การใช้คุณลักษณะแสดงคำพูดเพื่อแปลงข้อความเป็นคำพูด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การแปลงข้อความเป็นคำพูด (TTS) คือความสามารถของคอมพิวเตอร์ของคุณในการแปลงข้อความที่เขียนขึ้นเป็นคำพูด คุณสามารถฟังข้อความส่วนใหญ่ที่ปรากฏบนหน้าจอใน Word, Outlook, PowerPoint และ OneNote ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าและการติดตั้งกลไกจัดการ TTS ของคุณ

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีกำหนดค่าการแปลงข้อความเป็นคำพูดใน Excel ให้ดูที่ การแปลงข้อความเป็นคำพูดใน Excel

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดใช้การแปลงข้อความเป็นคำพูด

เพิ่ม แสดงคำพูด ลงในแถบเครื่องมือด่วน

แปลงข้อความเป็นคำพูด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแปล คำ วลี ประโยค หรือทั้งเอกสาร โปรดดูที่ <link xlink:href="guid">การแปลข้อความในภาษาอื่น</link>

แสดงคำพูด คือคุณลักษณะที่มีอยู่แล้วภายในของ Word, Outlook, PowerPoint และ OneNote ตามภาษาของรุ่นของ Office ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ Office รุ่นภาษาอังกฤษ กลไกจัดการ TTS ของภาษาอังกฤษจะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการใช้เป็นคำพูดในภาษาอื่น ดูโดยใช้คุณลักษณะแสดงคำพูดกับ TTS หลายภาษา

เพิ่ม แสดงคำพูด ลงในแถบเครื่องมือด่วน

คุณสามารถเพิ่มคำสั่ง แสดงคำพูด ลงในแถบเครื่องมือด่วนของคุณได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. ถัดจากแถบเครื่องมือด่วน คลิกกำหนดแถบเครื่องมือด่วน.

    คำสั่ง แสดงคำพูด ในแถบเครื่องมือด่วน

  2. คลิก คำสั่งเพิ่มเติม

  3. ในรายการ เลือกคำสั่งจาก ให้เลือก คำสั่งทั้งหมด

  4. เลื่อนลงไปที่ แสดงคำพูด แล้วเลือก จากนั้นคลิก เพิ่ม

  5. คลิก ตกลง

  6. เมื่อคุณต้องการใช้คำสั่งแปลงข้อความเป็นคำพูด ให้คลิกไอคอนบน แถบเครื่องมือด่วน

แปลงข้อความเป็นคำพูด

หลังจากที่คุณได้เพิ่มคำสั่ง แสดงคำพูด ลงบนเครื่องมือด่วนของคุณ คุณสามารถฟังเสียงพูดคำเดี่ยวๆ หรือกลุ่มข้อความ โดยการเน้นข้อความที่คุณต้องการได้ยิน แล้วคลิกคำสั่ง แสดงคำพูด

เรียนรู้เพิ่มเติม

การใช้ Add-in Save as Daisy

เกิดอะไรขึ้นกับการรู้จำเสียง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×