่ง ให้คลิกลูกศรภายใต้ สร้างภาพนิ่ง แล้วคลิก นำภาพนิ่งมาใช้ใหม่

 3. ในบานหน้าต่าง นำภาพนิ่งมาใช้ใหม่ ในกล่อง แทรกภาพนิ่งจาก ให้ใส่ตำแหน่งที่ตั้งของไลบรารีภาพนิ่ง แล้วคลิกลูกศร รูปปุ่ม เพื่อค้นหาไลบรารีภาพนิ่ง หรือคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาตำแหน่งไลบรารีภาพนิ่ง

 4. ในรายการ ภาพนิ่งทั้งหมด ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการเพิ่ม

  เมื่อต้องการแสดงรูปขนาดย่อของภาพนิ่งที่ใหญ่ขึ้น ให้วางตัวชี้บนภาพนิ่ง

 5. เมื่อต้องการเพิ่มภาพนิ่งเพิ่มเติมจากไลบรารีภาพนิ่งลงในงานนำเสนอของคุณ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการได้รับการแจ้งให้ทราบเมื่อบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงภาพนิ่งที่คุณได้เพิ่มลงในงานนำเสนอของคุณจากไลบรารีภาพนิ่ง ที่ด้านล่างของบานหน้าต่าง นำภาพนิ่งมาใช้ใหม่ ให้คลิกภาพนิ่ง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บอกฉันเมื่อภาพนิ่งนี้เปลี่ยนแปลง

ด้านบนของหน้า

ตรวจหาการเปลี่ยนแปลงภาพนิ่งที่เพิ่มมาจากไลบรารีภาพนิ่ง

 1. เปิดงานนำเสนอที่มีอย่างน้อยหนึ่งภาพนิ่งซึ่งเดิมมาจากไลบรารีภาพนิ่งบนเซิร์ฟเวอร์

  กล่องโต้ตอบ ค้นหาการปรับปรุงภาพนิ่ง จะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่างานนำเสนอมีอย่างน้อยหนึ่งภาพนิ่งที่สัมพันธ์กับไลบรารีภาพนิ่ง กล่องโต้ตอบมีตัวเลือกให้คุณตรวจหาการเปลี่ยนแปลงภาพนิ่งเหล่านั้น

  กล่องโต้ตอบ 'ค้นหาการปรับปรุงภาพนิ่ง'

  กล่องโต้ตอบ ค้นหาหาการปรับปรุงภาพนิ่ง

 2. ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาการปรับปรุงภาพนิ่ง ให้คลิก ตรวจสอบ

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

  • ถ้าไม่มีภาพนิ่งในงานนำเสนอของคุณให้ปรับปรุง ข้อความ ไม่มีภาพนิ่งที่ปรับปรุงในขณะนี้ ให้คลิก 'ตกลง' จะปรากฏ คลิก ตกลง

  • ถ้ากล่องโต้ตอบ การยืนยันการปรับปรุงภาพนิ่ง ปรากฏขึ้น และแสดงรูปขนาดย่อของภาพนิ่งในงานนำเสนอของคุณและภาพนิ่งจากไลบรารีภาพนิ่ง ให้เปรียบเทียบภาพนิ่งทั้งสอง แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการแทนที่ภาพนิ่งภายในเครื่องด้วยภาพนิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากไลบรารีภาพนิ่ง ให้คลิก แทนที่

   • เมื่อต้องการเพิ่มภาพนิ่งที่เปลี่ยนแปลงลงในงานนำเสนอของคุณเพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบภาพนิ่งทั้งสองได้ใกล้ขึ้น ให้คลิก ผนวก

    หมายเหตุ: ผนวก จะแทรกภาพนิ่งที่ปรับปรุงหลังภาพนิ่งที่ล้าสมัยในงานนำเสนอของคุณ

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×