การแทรกสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

บางเนื้อหาในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

ใน Microsoft Office Word 2007 คุณสามารถแทรกสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ลงในสมการได้

  1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สัญลักษณ์ ให้คลิกลูกศรใต้ สมการ แล้วคลิก แทรกสมการใหม่

    รูป Ribbon ของ Word

  2. ภายใต้ เครื่องมือสมการ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สัญลักษณ์ ให้คลิกลูกศร เพิ่มเติม Button image

  3. คลิกลูกศรถัดจากชื่อของชุดสัญลักษณ์ แล้วคลิกชื่อของชุดสัญลักษณ์ที่คุณต้องการให้แสดง

  4. คลิกสัญลักษณ์ที่คุณต้องการแทรก

ชุดสัญลักษณ์ที่พร้อมใช้งาน

ชุดสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ต่อไปนี้มีพร้อมใช้งานใน Office Word 2007

ชุดสัญลักษณ์

เซตย่อย

ข้อกำหนด

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ไม่มี

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้กันทั่วไป เช่น > และ <

ตัวอักษรกรีก

ตัวพิมพ์เล็ก

ตัวอักษรพิมพ์เล็กจากตัวอักษรกรีก

ตัวพิมพ์ใหญ่

ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่จากตัวอักษรกรีก

สัญลักษณ์ที่คล้ายตัวอักษร

ไม่มี

สัญลักษณ์ที่คล้ายคลึงกับตัวอักษร

ตัวดำเนินการ

ตัวดำเนินการไบนารีทั่วไป

สัญลักษณ์ที่กระทำกับสองจำนวน เช่น + และ ÷

ตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์ทั่วไป

สัญลักษณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองนิพจน์ เช่น = และ ~

ตัวดำเนินการ N-ary พื้นฐาน

ตัวดำเนินการที่ทำงานตลอดช่วงของตัวแปรหรือเงื่อนไข

ตัวดำเนินการไบนารีขั้นสูง

สัญลักษณ์เพิ่มเติมที่กระทำกับสองจำนวน

ตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์ขั้นสูง

สัญลักษณ์เพิ่มเติมที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองนิพจน์

ลูกศร

ไม่มี

สัญลักษณ์ที่แสดงทิศทาง

ความสัมพันธ์เชิงปฏิเสธ

ไม่มี

สัญลักษณ์ที่แสดงความสัมพันธ์เชิงปฏิเสธ

สคริปต์

สคริปต์

แบบอักษรสคริปต์ทางคณิตศาสตร์

Frakturs

แบบอักษร Fraktur ทางคณิตศาสตร์

แบบสองขีด

แบบอักษรแบบสองขีดทางคณิตศาสตร์

เรขาคณิต

ไม่มี

สัญลักษณ์ทางเรขาคณิตที่ใช้กันทั่วไป

นำไปใช้กับ: Word 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา