การใช้บัญชีผู้ใช้ Windows Live Hotmail ใน Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการใช้บัญชีของ Outlook.com (ก่อนหน้านี้คือ Hotmail) ร่วมกับ Microsoft Outlook 2010 คุณจะต้องติดตั้ง Microsoft Outlook Hotmail Connector ก่อน

ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้

หมายเหตุ:  ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook เวอร์ชัน 64 บิต ดาวน์โหลดเวอร์ชัน 64 บิต

Outlook Connector ช่วยให้สามารถทำข้อมูลข้อความอีเมล รายการปฏิทิน และผู้ติดต่อให้ตรงกันในแบบสองทางระหว่าง Outlook และ Outlook.com ได้

ถ้าคุณไม่มีบัญชี Outlook.com คุณสามารถลงทะเบียนบัญชี Microsoft ใหม่ได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มบัญชี Outlook.com

อัปเดตรหัสผ่านของบัญชี Outlook.com

ซิงโครไนซ์ปฏิทินจาก Outlook.com

นำบัญชี Outlook.com ออก

รับการสนับสนุนสำหรับ Outlook.com

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ Outlook.com

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. ภายใต้ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ คลิก เพิ่มบัญชีผู้ใช้

  มุมมอง Backstage และคำสั่ง เพิ่มบัญชีผู้ใช้

 3. ใส่ชื่อ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่านของคุณ

  กล่องโต้ตอบ เพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ ที่มีบัญชีผู้ใช้อีเมลถูกเลือกไว้

 4. คลิก ถัดไป

  คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ดาวน์โหลด Outlook Connector

  1. เมื่อมีการพร้อมท์ให้ดาวน์โหลด Outlook Connector ให้คลิก ติดตั้งเดี๋ยวนี้

  2. เมื่อมีการพร้อมท์ให้เรียกใช้ OutlookConnector.exe ให้คลิก เรียกใช้

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย คลิกที่นี่เพื่อยอมรับข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft แล้วคลิก ทำต่อไป

  4. หลังจากที่ติดตั้ง Connector แล้ว ในกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ ให้คลิก ยกเลิก

  5. ออกจาก Outlook แล้วเริ่ม Outlookใหม่

 5. หลังจากที่เพิ่มบัญชีผู้ใช้เป็นผลสำเร็จแล้ว คุณสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้อื่นได้อีกโดยการคลิก เพิ่มบัญชีผู้ใช้อื่น

  การแจ้งให้ทราบว่าบัญชีผู้ใช้ได้รับการกำหนดค่าแล้ว

 6. เมื่อต้องการออกจากกล่องโต้ตอบ เพิ่มบัญชีใหม่ ให้คลิก เสร็จสิ้น

ด้านบนของเพจ

อัปเดตรหัสผ่านของบัญชี Outlook.com

ถ้าคุณเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชี Outlook.com ของคุณ คุณต้องอัปเดตข้อมูลนี้ใน Outlook ด้วย ขั้นแรก ให้เปลี่ยนรหัสผ่านบนเว็บไซต์ Outlook.com จากนั้นจึงอัปเดตรหัสผ่านที่บันทึกไว้ใน Outlook

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

  การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ในมุมมอง Backstage

 3. บนแท็บ อีเมล ให้คลิกบัญชี Outlook.com จากนั้นคลิก เปลี่ยน

 4. ในกล่อง รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านใหม่ของคุณ

 5. คลิก ตกลง

 6. บนกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ให้คลิก ปิด

ด้านบนของเพจ

ซิงโครไนซ์ปฏิทินจาก Outlook.com

Outlook Connector ทำให้คุณสามารถดูปฏิทินของคุณจากปฏิทิน Outlook.com ใน Outlook ได้ ซึ่งรวมถึงปฏิทินของบุคคลอื่นๆ ที่ได้มีการใช้ร่วมกันกับคุณด้วย การจัดการปฏิทินของคุณใน Outlook ทำให้คุณสามารถใช้ประโยชน์ของฟีเจอร์การจัดการเวลาต่างๆ ที่มีอยู่ใน Outlook ได้ เช่น การดูปฏิทินหลายปฏิทินในเวลาเดียวกัน เป็นต้น ด้วย Outlook 2010 และ Outlook Connector คุณยังสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้อีกด้วย

 • ดูงานและข้อความที่มีการตั้งค่าสถานะภายใต้การนัดหมายของคุณในวันที่ครบกำหนด

 • จัดประเภทการนัดหมายของคุณด้วยประเภทสีที่กำหนดเอง

 • วางซ้อนปฏิทินได้หลายปฏิทิน

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับปฏิทินในปฏิทิน Outlook.com ของคุณใน Outlook จะได้รับการทำข้อมูลให้ตรงกันกับปฏิทินบนเว็บในบัญชี Outlook.com ของคุณด้วย

ด้านบนของเพจ

นำบัญชี Outlook.com ออก

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 3. เลือกบัญชีผู้ใช้อีเมลที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

 4. เมื่อต้องการยืนยันการเอาบัญชีผู้ใช้ออก ให้คลิก ใช่

เมื่อต้องการเอาบัญชีผู้ใช้อีเมลออกจากโปรไฟล์อื่น ให้ออกจาก Outlook และเริ่มโปรแกรมใหม่ด้วยโปรไฟล์นั้นและปฏิบัติตามขั้นตอนดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือคุณสามารถเอาบัญชีผู้ใช้ออกจากโปรไฟล์อื่นได้โดยทำดังต่อไปนี้

 1. ออกจาก Outlook

 2. ใน แผงควบคุม ให้คลิกหรือคลิกสองครั้งที่ จดหมาย

  จดหมาย ในแผงควบคุมอยู่ที่ใด

  จดหมาย จะปรากฏอยู่ในแผงควบคุมในตำแหน่งที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ที่คุณใช้ มุมมองของแผงควบคุมที่เลือก และระบบปฏิบัติการที่คุณใช้เป็นแบบ 32 บิต หรือ 64 บิต หรือรุ่นของ Outlook 2010

  หมายเหตุ:  ไอคอนจดหมายในแผงควบคุมจะไม่ปรากฏขึ้น เว้นแต่ว่าคุณจะได้ติดตั้งและเริ่มใช้งาน Outlook แล้ว

  วิธีที่ง่ายที่สุดในการระบุตำแหน่ง จดหมาย คือ ให้เปิดแผงควบคุมใน Windows จากนั้นในกล่อง ค้นหา ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง ให้พิมพ์ จดหมาย ในแผงควบคุมสำหรับ Windows XP ให้พิมพ์ จดหมาย ในกล่อง ที่อยู่

  แถบชื่อเรื่องของกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าจดหมาย จะมีชื่อของโปรไฟล์ปัจจุบันรวมอยู่ เมื่อต้องการเลือกโปรไฟล์อื่น ให้คลิก แสดงโปรไฟล์ จากนั้นเลือกชื่อโปรไฟล์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 3. คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล

 4. เลือกบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก เอาออก

 5. เมื่อต้องการยืนยันการเอาบัญชีผู้ใช้ออก ให้คลิก ใช่

คุณสามารถถอนการติดตั้ง Outlook Connector ภายในแผงควบคุมใน Windows ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเอาโปรแกรมต่างๆ ออก ให้ดูที่บริการช่วยเหลือและวิธีใช้ของ Windows

ด้านบนของเพจ

รับการสนับสนุนสำหรับ Outlook.com

สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook.com โปรดดู ไซต์อีเมลและการติดต่อสื่อสาร

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×