การโหลด Add-in

Add-in คือโปรแกรมเพิ่มเติมที่เพิ่มคำสั่งแบบกำหนดเองหรือคุณลักษณะแบบกำหนดเองลงใน Microsoft Office PowerPoint 2007

คุณสามารถรับ Add-in สำหรับ PowerPoint บนการดาวน์โหลดไซต์บน Office Online หรือบนเว็บไซต์ของผู้ขายรายอื่น ถ้าคุณเป็นนักพัฒนา คุณสามารถเขียน Add-in แบบกำหนดเองด้วยตนเองโดยใช้ Visual Basic for Applications (VBA)

การโหลด Add-in ของ PowerPoint

  1. บนแถบเครื่องมือด่วน ให้คลิก Add-in

  2. ในรายการ Add-in ที่มีอยู่ ให้คลิก Add-in ที่คุณต้องการโหลด แล้วคลิก โหลด

    หมายเหตุ  ถ้า Add-in ที่คุณต้องการโหลดไม่อยู่ในรายการ Add-in ที่มีอยู่ ให้คลิก เพิ่มใหม่ ให้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง Add-in นั้น แล้วคลิก ตกลง จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ที่อยู่ด้านบนให้เสร็จสมบูรณ์

การโหลด COM Add-in

โดยปกตินักพัฒนาโปรแกรมมักจะเป็นผู้ใช้ COM Add-in

  1. บนแถบเครื่องมือด่วน ให้คลิก COM Add-in

  2. ในรายการ Add-in ที่มีอยู่ ให้คลิก Add-in เสริมที่คุณต้องการโหลด แล้วคลิก โหลด

    หมายเหตุ  ถ้า Add-in ที่คุณต้องการโหลดไม่อยู่ในรายการ Add-in ที่มีอยู่ ให้คลิก เพิ่มใหม่ ค้นหาตำแหน่ง Add-in นั้น แล้วคลิก ตกลง จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ที่อยู่ด้านบนให้เสร็จสมบูรณ์

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2007, Office 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา