การแสดงหรือการซ่อนข้อคิดเห็นหรือการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม

ตามค่าเริ่มต้นของ Word การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นจะแสดงขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้คุณแจกจ่ายเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม และข้อคิดเห็นโดยไม่ตั้งใจ ตัวเลือกเริ่มต้นในกล่อง แสดงเพื่อตรวจทาน จะเป็น แสดงขั้นสุดท้ายพร้อมมาร์กอัป

คุณสามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเอกสารได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าให้ Microsoft Office Word แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามตามประเภทของการแก้ไขได้ เช่น การแทรกและการลบ หรือการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดงเฉพาะข้อคิดเห็นได้ด้วย คุณสามารถปิดบอลลูนสำหรับข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามเพื่อแสดงข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแบบอินไลน์ หรือแม้แต่แสดงเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่กระทำโดยผู้สร้างหรือผู้ตรวจทานที่ระบุได้

เมื่อต้องการแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นอย่างรวดเร็ว ให้คลิก แสดงมาร์กอัป ในกลุ่ม การติดตาม บนแท็บ ตรวจทาน

หมายเหตุ: การคลิก แสดงมาร์กอัป จะแสดงหรือซ่อน มาร์กอัป ทั้งหมดของผู้ตรวจทานที่เลือกในเอกสารนั้น ขณะที่คุณแสดงมาร์กอัปทั้งหมด มาร์กอัปทุกชนิดจะถูกเลือกบนเมนู แสดงมาร์กอัป

คุณต้องการทำสิ่งใด

แสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแบบอินไลน์

แสดงข้อคิดเห็นในคำแนะนำบนหน้าจอแทนบอลลูน

แสดงการเปลี่ยนแปลงตามชนิดของการแก้ไขหรือตามผู้ตรวจทาน

แสดงการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นสำหรับผู้ตรวจทานที่ระบุ

ซ่อนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นเมื่อทำการพิมพ์

แสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแบบอินไลน์

ค่าเริ่มต้นใน Word คือการแสดงการลบและข้อคิดเห็นต่างๆ ในบอลลูนในระยะขอบของเอกสาร อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงเพื่อให้แสดงข้อคิดเห็นต่างๆ แบบอินไลน์และการลบทั้งหมดโดยใช้การขีดทับแทนที่จะเป็นภายในบอลลูนได้

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิก แสดงมาร์กอัป

  คำสั่ง แสดงมาร์กอัป

 2. ชี้ไปที่ บอลลูน แล้วคลิก แสดงการตรวจทานแก้ไขทั้งหมดแบบอินไลน์ เพื่อแสดงการลบโดยใช้การขีดทับและข้อคิดเห็นต่างๆ แบบอินไลน์

ด้านบนของหน้า

แสดงข้อคิดเห็นในคำแนะนำบนหน้าจอแทนบอลลูน

ค่าเริ่มต้นใน Word คือการแสดงการลบและข้อคิดเห็นต่างๆ ในบอลลูนในระยะขอบของเอกสาร อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงเพื่อให้แสดงข้อคิดเห็นต่างๆ แบบอินไลน์ได้ ข้อคิดเห็นแบบอินไลน์จะสามารถดูได้เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณบนตัวบ่งชี้ข้อคิดเห็นนั้น

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิก แสดงมาร์กอัป

  คำสั่ง แสดงมาร์กอัป

 2. ชี้ไปที่ บอลลูน แล้วคลิก แสดงการตรวจทานแก้ไขทั้งหมดแบบอินไลน์ เพื่อแสดงการลบโดยใช้การขีดทับและข้อคิดเห็นต่างๆ แบบอินไลน์

 3. วางตำแหน่งตัวชี้บนข้อคิดเห็นในเอกสาร ข้อคิดเห็นจะปรากฏในคำแนะนำบนหน้าจอ

  ข้อคิดเห็นแบบอินไลน์

ด้านบนของหน้า

แสดงการเปลี่ยนแปลงตามชนิดของการแก้ไขหรือตามผู้ตรวจทาน

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิก แสดงมาร์กอัป

  คำสั่ง แสดงมาร์กอัป

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกเพื่อเลือกชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการแสดง

   ตัวอย่างเช่น คลิก ข้อคิดเห็น หรือ การแทรกและการลบ เครื่องหมายถูกที่อยู่ถัดจากรายการดังกล่าวจะเป็นการแสดงว่ารายการนั้นถูกเลือกแล้ว

   รายการ แสดงมาร์กอัป ของตัวเลือก

   สิ่งสำคัญ: ถึงแม้คุณจะซ่อนชนิดของมาร์กอัปด้วยการล้างมาร์กอัปบนเมนู แสดงมาร์กอัป แต่มาร์กอัปจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณหรือผู้ตรวจทานเปิดเอกสาร

  • ชี้ไปที่ ผู้ตรวจทาน จากนั้นคลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดยกเว้นกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับชื่อผู้ตรวจทานที่คุณต้องการแสดงการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นต่างๆ

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดสำหรับผู้ตรวจทานทั้งหมดในรายการ ให้คลิก ผู้ตรวจทานทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

แสดงการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นสำหรับผู้ตรวจทานที่ระบุ

โดยปกติแล้ว บรรณาธิการหรือผู้ตรวจทานมักจะต้องการดูเอกสารว่าจะปรากฏออกมาในลักษณะใดหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงกับเอกสารแล้ว กระบวนงานนี้จะช่วยให้บรรณาธิการหรือผู้ตรวจทานมีโอกาสดูว่าเอกสารมีลักษณะใดหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง

 • บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิกลูกศรในกล่อง แสดงเพื่อตรวจทาน แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เมนู แสดงเพื่อตรวจทาน ของตัวเลือก

  • มาร์กอัปการแสดงขั้นสุดท้าย    มุมมองนี้จะแสดงเอกสารขั้นสุดท้ายที่แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นทั้งหมด ซึ่งเป็นมุมมองเริ่มต้นของเอกสารทั้งหมดที่เปิดใน Word

  • ขั้นสุดท้าย    มุมมองนี้จะแสดงเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่รวมอยู่ในข้อความและไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ยังไม่ได้รับการยอมรับ ถูกปฏิเสธ หรือถูกลบทิ้ง จะยังคงอยู่ในเอกสารนั้น

  • มาร์กอัปการแสดงต้นฉบับ    มุมมองนี้จะแสดงข้อความต้นฉบับพร้อมการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นต่างๆ

  • ดั้งเดิม    มุมมองนี้จะแสดงเอกสารต้นฉบับโดยไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นต่างๆ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็นใดๆ ในเอกสารที่ยังไม่ได้รับการยอมรับ ถูกปฏิเสธ หรือถูกลบทิ้ง จะยังคงอยู่ในเอกสารนั้น

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการดูข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามในบอลลูน คุณต้องอยู่ในมุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ หรือ มุมมองเค้าโครงเว็บ

ด้านบนของหน้า

ซ่อนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นเมื่อทำการพิมพ์

การซ่อนการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นการเอาการเปลี่ยนแปลงออกจากเอกสาร คุณต้องใช้คำสั่ง ยอมรับ และ ปฏิเสธ ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง เพื่อเอามาร์กอัปออกจากเอกสารของคุณ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก พิมพ์

 3. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกลูกศรถัดจาก พิมพ์หน้าทั้งหมด

 4. คลิก พิมพ์มาร์กอัป เพื่อล้างเครื่องหมายถูก

  การพิมพ์มาร์กอัปใน Word

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×