การแสดงหรือซ่อนไม้บรรทัด

ไม้บรรทัดแนวนอนและแนวตั้งใน Word มักจะใช้ในการจัดแนวข้อความ กราฟิก ตาราง และองค์ประกอบอื่นๆ ในเอกสาร

เมื่อต้องการแสดงไม้บรรทัดแนวนอนที่ด้านบนของเอกสาร Word ของคุณและไม้บรรทัดแนวตั้งตามแนวขอบด้านซ้ายของเอกสารของคุณ คุณต้องอยู่ใน มุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์

แสดงหรือซ่อนไม้บรรทัดตามแนวนอนและแนวตั้ง

  • เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนไม้บรรทัดตามแนวนอนและแนวตั้ง ให้คลิก แสดงไม้บรรทัด ที่ด้านบนของแถบเลื่อนแนวตั้ง แสดงตัวเลือกไม้บรรทัด

หมายเหตุ: ไม้บรรทัดแนวตั้งจะไม่ปรากฏขึ้นถ้าปิดการทำงาน เมื่อต้องการเปิดการทำงานของไม้บรรทัดแนวตั้ง ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

  2. คลิก ขั้นสูง

  3. ภายใต้ แสดง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงไม้บรรทัดแนวตั้งในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×