การแสดงและกระจายงานนำเสนอ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่องานนำเสนอของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว สิ่งที่คุณจะทำเป็นต่อไปจะขึ้นกับว่า ใครจะเป็นผู้นำเสนอ จะนำเสนอไปที่ใด และจะใช้อุปกรณ์อะไร โดยพิจารณาว่า

  • จะนำเสนองานบนคอมพิวเตอร์ที่สร้างงานนำเสนอนั้นหรือบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือจะแสดงผ่านแผ่นซีดีหรือตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย

  • ถ้างานนำเสนอเป็นแบบสด คุณหรือบุคคลอื่นจะเป็นผู้แสดงงานนำเสนอนั้น หรือจะกำหนดให้โปรแกรมดำเนินการนำเสนอด้วยตัวเอง

คลิกที่ชื่อของบทความด้านล่างเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการแสดงและกระจายงานนำเสนอ

การออกอากาศงานนำเสนอแก่ผู้ชมระยะไกล

การบันทึกภาพนิ่งลงในแผ่นดีวีดี

การสร้างงานนำเสนอที่สามารถเรียกใช้ได้ด้วยตนเอง

การสร้างและพิมพ์หน้าบันทึกย่อ

การเปิดหรือบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบแฟ้มอื่น

การบรรจุงานนำเสนอลงในซีดี

การพิมพ์ภาพนิ่งหรือเอกสารประกอบคำบรรยายของงานนำเสนอ

การประกาศงานนำเสนอของคุณลงในเว็บ

การบันทึกและกำหนดเวลาคำบรรยายและการเคลื่อนย้ายตัวชี้ในงานนำเสนอ

การส่งเอกสารประกอบคำบรรยาย PowerPoint ไปกับ Word สำหรับพิมพ์

การเปลี่ยนงานนำเสนอให้เป็นวิดีโอ

ใช้อีเมลเพื่อส่งงานนำเสนอหรือลิงก์ไปยังงานนำเสนอ

การใช้ไลบรารีภาพนิ่งเพื่อใช้ร่วมกันและนำเนื้อหาภาพนิ่งของ PowerPoint 2010 มาใช้ใหม่

มุมมองผู้นำเสนอคืออะไร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×