การแทรกหรือการสร้างตาราง

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ลงในตาราง โปรดดูเพิ่มเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ลงในตาราง

ในบทความนี้

แทรกตาราง

สร้างตาราง

การวางตารางไว้ภายในอีกตารางหนึ่ง

เกี่ยวกับแท็บบริบทเครื่องมือตาราง

การแทรกตาราง

ใน Microsoft Office Word 2007 คุณสามารถแทรกตารางด้วยการเลือกจากตัวเลือกของตารางที่จัดรูปแบบแล้ว พร้อมด้วยข้อมูลตัวอย่าง  หรือด้วยการเลือกจำนวนแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการ คุณสามารถแทรกตารางลงในเอกสาร หรือคุณสามารถแทรกตารางลงในอีกตารางหนึ่งเพื่อสร้างตารางที่ซับซ้อนมากขึ้น

การใช้แม่แบบตาราง

คุณสามารถใช้แม่แบบตารางเพื่อแทรกตารางที่ยึดตามแกลเลอรีของตารางที่จัดรูปแบบไว้แล้ว แม่แบบตารางมีข้อมูลตัวอย่างเพื่อช่วยให้คุณเห็นว่าตารางจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อคุณเพิ่มข้อมูลของคุณลงไป

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง ชี้ไปที่ ตารางด่วน แล้วคลิกที่แม่แบบที่คุณต้องการ

  รูป Ribbon ของ Word

 3. แทนที่ข้อมูลในแม่แบบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการ

การใช้เมนู ตาราง

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง แล้วภายใต้ แทรกตาราง ให้ลากเพื่อเลือกจำนวนแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการ

  รูป Ribbon ของ Word

การใช้คำสั่ง แทรกตาราง

คุณสามารถใช้คำสั่ง แทรกตาราง เพื่อเลือกขนาดและรูปแบบของตารางก่อนที่คุณจะแทรกตารางลงในเอกสาร

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง แล้วคลิก แทรกตาราง

  รูป Ribbon ของ Word

 3. ภายใต้ ขนาดตาราง ให้ใส่จำนวนคอลัมน์และแถว

 4. ภายใต้ รูปแบบการปรับพอดีอัตโนมัติ ให้เลือกตัวเลือกเพื่อปรับขนาดตาราง

ด้านบนของเพจ

สร้างตาราง

คุณสามารถสร้างตารางด้วยการวาดแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการ หรือด้วยการแปลงข้อความเป็นตาราง

การวาดตาราง

คุณสามารถวาดตารางที่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น ตารางที่มีเซลล์ซึ่งมีความสูงต่างกันหรือมีจำนวนคอลัมน์ในแต่ละแถวต่างกัน

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการสร้างตาราง

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง แล้วคลิก วาดตาราง

  รูป Ribbon ของ Word

  ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นดินสอ

 3. เมื่อต้องการกำหนดขอบเขตตารางภายนอก ให้วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า จากนั้น วาดเส้นคอลัมน์และเส้นแถวภายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังกล่าว

  การวาดตาราง

 4. เมื่อต้องการลบเส้นหนึ่งเส้นหรือหลายเส้น ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม วาดเส้นขอบ ให้คลิก ยางลบ

 5. คลิกเส้นที่คุณต้องการลบ เมื่อต้องการลบทั้งตาราง ให้ดู การลบตาราง หรือการล้างเนื้อหาของตาราง

 6. เมื่อคุณวาดตารางเสร็จ ให้คลิกในเซลล์และเริ่มพิมพ์หรือแทรกกราฟิก

การแปลงข้อความเป็นตาราง

 1. แทรกอักขระตัวคั่น อย่างเช่น จุลภาค หรือแท็บ เพื่อระบุตำแหน่งที่คุณต้องการแบ่งข้อความเป็นคอลัมน์ ใช้เครื่องหมายย่อหน้าเพื่อระบุตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นแถวใหม่

  ตัวอย่างเช่น ในรายการที่มีสองคำในหนึ่งบรรทัด ให้แทรกเครื่องหมายจุลภาคหรือแท็บหลังคำแรกเพื่อสร้างตารางที่มีสองคอลัมน์

 2. เลือกข้อความที่คุณต้องการแปลง

 3. บนแท็บ แทรกในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง แล้วคลิก แปลงข้อความเป็นตาราง

  รูป Ribbon ของ Word

 4. ในกล่องโต้ตอบ แปลงข้อความเป็นตาราง ภายใต้ แบ่งข้อความที่ ให้คลิกตัวเลือกสำหรับอักขระตัวคั่นที่คุณต้องการใช้ในข้อความ

  เลือกตัวเลือกอื่นๆ ที่คุณต้องการ

ด้านบนของเพจ

การวางตารางไว้ภายในอีกตารางหนึ่ง

ตารางที่อยู่ภายในตารางอื่นจะเรียกว่า ตารางที่ซ้อนกัน และมักจะถูกใช้ในการออกแบบเว็บเพจ ถ้าคุณลองคิดว่าเว็บเพจเป็นตารางขนาดใหญ่ตารางหนึ่งที่รวมตารางอื่นไว้ โดยมีข้อความและกราฟิกภายในเซลล์ตารางที่ต่างกัน  คุณจะสามารถวางเค้าโครงส่วนต่างๆ ของเพจของคุณ

คุณสามารถแทรกตารางที่ซ้อนกันได้ด้วยการคลิกในเซลล์ จากนั้นใช้วิธีการแทรกตารางใดๆ ก็ได้เพื่อแทรกตาราง หรือคุณสามารถวาดตารางตรงจุดที่คุณต้องการตารางที่ซ้อนกัน

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกและวางตารางที่มีอยู่ลงในอีกตารางหนึ่งได้

ด้านบนของเพจ

เกี่ยวกับแท็บบริบทเครื่องมือตาราง

คุณจำเป็นต้องรู้ว่าแท็บบริบท เครื่องมือตารางการออกแบบและเค้าโครง อยู่ที่ใดเมื่อทำงานเกี่ยวกับการออกแบบและเค้าโครงสร้างของตาราง แท็บ การออกแบบ และ เค้าโครง จะแสดงให้เห็นก็ต่อเมื่อคุณคลิกภายในตาราง โดยจะปรากฏที่ด้านบนของเพจจอบน Ribbon

เพิ่มเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ ลงในตาราง

ด้านบนของเพจ

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×