การใช้ปฏิทิน Outlook ร่วมกันกับบุคคลอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถแชร์ข้อมูลปฏิทินกับบุคคลอื่นได้โดยการใช้ Microsoft Outlook 2010 ในสามวิธีต่อไปนี้

 • ด้วยอีเมล

 • โดยใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server

 • โดยการประกาศปฏิทินออนไลน์

คุณต้องการทำสิ่งใด

แชร์ปฏิทินผ่านทางอีเมล

ใช้ปฏิทินร่วมกันโดยใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server

ใช้ปฏิทินร่วมกันโดยการประกาศออนไลน์

แชร์ปฏิทินผ่านทางอีเมล

ปฏิทินที่แชร์ ด้วยอีเมลเข้ามาในกล่องจดหมายเข้าของผู้รับเป็นสิ่งที่แนบข้อความอีเมล กับ Snapshot ของปฏิทินในเนื้อหาข้อความ คุณสามารถแก้ไข Snapshot ของปฏิทินก่อนที่จะส่ง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ หรือเน้นวันหรือการนัดหมาย

เมื่อต้องการส่งปฏิทินทางอีเมล:

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ใช้ร่วมกัน ให้คลิก อีเมลปฏิทิน

 2. ในกล่อง ปฏิทิน ให้คลิกปฏิทินที่คุณต้องการส่ง

 3. ในกล่อง ช่วงวันที่ ให้คลิกช่วงเวลาที่คุณต้องการให้แสดงปฏิทิน

 4. ใส่หรือเลือกตัวเลือกอื่นๆ ที่คุณต้องการแล้วคลิก ตกลง

ผู้ใช้ Outlook 2010 ที่ได้รับปฏิทินทางอีเมลสามารถเลือกที่จะเปิด Snapshot ของปฏิทินใน Outlook ได้ การทำเช่นนี้จะสามารถแสดง Snapshot ของปฏิทินและปฏิทินปัจจุบันของผู้รับในโหมดเคียงข้างกันหรือโหมดวางซ้อนก็ได้

ด้านบนของหน้า

ใช้ปฏิทินร่วมกันโดยใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server

Microsoft Exchange Server ช่วยให้สามารถแชร์ปฏิทินกับบุคคลอื่นที่มีบัญชีผู้ใช้ Exchange เฉพาะผู้ที่คุณได้ให้สิทธิ์ไว้เท่านั้นที่สามารถดูปฏิทินของคุณได้ ถ้าบุคคลอื่นที่มีปฏิทินที่คุณต้องการเปิดไม่ได้ให้สิทธิ์ในการดูแก่คุณ Outlook จะพร้อมท์คุณให้ขอสิทธิ์ที่คุณต้องการจากบุคคลนั้น

หลังจากที่คุณเข้าถึงปฏิทินที่แชร์เป็นครั้งแรกแล้ว ปฏิทินนั้นจะถูกเพิ่มลงในรายการ ปฏิทินที่แชร์ ในบานหน้าต่างนำทาง ซึ่งทำให้คุณสามารถเข้าถึงได้ทันทีในครั้งต่อไปที่คุณต้องการดูปฏิทินนั้น

เมื่อต้องการใช้ปฏิทินของคุณร่วมกับผู้ใช้ Exchange รายอื่น ให้ทำดังนี้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ใช้ร่วมกัน ให้คลิก ใช้ปฏิทินร่วมกัน

 2. ในการเชิญให้แชร์ที่ปรากฏขึ้น ให้ใส่ชื่อผู้ที่คุณต้องการให้แชร์ปฏิทินลงในกล่อง ถึง

 3. ใส่ หรือเลือกตัวเลือกอื่น ๆ ที่คุณต้องการ ราวกับว่าคุณกำลังส่งข้อความอีเมล

ผู้รับจะได้รับการแจ้งให้ทราบทางอีเมลว่าคุณได้แชร์ปฏิทินของคุณ คุณยังสามารถร้องขอให้ผู้รับแชร์ปฏิทิน Exchange ของพวกเขากับคุณได้อีกด้วย

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการแชร์ปฏิทินที่คุณสร้างนั่นคือไม่เริ่มต้นของคุณ ปฏิทินในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาชื่อปฏิทิน แล้ว คลิ กแชร์ชื่อปฏิทิน

ด้านบนของหน้า

ใช้ปฏิทินร่วมกันโดยการประกาศออนไลน์

คุณสามารถประกาศปฏิทิน Outlook 2010 เริ่มต้นของคุณบนอินเทอร์เน็ตซึ่งจะเป็นการอนุญาตให้ผู้อื่นสามารถดูปฏิทินของคุณได้ การประกาศปฏิทินบนอินเทอร์เน็ต ทั้งผู้ประกาศและผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange

 • ประกาศไปยัง Outlook.com    คุณสามารถแชร์ปฏิทิน Outlook ของคุณกับผู้อื่นด้วยการประกาศบน Outlook.com

เมื่อต้องการแชร์ปฏิทิน Outlook บน Outlook.com ก่อนอื่นให้บันทึกปฏิทินนั้นเป็น iCalendar (ไฟล์ .ics) นำเข้าไปใน Outlook.com แล้วแชร์กับบุคคลที่ต้องการดูปฏิทินนั้น

บันทึกปฏิทินเป็นไฟล์ .ics โดยการเลือกปฏิทินใน Outlook การคลิก ไฟล์ > บันทึกปฏิทิน และการเลือกประเภทไฟล์ รูปแบบ iCalendar

ไม่มีบัญชีผู้ใช้ Outlook.com ได้อย่างไร เรียนรู้วิธีการสร้างทีละOutlook.com

 • การประกาศไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ WebDAV    ถ้าคุณสามารถเข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนโพรโทคอล World Wide Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) คุณก็สามารถเลือกประกาศปฏิทินไปยังเซิร์ฟเวอร์นั้นแทนได้

ในปฏิทินเริ่มต้นของคุณ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แชร์ ให้คลิก ประกาศแบบออนไลน์ แล้วคลิก ประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ WebDAV สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การประกาศปฏิทินของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ WebDAV

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) อาจมีฟีเจอร์และเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถเผยแพร่ปฏิทินของคุณเป็นเว็บเพจ ติดต่อ ISP ของคุณเพื่อตรวจสอบว่า ฟีเจอร์ที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

อนุญาตให้ผู้อื่นจัดการจดหมายและปฏิทินของคุณ

เปิดปฏิทิน Exchange ของคนอื่น

สร้าง มุม มอง หรือลบกลุ่มปฏิทิน

จัดการจดหมายของบุคคลอื่นและรายการปฏิทิน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!