การแปลงข้อความภาพนิ่งเป็นกราฟิก SmartArt

งานนำเสนอมักจะมีภาพนิ่งที่มีรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย คุณสามารถแปลงข้อความในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเป็นกราฟิก SmartArt ที่แสดงข้อความของคุณเป็นภาพประกอบได้ โดยใช้ Microsoft Office PowerPoint 2007 กราฟิก SmartArt เป็นการนำเสนอข้อมูลของคุณด้วยภาพที่คุณสามารถกำหนดเองได้เต็มที่

ในบทความนี้

ภาพรวมของการแปลงข้อความภาพนิ่งเป็นกราฟิก SmartArt

แปลงข้อความภาพนิ่งเป็นกราฟิก SmartArt

เปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

นำลักษณะ SmartArt ไปใช้กับกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

ด้านบนของหน้า

ภาพรวมของการแปลงข้อความภาพนิ่งเป็นกราฟิก SmartArt

การแปลงข้อความของคุณเป็นกราฟิก SmartArt เป็นวิธีการอันรวดเร็วที่จะแปลงภาพนิ่งที่มีอยู่เป็นภาพประกอบที่ออกแบบอย่างมืออาชีพ ตัวอย่างเช่น ในคลิกเดียว คุณสามารถแปลงภาพนิ่งวาระการประชุมเป็นกราฟิก SmartArt ได้ คุณสามารถเลือกจากเค้าโครงที่มีอยู่แล้วภายในหลายแบบเพื่อสื่อสารข้อความหรือความคิดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้วางตัวชี้ของคุณบนรูปขนาดย่อเพื่อทดลองดูเค้าโครงของกราฟิก SmartArt ที่จะทำงานได้ดีที่สุดกับรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ภาพนิ่ง วาระการประชุม ใน PowerPoint ที่แปลงแล้ว

หลังจากคุณเลือกเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ข้อความในภาพนิ่งของคุณจะถูกวางในรูปร่างโดยอัตโนมัติและถูกจัดเรียงโดยยึดตามเค้าโครงที่เลือก จากนั้นคุณสามารถกำหนดกราฟิก SmartArt เองด้วย การเปลี่ยนสีหรือด้วย การเพิ่มลักษณะ SmartArt ให้กับกราฟิก SmartArt

ด้านบนของหน้า

แปลงข้อความภาพนิ่งเป็นกราฟิก SmartArt

 1. คลิกที่พื้นที่ที่สำรองไว้ซึ่งมีข้อความบนภาพนิ่งที่คุณต้องการจะแปลง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก แปลงเป็นกราฟิก SmartArt รูปปุ่ม

 3. ในแกลเลอรี ให้คลิกเค้าโครงของกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการ

  แกลเลอรีมีเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ที่ใช้งานได้ดีที่สุดกับรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เมื่อต้องการแสดงชุดเค้าโครงทั้งหมด ให้คลิก กราฟิก SmartArt เพิ่มเติม

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณต้องการทั้งภาพนิ่งพร้อมกับข้อความและภาพนิ่งอีกภาพพร้อมกับกราฟิก SmartArt ที่สร้างจากข้อความเดียวกัน ให้ สร้างสำเนา ของภาพนิ่งก่อนที่คุณจะแปลงภาพนิ่งนั้นเป็นกราฟิก SmartArt

 • ถ้าคุณยังไม่ได้ปิดแล้วเปิดงานนำเสนอใหม่ คุณสามารถย้อนกลับการแปลงเป็นกราฟิก SmartArt ได้ด้วยการคลิก เลิกทำ รูปปุ่ม บน แถบเครื่องมือด่วน

  ถ้าคุณปิดงานนำเสนอนั้น คุณจะไม่สามารถ เลิกทำ แต่คุณสามารถคัดลอกและวางข้อความทั้งหมดจาก บานหน้าต่างข้อความ ลงในภาพนิ่ง คุณจะเสียการจัดรูปแบบไป แต่ยังคงมีข้อมูลของคุณ

 • คุณสามารถแปลงภาพนิ่งของคุณเป็นกราฟิก SmartArt ได้ด้วยการคลิกขวาที่ตัวยึดซึ่งมีข้อความบนภาพนิ่งที่คุณต้องการจะแปลง แล้วคลิก แปลงเป็น SmartArt

 • คุณจะเสียการกำหนดเองของข้อความบางอย่่าง เช่น การเปลี่ยนสีข้อความ หรือขนาดแบบอักษรที่คุณทำกับข้อความบนภาพนิ่งเมื่อคุณแปลงข้อความนั้นเป็นกราฟิก SmartArt

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

คุณสามารถเปลี่ยนสีที่ใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ การผสมสีต่างๆ ทั้งหมดได้รับมาจากสีของธีมของงานนำเสนอของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี

  รูปกลุ่ม ลักษณะ SmartArt

 3. คลิกการแปลงสีที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

นำลักษณะ SmartArt ไปใช้กับกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

ลักษณะ SmartArt เป็นการรวมลักษณะพิเศษที่ออกแบบมาโดยเฉพาะอย่างมืออาชีพ เช่น ลักษณะเส้น การยกนูน หรือสามมิติ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะ SmartArt ให้คลิกลักษณะ SmartArt ที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดูลักษณะ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×