การโทรด้วยเสียงและรับสายผ่าน Lync

คุณสามารถโทรออกและรับสายด้วย Lync ได้เหมือนกับโทรศัพท์แบบปกติ ทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องใช้คือลำโพงคอมพิวเตอร์และไมโครโฟน หรือชุดหูฟังที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

โทรออก

  1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้ค้นหาที่ติดต่อในรายการที่ติดต่อของคุณ หรือพิมพ์ชื่อของบุคคลในกล่องค้นหา

  2. ชี้ไปยังรายการที่ติดต่อของบุคคลนั้นแล้วคลิกไอคอนโทรศัพท์

  3. เมื่อรับสายแล้ว ให้ใช้ตัวควบคุมเสียงเพื่อปิดเสียง เปิดเสียง และอื่นๆ สำหรับรายละเอียด ให้ดูในส่วนถัดไป

ตัวควบคุมการโทรด้วยเสียง

ชี้ไปที่ไอคอนโทรศัพท์/ไมโครโฟนที่ด้านล่างของหน้าต่างสนทนเพื่อเข้าถึงตัวควบคุม แล้วเลือกทำได้ดังนี้

  • เมื่อต้องการพักสาย ให้คลิก พักสาย

  • ถ้าต้องการปิดเสียงของคุณ ให้คลิก ปิดเสียง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์เสียงของคุณให้คลิกแท็บ อุปกรณ์ แล้วเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้

สกรีนช็อตของตัวควบคุมการโทรด้วยเสียง

รับสาย

เมื่อมีผู้โทรหาคุณ การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอของคุณ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการรับสาย ให้คลิกที่ใดก็ได้บนพื้นที่ภาพถ่าย

  • เมื่อต้องการตอบกลับด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันทีแทนเสียง ให้คลิก ตัวเลือก จากนั้นคลิก ตอบทาง IM

  • เมื่อต้องการปฏิเสธการโทร ให้คลิก ละเว้น

  • เมื่อต้องการปฏิเสธการโทรและหลีกเลี่ยงสายเรียกเข้าอื่นๆ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก ตั้งเป็นห้ามรบกวน

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Office 365 End User, Lync 2013 for Office 365ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา