การใช้สมุดบันทึกร่วมกันใน OneNote 2010

หมายเหตุ  บทความที่คุณอ่านอยู่ในขณะนี้อาจไม่ใช่รุ่นล่าสุด ถ้าแถบสถานะที่อยู่ใกล้กับด้านล่างของหน้าต่างนี้ระบุว่า ออฟไลน์ ให้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับอินเทอร์เน็ต คลิกปุ่ม ออฟไลน์ ในตัวแสดงวิธีใช้ แล้วคลิก แสดงเนื้อหาจาก Office.com บนเมนูทางลัด หรือเข้าเยี่ยมชม Office.com แล้วค้นหาเพจวิธีใช้และบทความเชิงปฏิบัติสำหรับ Microsoft OneNote 2010 เพื่อดูเอกสารล่าสุด

วิธีต่างๆ ในการใช้สมุดบันทึกร่วมกันใน OneNote

ใน Microsoft OneNote 2010 คุณสามารถใช้สมุดบันทึกร่วมกันเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงสมุดบันทึกนั้นได้จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรือบนเว็บ หรือเพื่อให้คุณสามารถทำงานในสมุดบันทึกดังกล่าวร่วมกับผู้อื่นได้

การจดบันทึกร่วมกันในกลุ่มคือกระบวนการทำงานร่วมกันอย่างหนึ่ง และในฐานะเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ทำให้ OneNote ให้ความสามารถที่มากกว่าการส่งหน้าของสมุดบันทึกที่มีข้อมูลคงที่ผ่านทางอีเมล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะโครงการของคุณ คุณสามารถใช้ OneNote เพื่อระดมความคิดร่วมกับผู้อื่นในที่ประชุม ใช้หน้าของสมุดบันทึกเป็นไวท์บอร์ดเสมือน และตั้งค่าสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกันโดยทุกคนสามารถดู เพิ่ม และแก้ไขข้อมูลได้

ในขณะที่โปรแกรมอื่นๆ จะ "ล็อก" แฟ้มให้แก้ไขได้ทีละคน แต่ OneNote 2010 ให้ผู้เขียนหลายคนสามารถเข้าถึงสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกันได้พร้อมกัน เมื่อใดก็ตามที่มีบางคนแก้ไขหน้าและส่วนในสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกัน OneNote จะทำข้อมูลการเปลี่ยนแปลงให้ตรงกันโดยอัตโนมัติเพื่อให้สมุดบันทึกเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

นอกจากนี้ OneNote ยังจะเก็บสำเนาแบบออฟไลน์ของบันทึกย่อแยกไว้ต่างหากในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้แต่ละคนด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ทำการจดบันทึกร่วมกันสามารถแก้ไขบันทึกย่อภายในเครื่องของตนได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าพวกเขาจะยกเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่ายเป็นการชั่วคราวก็ตาม ในครั้งถัดไปที่พวกเขาเชื่อมต่อกับสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกัน OneNote จะผสานการเปลี่ยนแปลงของพวกเขากับการเปลี่ยนแปลงที่ผู้อื่นดำเนินการไว้เข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติ

สร้างสมุดบันทึกใหม่ที่ใช้ร่วมกัน

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก สร้าง

 2. ภายใต้ เก็บสมุดบันทึกไว้ที่ ให้เลือกตำแหน่งที่ควรจะเก็บสมุดบันทึกใหม่ไว้

  • คลิก เว็บ ถ้าคุณต้องการให้สามารถใช้สมุดบันทึกจากคอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ หรือจากเว็บเบราว์เซอร์ได้ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้หรือลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ หลังจากนั้นคุณจะสามารถควบคุมได้ว่าจะให้เฉพาะตัวคุณหรือผู้อื่นสามารถเข้าถึงสมุดบันทึกของคุณได้ด้วย

  • คลิก เครือข่าย ถ้าคุณต้องการใช้สมุดบันทึกใหม่ร่วมกับผู้อื่นบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์เดียวกันหรือบนไซต์ SharePoint (ตัวอย่างเช่น ที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณ)

 3. ในกล่อง ชื่อ ให้ใส่ชื่อเรื่องที่มีความหมายให้กับเรื่องของสมุดบันทึกใหม่ (ตัวอย่างเช่น สมุดบันทึกของทีม)

 4. ในเขตข้อมูล ตำแหน่งที่ตั้งเว็บ หรือ ตำแหน่งบนเครือข่าย ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ระบุตำแหน่งที่ตั้งเว็บ    ถ้าบริการเว็บพร้อมใช้งาน ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ (เช่น Windows Live) หรือลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ใหม่ เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว คุณจะพบรายการเว็บโฟลเดอร์ของคุณที่ซึ่งคุณสามารถใช้สร้างสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกันได้ ถ้าคุณไม่ต้องการใช้สมุดบันทึกร่วมกับผู้อื่น ให้เลือกโฟลเดอร์ส่วนบุคคลโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่ง ถ้าคุณต้องการใช้สมุดบันทึกร่วมกับผู้อื่น ให้เลือกโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันเพื่อให้ผู้อื่นมีสิทธ์เข้าถึงได้ เมื่อต้องการตั้งค่าสิทธิ์การใช้ร่วมกันสำหรับโฟลเดอร์ใหม่หรือโฟลเดอร์ที่มีอยู่ OneNote จะเปิดใช้เว็บเบราว์เซอร์ ที่ซึ่งคุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่ให้กับสมุดบันทึกของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ได้ กลับไปยัง OneNote แล้วฟื้นฟูรายการโฟลเดอร์ในเขตข้อมูล ตำแหน่งที่ตั้งเว็บ เพื่อดูโฟลเดอร์ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นมา ในขั้นตอนนี้ ให้เลือกโฟลเดอร์ดังกล่าว แล้วดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ด้านล่างนี้

  • ระบุตำแหน่งบนเครือข่าย    คุณสามารถใส่เส้นทางแบบเต็มของตำแหน่งที่ใช้แฟ้มร่วมกันบนเครือข่าย ใส่ไดรฟ์เครือข่ายที่แมป หรือวางที่อยู่แบบเต็มของไลบรารีเอกสาร SharePoint ที่คุณต้องการสร้างสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกันได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกจากตำแหน่งที่ตั้ง SharePoint ล่าสุดตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งได้ (ถ้ามี) โปรดสังเกตว่าทุกคนที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงตำแหน่งบนเครือข่ายหรือไซต์ SharePoint นี้จะสามารถเข้าถึงสมุดบันทึกได้

 5. คลิก สร้างสมุดบันทึก

ใช้สมุดบันทึกที่มีอยู่ร่วมกัน

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ใช้ร่วมกัน

 2. ภายใต้ เลือกสมุดบันทึก ให้เลือกสมุดบันทึกที่มีอยู่ ซึ่งคุณต้องการใช้ร่วมกับผู้อื่นหรือต้องการใช้ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

 3. ภายใต้ ใช้ร่วมกันบน ให้เลือกตำแหน่งที่จะใช้สมุดบันทึกร่วมกัน

  • คลิก เว็บ ถ้าคุณต้องการให้สามารถใช้สมุดบันทึกจากคอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ หรือจากเว็บเบราว์เซอร์ได้

  • คลิก เครือข่าย ถ้าคุณต้องการใช้สมุดบันทึกใหม่กับผู้อื่นหรือคอมพิวเตอร์อื่นๆ บนเครือข่ายหรือไซต์ SharePoint เดียวกัน (ตัวอย่างเช่น ที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณ)

 4. ในเขตข้อมูล ตำแหน่งที่ตั้งเว็บ หรือ ตำแหน่งบนเครือข่าย ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ระบุตำแหน่งที่ตั้งเว็บ    ถ้าบริการเว็บพร้อมใช้งาน ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ (เช่น Windows Live) หรือลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ใหม่ เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว คุณจะพบรายการเว็บโฟลเดอร์ของคุณที่ซึ่งคุณสามารถใช้สร้างสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกันได้ ถ้าคุณไม่ต้องการใช้สมุดบันทึกร่วมกับผู้อื่น ให้เลือกโฟลเดอร์ส่วนบุคคลโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่ง ถ้าคุณต้องการใช้สมุดบันทึกร่วมกับผู้อื่น ให้เลือกโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันเพื่อให้ผู้อื่นมีสิทธ์เข้าถึงได้ เมื่อต้องการตั้งค่าสิทธิ์การใช้ร่วมกันสำหรับโฟลเดอร์ใหม่หรือโฟลเดอร์ที่มีอยู่ OneNote จะเปิดใช้เว็บเบราว์เซอร์ ที่ซึ่งคุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่ให้กับสมุดบันทึกของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ได้ กลับไปยัง OneNote แล้วฟื้นฟูรายการโฟลเดอร์ในเขตข้อมูล ตำแหน่งที่ตั้งเว็บ เพื่อดูโฟลเดอร์ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นมา ในขั้นตอนนี้ ให้เลือกโฟลเดอร์ดังกล่าว แล้วดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ด้านล่างนี้

  • ระบุตำแหน่งบนเครือข่าย    คุณสามารถใส่เส้นทางแบบเต็มของตำแหน่งที่ใช้แฟ้มร่วมกันบนเครือข่าย ใส่ไดรฟ์เครือข่ายที่แมป หรือวางที่อยู่แบบเต็มของไลบรารีเอกสาร SharePoint ที่คุณต้องการสร้างสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกันได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกจากตำแหน่งที่ตั้ง SharePoint ล่าสุดตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งได้ (ถ้ามี) โปรดสังเกตว่าทุกคนที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงตำแหน่งบนเครือข่ายหรือไซต์ SharePoint นี้จะสามารถเข้าถึงสมุดบันทึกได้

 5. คลิก ใช้สมุดบันทึกร่วมกัน

หมายเหตุ  ถ้าตำแหน่งที่ตั้งเว็บหรือตำแหน่งบนเครือข่ายที่คุณต้องการใช้แสดงเป็นไม่พร้อมใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายของคุณแล้ว และคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นก่อนที่จะพยายามบันทึกและใช้สมุดบันทึกในตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว

สร้างข้อความอีเมลที่มีการเชื่อมโยงไปยังสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกันสำหรับตัวคุณเองหรือผู้อื่น

หลังจากที่คุณสร้างหรือใช้สมุดบันทึกร่วมกันแล้ว OneNote จะถามคุณว่าคุณต้องการสร้างข้อความอีเมลที่มีการเชื่อมโยงไปยังสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกันหรือไม่

ถ้าคุณกำลังใช้สมุดบันทึกร่วมกับผู้อื่น ให้คลิก ส่งการเชื่อมโยงทางอีเมล เพื่อเรียบเรียงข้อความอีเมลสำหรับผู้รับของคุณ ข้อความนี้จะรวมการเชื่อมโยงไปยังสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งผู้รับสามารถคลิกเพื่อเปิดสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกันในคอมพิวเตอร์ของตนได้

หมายเหตุ  ผู้รับอีเมลที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกันดังกล่าว จะไม่สามารถใช้สมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกันนั้นได้ การเชื่อมโยงของอีเมลจะชี้ไปยังตำแหน่งที่ตั้งเท่านั้น แต่ไม่ได้ให้การเข้าถึงโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณไม่ได้ต้องการใช้สมุดบันทึกของคุณร่วมกับผู้อื่น แต่ต้องการใช้กับคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง คุณสามารถคลิก ส่งการเชื่อมโยงทางอีเมล แล้วส่งข้อความอีเมลที่มีการเชื่อมโยงนั้นไปยังบัญชีผู้ใช้อีเมลบนเว็บของคุณเองได้ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเปิดสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกันจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้โดยง่าย

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: OneNote 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา