การใช้ข้อมูลปฏิทินของคุณร่วมกัน

คุณสามารถใช้ข้อมูลปฏิทินของคุณร่วมกับผู้อื่นได้โดยใช้ Microsoft Office Outlook 2007 ได้ในหลายวิธี คุณสามารถใช้วิธีที่ดีที่สุดสำหรับคุณ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณและผู้รับของคุณสามารถเข้าถึงได้ และขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange, POP3 หรือ Internet Message Access Protocol (IMAP)

คุณสามารถใช้สำเนาปฏิทินที่ใช้ครั้งเดียวของคุณซึ่งไม่ได้รับการปรับปรุงที่เรียกว่า Snapshot ของปฏิทินร่วมกันได้ หรือใช้ปฏิทินที่สามารถปรับปรุงได้ร่วมกันด้วยการประกาศไปยัง Microsoft Office Online หรือเว็บไซต์อื่นที่สนับสนุนโพรโทคอล WebDAV

คุณต้องการทำสิ่งใด

ใช้ปฏิทินร่วมกับผู้ใช้ Exchange อื่น

ใช้ปฏิทินร่วมกับผู้ใดก็ได้

ใช้ปฏิทินร่วมกับผู้ใช้ Exchange อื่น

ในการใช้งานคุณลักษณะนี้ คุณจำเป็นจะต้องมีบัญชีของ Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 หรือ Exchange Server 2007 บัญชีผู้ใช้ที่บ้านและส่วนบุคคลส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้ Microsoft Exchange สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีของ Microsoft Exchange และวิธีที่จะทราบว่าบัญชีของคุณเชื่อมต่อกับ Exchange รุ่นใด โปรดดูการเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม

ในส่วนนี้

การใช้ปฏิทินร่วมกันคืออะไร

ใช้โฟลเดอร์ปฏิทินเริ่มต้นของคุณร่วมกับบุคคลที่ระบุ

ใช้โฟลเดอร์ปฏิทินเริ่มต้นของคุณร่วมกับผู้ใดก็ได้

ใช้โฟลเดอร์ปฏิทินแบบกำหนดเองร่วมกับบุคคลที่ระบุ

ใช้โฟลเดอร์ปฏิทินแบบกำหนดเองร่วมกับผู้ใดก็ได้

ยกเลิกหรือเปลี่ยนการให้ผู้อื่นเข้าถึงโฟลเดอร์ปฏิทินของคุณ

ใช้ปฏิทินของคุณร่วมกันโดยใช้การเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์

การใช้ปฏิทินร่วมกันคืออะไร

เมื่อคุณใช้ Outlook ด้วยบัญชีผู้ใช้ Exchange จะสามารถใช้ปฏิทินร่วมกันได้ การใช้ปฏิทินร่วมกันไม่ได้จำกัดอยู่ที่โฟลเดอร์ ปฏิทิน เริ่มต้นที่สร้างขึ้นในโปรไฟล์ Outlook ทั้งหมด คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ปฏิทินเพิ่มเติมและเลือกว่าจะใช้โฟลเดอร์ใดร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ปฏิทินสำหรับโครงการที่ระบุและใช้โฟลเดอร์ดังกล่าวร่วมกับผู้ร่วมงานของคุณได้ คุณอาจให้สิทธิ์ในการเข้าถึงกับบุคคลเหล่านั้นเพื่อปรับเปลี่ยนเหตุการณ์หรือการนัดหมายในปฏิทินดังกล่าว หรือไม่ให้ก็ได้

เคล็ดลับ: สามารถทำเครื่องหมายข้อความ ที่ติดต่อ หรืองานใดๆ ใน Outlook เป็นส่วนตัวได้เพื่อไม่ให้ผู้อื่นเห็นรายการในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

การใช้ปฏิทินร่วมกันทำงานผ่านทางข้อความอีเมลคำเชิญให้ใช้งานร่วมกันและการร้องขอให้ใช้ร่วมกันได้ โดยคำเชิญให้ใช้งานร่วมกันให้การเข้าถึงโฟลเดอร์ปฏิทินแก่ผู้รับ เมื่อคุณส่งคำเชิญให้ใช้งานร่วมกันของโฟลเดอร์ ปฏิทิน เริ่มต้นของคุณ คุณสามารถร้องขอการเข้าถึงโฟลเดอร์ ปฏิทิน เริ่มต้นของผู้รับได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการร้องขอการเข้าถึงโฟลเดอร์ปฏิทินเพิ่มเติมที่ผู้รับได้สร้างขึ้น ที่ไม่ใช่โฟลเดอร์ ปฏิทิน เริ่มต้น คุณต้องส่งข้อความอีเมลเพื่อขอสิทธิ์ในการเข้าถึงโฟลเดอร์ที่เฉพาะเจาะจง ผู้รับจึงสามารถส่งคำเชิญให้ใช้งานร่วมกันสำหรับปฏิทินนั้นถึงคุณได้

ด้านบนของหน้า

ใช้โฟลเดอร์ปฏิทินเริ่มต้นของคุณร่วมกับบุคคลที่ระบุ

โฟลเดอร์ ปฏิทิน เริ่มต้นใน Outlook จะถูกสร้างขึ้นในแต่ละโปรไฟล์ Outlook โฟลเดอร์นี้จะไม่สามารถถูกตั้งชื่อใหม่ หรือลบได้

 1. ใน ปฏิทิน ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก ใช้ปฏิทินของฉันร่วมกัน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บานหน้าต่างนำทางในมุมมอง ย่อเล็กสุด ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก รูปปุ่ม แล้วคลิก บานหน้าต่างนำทาง จากนั้นคลิก ใช้ปฏิทินของฉันร่วมกัน

  กล่องโต้ตอบการใช้ปฏิทินร่วมกัน

  1. ใส่ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการให้สิทธิ์ในการดูปฏิทินของคุณ

  2. ใส่เรื่องของข้อความอีเมลของคุณ

  3. คลิกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อให้สิทธิ์ในการแสดงปฏิทินของคุณแก่ผู้รับ

  4. คุณอาจเลือกคลิกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อระบุว่าคุณได้ขอให้ผู้รับใช้ปฏิทินของผู้รับร่วมกับคุณ

 2. ในกล่อง ถึง ให้ใส่ชื่อผู้รับสำหรับข้อความเชิญให้ใช้งานร่วมกัน

 3. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์เรื่องของข้อความอีเมล

 4. นอกจากนี้ คุณยังสามารถร้องขอสิทธิ์ในการแสดงโฟลเดอร์ ปฏิทิน เริ่มต้นของผู้รับได้อีกด้วย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ร้องขอสิทธิ์ในการแสดงปฏิทินของผู้รับ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการร้องขอการเข้าถึงโฟลเดอร์ปฏิทินอื่นนอกเหนือจากโฟลเดอร์ ปฏิทิน เริ่มต้น คุณต้องส่งอีเมลเพื่อขอสิทธิ์ไปยังโฟลเดอร์ที่เฉพาะเจาะจงนั้น โดยตัวเลือกนี้จะร้องขอการเข้าถึงโฟลเดอร์ ปฏิทิน เริ่มต้นของผู้รับเท่านั้น

 5. ในเนื้อหาข้อความ ให้พิมพ์ข้อมูลใดๆ ที่คุณต้องการรวมไว้

 6. คลิก ส่ง

 7. ตรวจทานกล่องโต้ตอบการยืนยัน จากนั้นถ้าถูกต้อง ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ใช้โฟลเดอร์ปฏิทินเริ่มต้นของคุณร่วมกับผู้ใดก็ได้

โฟลเดอร์ ปฏิทิน เริ่มต้นใน Outlook จะถูกสร้างขึ้นในแต่ละโปรไฟล์ Outlook โฟลเดอร์นี้จะไม่สามารถถูกตั้งชื่อใหม่ หรือลบได้

 1. ใน ปฏิทิน ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ ปฏิทิน เริ่มต้น

  ซึ่งมักอยู่ภายใต้ ปฏิทินของฉัน และแสดงเป็น ปฏิทิน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บานหน้าต่างนำทางในมุมมอง ย่อเล็กสุด ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก รูปปุ่ม คลิก บานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาที่ปฏิทินที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน แล้วจึงคลิก ใช้ ชื่อปฏิทิน ร่วมกัน

  ซึ่งมักอยู่ภายใต้ ปฏิทินของฉัน และแสดงเป็น ปฏิทิน

 2. คลิก เปลี่ยนแปลงสิทธิ์การใช้งานร่วมกัน

 3. บนแท็บสิทธิ์ ในกล่อง ชื่อ ให้คลิก ค่าเริ่มต้น

 4. ภายใต้ สิทธิ์ ในรายการ ระดับสิทธิ์ ให้คลิกระดับสิทธิ์

  คลิกที่นี่สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับระดับสิทธิ์

  ด้วยระดับสิทธิ์ (หรือบทบาท) นี้

  คุณสามารถ

  เจ้าของ

  สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและแฟ้มทั้งหมด รวมทั้งสร้างโฟลเดอร์ย่อย ในฐานะที่เป็นเจ้าของโฟลเดอร์ คุณสามารถเปลี่ยนระดับสิทธิ์ที่บุคคลอื่นมีสำหรับโฟลเดอร์ดังกล่าวได้ (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

  ผู้แก้ไขประกาศ

  สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและแฟ้มทั้งหมด รวมทั้งสร้างโฟลเดอร์ย่อย (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

  ผู้แก้ไข

  สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและแฟ้มทั้งหมด

  ผู้เขียนประกาศ

  สร้างและอ่านรายการและแฟ้ม สร้างโฟลเดอร์ย่อย รวมทั้งปรับเปลี่ยนและลบรายการและแฟ้มที่คุณสร้างขึ้น (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

  ผู้สร้าง

  สร้างและอ่านรายการและแฟ้ม รวมทั้งปรับเปลี่ยนและลบรายการและแฟ้มที่คุณสร้างขึ้น

  ผู้ให้การสนับสนุน

  สร้างรายการและแฟ้มเท่านั้น เนื้อหาของโฟลเดอร์จะไม่ปรากฏ (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

  ผู้ตรวจทาน

  อ่านรายการและแฟ้มเท่านั้น

  กำหนดเอง

  ทำกิจกรรมที่กำหนดโดยเจ้าของโฟลเดอร์ (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

  ไม่มี

  คุณไม่ได้รับสิทธิ์ และไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์นี้ได้

  คุณสามารถสร้างสิทธิ์แบบกำหนดเองด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายและตัวเลือกที่เหมาะสมภายใต้ สิทธิ์

ด้านบนของหน้า

ใช้โฟลเดอร์ปฏิทินแบบกำหนดเองร่วมกับบุคคลที่ระบุ

โฟลเดอร์ ปฏิทิน เริ่มต้นใน Outlook ถูกสร้างในแต่ละโปรไฟล์ Outlook โฟลเดอร์นี้ไม่สามารถตั้งชื่อใหม่ หรือลบได้ คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ปฏิทินเพิ่มเติมและโฟลเดอร์เหล่านี้สามารถตั้งชื่อใหม่ หรือลบได้ ส่วนนี้จะมีวิธีการสำหรับการใช้โฟลเดอร์ปฏิทินที่คุณสร้างร่วมกัน

 1. ใน ปฏิทิน ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ปฏิทินที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บานหน้าต่างนำทางในมุมมอง ย่อเล็กสุด ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก รูปปุ่ม คลิก บานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาที่ปฏิทินที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน แล้วจึงคลิก ใช้ ชื่อปฏิทิน ร่วมกัน

 2. คลิก ใช้ ชื่อโฟลเดอร์ ร่วมกัน

 3. ในกล่อง ถึง ของคำเชิญให้ใช้งานร่วมกัน ให้ใส่ชื่อผู้รับ

 4. จะเปลี่ยน เรื่อง หรือไม่ก็ได้

 5. นอกจากนี้ ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถให้สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการปฏิทินแก่ผู้รับด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ผู้รับสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบรายการในปฏิทินนี้ได้

 6. ในเนื้อหาข้อความ ให้พิมพ์ข้อมูลใดๆ ที่คุณต้องการรวมไว้

 7. คลิก ส่ง

 8. ตรวจทานกล่องโต้ตอบการยืนยัน จากนั้นถ้าถูกต้อง ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ใช้โฟลเดอร์ปฏิทินแบบกำหนดเองร่วมกับผู้ใดก็ได้

โฟลเดอร์ ปฏิทิน เริ่มต้นใน Outlook ถูกสร้างในแต่ละโปรไฟล์ Outlook โฟลเดอร์นี้ไม่สามารถตั้งชื่อใหม่ หรือลบได้ คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ปฏิทินเพิ่มเติมและโฟลเดอร์เหล่านี้สามารถตั้งชื่อใหม่ หรือลบได้ ส่วนนี้จะมีวิธีการสำหรับการใช้โฟลเดอร์ปฏิทินที่คุณสร้างร่วมกัน

 1. ใน ปฏิทิน ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ปฏิทินที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บานหน้าต่างนำทางในมุมมอง ย่อเล็กสุด ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก รูปปุ่ม คลิก บานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาที่ปฏิทินที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน แล้วจึงคลิก ใช้ ชื่อปฏิทิน ร่วมกัน

 2. คลิก เปลี่ยนแปลงสิทธิ์การใช้งานร่วมกัน

 3. บนแท็บสิทธิ์ ในกล่อง ชื่อ ให้คลิก ค่าเริ่มต้น

 4. ภายใต้ สิทธิ์ ในรายการ ระดับสิทธิ์ ให้คลิกระดับสิทธิ์

  คลิกที่นี่สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับระดับสิทธิ์

  ด้วยระดับสิทธิ์ (หรือบทบาท) นี้

  คุณสามารถ

  เจ้าของ

  สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและแฟ้มทั้งหมด รวมทั้งสร้างโฟลเดอร์ย่อย ในฐานะที่เป็นเจ้าของโฟลเดอร์ คุณสามารถเปลี่ยนระดับสิทธิ์ที่บุคคลอื่นมีสำหรับโฟลเดอร์ดังกล่าวได้ (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

  ผู้แก้ไขประกาศ

  สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและแฟ้มทั้งหมด รวมทั้งสร้างโฟลเดอร์ย่อย (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

  ผู้แก้ไข

  สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและแฟ้มทั้งหมด

  ผู้เขียนประกาศ

  สร้างและอ่านรายการและแฟ้ม สร้างโฟลเดอร์ย่อย รวมทั้งปรับเปลี่ยนและลบรายการและแฟ้มที่คุณสร้างขึ้น (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

  ผู้สร้าง

  สร้างและอ่านรายการและแฟ้ม รวมทั้งปรับเปลี่ยนและลบรายการและแฟ้มที่คุณสร้างขึ้น

  ผู้ให้การสนับสนุน

  สร้างรายการและแฟ้มเท่านั้น เนื้อหาของโฟลเดอร์จะไม่ปรากฏ (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

  ผู้ตรวจทาน

  อ่านรายการและแฟ้มเท่านั้น

  กำหนดเอง

  ทำกิจกรรมที่กำหนดโดยเจ้าของโฟลเดอร์ (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

  ไม่มี

  คุณไม่ได้รับสิทธิ์ และไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์นี้ได้

  คุณสามารถสร้างสิทธิ์แบบกำหนดเองด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายและตัวเลือกที่เหมาะสมภายใต้ สิทธิ์

ด้านบนของหน้า

ยกเลิกหรือเปลี่ยนการให้ผู้อื่นเข้าถึงโฟลเดอร์ปฏิทินของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงโฟลเดอร์ปฏิทินของคุณของบางบุคคลได้ทุกเมื่อ

 1. ใน ปฏิทิน ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ปฏิทินที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บานหน้าต่างนำทางในมุมมอง ย่อเล็กสุด ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก รูปปุ่ม คลิก บานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาที่ปฏิทินที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ แล้วจึงคลิก เปลี่ยนแปลงสิทธิ์การใช้งานร่วมกัน

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ยกเลิกหรือเปลี่ยนสิทธิ์ในการเข้าถึงสำหรับทุกคน    

   1. บนแท็บสิทธิ์ ในกล่อง ชื่อ ให้คลิก ค่าเริ่มต้น

   2. ภายใต้ สิทธิ์ ในรายการ ระดับสิทธิ์ ให้คลิก ไม่มี เพื่อยกเลิกสิทธิ์หรือคลิกตัวเลือกอื่นใดเพื่อเปลี่ยนสิทธิ์

    คลิกที่นี่สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับระดับสิทธิ์

    ด้วยระดับสิทธิ์ (หรือบทบาท) นี้

    คุณสามารถ

    เจ้าของ

    สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและแฟ้มทั้งหมด รวมทั้งสร้างโฟลเดอร์ย่อย ในฐานะที่เป็นเจ้าของโฟลเดอร์ คุณสามารถเปลี่ยนระดับสิทธิ์ที่บุคคลอื่นมีสำหรับโฟลเดอร์ดังกล่าวได้ (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

    ผู้แก้ไขประกาศ

    สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและแฟ้มทั้งหมด รวมทั้งสร้างโฟลเดอร์ย่อย (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

    ผู้แก้ไข

    สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและแฟ้มทั้งหมด

    ผู้เขียนประกาศ

    สร้างและอ่านรายการและแฟ้ม สร้างโฟลเดอร์ย่อย รวมทั้งปรับเปลี่ยนและลบรายการและแฟ้มที่คุณสร้างขึ้น (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

    ผู้สร้าง

    สร้างและอ่านรายการและแฟ้ม รวมทั้งปรับเปลี่ยนและลบรายการและแฟ้มที่คุณสร้างขึ้น

    ผู้ให้การสนับสนุน

    สร้างรายการและแฟ้มเท่านั้น เนื้อหาของโฟลเดอร์จะไม่ปรากฏ (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

    ผู้ตรวจทาน

    อ่านรายการและแฟ้มเท่านั้น

    กำหนดเอง

    ทำกิจกรรมที่กำหนดโดยเจ้าของโฟลเดอร์ (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

    ไม่มี

    คุณไม่ได้รับสิทธิ์ และไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์นี้ได้

    คุณสามารถสร้างสิทธิ์แบบกำหนดเองด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายและตัวเลือกที่เหมาะสมภายใต้ สิทธิ์

  • ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งๆ    

   1. บนแท็บ สิทธิ์ ในกล่อง ชื่อ ให้คลิกชื่อของบุคคลที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงซึ่งคุณต้องการเปลี่ยน

   2. ภายใต้ สิทธิ์ ในรายการ ระดับสิทธิ์ ให้คลิก ไม่มี เพื่อยกเลิกสิทธิ์หรือคลิกตัวเลือกอื่นใดเพื่อเปลี่ยนสิทธิ์

    คลิกที่นี่สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับระดับสิทธิ์

    ด้วยระดับสิทธิ์ (หรือบทบาท) นี้

    คุณสามารถ

    เจ้าของ

    สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและแฟ้มทั้งหมด รวมทั้งสร้างโฟลเดอร์ย่อย ในฐานะที่เป็นเจ้าของโฟลเดอร์ คุณสามารถเปลี่ยนระดับสิทธิ์ที่บุคคลอื่นมีสำหรับโฟลเดอร์ดังกล่าวได้ (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

    ผู้แก้ไขประกาศ

    สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและแฟ้มทั้งหมด รวมทั้งสร้างโฟลเดอร์ย่อย (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

    ผู้แก้ไข

    สร้าง อ่าน ปรับเปลี่ยน และลบรายการและแฟ้มทั้งหมด

    ผู้เขียนประกาศ

    สร้างและอ่านรายการและแฟ้ม สร้างโฟลเดอร์ย่อย รวมทั้งปรับเปลี่ยนและลบรายการและแฟ้มที่คุณสร้างขึ้น (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

    ผู้สร้าง

    สร้างและอ่านรายการและแฟ้ม รวมทั้งปรับเปลี่ยนและลบรายการและแฟ้มที่คุณสร้างขึ้น

    ผู้ให้การสนับสนุน

    สร้างรายการและแฟ้มเท่านั้น เนื้อหาของโฟลเดอร์จะไม่ปรากฏ (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

    ผู้ตรวจทาน

    อ่านรายการและแฟ้มเท่านั้น

    กำหนดเอง

    ทำกิจกรรมที่กำหนดโดยเจ้าของโฟลเดอร์ (ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สามารถทำได้)

    ไม่มี

    คุณไม่ได้รับสิทธิ์ และไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์นี้ได้

    คุณสามารถสร้างสิทธิ์แบบกำหนดเองด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายและตัวเลือกที่เหมาะสมภายใต้ สิทธิ์

   3. ทำขั้นตอนที่ 2 ซ้ำสำหรับแต่ละบุคคลที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงซึ่งคุณต้องการปรับเปลี่ยน

ด้านบนของหน้า

ใช้ปฏิทินของคุณร่วมกันโดยใช้การเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์

ในทำนองเดียวกับการมีผู้ช่วยคอยช่วยคุณจัดการจดหมายกระดาษที่เข้ามาของคุณ คุณสามารถใช้ Microsoft Outlook เพื่ออนุญาตให้บุคคลอื่นที่เรียกว่าผู้รับมอบสิทธิ์รับและตอบกลับการเรียกประชุมหรือการตอบกลับ และส่งข้อความอีเมลแทนคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถให้สิทธิ์เพิ่มเติมที่อนุญาตให้ผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณอ่าน สร้าง หรือควบคุมรายการในกล่องจดหมาย Exchange ของคุณทั้งหมด

การเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์เป็นคุณลักษณะขั้นสูงกว่าเพียงการใช้โฟลเดอร์ Outlook ของคุณร่วมกัน ถ้าคุณต้องการให้สิทธิ์เพิ่มเติม เช่น การอนุญาตให้ผู้รับมอบสิทธิ์สามารถสร้างข้อความอีเมลหรือตอบกลับการเรียกประชุมแทนคุณ คุณต้องใช้การเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์

หมายเหตุ: 

 • ในฐานะผู้จัดการ จดหมายของคุณต้องถูกส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณบน Exchange Server ไม่ใช่ที่ไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • คุณและผู้รับมอบสิทธิ์ต้องใช้ Office Outlook รุ่นเดียวกัน

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ ผู้รับมอบสิทธิ์

 2. คลิก เพิ่ม (Add)

 3. ในกล่อง พิมพ์ชื่อหรือเลือกจากรายการ ให้ใส่ชื่อของผู้รับมอบสิทธิ์ที่คุณต้องการให้สิทธิ์

  เมื่อต้องการเพิ่มผู้รับมอบสิทธิ์พร้อมกัน ให้กด CTRL ค้างไว้แล้วคลิกชื่อของผู้รับมอบสิทธิ์เหล่านั้นในรายการ ชื่อ ทั้งนี้ สิทธิ์ที่คุณเลือกจะนำไปใช้กับผู้รับมอบสิทธิ์ทั้งหมด

 4. คลิก เพิ่ม คลิก ตกลง แล้วคลิกชนิดของสิทธิ์สำหรับแต่ละโฟลเดอร์ Outlook ที่คุณต้องการให้ผู้รับมอบสิทธิ์เข้าถึงได้

 5. ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณเห็นรายการที่คุณทำเครื่องหมายเป็นส่วนตัว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ผู้รับมอบสิทธิ์สามารถดูรายการส่วนตัวของฉัน

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์ ให้ดูที่ส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ใช้ปฏิทินร่วมกับผู้ใดก็ได้

ไม่ว่าคุณจะใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange, POP3, IMAP หรือ Windows Live Mail คุณก็สามารถใช้ข้อมูลปฏิทินร่วมกับบุคคลใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงอีเมลหรืออินเทอร์เน็ตได้

ในส่วนนี้

บันทึกปฏิทินเป็นแฟ้ม iCalendar

ประกาศปฏิทินไปยัง Office Online

ประกาศปฏิทินไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์

บันทึกปฏิทินเป็นเว็บเพจ

ส่งปฏิทินของคุณทางอีเมล

ด้านบนของหน้า

บันทึกปฏิทินเป็นแฟ้ม iCalendar

 1. ใน ปฏิทิน ให้เลือกปฏิทินเพื่อทำให้เป็นปฏิทินที่ใช้งานอยู่ในมุมมองนั้น

 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 3. พิมพ์ชื่อของแฟ้ม iCalendar ในกล่องข้อความ ชื่อแฟ้ม การทำเช่นนี้ควรง่ายในการจดจำและควรเป็นชื่อที่มีความหมายต่อคุณและผู้รับ

  ข้อมูลสรุปของชื่อปฏิทิน ช่วงวันที่ และระดับรายละเอียดจะปรากฏถัดจาก ตัวเลือกเพิ่มเติม ถ้าคุณพอใจกับข้อมูลสรุปนี้ ให้ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่ 8 มิฉะนั้นให้ทำขั้นตอนที่ 4 ต่อไป

 4. คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม

 5. จากรายการ ช่วงวันที่ ให้เลือกจำนวนข้อมูลปฏิทินเพื่อใส่เข้าไปในแฟ้ม iCalendar หรือคลิก ระบุวันที่ เพื่อใส่ช่วงวันที่แบบกำหนดเอง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกช่วงวันที่ที่กว้างหรือเลือก รายการปฏิทินทั้งหมด คุณอาจจะต้องสร้างแฟ้ม iCalendar ขนาดใหญ่

 6. จากรายการ รายละเอียด ให้เลือกจำนวนรายละเอียดที่จะแสดงให้ผู้รับดู ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ตัวเลือก ข้อมูลเวลาที่ว่าง เท่านั้นที่ถูกเลือก โดยตัวเลือกเหล่านี้จะไม่รวมรายการที่ทำเครื่องหมายเป็นส่วนตัวของคุณไว้เลย ยกเว้นว่าคุณเปลี่ยนตัวเลือกความเป็นส่วนตัวในตัวเลือก ขั้นสูง

 7. อีกทางเลือกหนึ่ง ให้คลิก แสดง เพื่อดูตัวเลือก ขั้นสูง

  • รวมรายละเอียดของรายการที่ทำเครื่องหมายเป็นส่วนตัว      สำหรับตัวเลือกนี้ คุณต้องตั้งค่า รายละเอียด เป็น รายละเอียดจำกัด หรือ รายละเอียดทั้งหมด รายการส่วนตัวที่มีอยู่จะถูกรวมไว้ด้วย แต่จะไม่มีการใช้ข้อมูลเพิ่มเติมร่วมกัน

  • รวมสิ่งที่แนบไว้ภายในรายการปฏิทิน      สำหรับตัวเลือกนี้ คุณต้องตั้งค่า รายละเอียด เป็น รายละเอียดทั้งหมด สิ่งที่แนบมาทั้งหมดกับรายการปฏิทิน เช่น กระดาษคำนวณ จะถูกรวมเข้าไว้ด้วย

   หมายเหตุ: การทำเช่นนี้จะทำให้แฟ้ม iCalendar มีขนาดเพิ่มขึ้นอย่างมาก

 8. คลิก ตกลง แล้วคลิก บันทึก

  ถ้าปฏิทินของคุณไม่มีรายการใดๆ กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณมีโอกาสที่จะยกเลิกการบันทึกแฟ้ม iCalendar

ด้านบนของหน้า

ประกาศปฏิทินไปยัง Office Online

 1. ในปฏิทิน ใบบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ปฏิทินที่คุณต้องการประกาศ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บานหน้าต่างนำทางในมุมมอง ย่อเล็กสุด ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก รูปปุ่ม คลิก บานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิกขวาที่ปฏิทินที่คุณต้องการประกาศ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการประกาศ ปฏิทิน เริ่มต้น ให้คลิก ประกาศปฏิทินของฉัน ในบานหน้าต่างนำทาง แล้วทำขั้นตอนที่ 3 ต่อไป

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก ประกาศไปยัง Office Online

 3. ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณได้ประกาศปฏิทินไปยัง Office Online คุณต้องลงทะเบียนสำหรับ Office Online โดยใช้บัญชี Windows Live ID ของคุณ ถ้าคุณไม่มีบัญชี Windows Live ID ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย คุณสามารสร้างได้เอง โปรดปฏิบัติตามวิธีการบนหน้าจอของคุณ

 4. ที่ติดกับ ช่วงเวลา ให้เลือกจำนวนวันที่คุณต้องการใช้ปฏิทินของคุณร่วมกัน

  ปุ่มช่วงวันที่

 5. ที่ติดกับ รายละเอียด ให้คลิกลูกศร และเลือกปริมาณรายละเอียดที่จะใช้ร่วมกัน ถ้าคุณต้องการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเวลาที่อยู่ในชั่วโมงทำงานของฉันเท่านั้น เพื่อจำกัดรายละเอียดที่ใช้ร่วมกันไว้กับชั่วโมงการทำงานตามที่ระบุไว้ใน Outlook

  รายละเอียดปฏิทิน

 6. ถัดจาก สิทธิ์ ให้เลือกว่าจะให้บุคคลตามที่ระบุเท่านั้นสามารถดูปฏิทิน หรือจะให้บุคคลใดๆ ที่ใช้ Office Online สามารถค้นหาและดูข้อมูลปฏิทินของคุณได้

  • ผู้ใช้ที่ได้รับเชิญเท่านั้นสามารถแสดงปฏิทินนี้     ถ้าคุณคลิกตัวเลือกนี้ ข้อความอีเมลการใช้งานร่วมกันของ Outlook จะเปิดขึ้นหลังจากปฏิทินถูกประกาศไปยัง Office Online แล้ว คุณสามารถส่งข้อความอีเมลการใช้งานร่วมกันถึงแต่ละบุคคลที่คุณต้องการให้การเข้าถึงปฏิทินของคุณ ข้อความการใช้งานร่วมกันจะรวมการเชื่อมโยงไปยังปฏิทินโดยอัตโนมัติและคุณสามารถพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการได้

  • ผู้ใดก็ได้สามารถแสดงและค้นหาปฏิทินนี้บน Office Online      ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใดก็ตามที่ทราบการเชื่อมโยงไปยังปฏิทินของคุณจะสามารถดูปฏิทินของคุณได้ โดยไม่จำเป็นใช้บัญชีผู้ใช้ของ Windows Live ID เพื่อเข้าสู่ระบบหรือลงชื่อเข้าใช้บริการใดๆ นอกจากนี้ ผู้ใช้ Office Online จะสามารถพบปฏิทินนี้ได้เมื่อทำการค้นหาปฏิทิน

 7. ถ้าคุณกำลังประกาศปฏิทินที่ทุกคนสามารถดูและค้นหาได้ ให้พิมพ์คำอธิบายปฏิทินของคุณในช่อง คำอธิบาย ข้อมูลนี้ช่วยให้ผู้ใช้ Office Online คนอื่นๆ สามารถค้นหาปฏิทินของคุณได้

  โดยค่าเริ่มต้น ปฏิทินนี้จะได้รับการปรับปรุงเป็นระยะๆ การเปลี่ยนแปลงในปฏิทินจะถูกประกาศไปที่ Office Online ในระหว่างการส่ง/รับแบบอัตโนมัติหรือด้วยตนเองในครั้งถัดไป โดยค่าเริ่มต้น จะเว้นช่วงเวลา 30 นาทีระหว่างการส่ง/รับแต่ละครั้งสำหรับกลุ่ม ส่ง/รับ แต่ละกลุ่ม ถ้าคุณเปลี่ยนช่วงเวลาการส่ง/รับอัตโนมัติให้ต่ำกว่า 20 นาที การปรับปรุงปฏิทินไปยัง Office Online จะถูกส่งโดยเว้นช่วงน้อยสุด 20 นาที

  เมื่อต้องการอัปโหลดปฏิทินนี้ จากนั้นไม่ให้การปรับปรุงอีก ให้คลิก ขั้นสูง แล้วคลิก อัปโหลดครั้งเดียว: การปรับปรุงจะไม่ถูกอัปโหลด

 8. คลิก ตกลง

หลังจากใช้ปฏิทินร่วมกันแล้ว ไอคอนปฏิทินในบานหน้าต่างนำทางจะเปลี่ยนไปดังที่แสดงข้างล่างนี้

ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน

ด้านบนของหน้า

ประกาศปฏิทินไปยังเซิร์ฟเวอร์ WebDAV

คุณสามารถประกาศและใช้ปฏิทินของคุณร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยการประกาศปฏิทินไปยังเซิร์ฟเวอร์ WebDAV ซึ่งเป็นประโยชน์ถ้าคุณต้องการใช้ปฏิทินและข้อมูลเวลาว่างร่วมกันกับผู้อื่น แต่ไม่ใช้โปรแกรมประยุกต์ซอฟต์แวร์ เช่น Exchange

เซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังประกาศปฏิทินต้องรองรับโพรโตคอล World Wide Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) ทั้งนี้ ไม่ใช่ว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดจะรองรับ WebDAV แม้ว่าคุณจะสามารถใช้FTP หรือบันทึกโดยตรงไว้ในเส้นทางUniversal Naming Convention (UNC) เช่น \\server\teamdocuments ได้ก็ตาม สิ่งนี้ก็ไม่ได้ระบุว่า WebDAV พร้อมใช้งานได้

WebDAV เป็นส่วนขยายของ Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ที่ทำให้คุณสามารถสร้างและปรับเปลี่ยนเอกสารบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ของคุณหรือISP สามารถบอกคุณได้ว่าเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการใช้รองรับ WebDAV หรือไม่

 1. ใน ปฏิทิน ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ปฏิทินซึ่งคุณต้องการใช้ร่วมกัน

 2. บนเมนูทางลัด ให้ชี้ไปที่ ประกาศไปยังอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ WebDAV

 3. ในกล่อง ตำแหน่งที่ตั้ง ให้พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ WebDAV และโฟลเดอร์

 4. ที่ติดกับ ช่วงเวลา ให้เลือกจำนวนวันที่คุณต้องการใช้ปฏิทินของคุณร่วมกัน

 5. ที่ติดกับ รายละเอียด ให้คลิกลูกศร และเลือกปริมาณรายละเอียดที่จะใช้ร่วมกัน ถ้าคุณต้องการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเวลาที่อยู่ในชั่วโมงทำงานของฉันเท่านั้น เพื่อจำกัดรายละเอียดที่ใช้ร่วมกันไว้กับชั่วโมงการทำงานตามที่ระบุไว้ใน Outlook

  รายละเอียดปฏิทิน

  ตามค่าเริ่มต้น ปฏิทินนี้จะได้รับการปรับปรุงเป็นระยะๆ การเปลี่ยนแปลงที่มีต่อปฏิทินนี้จะประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ WebDAV ในระหว่างการส่ง/รับแบบอัตโนมัติหรือด้วยตนเองในครั้งถัดไป โดยค่าเริ่มต้น จะเว้นช่วงเวลา 30 นาทีระหว่างการส่ง/รับแต่ละครั้งสำหรับกลุ่ม ส่ง/รับ ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการส่ง/รับอัตโนมัติให้ต่ำกว่า 20 นาที การปรับปรุงปฏิทินไปยังเซิร์ฟเวอร์ WebDAV จะถูกส่งโดยเว้นช่วงเวลาอย่างน้อย 20 นาที

  เมื่อต้องการอัปโหลดปฏิทินนี้ จากนั้นไม่ให้การปรับปรุงอีก ให้คลิก ขั้นสูง แล้วคลิก อัปโหลดครั้งเดียว: การปรับปรุงจะไม่ถูกอัปโหลด

 6. คลิก ตกลง

หลังจากใช้ปฏิทินร่วมกันแล้ว ไอคอนปฏิทินในบานหน้าต่างนำทางจะเปลี่ยนไปดังที่แสดงข้างล่างนี้

ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน

ด้านบนของหน้า

บันทึกปฏิทินเป็นเว็บเพจ

คุณสามารถบันทึกปฏิทินเป็นเว็บเพจแล้วใช้ปฏิทินนั้นร่วมกับผู้อื่นได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจติดประกาศปฏิทินที่มีวันที่ของโครงการสำคัญเป็นเพจในอินทราเน็ตของบริษัท หรือกำหนดการแข่งขันของทีมฟุตบอลเป็นเพจในเว็บไซต์ส่วนบุคคล จากนั้น คุณสามารถแจ้งให้ผู้อื่นทราบถึงปฏิทินดังกล่าวได้ด้วยการแจกจ่าย URL ของเพจนั้นๆ

เคล็ดลับ: การแก้ปัญหาที่ดีกว่านั้นคือใช้บริการการประกาศปฏิทินของ Microsoft Office Online คุณสามารถบันทึกและประกาศปฏิทินได้โดยตรงจาก Outlook และจะมีการจัดการการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณบันทึกปฏิทินของคุณเป็นเว็บเพจ คุณสามารถระบุวันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุดของปฏิทินนั้นได้ และสามารถระบุว่าจะรวมรวมรายละเอียดของการนัดหมายที่ได้ใส่ในส่วนข้อความของการนัดหมายหรือไม่ นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มพื้นหลังได้อีกด้วย

ถ้าISP ของคุณให้เว็บไซต์หรือตำแหน่งหนึ่งๆ แก่คุณเพื่อให้ใช้แฟ้มร่วมกับสาธารณะ คุณอาจใช้ปฏิทินของคุณร่วมกันเป็นเว็บเพจ

 1. ใน ปฏิทิน ให้เลือกปฏิทินเพื่อทำให้เป็นปฏิทินที่ใช้งานอยู่ในมุมมองนั้น

 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็นเว็บเพจ

 3. ภายใต้ ระยะเวลา ให้ใส่วันที่ในกล่อง วันที่เริ่ม และ วันที่สิ้นสุด ให้คลิกลูกศรลงของปฏิทิน

  ค่าเริ่มต้นคือเดือนปัจจุบันและเดือนถัดไป

 4. ภายใต้ ตัวเลือก คุณสามารถเลือกรวมรายละเอียดของการนัดหมายของคุณ หรือเลือกกราฟิกพื้นหลังของเว็บเพจที่คุณกำลังสร้างได้

 5. ภายใต้ บันทึกเป็น ในกล่องข้อความ ชื่อของปฏิทิน ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการให้ปรากฏเป็นชื่อเรื่องของเว็บเพจ

 6. สำหรับ ชื่อแฟ้ม ให้เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกเว็บเพจ จากนั้นให้พิมพ์ชื่อแฟ้ม

 7. ตามค่าเริ่มต้น เว็บเพจจะเปิดขึ้นในเว็บเบราว์เซอร์หลังจากคุณคลิก บันทึก ถ้าคุณไม่ต้องการเห็นเว็บเพจดังกล่าว ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดเว็บเพจที่บันทึกในเบราว์เซอร์

 8. คลิก บันทึก

  หมายเหตุ: ในบางเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Microsoft Windows Internet Explorer เพจอาจจะไม่ปรากฏอย่างที่ควรจะเป็น เนื่องจากเนื้อหาแบบแอกทีฟถูกบล็อก ถ้าคุณเห็นแถบข้อมูล (InfoBar) ที่ด้านบน ให้คลิกข้อความนั้น แล้วคลิก อนุญาตเนื้อหาที่ถูกบล็อก (Allow Blocked Content) จากนั้นคลิก ตกลง (Yes)

ด้านบนของหน้า

ส่งปฏิทินของคุณทางอีเมล

 1. ใน ปฏิทิน ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก ส่งปฏิทินทางอีเมล

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บานหน้าต่างนำทางในมุมมอง ย่อเล็กสุด ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก รูปปุ่ม ให้คลิก บานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิกขวาที่ปฏิทินที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน จากนั้นคลิก ส่งปฏิทินทางอีเมล

 2. ในกล่อง ถึง ให้ป้อนชื่อของบุคคลที่คุณต้องการส่งข้อมูลการสมัครใช้งาน

 3. จากรายการ ปฏิทิน ให้เลือกปฏิทินที่จะส่ง ตามค่าเริ่มต้น ปฏิทิน เริ่มต้นจะถูกเลือก ปฏิทินดังกล่าวเป็นปฏิทิน Outlook ที่ใช้เพื่อแสดงข้อมูล ว่าง/ไม่ว่าง ของคุณแก่ผู้อื่น และเป็นที่ซึ่งมีการยอมรับการเรียกประชุม

 4. จากรายการ ช่วงวันที่ ให้เลือกจำนวนข้อมูลปฏิทินที่จะรวมไว้ในข้อความอีเมลของคุณ หรือคลิก ระบุวันที่ เพื่อใส่ช่วงวันที่แบบกำหนดเอง

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณเลือกช่วงวันที่ที่กว้างมาก หรือเลือก รายการปฏิทินทั้งหมด คุณอาจต้องสร้างข้อความอีเมลซึ่งมีขนาดใหญ่

 5. ในรายการ รายละเอียด ให้เลือกจำนวนของรายละเอียดที่จะแสดงให้ผู้รับดู ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือก เฉพาะข้อมูลเวลาที่ว่าง จะถูกเลือก โดยตัวเลือกเหล่านี้จะไม่รวมรายการที่ทำเครื่องหมายเป็นส่วนตัวของคุณไว้เลย ยกเว้นว่าคุณเปลี่ยนตัวเลือกความเป็นส่วนตัวในตัวเลือก ขั้นสูง

 6. คุณสามารถเลือกจำกัดข้อมูลที่รวมอยู่ในข้อความอีเมลให้เป็นชั่วโมงทำงานของคุณด้วยการคลิกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเวลาที่อยู่ในชั่วโมงทำงานของฉันเท่านั้น หรือไม่เลือกทำก็ได้ เมื่อต้องการเปลี่ยนชั่วโมงทำงานของคุณ ให้คลิก ตั้งค่าชั่วโมงทำงาน

 7. อีกทางเลือกหนึ่ง ให้คลิก แสดง เพื่อดูตัวเลือก ขั้นสูง

  • รวมรายละเอียดของรายการที่ทำเครื่องหมายเป็นส่วนตัว      สำหรับตัวเลือกนี้ คุณต้องตั้งค่า รายละเอียด เป็น รายละเอียดจำกัด หรือ รายละเอียดทั้งหมด รายการส่วนตัวที่มีอยู่จะถูกรวมไว้ด้วย แต่จะไม่มีการใช้ข้อมูลเพิ่มเติมร่วมกัน

  • รวมสิ่งที่แนบไว้ภายในรายการปฏิทิน      สำหรับตัวเลือกนี้ คุณต้องตั้งค่า รายละเอียด เป็น รายละเอียดทั้งหมด สิ่งที่แนบมาทั้งหมดกับรายการปฏิทิน เช่น กระดาษคำนวณ จะถูกรวมเข้าไว้ด้วย

   หมายเหตุ: การทำเช่นนี้อาจจำเป็นต้องเพิ่มขนาดของข้อความอีเมล

  • เค้าโครงอีเมล      คุณอาจรวม กำหนดการรายวัน ของคุณหรือ รายการเหตุการณ์ เข้าไว้

 8. คุณสามารถเลือกที่จะร้องขอสิทธิ์เพื่อแสดงปฏิทินเริ่มต้นของผู้รับ หรือไม่เลือกก็ได้ เมื่อต้องการทำดังนี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ร้องขอสิทธิ์ในการแสดงปฏิทินของผู้รับ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการร้องขอการเข้าถึงไปยังปฏิทินเพิ่มเติมที่ผู้รับได้สร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น ปฏิทินส่วนบุคคล คุณต้องส่งอีเมลเพื่อขอสิทธิ์ในการเข้าถึงปฏิทินที่เฉพาะเจาะจง ตัวเลือกนี้จะร้องของการเข้าถึงปฏิทินเริ่มต้นของผู้รับเท่านั้น

 9. คลิก ส่ง

 10. ตรวจทานกล่องโต้ตอบการยืนยัน จากนั้นถ้าถูกต้อง ให้คลิก ตกลง

  ถ้าปฏิทินของคุณไม่มีรายการใดอยู่เลย กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นเพื่อให้โอกาสคุณยกเลิกการส่งข้อความอีเมล

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×