การโหลดหรือยกเลิกการโหลดโปรแกรม add-in

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

มี Add-in ของ Microsoft Office Excel หลายชนิดที่ให้คำสั่งและคุณลักษณะเพิ่มเติม ดังนี้

 • Add-in ของ Excel เช่น Analysis ToolPak และ Solver Add-in จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Office หรือ Excel

 • คุณสามารถดาวน์โหลด add-in เพิ่มเติมสำหรับ Excel จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

 • นักพัฒนาและผู้ให้บริการโซลูชันโดยปกติแล้วการออกแบบแบบกำหนดเอง Component Object Model (COM) add-in และ automation เพิ่มเติม

คุณต้องโหลด add-in ก่อนที่คุณจะสามารถใช้งานได้ หลังจากที่โหลด add-in แล้ว โปรแกรม add-in และคำสั่งของโปรแกรมจะพร้อมใช้งานในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งต่อไปนี้คือ

 • แท็บ ข้อมูล Analysis ToolPak และ Solver Add-in จะแสดงในกลุ่ม วิเคราะห์

 • แท็บ สูตร ตัวช่วยสร้างการบวกตามเงื่อนไข, Euro Currency Tools, Eurotool และตัวช่วยสร้างการค้นหา จะแสดงในกลุ่ม Solutions

 • แท็บ Add-Ins แท็บ Add-Ins นี้จะเพิ่มลงใน Ribbon ซึ่งเป็นคอมโพเนนต์ของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent เมื่อคุณโหลด Add-in แรกของแท็บนั้น ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ Add-Ins ให้คุณออกจาก Excel แล้วเริ่มใหม่อีกครั้ง

คุณต้องการทำสิ่งใด

โหลดหรือยกเลิกการโหลดโปรแกรม Add-in ของ Excel

โหลดหรือยกเลิกการโหลดโปรแกรม COM Add-in

โหลดหรือยกเลิกการโหลดโปรแกรม Add-in อัตโนมัติ

โหลดหรือยกเลิกการโหลดโปรแกรม Add-in ของ Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิกประเภท Add-in

 3. ในกล่อง จัดการ ให้คลิก Excel Add-ins แล้วคลิก ไป

 4. เมื่อต้องการโหลด Add-in ของ Excel ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ในกล่อง Add-in ที่มีอยู่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก Add-in ที่คุณต้องการโหลด แล้วคลิก ตกลง

   เคล็ดลับ: ถ้า add-in ที่คุณต้องการใช้จะไม่ได้แสดงอยู่ในกล่องAdd-in ที่พร้อมใช้งาน คลิกเรียกดู จากนั้น ค้นหาเพิ่มนิ้วเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

  2. ถ้า Add-in ไม่ได้ถูกการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณในขณะนี้ ให้คลิก ใช่ เพื่อติดตั้ง Add-in

   เคล็ดลับ: ทำตามคำแนะนำในการติดตั้งตามจำเป็น

 5. เมื่อต้องการยกเลิกการโหลด Add-in ของ Excel ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ในกล่อง Add-in ที่มีอยู่ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก Add-in ที่คุณต้องการยกเลิกการโหลด แล้วคลิก ตกลง

  2. เมื่อต้องการเอา Add-in ออกจาก Office Fluent Ribbon ให้เริ่ม Excel ใหม่

   หมายเหตุ: การยกเลิกการโหลดหรือการเอา Add-in ออกจาก Ribbon ไม่ใช่การลบ Add-in จากคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการลบ Add-in ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้องถอนการติดตั้ง Add-in

   วิธีการถอนการติดตั้ง Add-in

   สิ่งสำคัญ: ถ้าเดิมคุณได้ติดตั้ง Add-in ของ Excel จากเซิร์ฟเวอร์แฟ้มเครือข่ายหรือจากโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน คุณต้องติดตั้งหรือเอา Add-in ออกจากตำแหน่งที่ตั้งนั้น ถ้าคุณติดตั้ง Add-in ของ Excel จากซีดีรอมและคุณได้แมปซีดีรอมไดรฟ์ของคุณเป็นอักษรไดรฟ์ใหม่ตั้งแต่ติดตั้ง Excel คุณจำเป็นต้องติดตั้ง Add-in จากซีดีรอมใหม่ ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Add-in ของ Excel ใดๆ จากซีดีรอม คุณต้องถอนการติดตั้ง Add-in ของ Excel แล้วติดตั้ง Add-in ของ Excel ใหม่จากซีดีรอม

   1. ออกจากโปรแกรมทั้งหมด

   2. ใน Windows Vista ให้คลิกปุ่ม เริ่ม รูปปุ่ม คลิก แผงควบคุม คลิก โปรแกรม แล้วคลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ

    ใน Microsoft Windows XP ให้คลิกปุ่ม เริ่ม คลิก แผงควบคุม แล้วคลิกสองครั้งที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

   3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    ถ้าคุณได้ติดตั้ง Excel เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Office ให้คลิก Microsoft Office ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้งแล้ว จากนั้นคลิกปุ่ม เปลี่ยน

    ถ้าคุณได้ติดตั้ง Excel แยกต่างหาก ให้คลิกชื่อโปรแกรมของคุณในรายการโปรแกรมที่ติดตั้งแล้ว จากนั้นคลิกปุ่ม เปลี่ยน

   4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ด้านบนของเพจ

โหลดหรือยกเลิกการโหลดโปรแกรม COM Add-in

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเป็นนักพัฒนา คุณสามารถใช้กระบวนงานนี้เพื่อโหลดหรือยกเลิกการโหลด COM Add-in ได้ก่อนคุณออกแบบการติดตั้งและการเอา Add-in ของคุณออก ถ้าคุณไม่ได้เป็นนักพัฒนา คุณไม่ควรจำเป็นต้องใช้กระบวนงานนี้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบที่ให้ Add-in ถ้าคุณต้องการคำแนะนำในการติดตั้งและการเอาโปรแกรมออก

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิกประเภท Add-in

 3. ในกล่อง จัดการ ให้คลิก COM Add-in แล้วคลิก ไป

 4. เมื่อต้องการโหลด COM Add-in ในกล่อง Add-in ที่มีอยู่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก Add-in ที่คุณต้องการโหลด แล้วคลิก ตกลง

  เคล็ดลับ: ถ้า Add-in ที่คุณต้องการใช้ไม่ได้ถูกแสดงรายการในกล่อง Add-in ที่มีอยู่ ให้คลิก เพิ่ม แล้วระบุตำแหน่งของ Add-in

 5. เมื่อต้องการยกเลิกการโหลด COM Add-in ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในกล่อง Add-in ที่มีอยู่ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก Add-in ที่คุณต้องการยกเลิกการโหลด แล้วคลิก ตกลง

   หมายเหตุ: การทำเช่นนี้จะยกเลิกการโหลด Add-in จากหน่วยความจำ แต่จะเก็บชื่อโปรแกรมไว้ในรายชื่อ Add-in ที่มีอยู่ ไม่ได้ลบ Add-in ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • เมื่อต้องการเอา COM Add-in ออกจากรายการของ Add-in ที่มีอยู่และเมื่อต้องการลบ Add-in จากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกชื่อของ Add-in ในกล่อง Add-in ที่มีอยู่ แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของเพจ

โหลดหรือยกเลิกการโหลดโปรแกรม Add-in อัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเป็นนักพัฒนา คุณสามารถใช้กระบวนงานนี้เพื่อโหลดหรือยกเลิกการโหลด COM Add-in ได้ก่อนคุณออกแบบการติดตั้งและการเอา Add-in ของคุณออก ถ้าคุณไม่ได้เป็นนักพัฒนา คุณไม่ควรจำเป็นต้องใช้กระบวนงานนี้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบที่ให้ Add-in ถ้าคุณต้องการคำแนะนำในการติดตั้งและการเอาโปรแกรมออก

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิกประเภท Add-in

 3. ในกล่อง จัดการ ให้คลิก Excel Add-ins แล้วคลิก ไป

 4. เมื่อต้องการโหลด Add-in อัตโนมัติ ให้คลิก Automation แล้วคลิก Add-in ที่คุณต้องการในกล่อง Automation Server ที่มีอยู่

  เคล็ดลับ: ถ้า Add-in ที่คุณต้องการไม่ได้อยู่ในรายการ ให้คลิก เรียกดู ระบุตำแหน่งของ Add-in แล้วคลิก ตกลง

 5. เมื่อต้องการยกเลิกการโหลด Add-in อัตโนมัติ คุณต้องเอา Add-in อัตโนมัติออกจากรีจิสทรี ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×