การใช้พจนานุกรมที่คัดออกเพื่อระบุการสะกดคำที่ต้องการ

ต่อไปนี้เป็นเพียงบางสถานการณ์ที่มีประโยชน์เพื่อบังคับตัวตรวจสอบการสะกดให้ตั้งค่าสถานะคำเป็นการสะกดผิด ถึงแม้ว่าคำจะแสดงรายการในพจนานุกรมหลักเป็นคำที่สะกดถูกต้องก็ตาม

 • คำหยาบโลนหรือคำที่ทำให้เกิดความตะขิดตะขวงใจ     ในขณะที่กำลังทำงานในงานนำเสนอ Microsoft Office PowerPoint คุณพิมพ์ pubic แทนที่จะเป็น public โดยบังเอิญ

 • แนวทางของลักษณะที่คุณหรือแผนกของคุณต้องการปฏิบัติตาม     ตัวอย่างเช่น theater เป็นคำที่สะกดถูกต้อง แต่แนวทางของลักษณะของแผนกของคุณต้องการให้คำดังกล่าวสะกดเป็น theatre

พจนานุกรมที่คัดออกมีผลต่อตัวตรวจสอบการสะกดอย่างไร

หลังจากคุณเพิ่มคำลงในพจนานุกรมที่คัดออก เมื่อไรก็ตามที่คุณตรวจสอบการสะกดในแฟ้ม ตัวตรวจสอบการสะกดจะทำดังต่อไปนี้

 • ตั้งค่าสถานะเมื่อไรก็ตามที่คุณตรวจสอบการสะกด

 • ไม่แนะนำคำที่เป็นการแก้ไขเพื่อแทนคำที่ตั้งค่าสถานะ

การค้นหาและปรับเปลี่ยนพจนานุกรมที่คัดออกของภาษาหนึ่งๆ

 1. ตรวจสอบการสะกดบนแฟ้มที่มีข้อความในภาษาที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนพจนานุกรมที่คัดออก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนพจนานุกรมที่คัดออกซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแฟ้มมีข้อความบางข้อความที่มีแท็กเป็นภาษาอังกฤษ

  ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแท็กข้อความสำหรับภาษาได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

 2. ใน Microsoft Windows Explorer ให้ไปที่ตำแหน่งที่ตั้งที่พจนานุกรมแบบกำหนดเองถูกเก็บอยู่ โดยปกติตำแหน่งที่ตั้งจะเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้

  • Windows Vista    

   C:\Users\ชื่อผู้ใช้\AppData\Microsoft\UProof

  • Microsoft Windows Server 2003 หรือ Microsoft Windows XP    

   C:\Documents and Settings\ชื่อผู้ใช้\Application Data\Microsoft\UProof

   ฉันไม่เห็นโฟลเดอร์ ฉันต้องอย่างไรจึงสามารถมองเห็นโฟลเดอร์ได้

   1. ใน Windows ให้คลิกปุ่ม 'เริ่ม' (Start) แล้วคลิก 'แผงควบคุม' (Control Panel)

   2. ภายใต้ เลือกประเภท (Pick a Category) ให้คลิกสองครั้งที่ ประสิทธิภาพและการบำรุงรักษา (Performance and Maintenance)

    หมายเหตุ  ถ้าคุณกำลังใช้มุมมองแบบคลาสสิกใน 'แผงควบคุม' ให้ข้ามขั้นถัดไป

   3. ภายใต้ ดูเพิ่มเติม ให้คลิก ชนิดแฟ้ม

    หมายเหตุ  ถ้าคุณกำลังใช้มุมมองแบบคลาสสิกใน 'แผงควบคุม' ให้คลิกสองครั้งที่ ตัวเลือกโฟลเดอร์ (Folder Options)

   4. คลิกแท็บ แสดง

   5. ภายใต้ การตั้งค่าขั้นสูง ภายใต้ แฟ้มและโฟลเดอร์ ภายใต้ แฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ ให้คลิก แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้

 3. ระบุตำแหน่งพจนานุกรมที่คัดออกสำหรับภาษาที่มีการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ชื่อของแฟ้มที่คุณต้องการเปิดคือ ExcludeDictionaryโค้ดภาษาหมายเลขระบุตำแหน่งกระทำการ (LCID) ของภาษา.lex ตัวอย่างเช่น ชื่อของพจนานุกรมที่คัดออกคือ ExcludeDictionaryEN0409.lex

  ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโค้ดหมายเลขระบุตำแหน่งกระทำการ (LCID) ของภาษาที่คุณกำลังใช้อยู่ได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

 4. แก้ไขแฟ้มโดยใช้ตัวแก้ไขข้อความที่คุณเลือก (เช่น Notepad หรือ WordPad)

 5. เพิ่มแต่ละคำที่คุณต้องการให้ตัวตรวจสอบการสะกดตั้งค่าสถานะเป็นสะกดผิดในแฟ้ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพิมพ์เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด แล้วกด ENTER หลังแต่ละคำ

 6. บันทึกแล้วปิดแฟ้ม

นำไปใช้กับ: Excel 2007, Word 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Access 2007, Publisher 2007, Visio 2007, OneNote 2007, Project 2007, SharePoint Designer 2007, Office 2010, Visio Standard 2007, Project Standard 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา