การใช้บัญชีผู้ใช้ Windows Live Hotmail ใน Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บัญชีผู้ใช้ Outlook.com ทั้งหมดสามารถใช้ได้กับMicrosoft Office Outlook 2007 หรือOffice Outlook 2003 เมื่อต้องการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ Outlook.com ของคุณกับ Outlook คุณต้องติดตั้งใน Microsoft Outlook Connector สำหรับ Windows Live Hotmail

ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เกี่ยวกับ Microsoft Outlook Connector

ดาวน์โหลดและติดตั้ง Outlook Connector

เรียนรู้ทำไมฉันต้องพิมพ์อักขระจากรูปภาพเมื่อส่งข้อความอีเมล

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ Outlook.com เพิ่มเติม

นำบัญชี Outlook.com ออก

อัปเดตรหัสผ่านของบัญชี Outlook.com

ซิงโครไนซ์ปฏิทิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

เรียนรู้เกี่ยวกับ Microsoft Outlook Connector

ตัวเชื่อมต่อ Outlook ช่วยให้คุณใช้บัญชีของคุณ Outlook.com, Windows Live ติดต่อ และ Windows Live ปฏิทินใน Outlook

หมายเหตุ: คุณสามารถดู และแก้ไขปฏิทิน Outlook.com ของคุณใน Outlook ปฏิทิน Outlook ของคุณจะไม่พร้อมใช้งานบน Outlook.com

ถ้าคุณไม่มีบัญชีผู้ใช้ Outlook.com คุณสามารถลงทะเบียนสำหรับบัญชีผู้ใช้ใหม่

ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ Hotmail จะถูกอัปเกรดเป็นบัญชีผู้ใช้ Outlook.com แต่จะไม่มีเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของคุณ

ด้านบนของหน้า

ดาวน์โหลดและติดตั้ง Outlook Connector

 1. ออกจาก Outlook

 2. ดาวน์โหลด Outlook Hotmail Connector

 3. เมื่อมีพร้อมท์ให้เปิดหรือบันทึกแฟ้ม ให้คลิก เปิด

 4. เมื่อมีพร้อมท์ให้เรียกใช้ซอฟต์แวร์ ให้คลิก เรียกใช้

  หมายเหตุ: คุณอาจจะเห็นพร้อมท์ความปลอดภัย ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ หรือเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ ถ้าคุณเห็นกล่องโต้ตอบดังกล่าว คุณจะต้องคลิกตัวเลือกเพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป

 5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

 6. ครั้งต่อไปที่คุณเริ่มต้นโปรแกรม Outlook คุณจะถูกพร้อมท์ให้กำหนดค่า Outlook Connector ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้

  • ที่อยู่อีเมลของคุณ

  • รหัสผ่านของคุณ

  • ชื่อของคุณที่คุณต้องการให้ปรากฎในกล่องจดหมายเข้าของผู้รับ

 7. คลิก ตกลง

  การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Microsoft Office Outlook Connector

  หลังจากที่ Outlook เปิด บัญชีผู้ใช้ Outlook.com ของคุณปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง

  โฟลเดอร์บัญชีใหม่ปรากฏขึ้นในบานหน้าต่างนำทาง

ด้านบนของหน้า

เรียนรู้ทำไมฉันต้องพิมพ์อักขระจากรูปภาพเมื่อส่งข้อความอีเมล

ตัวเชื่อมต่อ Outlook ใช้การท้าทายพิสูจน์โต้ตอบบุคคล (HIP) ความท้าทายใน HIP ใช้แฟ้มเสียงหรือรูปซึ่งประกอบด้วยอักขระที่ถูก decipherable โดยบุคคลเฉพาะ ข้อกำหนดนี้ยืนยันว่า บุคคล แทนที่จะเป็นโปรแกรมอัตโนมัติ กำลังพยายามส่งข้อความอีเมล นี้ช่วยป้องกันไม่ให้โปรแกรมอัตโนมัติ misusing บริการ Outlook.com

ในบางครั้งความท้าทาย HIP จะปรากฏหลังจากที่คุณส่งข้อความ ด้วยบัญชีผู้ใช้ Outlook.com ของคุณ

หมายเหตุ: อาจมีหน่วงของสองสามวินาที หรือยาวความท้าทาย HIP ก่อนที่จะปรากฏขึ้น ถ้าคุณกำลังส่งข้อความไม่อยู่ในกล่องจดหมายออก ของคุณ แต่อยู่ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง ของคุณ แล้วข้อความของคุณได้ถูกเรียบร้อยแล้วส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ Outlook.com

แฟ้ม Outlook Connector HIP

ถ้าแฟ้ม HIP ปรากฏขึ้น คุณจะต้องพิมพ์ตัวเลขและตัวอักษรที่คุณเห็นในรูปภาพเพื่อดำเนินการส่งอีเมลต่อ ถ้าคุณพิมพ์อักขระผิดโดยไม่เจตนา คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้พิมพ์ชุดอักขระใหม่ ให้ดูที่ตัวเลขและตัวอักษรในรูปภาพ แล้วพิมพ์ลงในกล่องใต้รูปภาพ

ถ้าคุณมองไม่เห็นรูป ให้คลิกไอคอนเสียง รูปปุ่ม อักขระในภาพจะถูกแทนที่ด้วยไอคอนเสียง

แฟ้มเสียง HIP

คลิก เล่นเสียง เพื่อฟังเสียงบันทึกของอักขระ

ถ้าคุณไม่สามารถอ่านและฟังตัวอักษร และตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งตัว ให้คลิก Button image เพื่อรับอักขระชุดใหม่

หมายเหตุ: 

 • แฟ้มเสียงอาจจะแผ่วเบาหรือมีเสียงประกอบและเสียงรบกวนรอบข้าง ซึ่งเป็นการตั้งใจเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นบุคคล ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติที่ดำเนินการกับแฟ้ม HIP

 • ตัวอักษรไม่จำเป็นต้องพิมพ์ให้ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ "A" และตัวพิมพ์เล็ก "a" ถือเป็นอักขระเดียวกัน นอกจากนี้ ต้องไม่มีช่องว่างระหว่างตัวเลขหรือตัวอักษร

หมายเหตุ: 

ด้านบนของหน้า

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ Outlook.com เพิ่มเติม

 1. บนเมนู Outlook Connector ให้คลิก Add a New Account

  หมายเหตุ: เมนู Outlook Connector ปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้ง Outlook Connector แล้วเท่านั้น

  การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Microsoft Office Outlook Connector

 2. ป้อนข้อมูลต่อไปนี้

  • ที่อยู่อีเมลของคุณ

  • รหัสผ่านของคุณ

  • ชื่อของคุณที่คุณต้องการให้ปรากฎในกล่องจดหมายเข้าของผู้รับ

 3. คลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าคุณต้องออกจากโปรแกรม Outlook และเริ่มโปรแกรมใหม่เพื่อดูบัญชีใหม่ คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

นำบัญชี Outlook.com ออก

ทำตามคำแนะนำสำหรับ Office Outlook รุ่นที่คุณใช้งานอยู่

Office Outlook 2007

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

  รูปหน้าจอ

 2. บนแท็บอีเมล คลิกบัญชีผู้ใช้ Outlook.com คุณต้องการเอาออก

 3. คลิก เอาออก

 4. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบบัญชี

 5. คลิก ปิด

Office Outlook 2003

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล

 2. เลือก แสดงหรือเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้อีเมลที่มีอยู่ แล้วคลิก ถัดไป

 3. บนแท็บอีเมล คลิกบัญชีผู้ใช้ Outlook.com แล้ว คลิ กเอาออก

 4. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบบัญชี

 5. คลิก เสร็จสิ้น

คุณสามารถถอนการติดตั้ง Outlook Connector ในแผงควบคุมใน Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเอาโปรแกรมออก ให้ดูบริการช่วยเหลือและวิธีใช้ของ Windows

ด้านบนของหน้า

อัปเดตรหัสผ่านของบัญชี Outlook.com

ถ้าคุณเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ Outlook.com ของคุณ คุณยังต้องอัปเดตข้อมูลใน Outlook ก่อนอื่นคุณเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณใน Outlook.com เว็บไซต์ แล้ว คุณอัปเดตรหัสผ่านที่ถูกบันทึกไว้ใน Outlook

ทำตามคำแนะนำสำหรับ Office Outlook รุ่นที่คุณใช้งานอยู่

Office Outlook 2007

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

  รูปหน้าจอ

 2. บนแท็บอีเมล คลิกบัญชีผู้ใช้ Outlook.com คุณต้องการอัปเดต

 3. คลิก เปลี่ยน

 4. บนแท็บ อีเมล ให้คลิกบัญชี Outlook.com จากนั้นคลิก เปลี่ยน

  การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Microsoft Office Outlook Connector

 5. ในกล่อง รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านใหม่ของคุณ

 6. คลิก ตกลง

 7. บนกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ให้คลิก ปิด

Office Outlook 2003

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล

 2. เลือก แสดงหรือเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้อีเมลที่มีอยู่ แล้วคลิก ถัดไป

 3. บนแท็บ อีเมล ให้คลิกบัญชี Outlook.com จากนั้นคลิก เปลี่ยน

  การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Microsoft Office Outlook Connector

 4. ในกล่อง รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านใหม่ของคุณ

 5. คลิก ตกลง

 6. บนกล่องโต้ตอบ บัญชีผู้ใช้อีเมล ให้คลิก เสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า

ซิงโครไนซ์ปฏิทิน

ด้านบนของหน้า

ด้วยตัวเชื่อมต่อ Outlook คุณสามารถดูปฏิทินของคุณจาก Windows Live ปฏิทินใน Microsoft Office Outlook รวมถึงปฏิทินของบุคคลอื่นที่ใช้ร่วมกันกับคุณ ด้วยการจัดการปฏิทินของคุณใน Outlook คุณสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การบริหารเวลาที่มี Outlook เช่นดูหลายปฏิทินใน Outlook ในเวลาเดียวกัน มีตัวเชื่อมต่อ Outlook และ Outlook 2007 คุณยังสามารถ:

 • ดูงานและข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะใต้การนัดหมายของคุณในวันที่ถึงกำหนด

 • จัดประเภทการนัดหมายของคุณด้วยประเภทสีที่กำหนดเอง

 • วางซ้อนปฏิทินได้หลายปฏิทิน

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำปฏิทิน Windows Live ปฏิทินของคุณใน Outlook จะโดยอัตโนมัติซิงโครไนซ์กับเวอร์ชันบนเว็บในบัญชีผู้ใช้ Outlook.com ของคุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถดู และแก้ไขปฏิทินของคุณ Windows Live ใน Outlook อย่างไรก็ตาม ปฏิทิน Outlook ของคุณจะไม่พร้อมใช้งานบน Windows Live

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูOutlook.com FAQ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×