การใช้บัญชี Windows Live Hotmail ใน Outlook

บัญชี Windows Live Hotmail ทั้งหมดสามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft Office Outlook 2007 หรือ Office Outlook 2003 ได้ ไม่ว่าคุณใช้บัญชี Windows Live Hotmail ฟรี หรือชำระเงิน เมื่อต้องการเข้าถึงบัญชี Windows Live Hotmail ด้วย Outlook คุณจะต้องติดตั้ง Microsoft Office Outlook Connector สำหรับ Windows Live Hotmail ก่อน

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เกี่ยวกับ Microsoft Office Outlook Connector

ดาวน์โหลดและติดตั้ง Outlook Connector

เรียนรู้ว่าเหตุใดฉันจึงต้องพิมพ์อักขระจากรูป เมื่อส่งข้อความอีเมล

เพิ่มบัญชี Windows Live Hotmail เพิ่มเติม

เอาบัญชี Windows Live Hotmail ออก

ปรับปรุงรหัสผ่านบัญชี Windows Live Hotmail

ทำข้อมูลปฏิทินให้ตรงกันจากปฏิทิน Windows Live เบต้า

รับการสนับสนุนสำหรับ Windows Live Hotmail

เรียนรู้เกี่ยวกับ Microsoft Office Outlook Connector

Outlook Connector ช่วยให้สามารถทำข้อมูลข้อความอีเมล รายการปฏิทิน และผู้ติดต่อให้ตรงกันได้สองทางระหว่าง Outlook และ Windows Live Hotmail รวมถึงปฏิทิน Windows Live เบต้า

หมายเหตุ   ตั้งแต่กรกฎาคม 2008 เป็นต้นไป ผู้ใช้ทุกคนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับการทำข้อมูลปฏิทินกับปฏิทิน Windows Live เบต้าให้ตรงกัน และไม่จำเป็นต้องชำระเงินค่าสมัครสมาชิก Windows Live Hotmail อีกต่อไป คุณจะต้องดาวน์โหลด Outlook Connector รุ่นล่าสุด เพื่อช่วยให้สามารถทำข้อมูลปฏิทินให้ตรงกันได้

ถ้าคุณไม่มีบัญชี Windows Live Hotmail คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อขอบัญชีใหม่ หรือปรับปรุงบัญชี MSN Hotmail ที่มีอยู่ของคุณเป็นบัญชี Windows Live Hotmail

เมื่อต้องการปรับปรุง MSN Hotmail เป็น Windows Live Hotmail ให้คลิกการเชื่อมโยง เข้าร่วมทดลอง Windows Live Hotmail เมื่อคุณเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ ข้อความ โฟลเดอร์ และผู้ติดต่อทั้งหมดของคุณจะปรากฏขึ้นในบัญชีใหม่ของคุณโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่เปลี่ยนแปลง

ด้านบนของหน้า

ดาวน์โหลดและติดตั้ง Outlook Connector

 1. ออกจาก Outlook

 2. ดาวน์โหลด Microsoft Office Outlook Connector

 3. เมื่อมีพร้อมท์ให้เปิดหรือบันทึกแฟ้ม ให้คลิก เปิด

 4. เมื่อมีพร้อมท์ให้เรียกใช้ซอฟต์แวร์ ให้คลิก เรียกใช้

  หมายเหตุ   คุณอาจจะเห็นพร้อมท์ความปลอดภัย ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ หรือเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ ถ้าคุณเห็นกล่องโต้ตอบดังกล่าว คุณจะต้องคลิกตัวเลือกเพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป

 5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

 6. ครั้งต่อไปที่คุณเริ่มต้นโปรแกรม Outlook คุณจะถูกพร้อมท์ให้กำหนดค่า Outlook Connector ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้

  • ที่อยู่อีเมลของคุณ

  • รหัสผ่านของคุณ

  • ชื่อของคุณที่คุณต้องการให้ปรากฎในกล่องจดหมายเข้าของผู้รับ

 7. คลิก ตกลง

  หลังจากเปิด Outlook บัญชี Windows Live Hotmail ของคุณจะปรากฏขึ้นในบานหน้าต่างนำทาง

ด้านบนของหน้า

เรียนรู้ว่าเหตุใดฉันจึงต้องพิมพ์อักขระจากรูป เมื่อส่งข้อความอีเมล

Outlook Connector ใช้แฟ้ม Human Interaction Proof (HIP) HIP ใช้แฟ้มรูปหรือเสียงที่มีอักขระ ซึ่งสามารถเข้าใจได้เฉพาะบุคคลเท่านั้น ข้อกำหนดนี้จะยืนยันว่าผู้ที่กำลังพยายามส่งข้อความอีเมลนั้นเป็นบุคคล ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการช่วยป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติไม่ให้ใช้บริการ Windows Live Hotmail ไปในทางที่ผิด

ในบางครั้ง แฟ้ม HIP จะปรากฏหลังจากที่คุณส่งข้อความอีเมลด้วยบัญชี Windows Live Hotmail ของคุณ

หมายเหตุ   อาจมีการล่าช้าประมาณ 2-3 วินาที หรือนานกว่านั้นก่อนที่แฟ้ม HIP จะปรากฏ ถ้าข้อความที่คุณกำลังส่งไม่อยู่ใน กล่องจดหมายออก ของคุณ แต่อยู่ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกส่ง ข้อความที่ส่งเรียบร้อยแล้วจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ Windows Live Hotmail

ถ้าแฟ้ม HIP ปรากฏขึ้น คุณจะต้องพิมพ์ตัวเลขและตัวอักษรที่คุณเห็นในรูปภาพเพื่อดำเนินการส่งอีเมลต่อ ถ้าคุณพิมพ์อักขระผิดโดยไม่เจตนา คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้พิมพ์ชุดอักขระใหม่ ให้ดูที่ตัวเลขและตัวอักษรในรูปภาพ แล้วพิมพ์ลงในกล่องใต้รูปภาพ

ถ้าคุณมองไม่เห็นรูป ให้คลิกไอคอนเสียง อักขระในภาพจะถูกแทนที่ด้วยไอคอนเสียง

คลิก เล่นเสียง เพื่อฟังเสียงบันทึกของอักขระ

ถ้าคุณไม่สามารถอ่านและฟังตัวอักษร และตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งตัว ให้คลิก เพื่อรับอักขระชุดใหม่

หมายเหตุ  

 • แฟ้มเสียงอาจจะแผ่วเบาหรือมีเสียงประกอบและเสียงรบกวนรอบข้าง ซึ่งเป็นการตั้งใจเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นบุคคล ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติที่ดำเนินการกับแฟ้ม HIP

 • ตัวอักษรไม่จำเป็นต้องพิมพ์ให้ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ "A" และตัวพิมพ์เล็ก "a" ถือเป็นอักขระเดียวกัน นอกจากนี้ ต้องไม่มีช่องว่างระหว่างตัวเลขหรือตัวอักษร

หมายเหตุ   

ด้านบนของหน้า

เพิ่มบัญชี Windows Live Hotmail เพิ่มเติม

 1. บนเมนู Outlook Connector ให้คลิก Add a New Account

  หมายเหตุ   เมนู Outlook Connector ปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้ง Outlook Connector แล้วเท่านั้น

 2. ป้อนข้อมูลต่อไปนี้

  • ที่อยู่อีเมลของคุณ

  • รหัสผ่านของคุณ

  • ชื่อของคุณที่คุณต้องการให้ปรากฎในกล่องจดหมายเข้าของผู้รับ

 3. คลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าคุณต้องออกจากโปรแกรม Outlook และเริ่มโปรแกรมใหม่เพื่อดูบัญชีใหม่ คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เอาบัญชี Windows Live Hotmail ออก

ทำตามคำแนะนำสำหรับ Office Outlook รุ่นที่คุณใช้งานอยู่

Office Outlook 2007

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 2. บนแท็บ อีเมล ให้คลิกบัญชี Windows Live Hotmail ที่คุณต้องการเอาออก

 3. คลิก เอาออก

 4. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบบัญชี

 5. คลิก ปิด

Office Outlook 2003

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล

 2. เลือก แสดงหรือเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้อีเมลที่มีอยู่ แล้วคลิก ถัดไป

 3. บนแท็บ อีเมล ให้คลิกบัญชี Windows Live Hotmail แล้วคลิก เอาออก

 4. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบบัญชี

 5. คลิก เสร็จสิ้น

คุณสามารถถอนการติดตั้ง Outlook Connector ในแผงควบคุมใน Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเอาโปรแกรมออก ให้ดูบริการช่วยเหลือและวิธีใช้ของ Windows

ด้านบนของหน้า

ปรับปรุงรหัสผ่านบัญชี Windows Live Hotmail

ถ้าคุณเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี Windows Live Hotmail คุณจะต้องปรับปรุงข้อมูลใน Outlook ด้วย คุณต้องเปลี่ยนรหัสผ่านที่เว็บไซต์ Windows Live Hotmail เป็นอันดับแรก จากนั้นปรับปรุงรหัสผ่านที่บันทึกไว้ใน Outlook

ทำตามคำแนะนำสำหรับ Office Outlook รุ่นที่คุณใช้งานอยู่

Office Outlook 2007

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 2. บนแท็บ อีเมล ให้คลิกบัญชี Windows Live Hotmail ที่คุณต้องการปรับปรุง

 3. คลิก เปลี่ยน

 4. บนแท็บ อีเมล ให้คลิกบัญชีผู้ใช้ Windows Live Hotmail แล้วคลิก เปลี่ยน

 5. ในกล่อง รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านใหม่ของคุณ

 6. คลิก ตกลง

 7. บนกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ให้คลิก ปิด

Office Outlook 2003

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล

 2. เลือก แสดงหรือเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้อีเมลที่มีอยู่ แล้วคลิก ถัดไป

 3. บนแท็บ อีเมล ให้คลิกบัญชีผู้ใช้ Windows Live Hotmail แล้วคลิก เปลี่ยน

 4. ในกล่อง รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านใหม่ของคุณ

 5. คลิก ตกลง

 6. บนกล่องโต้ตอบ บัญชีผู้ใช้อีเมล ให้คลิก เสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า

ทำข้อมูลปฏิทินให้ตรงกันจากปฏิทิน Windows Live เบต้า

ด้านบนของหน้า

ด้วย Outlook Connector คุณสามารถดูปฏิทินจากปฏิทิน Windows Live เบต้าได้ใน Microsoft Office Outlook รวมทั้งปฏิทินของผู้อื่นที่ใช้ร่วมกันกับคุณ การจัดการปฏิทินของคุณใน Outlook ให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะการจัดการเวลาที่มีใน Outlook เช่น การดูหลายๆ ปฏิทินใน Outlook ได้ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ Outlook 2007 และ Outlook Connector ยังช่วยให้คุณสามารถ

 • ดูงานและข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะใต้การนัดหมายของคุณในวันที่ถึงกำหนด

 • จัดประเภทการนัดหมายของคุณด้วยประเภทสีที่กำหนดเอง

 • วางซ้อนปฏิทินได้หลายปฏิทิน

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับปฏิทินในปฏิทิน Windows Live เบต้าของคุณใน Outlook จะถูกทำให้ข้อมูลตรงกับปฏิทินในเว็บในบัญชี Windows Live Hotmail ของคุณ

รับการสนับสนุนสำหรับ Windows Live Hotmail

สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Windows Live Hotmail ให้ติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ Windows Live Hotmail

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Outlook 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา