การแทรกเส้นแนวนอน

การเพิ่มเส้นแนวนอนในข้อความอีเมลของคุณจะช่วยแยกส่วนของข้อความที่มีความยาวมากและช่วยให้ข้อความดูน่าอ่านมากขึ้น Microsoft Office Outlook 2007 มีเส้นแนวนอนหลากหลายรูปแบบ รวมถึงเส้นกราฟิกที่ใช้ในการตกแต่ง

การแทรกเส้นโดยการพิมพ์อักขระ

วิธีการเพิ่มเส้นแนวนอนในข้อความอีเมลของคุณได้เร็วที่สุดคือการใช้คุณลักษณะการจัดรูปแบบอัตโนมัติ เมื่อคุณพิมพ์อักขระบางตัวซ้ำกันสามครั้ง แล้วกด Enter อักขระเหล่านั้นจะเปลี่ยนเป็นเส้นแนวนอน

 1. วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกเส้นแนวนอน

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

สำหรับเส้นชนิดนี้

ให้พิมพ์อักขระเหล่านี้สามตัว

เส้นแนวนอนที่สร้างขึ้นโดยใช้ยัติภังค์ในการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

--- (ยัติภังค์)

เส้นแนวนอนที่สร้างขึ้นโดยใช้เครื่องหมายเท่ากับในการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

=== (เครื่องหมายเท่ากับ)

เส้นแนวนอนที่สร้างขึ้นโดยใช้ขีดเส้นใต้ในการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

___ (ขีดเส้นใต้)

เส้นแนวนอนที่สร้างขึ้นโดยใช้เครื่องหมายดอกจันในการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

*** (เครื่องหมายดอกจัน)

เส้นแนวนอนที่สร้างขึ้นโดยใช้เครื่องหมายเลขที่ในการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

### (เครื่องหมายเลขที่)

เส้นแนวนอนที่สร้างขึ้นโดยใช้เครื่องหมายตัวหนอนในการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

~~~ (เครื่องหมายตัวหนอน)

 1. หมายเหตุ  กด Enter หลังจากพิมพ์อักขระสามตัว

 2. เส้นจะถูกแทรกลงในเอกสารตามความกว้างของหน้า เมื่อแทรกเส้นลงในคอลัมน์ เส้นจะถูกแทรกตามความกว้างของคอลัมน์

ด้านบนของหน้า

การแทรกเส้นกราฟิกแนวนอน

เมื่อคุณต้องการเส้นที่มีสีสันหรือใช้ในการตกแต่ง คุณสามารถแทรกเส้นกราฟิกแนวนอนชนิดใดก็ได้ที่มีอยู่ใน Office Outlook 2007

 1. วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกเส้นแนวนอน

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบข้อความ ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกลูกศรลงสำหรับคำสั่งเส้นขอบและแรเงา

  ลูกศรลงที่อยู่ข้างคำสั่งเส้นขอบ

 3. คลิก เส้นขอบและแรเงา

 4. ในกล่องโต้ตอบ เส้นขอบและแรเงา ให้คลิก เส้นแนวนอน

 5. คลิกเส้นกราฟิกที่แสดง แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ  เส้นกราฟิกแนวนอนมีความกว้างที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อต้องการเพิ่มหรือลดความกว้างของรูป ให้คลิกที่รูป แล้วลากจุดจับสำหรับปรับขนาดด้านใดด้านหนึ่ง จุดจับสำหรับปรับขนาดมีลักษณะเป็นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมขนาดเล็กที่ปรากฏอยู่ที่มุมหรือด้านข้างของรูปที่เลือก การปรับขนาดจะใช้การยืดหรือย่อขนาดของรูป

เมื่อคุณต้องการแทรกเส้นกราฟิกเดียวกันอีกครั้ง ให้ใช้คำสั่ง เส้นแนวนอน

 1. วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกเส้นแนวนอน

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สัญลักษณ์ ให้คลิก เส้นแนวนอน

เมื่อคุณใช้คำสั่ง เส้นแนวนอน เส้นกราฟิกที่เลือกไว้ล่าสุดจะถูกนำมาแทรก เมื่อต้องการเลือกเส้นอื่น ให้ทำขั้นตอนที่กล่าวในช่วงแรกของส่วนนี้ซ้ำ

เคล็ดลับ  เมื่อต้องการลบเส้นกราฟิกแนวนอน ให้คลิกที่รูปเพื่อเลือก แล้วกด Delete

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Outlook 2007, Word 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา