การใช้พจนานุกรมที่คัดออกเพื่อระบุการสะกดคำที่ต้องการ

ต่อไปนี้เป็นเพียงบางสถานการณ์ที่มีประโยชน์เพื่อบังคับตัวตรวจสอบการสะกดให้ตั้งค่าสถานะคำเป็นการสะกดผิด ถึงแม้ว่าคำจะแสดงรายการในพจนานุกรมหลักเป็นคำที่สะกดถูกต้องก็ตาม

 • คำหยาบโลนหรือคำที่ทำให้เกิดความตะขิดตะขวงใจ     ในขณะที่กำลังทำงานในงานนำเสนอ Microsoft Office PowerPoint คุณพิมพ์ pubic แทนที่จะเป็น public โดยบังเอิญ

 • แนวทางของลักษณะที่คุณหรือแผนกของคุณต้องการปฏิบัติตาม     ตัวอย่างเช่น theater เป็นคำที่สะกดถูกต้อง แต่แนวทางของลักษณะของแผนกของคุณต้องการให้คำดังกล่าวสะกดเป็น theatre

พจนานุกรมที่คัดออกมีผลต่อตัวตรวจสอบการสะกดอย่างไร

หลังจากคุณเพิ่มคำลงในพจนานุกรมที่คัดออก เมื่อไรก็ตามที่คุณตรวจสอบการสะกดในแฟ้ม ตัวตรวจสอบการสะกดจะทำดังต่อไปนี้

 • ตั้งค่าสถานะเมื่อไรก็ตามที่คุณตรวจสอบการสะกด

 • ไม่แนะนำคำที่เป็นการแก้ไขเพื่อแทนคำที่ตั้งค่าสถานะ

การค้นหาและปรับเปลี่ยนพจนานุกรมที่คัดออกของภาษาหนึ่งๆ

 1. ตรวจสอบการสะกดบนแฟ้มที่มีข้อความในภาษาที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนพจนานุกรมที่คัดออก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนพจนานุกรมที่คัดออกซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแฟ้มมีข้อความบางข้อความที่มีแท็กเป็นภาษาอังกฤษ

  ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแท็กข้อความสำหรับภาษาได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

 2. ใน Microsoft Windows Explorer ให้ไปที่ตำแหน่งที่ตั้งที่พจนานุกรมแบบกำหนดเองถูกเก็บอยู่ โดยปกติตำแหน่งที่ตั้งจะเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้

  • Windows Vista    

   C:\Users\ชื่อผู้ใช้\AppData\Microsoft\UProof

  • Microsoft Windows Server 2003 หรือ Microsoft Windows XP    

   C:\Documents and Settings\ชื่อผู้ใช้\Application Data\Microsoft\UProof

   ฉันไม่เห็นโฟลเดอร์ ฉันต้องอย่างไรจึงสามารถมองเห็นโฟลเดอร์ได้

   1. ใน Windows ให้คลิกปุ่ม 'เริ่ม' (Start) แล้วคลิก 'แผงควบคุม' (Control Panel)

   2. ภายใต้ เลือกประเภท (Pick a Category) ให้คลิกสองครั้งที่ ประสิทธิภาพและการบำรุงรักษา (Performance and Maintenance)

    หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้มุมมองแบบคลาสสิกใน 'แผงควบคุม' ให้ข้ามขั้นถัดไป

   3. ภายใต้ ดูเพิ่มเติม ให้คลิก ชนิดแฟ้ม

    หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้มุมมองแบบคลาสสิกใน 'แผงควบคุม' ให้คลิกสองครั้งที่ ตัวเลือกโฟลเดอร์ (Folder Options)

   4. คลิกแท็บ แสดง

   5. ภายใต้ การตั้งค่าขั้นสูง ภายใต้ แฟ้มและโฟลเดอร์ ภายใต้ แฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ ให้คลิก แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้

 3. ระบุตำแหน่งพจนานุกรมที่คัดออกสำหรับภาษาที่มีการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ชื่อของแฟ้มที่คุณต้องการเปิดคือ ExcludeDictionaryโค้ดภาษาหมายเลขระบุตำแหน่งกระทำการ (LCID) ของภาษา.lex ตัวอย่างเช่น ชื่อของพจนานุกรมที่คัดออกคือ ExcludeDictionaryEN0409.lex

  ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโค้ดหมายเลขระบุตำแหน่งกระทำการ (LCID) ของภาษาที่คุณกำลังใช้อยู่ได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

 4. แก้ไขแฟ้มโดยใช้ตัวแก้ไขข้อความที่คุณเลือก (เช่น Notepad หรือ WordPad)

 5. เพิ่มแต่ละคำที่คุณต้องการให้ตัวตรวจสอบการสะกดตั้งค่าสถานะเป็นสะกดผิดในแฟ้ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพิมพ์เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด แล้วกด ENTER หลังแต่ละคำ

 6. บันทึกแล้วปิดแฟ้ม

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!