การใช้ภาษาอื่นๆ ในคอมพิวเตอร์ที่บ้านของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นพดลกำลังเรียนอยู่ที่บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี แต่ต้องการติดต่อกับครอบครัวของเขาในประเทศไทยด้วยการส่งจดหมายและข้อความอีเมลไปหาครอบครัวเป็นภาษาไทย เขาสามารถเปลี่ยนภาษาของคีย์บอร์ด เปลี่ยนภาษาที่แสดงในคอมพิวเตอร์ หรือตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์ในภาษาอื่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของเขาเองและซอฟต์แวร์ที่เขาได้ติดตั้งไว้

หมายเหตุ: ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีการกำหนดเอง แต่คุณต้องการแทรกอักขระพิเศษ เช่นเครื่องหมายหรือเครื่องหมายอุมเลาท์ที่เป็นภาษาเยอรมัน (ö), ในบางครั้งคุณสามารถใช้แกลเลอรีสัญลักษณ์เพื่อแทรกสัญลักษณ์และอักขระ

การตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งภาษาใดอยู่

ดูข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ที่

ขั้นตอนที่ 1   

ก่อนที่จะกำหนดคอมพิวเตอร์ของคุณเอง ให้ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งภาษาใดไว้บ้าง ให้ดูที่ ฉันจำเป็นต้องใช้แพคภาษาหรือชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อหรือไม่

ในกรณีที่มีการติดตั้งภาษาที่ต่างกันหลายภาษาไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจทำสิ่งต่อไปนี้

  • ใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษร เช่น ตัวตรวจสอบการสะกดหรือตัวตรวจสอบไวยากรณ์ในภาษาอื่น

  • เปลี่ยนภาษาที่แสดงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2   

ถ้าคุณต้องการใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษร คุณอาจต้องติดตั้งแพคภาษา ให้ดูที่ ซื้อแพคภาษาของ Office 2010 หรือ ซื้อแพคภาษาของ Office 2013

พิมพ์ในภาษาอื่น

ดูข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ที่

เปลี่ยนภาษาบนคีย์บอร์ด   

ถ้าคุณต้องการสลับภาษาบนคีย์บอร์ด คุณสามารถทำได้ภายในสองขั้นตอน ดังนี้

  1. เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษาอื่นใน Windows 7, Windows Vista (เฉพาะสำหรับ Office 2010) และ Windows XP (เฉพาะ Office 2010)

  2. สลับระหว่างภาษาต่างๆ โดยใช้แถบภาษา

พิมพ์อักขระพิเศษ   

ถ้าคุณต้องการพิมพ์อักขระเฉพาะ เช่น เครื่องหมายตัวหนอน (ñ) หรือสัญลักษณ์บางอย่าง เช่น เครื่องหมายถูก และไม่ต้องการใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษรหรือเปลี่ยนภาษาบนคีย์บอร์ดของคุณ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

การดำเนินการทางเลือก

ดูข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ที่

ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์   

คุณสามารถตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์ในภาษาอื่นได้โดยทำตามกระบวนการสองขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งภาษาใดอยู่

  2. ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

ตั้งค่าภาษาของข้อความส่วนหนึ่งหรือของเอกสารทั้งหมด   

ถ้าคุณต้องการให้มีส่วนของข้อความในภาษาอื่นที่แตกต่างจากส่วนที่เหลือในไฟล์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษรของข้อความที่แตกต่างกันได้ เพื่อให้ตัวตรวจการสะกดไม่ทำเครื่องหมายข้อความนั้นว่าสะกดผิด ให้ดูที่ การสลับระหว่างภาษาต่างๆ ด้วยการตั้งค่าภาษาของการพิสูจน์อักษร ถ้าคุณต้องการให้ทั้งเอกสารอยู่ในภาษาอื่นที่แตกต่างจากภาษาที่คุณใช้ตามปกติ คุณสามารถตั้งค่าภาษาที่ตำแหน่งเริ่มต้นของเอกสารได้

คุณควรตั้งค่าภาษา Microsoft Office เริ่มต้นของคุณเป็นภาษาที่คุณใช้บ่อยที่สุด จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนภาษาการพิสูจน์อักษรขณะที่กำลังใช้ภาษาอื่น

เปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงหรือภาษาของวิธีใช้   

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่คอมพิวเตอร์ของคุณแสดงได้ในสองขั้นตอน ดังนี้

  1. ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งภาษาใดไว้

  2. ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาสำหรับการแก้ไข ภาษาที่ใช้แสดง หรือภาษาของวิธีใช้

แปลข้อความ   

แปลข้อความในภาษาอื่น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ฉันจำเป็นต้องใช้แพคภาษาหรือชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อหรือไม่

ซื้อแพคภาษาของ Office 2010

ซื้อแพคภาษาของ Office 2013

ซื้อ ติดตั้ง กำหนดค่า หรือถอนการติดตั้งแพคภาษาของ Office

ดาวน์โหลด ติดตั้ง กำหนดค่า หรือถอนการติดตั้ง Office Language Interface Pack

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!