การแทรกสัญลักษณ์

ในบางครั้ง คุณอาจต้องการใช้อักขระที่ไม่ได้อยู่ในคีย์บอร์ดของคุณ เช่น สัญลักษณ์สกุลเงินต่างประเทศ เครื่องหมายการค้า (™) หรือเศษส่วน เช่น 1/3 สำหรับสัญลักษณ์บางอย่าง คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ การแก้ไขอัตโนมัติ ในการป้อนข้อมูลได้ สำหรับสัญลักษณ์อื่นๆ ให้ไปที่ แทรก > สัญลักษณ์

การแก้ไขอัตโนมัติจะแปลงชุดของการกดแป้นเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ บางสัญลักษณ์ที่ใช้บ่อยมีดังนี้

พิมพ์

เมื่อต้องการแทรก

(c)

©

(r)

®

(tm)

(e)

เมื่อต้องการดูการกดแป้นอื่นๆ ที่ใช้แปลงเป็นสัญลักษณ์ ให้คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > การพิสูจน์อักษร > ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ แล้วเลื่อนรายการบนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ คุณยังสามารถสร้างอักขระ การแก้ไขอัตโนมัติ ของคุณเองได้บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ด้วยการพิมพ์การกดแป้นในกล่อง แทนที่ แล้วพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการให้การกดแป้นนั้นแทนที่ในกล่อง ด้วย

 1. เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์อื่นๆ ให้คลิก แทรก > สัญลักษณ์

  คำสั่ง สัญลักษณ์ บนแท็บ แทรก

  แกลเลอรี สัญลักษณ์ จะเปิดขึ้น ซึ่งจะมีสัญลักษณ์อื่นๆ รวมถึงสัญลักษณ์สกุลเงินต่างประเทศเพิ่มเติมรวมอยู่ด้วย

 2. เลือกสัญลักษณ์ที่จะแทรก

 3. เมื่อต้องการดูสัญลักษณ์เพิ่มเติม ให้คลิก สัญลักษณ์เพิ่มเติม ที่ด้านล่างของแกลเลอรี กล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์ จะปรากฏขึ้น

  กล่อง สัญลักษณ์ ใน Word

 4. เลื่อนผ่านรายการของอักขระเพื่อดูสัญลักษณ์ทั้งหมดที่มีให้ใช้งานในฟอนต์ปัจจุบันของคุณ (ข้อความปกติ) ในกล่อง ฟอนต์ โปรดสังเกตว่า ในขณะที่คุณเลื่อน ป้ายชื่อในรายการดรอปดาวน์ เซตย่อย จะมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณต้องการข้ามไปยังเครื่องหมายไม่เท่ากับ ให้เลือก ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ ในกล่อง เซตย่อย

  กล่อง เซตย่อย ในกล่อง สัญลักษณ์

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณไม่เห็นรายการดรอปดาวน์ เซตย่อย ให้ดูที่มุมขวาล่างของกล่องโต้ตอบ และในรายการ จาก ให้เลือก Unicode (hex)

  Unicode (ฐานสิบหก) ที่เลือกในกล่อง สัญลักษณ์

 5. ถ้าคุณไม่เห็นสิ่งที่คุณต้องการ ให้เลือกฟอนต์อื่นในกล่อง ฟอนต์

 6. เมื่อคุณเห็นสัญลักษณ์ที่คุณต้องการ ให้คลิก แทรก > ปิด ถ้าคุณไม่ต้องการแทรกสัญลักษณ์ ให้คลิก ยกเลิก

  เคล็ดลับ: สำหรับข้อความที่เหมือนรูปภาพ ให้สลับไปยังฟอนต์ใดฟอนต์หนึ่งของ Wingding ในกล่อง ฟอนต์

เศษส่วน

เศษส่วนบางอย่าง (1/4, 1/2 และ 3/4) จะสลับไปเป็นสัญลักษณ์เศษส่วนโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ (¼, ½, ¾) แต่แบบอื่นๆ จะไม่เป็นเช่นนั้น (1/3, 2/3, 1/5 เป็นต้น)

 1. เมื่อต้องการสลับเป็นสัญลักษณ์เศษส่วน ให้คลิก แทรก > สัญลักษณ์ > สัญลักษณ์เพิ่มเติม

 2. ในรายการดรอปดาวน์ เซตย่อย ให้คลิก รูปแบบตัวเลข แล้วเลือกเศษส่วน

 3. คลิก แทรก > ปิด

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการค้นหาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ให้คลิก การแก้ไขอัตโนมัติ ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์ คลิกแท็บ การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติ เพื่อดูรายการของคีย์ลัดที่คุณสามารถพิมพ์ลงในเอกสารของคุณเพื่อแทรกสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ได้ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะพิมพ์ ไว้แล้ว คุณอาจจำเป็นต้องเลือกตัวเลือก ใช้กฎ ‘การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติ’ นอกขอบเขตทางคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณอยู่ในเอกสาร

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×