การแทรกสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

ใน Microsoft Office Word 2007 คุณสามารถแทรกสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ลงในสมการได้

  1. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มสัญลักษณ์ คลิกลูกศรภายใต้สมการ แล้ว คลิ กแทรกสมการใหม่

    รูป Ribbon ของ Word

  2. ภายใต้ เครื่องมือสมการ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สัญลักษณ์ ให้คลิกลูกศร เพิ่มเติม รูปปุ่ม

  3. คลิกลูกศรถัดจากชื่อของชุดสัญลักษณ์ แล้วคลิกชื่อของชุดสัญลักษณ์ที่คุณต้องการให้แสดง

  4. คลิกสัญลักษณ์ที่คุณต้องการแทรก

หมายเหตุ: ถ้าไม่มีปุ่มสมการ คุณอาจทำงานในโหมดความเข้ากัน โหมดความเข้ากันได้ช่วยให้มั่นใจว่า ไม่มีฟีเจอร์ใหม่ หรือปรับปรุงใน Word Office 2007 จะพร้อมใช้งานในขณะที่คุณจะทำงานกับเอกสาร เพื่อให้บุคคลที่กำลังใช้ Word เวอร์ชันก่อนหน้านี้จะมีความสามารถในการแก้ไขทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแปลงเอกสารให้ Word Office 2007 และออกจากโหมดความเข้ากันได้ ดูใช้ Word 2007 เพื่อเปิดเอกสารที่สร้างใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า

ชุดสัญลักษณ์ที่พร้อมใช้งาน

ชุดสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ต่อไปนี้มีพร้อมใช้งานใน Office Word 2007

ชุดสัญลักษณ์

เซตย่อย

ข้อกำหนด

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ไม่มี

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้กันทั่วไป เช่น > และ <

ตัวอักษรกรีก

ตัวพิมพ์เล็ก

ตัวอักษรพิมพ์เล็กจากตัวอักษรกรีก

ตัวพิมพ์ใหญ่

ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่จากตัวอักษรกรีก

สัญลักษณ์ที่คล้ายตัวอักษร

ไม่มี

สัญลักษณ์ที่คล้ายคลึงกับตัวอักษร

ตัวดำเนินการ

ตัวดำเนินการไบนารีทั่วไป

สัญลักษณ์ที่กระทำกับสองจำนวน เช่น + และ ÷

ตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์ทั่วไป

สัญลักษณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองนิพจน์ เช่น = และ ~

ตัวดำเนินการ N-ary พื้นฐาน

ตัวดำเนินการที่ทำงานตลอดช่วงของตัวแปรหรือเงื่อนไข

ตัวดำเนินการไบนารีขั้นสูง

สัญลักษณ์เพิ่มเติมที่กระทำกับสองจำนวน

ตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์ขั้นสูง

สัญลักษณ์เพิ่มเติมที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองนิพจน์

ลูกศร

ไม่มี

สัญลักษณ์ที่แสดงทิศทาง

ความสัมพันธ์เชิงปฏิเสธ

ไม่มี

สัญลักษณ์ที่แสดงความสัมพันธ์เชิงปฏิเสธ

สคริปต์

สคริปต์

แบบอักษรสคริปต์ทางคณิตศาสตร์

Frakturs

แบบอักษร Fraktur ทางคณิตศาสตร์

แบบสองขีด

แบบอักษรแบบสองขีดทางคณิตศาสตร์

เรขาคณิต

ไม่มี

สัญลักษณ์ทางเรขาคณิตที่ใช้กันทั่วไป

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×