การแสดงและกระจายงานนำเสนอ

เมื่องานนำเสนอของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว สิ่งที่คุณจะทำเป็นต่อไปจะขึ้นกับว่า ใครจะเป็นผู้นำเสนอ จะนำเสนอไปที่ใด และจะใช้อุปกรณ์อะไร โดยพิจารณาว่า

  • จะนำเสนองานบนคอมพิวเตอร์ที่สร้างงานนำเสนอนั้นหรือบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือจะแสดงผ่านแผ่นซีดีหรือตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย

  • ถ้างานนำเสนอเป็นแบบสด คุณหรือบุคคลอื่นจะเป็นผู้แสดงงานนำเสนอนั้น หรือจะกำหนดให้โปรแกรมดำเนินการนำเสนอด้วยตัวเอง

คลิกที่ชื่อของบทความด้านล่างเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการแสดงและกระจายงานนำเสนอ

การออกอากาศงานนำเสนอแก่ผู้ชมระยะไกล

การบันทึกภาพนิ่งลงในแผ่นดีวีดี

การสร้างงานนำเสนอแบบให้โปรแกรมดำเนินการนำเสนอด้วยตัวเอง

การสร้างและพิมพ์หน้าบันทึกย่อ

การติดตั้งและใช้งาน PowerPoint Viewer 2010

การเปิดหรือบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบแฟ้มอื่น

การบรรจุงานนำเสนอลงในซีดี

การพิมพ์ภาพนิ่งหรือเอกสารประกอบคำบรรยายของงานนำเสนอ

การประกาศงานนำเสนอของคุณลงในเว็บ

การบันทึกและกำหนดเวลาคำบรรยายและการเคลื่อนย้ายตัวชี้ในงานนำเสนอ

การส่งเอกสารประกอบคำบรรยาย PowerPoint ไปกับ Word สำหรับพิมพ์

การเปลี่ยนงานนำเสนอให้เป็นวิดีโอ

การใช้อีเมลในการส่งงานนำเสนอหรือการเชื่อมโยงไปยังงานนำเสนอ

การใช้ไลบรารีภาพนิ่งเพื่อใช้ร่วมกันและนำเนื้อหาภาพนิ่งของ PowerPoint 2010 มาใช้ใหม่

มุมมองของผู้นำเสนอคืออะไร

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา