การใช้บัญชีผู้ใช้ Windows Live Hotmail ใน Outlook

เมื่อต้องการใช้บัญชีผู้ใช้ Windows Live Hotmail ร่วมกับ Microsoft Outlook 2010คุณจะต้องติดตั้ง Microsoft Outlook Connector for Windows Live Hotmail ก่อน

Outlook Connector ช่วยให้สามารถทำข้อมูลข้อความอีเมล รายการปฏิทิน และผู้ติดต่อให้ตรงกันในแบบสองทางระหว่าง Outlook และ Windows Live Hotmail รวมถึงปฏิทิน Windows Live ได้

ถ้าคุณไม่มีบัญชีผู้ใช้ Windows Live Hotmail คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ใหม่ หรือปรับปรุงบัญชีผู้ใช้ MSN Hotmail ที่มีอยู่ของคุณให้เป็นบัญชีผู้ใช้ Windows Live Hotmail ได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ Windows Live Hotmail

ปรับปรุงรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ Windows Live Hotmail

ทำข้อมูลปฏิทินจากปฏิทิน Windows Live ให้ตรงกัน

เอาบัญชีผู้ใช้ Windows Live Hotmail ออก

รับการสนับสนุนสำหรับ Windows Live Hotmail

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ Windows Live Hotmail

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. บนแท็บ ข้อมูล ภายใต้ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 3. คลิก เพิ่มบัญชีผู้ใช้

 4. ใส่ชื่อ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่านของคุณ

 5. คลิก ถัดไป

  คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ดาวน์โหลด Outlook Connector

  1. เมื่อมีการพร้อมท์ให้ดาวน์โหลด Outlook Connector ให้คลิก ติดตั้งเดี๋ยวนี้

  2. เมื่อมีการพร้อมท์ให้เรียกใช้ OutlookConnector.exe ให้คลิก เรียกใช้

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย คลิกที่นี่เพื่อยอมรับข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft แล้วคลิก ทำต่อไป

  4. หลังจากที่ติดตั้ง Connector แล้ว ในกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ ให้คลิก ยกเลิก

  5. ออกจาก Outlook แล้วเริ่ม Outlookใหม่

 6. หลังจากที่เพิ่มบัญชีผู้ใช้เป็นผลสำเร็จแล้ว คุณสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้อื่นได้อีกโดยการคลิก เพิ่มบัญชีผู้ใช้อื่น

 7. เมื่อต้องการออกจากกล่องโต้ตอบ เพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ ให้คลิก เสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า

ปรับปรุงรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ Windows Live Hotmail

ถ้าคุณเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ Windows Live Hotmail ของคุณ คุณต้องปรับปรุงข้อมูลนี้ใน Outlook ด้วย ขั้นแรก ให้เปลี่ยนรหัสผ่านบนเว็บไซต์ Windows Live Hotmail จากนั้นจึงปรับปรุงรหัสผ่านที่บันทึกไว้ใน Outlook

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. บนแท็บ ข้อมูล ภายใต้ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 3. บนแท็บ อีเมล ให้คลิกบัญชีผู้ใช้ Windows Live Hotmail แล้วคลิก เปลี่ยน

 4. ในกล่อง รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านใหม่ของคุณ

 5. คลิก ตกลง

 6. บนกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ให้คลิก ปิด

ด้านบนของหน้า

ทำข้อมูลปฏิทินจากปฏิทิน Windows Live ให้ตรงกัน

ด้านบนของหน้า

Outlook Connector ทำให้คุณสามารถดูปฏิทินของคุณจากปฏิทิน Windows Live ใน Outlook ได้ ซึ่งรวมถึงปฏิทินของบุคคลอื่นๆ ที่ได้มีการใช้ร่วมกันกับคุณด้วย การจัดการปฏิทินของคุณใน Outlook ทำให้คุณสามารถใช้ประโยชน์ของคุณลักษณะการจัดการเวลาต่างๆ ที่มีอยู่ใน Outlook ได้ เช่น การดูปฏิทินหลายปฏิทินในเวลาเดียวกัน เป็นต้น ด้วย Outlook 2010 และ Outlook Connector คุณยังสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้อีกด้วย

 • ดูงานและข้อความที่มีการตั้งค่าสถานะภายใต้การนัดหมายของคุณในวันที่ครบกำหนด

 • จัดประเภทการนัดหมายของคุณโดยใช้ประเภทสีที่กำหนดเอง

 • วางซ้อนปฏิทินได้หลายปฏิทิน

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับปฏิทินในปฏิทิน Windows Live ของคุณใน Outlook จะได้รับการทำข้อมูลให้ตรงกันกับปฏิทินบนเว็บในบัญชีผู้ใช้ Windows Live Hotmail ของคุณด้วย

ด้านบนของหน้า

เอาบัญชีผู้ใช้ Windows Live Hotmail ออก

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. บนแท็บ ข้อมูล ภายใต้ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 3. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 4. เลือกบัญชีผู้ใช้อีเมลที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

 5. เมื่อต้องการยืนยันการเอาบัญชีผู้ใช้ออก ให้คลิก ใช่

เมื่อต้องการเอาบัญชีผู้ใช้อีเมลออกจากโปรไฟล์อื่น ให้จบการทำงานและเริ่มต้น Outlook ใหม่ด้วยโปรไฟล์อื่น แล้วทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเอาบัญชีผู้ใช้ออกจากโปรไฟล์อื่นด้วยการดำเนินการต่อไปนี้ได้อีกด้วย

 1. ออกจาก Outlook

 2. ใน แผงควบคุม ให้คลิกหรือคลิกสองครั้งที่ จดหมาย

  จดหมาย ในแผงควบคุมอยู่ที่ใด

  จดหมาย จะปรากฏอยู่ในแผงควบคุมในตำแหน่งที่แตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ที่คุณใช้ มุมมองของแผงควบคุมที่เลือก และขึ้นอยู่กับว่าระบบปฏิบัติการที่คุณใช้เป็นแบบ 32 บิตหรือ 64 บิต หรือรุ่นของ Outlook 2010

  หมายเหตุ   ไอคอนจดหมายในแผงควบคุมจะไม่ปรากฏขึ้น เว้นแต่ว่าคุณจะได้ติดตั้งและเริ่มใช้งาน Outlook แล้ว

  วิธีที่ง่ายที่สุดในการระบุตำแหน่ง จดหมาย คือ ให้เปิดแผงควบคุมใน Windows จากนั้นในกล่อง ค้นหา ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง ให้พิมพ์ จดหมาย ในแผงควบคุมสำหรับ Windows XP ให้พิมพ์ จดหมาย ในกล่อง ที่อยู่

แถบชื่อเรื่องของกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าจดหมาย จะมีชื่อของโปรไฟล์ปัจจุบันรวมอยู่ เมื่อต้องการเลือกโปรไฟล์อื่น ให้คลิก แสดงโปรไฟล์ จากนั้นเลือกชื่อโปรไฟล์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 1. คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล

 2. เลือกบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก เอาออก

 3. เมื่อต้องการยืนยันการเอาบัญชีผู้ใช้ออก ให้คลิก ใช่

คุณสามารถถอนการติดตั้ง Outlook Connector ภายในแผงควบคุมใน Windows ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเอาโปรแกรมต่างๆ ออก ให้ดูที่บริการช่วยเหลือและวิธีใช้ของ Windows

ด้านบนของหน้า

รับการสนับสนุนสำหรับ Windows Live Hotmail

สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Windows Live Hotmail ให้ติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ Windows Live Hotmail

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Outlook 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา