การแสดงปฏิทินเคียงข้างกันหรือซ้อนกัน

ใน Microsoft Office Outlook 2007 คุณสามารถแสดงปฏิทินหลายปฏิทินได้ในครั้งเดียว ปฏิทินนี้สามารถเป็นปฏิทินของคุณ ปฏิทินที่ใช้ร่วมกันกับบุคคลอื่น ปฏิทินบนอินเทอร์เน็ต หรือการสมัครใช้งานปฏิทินบนอินเทอร์เน็ต

ในบทความนี้

เกี่ยวกับการแสดงปฏิทินหลายปฏิทิน

เปิดปฏิทินในหน้าต่างใหม่

เปิดปฏิทินในมุมมองเคียงข้างกัน

วางซ้อนปฏิทิน

เอาปฏิทินออกจากกองที่วางซ้อน

เกี่ยวกับการแสดงปฏิทินหลายปฏิทิน

คุณสามารถเปิดปฏิทินที่สองในหน้าต่างใหม่ และแสดงได้ถึง 30 ปฏิทินในมุมมองเคียงข้างกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถวางซ้อนปฏิทินเพื่อแสดงปฏิทินแบบโปร่งใสที่เรียงซ้อนอยู่ด้านบนสุดของแต่ละปฏิทิน มุมมองนี้เป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการค้นหาช่องว่างเวลาทั่วไปบนปฏิทินที่ต่างกันหลายปฏิทิน

ในปฏิทิน บานหน้าต่างนำทางจะแสดงรายการปฏิทินของคุณภายใต้ ปฏิทินของฉัน รายการนี้จะรวมปฏิทินหลักเริ่มต้นของคุณไว้ใน Outlook ที่แสดงเวลา ว่าง/ไม่ว่าง ของคุณให้ผู้อื่นเห็น และที่บันทึกการเรียกประชุมที่คุณยอมรับ

ปฏิทินอื่น หรือปฏิทินสำรอง สามารถรวมปฏิทินที่คุณสร้างเพื่อติดตามโครงการ กำหนดการส่วนบุคคล หรือเหตุการณ์อื่นๆ ในปฏิทิน ที่คุณไม่ต้องการให้ปะปนกับรายการอื่นในปฏิทินเริ่มต้นของคุณ ตัวอย่างเช่น ปฏิทินเริ่มต้นของคุณอาจเป็นปฏิทินสำหรับทำงานของคุณ และปฏิทินที่สองของคุณอาจติดตามกำหนดการแข่งฟุตบอลของลูกของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้ปฏิทินเริ่มต้นของคุณร่วมกับบุคคลอื่น การนัดหมายในปฏิทินสำรองจะไม่แสดงให้กับบุคคลอื่นและไม่มีผลต่อข้อมูลเวลา ว่าง/ไม่ว่างของคุณ

ด้านบนของหน้า

เปิดปฏิทินในหน้าต่างใหม่

 1. ใน ปฏิทิน ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ชื่อของปฏิทินอื่นที่คุณต้องการแสดง

 2. คลิก เปิดในหน้าต่างใหม่

  ปฏิทินที่คุณเลือกจะเปิดในหน้าต่าง Outlook ใหม่

ด้านบนของหน้า

เปิดปฏิทินในมุมมองเคียงข้างกัน

 • ใน ปฏิทิน ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของปฏิทินอื่นที่คุณต้องการแสดง

  ปฏิทินที่คุณเลือกจะเปิดขึ้นถัดจากปฏิทินที่แสดงอยู่แล้ว

  มุมมองเคียงข้างกันของปฏิทิน

หมายเหตุ: อย่างน้อยหนึ่งปฏิทินจะต้องแสดงอยู่เสมอ

ด้านบนของหน้า

วางซ้อนปฏิทิน

 1. ใน ปฏิทิน ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของปฏิทินอื่นที่คุณต้องการแสดง

  ปฏิทินที่คุณเลือกจะเปิดขึ้นถัดจากปฏิทินที่แสดงอยู่แล้ว

 2. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 สำหรับปฏิทินแต่ละปฏิทินที่คุณต้องการแสดง

 3. บนแท็บ ปฏิทิน แท็บ ปฏิทิน ให้คลิก รูปปุ่ม

  ตอนนี้ปฏิทินอยู่ในโหมดวางซ้อน

  การซ้อนทับปฏิทิน

  เมื่อต้องการเพิ่มปฏิทินอื่นไปที่โหมดวางซ้อน ให้ทำขั้นตอนนี้ซ้ำ

หมายเหตุ: อย่างน้อยหนึ่งปฏิทินจะต้องแสดงอยู่เสมอ

ด้านบนของหน้า

เอาปฏิทินออกจากกองที่วางซ้อน

 1. ใน ปฏิทิน บนแท็บของปฏิทิน รูปแท็บ ที่คุณต้องการเอาออกจากกองที่วางซ้อน ให้คลิก รูปปุ่ม

  แท็บจะย้ายกลับไปทางด้านขวา ปฏิทินที่คุณเลือกจะไม่แสดงในโหมดวางซ้อนอีกต่อไป

 2. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 สำหรับปฏิทินแต่ละปฏิทินที่คุณต้องการเอาออกจากกองซ้อน

หมายเหตุ: อย่างน้อยหนึ่งปฏิทินจะต้องแสดงอยู่เสมอ

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×