การใช้รายงานและแผนภูมิใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รายงานคือ เครื่องมือดีเยี่ยมสำหรับให้ข้อมูลเชิงลึกเป็นของบัญชีผู้ใช้ การ ติดต่อทางธุรกิจ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาส โครงการทางธุรกิจ และกิจกรรมทางการตลาด คุณสามารถเปิดจำนวนมากเริ่มต้นรายงานในBusiness Contact Manager for Outlook, plus ปรับเปลี่ยน บันทึก อัปเดต และใหม่ใช้แทบไม่จำกัดจำนวนรายงานเพิ่มเติม

บทความนี้อธิบายถึงฟีเจอร์การรายงานในBusiness Contact Manager for Outlook และวิธีที่คุณสามารถทำงานกับรายงาน เหล่านั้นที่กำหนดเอง ใช้เหล่านั้นเพื่อเปิดใช้งานกิจกรรมทางธุรกิจอื่น ๆ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดและปรับเปลี่ยนรายงาน

บันทึก ฟื้นฟู หรือพิมพ์รายงานที่เปิดอยู่

สร้างแผนภูมิจากรายงาน

ส่งออกรายงานไปยัง Excel หรือโปรแกรมอื่นเพื่อทำการวิเคราะห์

เริ่มกิจกรรมทางการตลาดจากรายงาน

เปิดรายงานจากโปรแกรมเบ็ดเตล็ด

ดูรายการของรายงานมาตรฐาน

เปิดและปรับเปลี่ยนรายงาน

Business Contact Manager for Outlook แสดงรายงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจำนวนมาก ถ้าคุณไม่เห็นเหมือนกับที่คุณต้องอะไร คุณสามารถเปิดรายงานที่คล้ายกัน และปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม คุณยังสามารถบันทึกรายงานของคุณแบบกำหนดเองสำหรับเวอร์ชันที่ใหม่กว่านำกลับมาใช้

เปิดรายงาน

 1. บน Ribbon คลิกรายงาน แท็บรายงานมีอยู่ถูกจัดกลุ่มตามพื้นที่ทำงานที่เกี่ยวข้องของพวกเขา:ติดต่อ Managementยอดขายทางการตลาด หรือโครงการทางธุรกิจ กลุ่มเปิด ประกอบด้วยรายงานที่คุณได้รับการปรับเปลี่ยน และบันทึกไว้

  แท็บ รายงาน บน Ribbon

 2. เมื่อต้องการเปิดรายงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้คลิกปุ่มสำหรับชนิดรายงานที่คุณต้องการดู แล้วคลิกชื่อของรายงานในรายการ

 3. เมื่อต้องการเปิดรายงานที่มีการปรับเปลี่ยนซึ่งคุณบันทึกไว้ ให้คลิก รายงานที่บันทึกไว้ แล้วคลิกชื่อรายงานในกล่องโต้ตอบ เปิดรายงานที่บันทึกไว้ แล้วคลิก เปิด

เคล็ดลับ: ถ้าไม่แน่ใจว่ารายงานที่คุณกำลังค้นหาอยู่ในกลุ่มหรือประเภทใด ให้ดูที่ รายการของรายงานมาตรฐาน

สำหรับความช่วยเหลือในการปรับเปลี่ยนรายงาน ให้ดูที่ การปรับเปลี่ยนรายงานเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

ด้านบนของเพจ

ปรับเปลี่ยนรายงาน

คุณมีข้อตกลงดีเยี่ยมในการควบคุมลักษณะที่ปรากฏของรายงานของคุณในBusiness Contact Manager for Outlook

ในส่วนนี้

การเปลี่ยนเค้าโครงของรายงาน

การปรับเปลี่ยนรายงานเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

การเปลี่ยนเค้าโครงของรายงาน

การเปลี่ยนเค้าโครงหรือลักษณะของรายงาน สามารถทำได้หลายวิธี คุณสามารถใช้วิธีการเหล่านี้ทีละวิธีการหรือใช้ร่วมกันก็ได้ ลำดับของการเปลี่ยนที่คุณดำเนินการจะไม่มีผลอะไร

 • ใช้บานหน้าต่างรายงานที่กำหนดเอง    บน Ribbon ในกลุ่มเค้าโครง คลิกตัวเลือกเพื่อเปิดบานหน้าต่างการรายงานที่กำหนดเอง:

  • เลือกคอลัมน์ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนคอลัมน์ที่แสดง ให้คลิกปุ่มนี้ แล้วคลิกเครื่องหมาย + (บวก) เพื่อขยายรายการออกและดูข้อมูลรายการทั้งหมด ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานจะแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับรายงานที่คุณกำลังปรับเปลี่ยน เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคอลัมน์ที่คุณต้องการให้แสดง และล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรายการที่คุณไม่ต้องการให้แสดงในรายงาน

  • ส่วนหัวและส่วนท้าย ถ้าคุณต้องการเพิ่มส่วนหัวหรือส่วนท้าย หรือเพิ่มบันทึกย่อลงในรายงาน ให้คลิกปุ่มนี้ จากนั้นให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายและใส่ข้อมูลสำหรับคอลัมน์ที่คุณต้องการแสดง ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคอลัมน์ที่คุณไม่ต้องการเห็นในรายงาน

  • แบบอักษร ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการแสดงแบบอักษรและตัวเลข ให้คลิก แบบอักษร คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการเปลี่ยนและปรับปรุงตัวเลือกตามต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนแบบอักษรได้ในเนื้อความรายงาน บนป้ายชื่อของแถวและคอลัมน์ และในเขตข้อมูลตัวเลขสำหรับผลรวมหรือผลรวมย่อย

 • ใช้ตัวควบคุมการเรียงลำดับและกรอง     บน Ribbon ในกลุ่มการเรียงลำดับและกรอง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ตัวกรอง คุณสามารถจำกัดผลลัพธ์ที่แสดงในรายงาน โดยกรองรายงาน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกรองรายงาน ดูที่กรองระเบียนใน Business Contact Manager

  • เรียงลำดับจากน้อยไปมาก หรือ เรียงลำดับจากมากไปน้อย คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนลำดับการเรียงระเบียนในรายงาน ตามค่าเริ่มต้น รายการจะถูกเรียงลำดับตามตัวอักษรที่ยึดตามเขตข้อมูลหลักในรายงาน ตัวอย่างเช่น ในรายงานที่ชื่อ ที่ติดต่อทางธุรกิจตามลูกค้าองค์กร รายการจะถูกเรียงตามลำดับของชื่อลูกค้าองค์กร ภายใต้ชื่อลูกค้าองค์กรนั้น ที่ติดต่อทางธุรกิจแต่ละรายการที่เชื่อมโยงกับลูกค้าองค์กร จะแสดงตามลำดับตัวอักษร

   เคล็ดลับ:  ชื่อจะแสดงตามข้อมูลในเขตข้อมูล ชื่อเต็ม ถ้าคุณใส่คำนำหน้าในชื่อเต็ม คำนำหน้าจะรวมอยู่ในการเรียงลำดับด้วย ตัวอย่างเช่น ชื่อเต็ม นาย สิทธิชัย ตันติแสงอรุณ จะแสดงรายการอยู่ภายใต้ น

 • จัดลำดับคอลัมน์     เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับของคอลัมน์ในรายงาน เพียงแค่คลิกที่ชื่อคอลัมน์แล้ว ลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

 • เรียงลำดับข้อมูลในเขตข้อมูลทุติยภูมิ    เพื่อย้อนกลับลำดับของข้อความหรือตัวเลขในเขตข้อมูลรอง คลิกชื่อของเขตข้อมูลในรายงาน ตัวอย่างเช่น ในรายงานติดต่อทางธุรกิจที่ตามบัญชีผู้ใช้ ที่มีชื่อว่า คุณสามารถคลิคอลัมน์ชื่อที่ติดต่อทางธุรกิจ เพื่อเรียงลำดับชื่อของอยู่ในรายการที่ติดต่อทางธุรกิจภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้แต่ละย้อนกลับตามลำดับตัวอักษรอีกครั้ง คลิกที่ชื่อคอลัมน์อีกครั้งเพื่อคืนค่าใบสั่งต้นฉบับ ในทำนองเดียวกัน ถ้าคุณคลิกชื่อคอลัมน์ที่อยู่ - ไปรษณีย์ รายการติดต่อทางธุรกิจภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้แต่ละมีปัญหาในลำดับที่เป็นตัวเลขย้อนกลับ

 • ยุบ หรือขยายกลุ่มในเขตข้อมูลทุติยภูมิ     คลิกการ- (เครื่องหมายลบ) บนแถวใด ๆ ของรายงานการยุบรายการย่อยทั้งหมด และแสดงเฉพาะบรรทัดแรกของรายการในรายงาน ตัวอย่างเช่น ในรายงานที่ติดต่อทางธุรกิจ โดยใช้บัญชีผู้ใช้ ที่มีชื่อว่า คุณสามารถคลิ- (เครื่องหมายลบ) ด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้เพื่อซ่อนรายการติดต่อทางธุรกิจที่เชื่อมโยง เมื่อต้องการระบุว่า รายการถูกยุบ (เครื่องหมายลบ) เปลี่ยนเป็น+ (เครื่องหมายบวก) เครื่องหมาย ฟีเจอร์นี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับการลดขนาดและความซับซ้อนของรายงาน เมื่อต้องการขยายกลุ่ม คลิ+ เครื่องหมายบวก

ด้านบนของเพจ

การปรับเปลี่ยนรายงานเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

คุณสามารถปรับเปลี่ยนรายงานได้หลายวิธีเพื่อทำให้สามารถใช้รายงานให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือเพื่อนร่วมงานมากขึ้น

 • กรองผลลัพธ์    หลังจากเปิดรายงาน ใช้ตัวกรองอย่างง่าย และขั้นสูง เพื่อแยกระเบียนที่เฉพาะเจาะจงจากรายงาน การกรองรายงานผลลัพธ์จะมีประโยชน์สำหรับงานต่าง ๆ ตัวอย่าง รายงานเกี่ยวกับเป้าหมายที่ถูกกรองตามตำแหน่งที่ตั้งคือ basis ดีเยี่ยมสำหรับจดหมายขายตรงการตลาดส่งเสริมการขายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คุณกำลังวางแผนที่ในพื้นที่การ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรอง ดูที่กรองระเบียนใน Business Contact Manager

 • เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏ    อัปเดลักษณะการรายงานของคุณ ด้วยข้อมูลในการเปลี่ยนเค้าโครงของรายงาน

 • การกำหนดเองของข้อมูล    ก่อนที่คุณเปิดรายงาน แม้แต่คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ด้วยการกำหนดเองเช่นเขตข้อมูลผู้ใช้กำหนดเอง หรือเปลี่ยนแปลงกับรายการเริ่มต้นในรายการต่าง ๆ เพิ่มเขตข้อมูลผู้ใช้กำหนดเพื่อนำฟอร์ม ตัวอย่าง ข้อมูลอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการบันทึก และ การสร้างรายงานจากนั้น เปลี่ยนตัวเลือกที่พร้อมใช้งานในรายการ และตัวเลือกเหล่านั้นกลายเป็น คอลัมน์ของข้อมูลในรายงานของคุณถัดไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขค่าในรายการ ดูสร้าง และกำหนดรายการและชนิดระเบียน

หมายเหตุ: ถ้าผู้ใช้กำหนดเขตข้อมูลที่คุณเพิ่มลงในรายงานจะถูกลบจากฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ รายงานบันทึกไว้จะไม่แสดงข้อมูลจากเขตข้อมูลถูกลบ ถ้าคุณส่งออกรายงานด้วยข้อมูลไปยัง Excel ก่อนที่จะถูกลบเขตข้อมูล รายงานเหล่านั้นจะไม่ได้รับผลกระทบ

ด้านบนของเพจ

การแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูลในรายงาน

เมื่อคุณตรวจดูรายงาน คุณอาจสังเกตเห็นข้อผิดพลาดที่คุณต้องการแก้ไข ตัวอย่างเช่น คุณอาจเห็นว่าที่ติดต่อทางธุรกิจ สัมพันธ์กับลูกค้าองค์กรที่ไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาดชนิดนี้ไม่สามารถแก้ไขในรายงานได้ แต่จะต้องแก้ไขในแต่ละระเบียนที่เกี่ยวข้อง

เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดในตัวอย่างนี้ ให้เปิดระเบียน ติดต่อทางธุรกิจ และบน เพจทั่วไป ของระเบียน ในเขตข้อมูล ลูกค้าองค์กรที่เชื่อมโยง ให้ใส่ลูกค้าองค์กรที่ถูกต้อง จากนั้นถ้าคุณกลับไปที่รายงาน ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก ฟื้นฟู รายงานจะได้รับการแก้ไข

ด้านบนของเพจ

บันทึก ฟื้นฟู หรือพิมพ์รายงานที่เปิดอยู่

หลังจากที่ตรวจทานรายงานแล้ว คุณอาจต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำลงในรายงาน ปรับปรุงข้อมูล หรือพิมพ์รายงาน ให้เริ่มโดยเปิดรายงานเพื่อทำการกระทำใดๆ เหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์

การบันทึกรายงานที่มีการปรับเปลี่ยน

ไม่จำเป็นต้องบันทึกรายงานที่คุณยังไม่ได้รับการปรับเปลี่ยน เนื่องจากจะพร้อมใช้งานจากแท็บรายงาน ของ Ribbon ได้ บันทึกรายงานจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลBusiness Contact Manager for Outlook

 1. บน Ribbon ให้คลิกแท็บ รายงาน จากนั้นคลิกชนิดรายงานที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิกชื่อรายงานเพื่อเปิดรายงานนั้น

 2. กำหนดรายงานด้วยตนเองตามอธิบายไว้ใน การเปิดและปรับเปลี่ยนรายงาน

 3. บน Ribbon ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกเป็น

 4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ที่เปิดอยู่ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับรายงาน แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการเปิดรายงานที่กำหนดเอง ให้คลิก รายงานที่บันทึกไว้

เคล็ดลับ:  รายงานจะถูกบันทึกไว้ในประเภทเดียวกันกับรายงานที่คุณปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างรายงานที่บันทึกไว้

การฟื้นฟูข้อมูลในรายงาน

ข้อมูลในรายงานจะถูกฟื้นฟูเมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดรายงานที่บันทึกไว้ คุณยังสามารถปรับปรุงรายงานนั้นได้ตามต้องการอีกด้วย

 1. บน Ribbon ให้คลิกแท็บ รายงาน จากนั้นคลิกชนิดรายงานที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิกชื่อรายงานเพื่อเปิดรายงานนั้น

 2. บน Ribbon ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก ฟื้นฟู

การพิมพ์รายงาน

 1. บน Ribbon ให้คลิกแท็บ รายงาน จากนั้นคลิกชนิดรายงานที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิกชื่อรายงานเพื่อเปิดรายงานนั้น

 2. บน Ribbon ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก พิมพ์

ด้านบนของเพจ

สร้างแผนภูมิจากรายงาน

คุณสามารถสร้างแผนภูมิ จากมากที่สุดของรายงานใน Business Contact Manager for Outlook และออก จากรายงานเองที่คุณได้สร้างจากรายงาน รายงานที่สามารถแสดงในแผนภูมิฟอร์มจะแสดงแอปุ่มแผนภูมิที่ใช้งานอยู่ ( chart button ), บน Ribbon รายงานที่มีไม่มีข้อมูลไม่แสดงเป็นแผนภูมิ

 1. ให้เปิดรายงานที่คุณต้องการให้แสดงเป็นแผนภูมิ

 2. บน Ribbon ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก แผนภูมิ ถ้าแผนภูมิมีขนาดกว้างเกินกว่าที่จะแสดงในจอภาพของคุณได้ จะปรากฏแถบเลื่อนแนวนอนที่ด้านล่างแผนภูมิ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการสร้างแผนภูมิที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ให้ส่งออกข้อมูลรายงานไปยัง Excel และใช้โปรแกรมนั้นสร้างแผนภูมิของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออกข้อมูลรายงานไปยัง Excel ให้ดูที่ การส่งออกรายงานไปยัง Excel หรือโปรแกรมอื่นเพื่อการวิเคราะห์

chart example

 1. ใช้ตัวควบคุมในกลุ่ม แผนภูมิ บน Ribbon เพื่อกำหนดแผนภูมิด้วยตนเอง

 2. ป้ายชื่อ     คลิกป้ายชื่อ เพื่อเพิ่ม หรือลบชื่อแกน และคำอธิบายแผนภูมิ

 3. ค่า     คลิกค่า เพื่อเลือกข้อมูลแสดงอยู่ในรายงาน ตัวอย่างเช่น ในแผนภูมิสำหรับโอกาสตามต้นฉบับ คุณสามารถแสดงข้อมูลตัวเลขโอกาส   หรือรายได้

 4. คาด   และรวม   เลือกกล่องกาเครื่องหมายเหล่านี้ถ้าคุณต้องการให้แผนภูมิเพื่อแสดงรายได้จริง รายได้ที่คาดหวัง หรือทั้งสอง

  หมายเหตุ:  กล่องกาเครื่องหมายเหล่านี้จะไม่พร้อมใช้งานในทุกแผนภูมิ

ด้านบนของเพจ

ส่งออกรายงานไปยัง Excel หรือโปรแกรมอื่นเพื่อทำการวิเคราะห์

คุณสามารถส่งออกการรายงานBusiness Contact Manager for Outlook ที่ Microsoft Excel หรือโปรแกรมอื่นสำหรับการวิเคราะห์ลึกอย่างง่ายดาย การส่งรายงานข้อมูลไปยังโปรแกรมอื่นนอกเหนือจาก Excel เริ่มต้น ด้วยส่งออกข้อมูลไปยัง Excel แล้ว ใน Excel คุณสามารถบันทึกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ที่โปรแกรมอื่น ๆ สามารถเปิด ตัวอย่างเช่น สามารถเปิดไฟล์ Excel ที่ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบไฟล์ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.csv) ในโปรแกรมที่หลากหลาย

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

การบันทึกรายงานให้เป็นแฟ้ม Excel ในคอมพิวเตอร์ของคุณ   

 1. เปิดรายงานที่คุณต้องการส่งออกไปยัง Excel

 2. บน Ribbon ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก ส่งออกไปยัง Excel รายงานจะเปิดขึ้นใน Excel

 3. ใน Excel ให้คลิกปุ่ม บันทึก เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้เลือกรูปแบบแฟ้มเพื่อบันทึกรายงานจากรูปแบบแฟ้มมากกว่า 20 รูปแบบ

การส่งอีเมลรายงานให้เป็นสิ่งที่แนบมาของแฟ้ม Excel   

 1. เปิดรายงานที่คุณต้องการส่งเป็นสิ่งที่แนบมากับอีเมล

 2. บน Ribbon ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก ส่งเป็นอีเมล ฟอร์มข้อความอีเมลของ Outlook จะเปิดขึ้นโดยมีรายงานถูกแนบเป็นแฟ้ม Excel (รูปแบบ .xlsx)

 3. กรอกข้อมูลในบรรทัด ถึง และ เรื่อง พิมพ์ข้อความ (เลือกได้) แล้วคลิก ส่ง

ด้านบนของเพจ

เริ่มกิจกรรมทางการตลาดจากรายงาน

คุณสามารถใช้รายงานที่ประกอบด้วยอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมลของบัญชีผู้ใช้ การติดต่อทางธุรกิจ หรือลูกค้าเป้าหมายเพื่อเปิดใช้งานกิจกรรมทางการตลาดในBusiness Contact Manager for Outlook

 1. ให้เปิดรายงานที่คุณต้องการใช้เป็นพื้นฐานของกิจกรรมทางการตลาด

 2. คลิก CTRL+A เพื่อเลือกระเบียนทั้งหมดในรายการ

 3. บน Ribbon ในกลุ่ม ติดต่อสื่อสาร ให้คลิก สร้างรายการโทร อีเมลจำนวนมาก หรือ สิ่งพิมพ์จดหมายขายตรง แล้วคลิก ผู้รับทั้งหมด หรือ ผู้รับที่เลือก

 4. ในฟอร์มกิจกรรมทางการตลาดที่เปิด ให้สร้างรายการผู้รับสำหรับกิจกรรมและเนื้อหา

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างรายการโทร ดูสร้างและใช้การโทรแสดงรายการใน Business Contact Manager สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ดูตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณและบริการใน Business Contact Manager

ด้านบนของเพจ

เปิดรายงานจากโปรแกรมเบ็ดเตล็ด

เมื่อต้องการเปิดรายงานจากตัวโปรแกรมเบ็ดเตล็ด คลิกไอคอนรายงานโปรแกรมเบ็ดเตล็ด รายงานที่เปิดจากโปรแกรมเบ็ดเตล็ดทำงานเหมือนกับรายงานที่เปิดจาก Ribbon

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเบ็ดเตล็ด ดูที่การใช้โปรแกรมเบ็ดเตล็ดใน Business Contact Manager

ด้านบนของเพจ

ดูรายการของรายงานมาตรฐาน

รายงานมาตรฐานพร้อมใช้งานในBusiness Contact Manager for Outlook รายการต่อไปนี้จะจัดระเบียบตามชนิดของระเบียน

เคล็ดลับ: รายการส่วนใหญ่จะสามารถแปลงให้เป็นแผนภูมิได้ ตามที่อธิบายไว้ใน การสร้างแผนภูมิจากรายงาน

รายงานบัญชีผู้ใช้    

 • ลูกค้าองค์กรตามการมอบหมายให้

 • ลูกค้าองค์กรตามเมือง

 • ลูกค้าองค์กรตามรัฐ/จังหวัด

 • ลูกค้าองค์กรตามรหัสไปรษณีย์

 • ลูกค้าองค์กรตามอาณาเขต

 • ลูกค้าองค์กรตามประเภท

 • ลูกค้าองค์กรตามการจัดอันดับ

 • ลูกค้าองค์กรตามสถานะการชำระเงิน

 • ลูกค้าองค์กรตามแหล่งที่มา

 • สรุปกิจกรรมของลูกค้าองค์กร

 • กิจกรรมตามลูกค้าองค์กร

 • ลูกค้าองค์กรที่ไม่มีการติดต่อ

 • รายการลูกค้าองค์กรด่วน

รายงานการติดต่อทางธุรกิจ    

 • ที่ติดต่อทางธุรกิจตามลูกค้าองค์กร

 • ที่ติดต่อทางธุรกิจตามการมอบหมายให้

 • ที่ติดต่อทางธุรกิจตามเมือง

 • ที่ติดต่อทางธุรกิจตามรัฐ/จังหวัด

 • ที่ติดต่อทางธุรกิจตามรหัสไปรษณีย์

 • ที่ติดต่อทางธุรกิจตามประเภท

 • ที่ติดต่อทางธุรกิจตามการจัดอันดับ

 • ที่ติดต่อทางธุรกิจตามสถานะการชำระเงิน

 • ที่ติดต่อทางธุรกิจตามแหล่งที่มา

 • ที่ติดต่อทางธุรกิจตามวันครบรอบ

 • ที่ติดต่อทางธุรกิจตามวันเกิด

 • สรุปกิจกรรมที่ติดต่อทางธุรกิจ

 • กิจกรรมตามที่ติดต่อทางธุรกิจ

 • ที่ติดต่อทางธุรกิจที่ไม่มีการติดต่อ

 • รายการที่ติดต่อทางธุรกิจแบบด่วน

รายงานลูกค้าเป้าหมาย

 • ลูกค้าเป้าหมายตามการมอบหมายให้

 • ลูกค้าเป้าหมายตามการมอบหมายให้และการจัดอันดับ

 • ลูกค้าเป้าหมายตามคะแนน

รายงานโอกาสทางการขาย

 • โอกาสทางการขายตามรายการผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 • โอกาสทางการขายตามการมอบหมายให้

 • โอกาสทางการขายตามแหล่งที่มา

 • โอกาสทางการขายตามลูกค้าองค์กร

 • โอกาสทางการขายตามที่ติดต่อทางธุรกิจ

 • โอกาสทางการขายที่พ้นกำหนด

 • ช่วงระยะของการขาย

 • ไปป์ไลน์การขาย

 • กิจกรรมตามโอกาสทางการขาย

รายงานเกี่ยวกับการขายอื่นๆ

 • ลูกค้าอันดับต้นๆ ตามรายได้: ลูกค้าองค์กร

 • ลูกค้าอันดับต้นๆ ตามรายได้: ที่ติดต่อทางธุรกิจ

 • ผลิตภัณฑ์อันดับต้นๆ: ผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุด

 • ผลิตภัณฑ์อันดับต้นๆ: ผลิตภัณฑ์ที่ทำกำไรมากที่สุด

 • ผลิตภัณฑ์อันดับต้นๆ: ผลิตภัณฑ์ที่มีกำไรเบื้องต้นสูงสุด

 • แหล่งอ้างอิงยอดนิยม: ตามปริมาณลูกค้าเป้าหมาย

 • แหล่งอ้างอิงยอดนิยม: ตามยอดขายรวม

 • ลูกค้าที่ขาดการติดต่อ: ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา

 • ลูกค้าที่ขาดการติดต่อ: ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา

 • ลูกค้าที่ขาดการติดต่อ: ในช่วง 180 วันที่ผ่านมา

 • ลูกค้าที่ขาดการติดต่อ: ในช่วง 365 วันที่ผ่านมา

รายงานการตลาด

 • โอกาสทางการขายตามกิจกรรมทางการตลาด

 • ที่ติดต่อทางธุรกิจตามกิจกรรมทางการตลาด

 • ลูกค้าองค์กรตามกิจกรรมทางการตลาด

 • กิจกรรมทางการตลาดตามแคมเปญ

 • กิจกรรมทางการตลาดตามชนิด

 • บันทึกการโทรตามรายการโทร

รายงานโครงการทางธุรกิจ

 • โครงการทางธุรกิจ - ทั้งหมด

 • โครงการทางธุรกิจ - โครงการที่จะครบกำหนด

 • โครงการทางธุรกิจ - พ้นกำหนด

 • โครงการทางธุรกิจตามสถานะ

 • โครงการทางธุรกิจตามวันครบกำหนด

 • โครงการทางธุรกิจตามการมอบหมายให้

 • โครงการทางธุรกิจตามชนิด

 • โครงการทางธุรกิจตามลำดับความสำคัญ

 • โครงการทางธุรกิจตามลูกค้าองค์กร

 • โครงการทางธุรกิจตามที่ติดต่อทางธุรกิจ

 • งานโครงการ - ทั้งหมด

 • งานโครงการ - งานที่จะครบกำหนด

 • งานโครงการ - พ้นกำหนด

 • งานโครงการตามโครงการ

 • งานโครงการตามการมอบหมายให้

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×