การโทรด้วยเสียงและรับสายผ่าน Lync

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถทำ และได้รับการสนทนาทางโทรศัพท์ด้วยLync เหมือนเครื่องโทรศัพท์ดั้งเดิม สิ่งที่คุณต้องมีลำโพงของคอมพิวเตอร์ของคุณ และไมโครโฟน หรือชุดหูฟังที่แนบมาลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

โทรออก

  1. ในหน้าต่างหลักLync ค้นหาติดต่อในรายการที่ติดต่อของคุณ หรือพิมพ์ชื่อของบุคคลในกล่องค้นหา

  2. ชี้ไปยังรายการที่ติดต่อของบุคคลนั้นแล้วคลิกไอคอนโทรศัพท์

  3. เมื่อรับสายแล้ว ให้ใช้ตัวควบคุมเสียงเพื่อปิดเสียง เปิดเสียง และอื่นๆ สำหรับรายละเอียด ให้ดูในส่วนถัดไป

ตัวควบคุมการโทรด้วยเสียง

ชี้ไปที่ไอคอนโทรศัพท์/ไมโครโฟนที่ด้านล่างของหน้าต่างสนทนเพื่อเข้าถึงตัวควบคุม แล้วเลือกทำได้ดังนี้

  • เมื่อต้องการพักสาย ให้คลิก พักสาย

  • ถ้าต้องการปิดเสียงของคุณ ให้คลิก ปิดเสียง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์เสียงของคุณให้คลิกแท็บ อุปกรณ์ แล้วเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้

สกรีนช็อตของตัวควบคุมการโทรด้วยเสียง

รับสาย

เมื่อมีผู้โทรหาคุณ การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอของคุณ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการรับสาย ให้คลิกที่ใดก็ได้บนพื้นที่ภาพถ่าย

  • เมื่อต้องการตอบกลับด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันทีแทนเสียง ให้คลิก ตัวเลือก จากนั้นคลิก ตอบทาง IM

  • เมื่อต้องการปฏิเสธการโทร ให้คลิก ละเว้น

  • เมื่อต้องการปฏิเสธการโทรและหลีกเลี่ยงสายเรียกเข้าอื่นๆ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก ตั้งเป็นห้ามรบกวน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!