การแปลงข้อความภาพนิ่งเป็นกราฟิก SmartArt

งานนำเสนอมักจะมีภาพนิ่งที่มีรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย วิธีการอันรวดเร็วที่จะแปลงข้อความในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเป็นกราฟิก SmartArt เพื่อแสดงข้อความของคุณที่มองเห็นได้ใน PowerPoint มีดังนี้ กราฟิก SmartArt เป็นการแสดงข้อมูลที่คุณสามารถกำหนดเองได้อย่างเต็มที่

ในบทความนี้

ภาพรวมของการแปลงข้อความภาพนิ่งเป็นกราฟิก SmartArt

การแปลงข้อความภาพนิ่งเป็นกราฟิก SmartArt

เปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

นำลักษณะ SmartArt ไปใช้กับกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

ด้านบนของหน้า

ภาพรวมของการแปลงข้อความภาพนิ่งเป็นกราฟิก SmartArt

การแปลงข้อความของคุณเป็นกราฟิก SmartArt เป็นวิธีการอันรวดเร็วที่จะแปลงภาพนิ่งที่มีอยู่เป็นภาพประกอบที่ออกแบบอย่างมืออาชีพ ตัวอย่างเช่น ในคลิกเดียว คุณสามารถแปลงภาพนิ่งวาระการประชุมเป็นกราฟิก SmartArt ได้ คุณสามารถเลือกจากเค้าโครงที่มีอยู่แล้วภายในหลายแบบเพื่อทำให้ข้อความหรือความคิดของคุณดูน่าอ่านมากขึ้นได้ วางตัวชี้ของคุณบนรูปขนาดย่อเพื่อทดลองดูเค้าโครงของกราฟิก SmartArt ที่จะทำงานได้ดีที่สุดกับรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

นำภาพนิ่งที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแบบเรียบง่ายมาเปลี่ยนให้เป็นกราฟิกที่สวยล้ำเลิศราวออกแบบอย่างมืออาชีพกันเถอะ

หลังจากคุณเลือกเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ข้อความในภาพนิ่งของคุณจะถูกวางในรูปร่างโดยอัตโนมัติและถูกจัดเรียงโดยยึดตามเค้าโครงที่เลือก จากนั้นคุณสามารถกำหนดกราฟิก SmartArt เองโดย การเปลี่ยนสีหรือด้วย การเพิ่มลักษณะ SmartArt ลงในกราฟิกนั้นได้

หมายเหตุ   คุณยังสามารถแปลงรูปภาพในภาพนิ่งของคุณให้เป็นกราฟิก SmartArt ได้อีกด้วย

ด้านบนของหน้า

การแปลงข้อความภาพนิ่งเป็นกราฟิก SmartArt

 1. คลิกที่พื้นที่ที่สำรองไว้ซึ่งมีข้อความบนภาพนิ่งที่คุณต้องการจะแปลง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก แปลงเป็นกราฟิก SmartArt

 3. ในแกลเลอรี ให้คลิกเค้าโครงของกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการ

  แกลเลอรีจะมีเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ที่เหมาะสำหรับรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เมื่อต้องการดูชุดเค้าโครงทั้งหมด ให้คลิก กราฟิก SmartArt เพิ่มเติม

หมายเหตุ   

 • ถ้าคุณต้องการทั้งภาพนิ่งพร้อมกับข้อความและภาพนิ่งอีกภาพพร้อมกับกราฟิก SmartArt ที่สร้างจากข้อความเดียวกัน ให้สร้างสำเนาของภาพนิ่งก่อนที่คุณจะแปลงภาพนิ่งนั้นเป็นกราฟิก SmartArt

 • ถ้าคุณยังไม่ได้ปิดแล้วเปิดงานนำเสนอใหม่ คุณสามารถย้อนกลับการแปลงเป็นกราฟิก SmartArt ได้ด้วยการคลิก เลิกทำ บนแถบเครื่องมือด่วน

  ถ้าคุณปิดงานนำเสนอนั้น คุณจะไม่สามารถ เลิกทำ แต่คุณสามารถคัดลอกและวางข้อความทั้งหมดจากบานหน้าต่างข้อความลงในภาพนิ่ง คุณจะเสียการจัดรูปแบบไป แต่ข้อมูลของคุณยังมีอยู่

 • คุณสามารถแปลงภาพนิ่งของคุณเป็นกราฟิก SmartArt ได้ด้วยการคลิกขวาที่ตัวยึดซึ่งมีข้อความบนภาพนิ่งที่คุณต้องการจะแปลง แล้วคลิก แปลงเป็น SmartArt

 • คุณจะเสียการกำหนดเองของข้อความบางอย่าง เช่น การเปลี่ยนสีข้อความ หรือขนาดแบบอักษรที่คุณทำกับข้อความบนภาพนิ่งเมื่อคุณแปลงข้อความนั้นเป็นกราฟิก SmartArt

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

คุณสามารถเปลี่ยนสีที่ใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ การผสมสีต่างๆ ทั้งหมดได้รับมาจาก สีของธีม ของงานนำเสนอของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจต้องคลิกสองครั้งที่กราฟิก SmartArt เพื่อเลือกกราฟิกนั้นและเปิดแท็บ ออกแบบ

 3. คลิกการแปลงสีที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

นำลักษณะ SmartArt ไปใช้กับกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

ลักษณะ SmartArt เป็นการรวมลักษณะพิเศษที่ออกแบบมาโดยเฉพาะอย่างมืออาชีพ เช่น ลักษณะเส้น การยกนูน หรือสามมิติ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะ SmartArt ให้คลิกลักษณะ SmartArt ที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดูลักษณะ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจต้องคลิกสองครั้งที่กราฟิก SmartArt เพื่อเลือกกราฟิกนั้นและเปิดแท็บ ออกแบบ

ด้านบนของหน้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา