การแทรกเส้นแนวนอน

การเพิ่มเส้นแนวนอนในข้อความอีเมลของคุณจะช่วยแยกส่วนของข้อความที่มีความยาวมากและช่วยให้ข้อความดูน่าอ่านมากขึ้น Microsoft Office Outlook 2007 มีเส้นแนวนอนหลากหลายรูปแบบ รวมถึงเส้นกราฟิกที่ใช้ในการตกแต่ง

การแทรกเส้นโดยการพิมพ์อักขระ

วิธีการเพิ่มเส้นแนวนอนในข้อความอีเมลของคุณได้เร็วที่สุดคือการใช้คุณลักษณะการจัดรูปแบบอัตโนมัติ เมื่อคุณพิมพ์อักขระบางตัวซ้ำกันสามครั้ง แล้วกด Enter อักขระเหล่านั้นจะเปลี่ยนเป็นเส้นแนวนอน

 1. วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกเส้นแนวนอน

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

สำหรับเส้นชนิดนี้

ให้พิมพ์อักขระเหล่านี้สามตัว

เส้นแนวนอนที่สร้างขึ้นโดยใช้ยัติภังค์ในการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

--- (ยัติภังค์)

เส้นแนวนอนที่สร้างขึ้นโดยใช้เครื่องหมายเท่ากับในการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

=== (เครื่องหมายเท่ากับ)

เส้นแนวนอนที่สร้างขึ้นโดยใช้ขีดเส้นใต้ในการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

___ (ขีดเส้นใต้)

เส้นแนวนอนที่สร้างขึ้นโดยใช้เครื่องหมายดอกจันในการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

*** (เครื่องหมายดอกจัน)

เส้นแนวนอนที่สร้างขึ้นโดยใช้เครื่องหมายเลขที่ในการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

### (เครื่องหมายเลขที่)

เส้นแนวนอนที่สร้างขึ้นโดยใช้เครื่องหมายตัวหนอนในการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

~~~ (เครื่องหมายตัวหนอน)

 1. หมายเหตุ: กด Enter หลังจากพิมพ์อักขระสามตัว

 2. เส้นจะถูกแทรกลงในเอกสารตามความกว้างของหน้า เมื่อแทรกเส้นลงในคอลัมน์ เส้นจะถูกแทรกตามความกว้างของคอลัมน์

ด้านบนของหน้า

การแทรกเส้นกราฟิกแนวนอน

เมื่อคุณต้องการเส้นที่มีสีสันหรือใช้ในการตกแต่ง คุณสามารถแทรกเส้นกราฟิกแนวนอนชนิดใดก็ได้ที่มีอยู่ใน Office Outlook 2007

 1. วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกเส้นแนวนอน

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบข้อความ ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกลูกศรลงสำหรับคำสั่งเส้นขอบและแรเงา

  ลูกศรลงที่อยู่ข้างคำสั่งเส้นขอบ

 3. คลิก เส้นขอบและแรเงา

 4. ในกล่องโต้ตอบ เส้นขอบและแรเงา ให้คลิก เส้นแนวนอน

 5. คลิกเส้นกราฟิกที่แสดง แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: เส้นกราฟิกแนวนอนมีความกว้างที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อต้องการเพิ่มหรือลดความกว้างของรูป ให้คลิกที่รูป แล้วลากจุดจับสำหรับปรับขนาดด้านใดด้านหนึ่ง จุดจับสำหรับปรับขนาดมีลักษณะเป็นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมขนาดเล็กที่ปรากฏอยู่ที่มุมหรือด้านข้างของรูปที่เลือก การปรับขนาดจะใช้การยืดหรือย่อขนาดของรูป

เมื่อคุณต้องการแทรกเส้นกราฟิกเดียวกันอีกครั้ง ให้ใช้คำสั่ง เส้นแนวนอน

 1. วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกเส้นแนวนอน

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สัญลักษณ์ ให้คลิก เส้นแนวนอน

เมื่อคุณใช้คำสั่ง เส้นแนวนอน เส้นกราฟิกที่เลือกไว้ล่าสุดจะถูกนำมาแทรก เมื่อต้องการเลือกเส้นอื่น ให้ทำขั้นตอนที่กล่าวในช่วงแรกของส่วนนี้ซ้ำ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการลบเส้นกราฟิกแนวนอน ให้คลิกที่รูปเพื่อเลือก แล้วกด Delete

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!