การใช้ภาษาอื่นๆ ในคอมพิวเตอร์ที่บ้านของคุณ

นพดลกำลังเรียนอยู่ที่บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี แต่ต้องการติดต่อกับครอบครัวของเขาในประเทศไทยด้วยการส่งจดหมายและข้อความอีเมลไปหาครอบครัวเป็นภาษาไทย เขาสามารถเปลี่ยนภาษาของแป้นพิมพ์ เปลี่ยนภาษาที่แสดงในคอมพิวเตอร์ หรือตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์ในภาษาอื่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของเขาเองและซอฟต์แวร์ที่เขาได้ติดตั้งไว้

หมายเหตุ    ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการกำหนดค่ามาแล้ว แต่บางครั้งคุณต้องการแทรกอักขระพิเศษ เช่น เครื่องหมายถูก หรือเครื่องหมายอุมเลาท์ในภาษาเยอรมัน (ö) คุณสามารถใช้โค้ดของอักขระ ASCII ที่ไม่ได้อยู่บนแป้นพิมพ์ หรือใช้ผังอักขระเพื่อใส่อักขระพิเศษก็ได้

การตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งภาษาใดอยู่

ดูข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ที่

ขั้นตอนที่ 1    

ก่อนที่จะกำหนดคอมพิวเตอร์ของคุณเอง ให้ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งภาษาใดไว้บ้าง โปรดดูที่ ฉันจำเป็นต้องใช้แพคภาษาหรือชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อหรือไม่

ในกรณีที่มีการติดตั้งภาษาที่ต่างกันหลายภาษาไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจทำสิ่งต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 2    

ถ้าคุณต้องการใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษร คุณอาจต้องติดตั้งแพคภาษา ให้ดูที่ การซื้อแพคภาษาของ Office 2010 หรือ การซื้อแพคภาษาของ Office 2013

การพิมพ์ภาษาอื่น

ดูข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ที่

การเปลี่ยนภาษาบนแป้นพิมพ์    

ถ้าคุณต้องการสลับภาษาบนแป้นพิมพ์ คุณสามารถทำได้ในสองขั้นตอนดังนี้

  1. เปิดใช้งานรูปแบบแป้นพิมพ์สำหรับภาษาอื่นใน Windows 7, Windows Vista (เฉพาะสำหรับ Office 2010) และ Windows XP (เฉพาะสำหรับ Office 2010)

  2. สลับระหว่างภาษาต่างๆ โดยใช้แถบภาษา

การพิมพ์อักขระพิเศษ    

ถ้าคุณต้องการพิมพ์อักขระเฉพาะบางอย่าง เช่น เครื่องหมายตัวหนอน (ñ) หรือสัญลักษณ์บางอย่าง เช่น เครื่องหมายถูก และไม่ต้องการใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษรหรือเปลี่ยนภาษาบนแป้นพิมพ์ของคุณ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

การดำเนินการทางเลือก

ดูข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ที่

การตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์    

คุณสามารถตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์ในภาษาอื่นได้โดยทำตามกระบวนการสองขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งภาษาใด ให้ดู ขั้นตอนที่ 1

  2. การตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

การตั้งค่าภาษาของข้อความส่วนหนึ่งหรือของเอกสารทั้งหมด    

ถ้าคุณต้องการให้มีส่วนของข้อความในภาษาอื่นที่แตกต่างจากส่วนที่เหลือในไฟล์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษรของข้อความที่แตกต่างกันได้ เพื่อให้ตัวตรวจการสะกดไม่ทำเครื่องหมายข้อความนั้นว่าสะกดผิด ให้ดู การสลับระหว่างภาษาต่างๆ ด้วยการตั้งค่าภาษาของการพิสูจน์อักษร ถ้าคุณต้องการให้ทั้งเอกสารอยู่ในภาษาอื่นที่แตกต่างจากภาษาที่คุณใช้ตามปกติ คุณสามารถตั้งค่าภาษาที่ตำแหน่งเริ่มต้นของเอกสารได้

คุณควรตั้งค่าภาษา Microsoft Office เริ่มต้นของคุณเป็นภาษาที่คุณใช้บ่อยที่สุด จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนภาษาการพิสูจน์อักษรขณะที่กำลังใช้ภาษาอื่น ให้ดู การดำเนินการทางเลือก: การเปลี่ยนภาษาที่แสดงหรือภาษาของวิธีใช้

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงหรือภาษาของวิธีใช้    

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่คอมพิวเตอร์ของคุณแสดงได้ในสองขั้นตอน ดังนี้

  1. ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งภาษาใดไว้ ให้ดู ขั้นตอนที่ 1

  2. ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาสำหรับภาษาแก้ไข ภาษาที่ใช้แสดง หรือภาษาของวิธีใช้

การแปลข้อความ    

แปลข้อความในภาษาอื่น

ตัวเลือกการแปลอยู่ที่ไหน

ด้านบนของหน้า

เรียนรู้เพิ่มเติม

แพคภาษาและชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ    

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Visio 2016 Preview, Project 2013 Standard, Project Professional 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Visio Standard 2010, Project 2010 Standard, Word 2010, Word 2013, Visio 2010, Visio 2013, Publisher 2010, Publisher 2013, Project 2010, PowerPoint 2010, Outlook 2010, Outlook 2013, OneNote 2010, InfoPath 2010, InfoPath 2013, Excel 2010, Excel 2013, Access 2010, Access 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา