การแทรกวันที่และเวลาปัจจุบันไว้ในเซลล์

สมมติว่าคุณต้องการใส่วันที่และเวลาปัจจุบันอย่างง่ายขณะกำลังบันทึกเวลาสำหรับกิจกรรม หรือคุณอาจต้องการแสดงวันที่และเวลาปัจจุบันโดยอัตโนมัติในเซลล์ทุกครั้งที่มีการคำนวณสูตรซ้ำ การแทรกวันที่และเวลาปัจจุบันลงในเซลล์สามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน

คุณต้องการทำสิ่งใด

แทรกวันที่หรือเวลาแบบคงที่

แทรกวันที่หรือเวลาที่สามารถปรับปรุงค่าได้

แทรกวันที่หรือเวลาแบบคงที่

 1. บนแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ที่คุณต้องการแทรกวันที่หรือเวลาปัจจุบันลงไป

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกวันที่ปัจจุบัน ให้กด CTRL+; (เครื่องหมายอัฒภาค)

  • เมื่อต้องการแทรกเวลาปัจจุบัน ให้กด CTRL+SHIFT+; (เครื่องหมายอัฒภาค)

  • เมื่อต้องการแทรกวันที่และเวลาปัจจุบัน ให้กด CTRL+; (อัฒภาค) แล้วกด SPACE แล้วกด CTRL+SHIFT+; (เครื่องหมายอัฒภาค)

ด้านบนของหน้า

แทรกวันที่หรือเวลาที่สามารถปรับปรุงค่าได้

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน TODAY และ NOW ดังแสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง

คุณจะเข้าใจตัวอย่างได้ง่ายขึ้น หากคุณคัดลอกไปไว้ในแผ่นงานเปล่า

ฉันจะคัดลอกตัวอย่างได้อย่างไร

 1. เลือกตัวอย่างในบทความนี้ ถ้าคุณกำลังคัดลอกตัวอย่างใน Excel Online ให้คัดลอกและวางทีละเซลล์
  Important: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้ใน Excel 2013 สำหรับ Windows

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 2. กด CTRL+C

 3. สร้างเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตเปล่า

 4. ในเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด Ctrl+V ถ้าคุณกำลังทำงานใน Excel Online ให้ทำซ้ำการคัดลอกและการวางสำหรับเซลล์แต่ละเซลล์ในตัวอย่าง
  Important: ตัวอย่างเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง คุณต้องวางลงในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต

 5. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์กับสูตรการคำนวณ ให้กด Ctrl+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

หลังจากที่คุณคัดลอกตัวอย่างไปยังเวิร์กชีตเปล่าแล้ว คุณสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้

1

2

3

A

B

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=TODAY()

วันที่ปัจจุบัน (ค่าแปรผัน)

=NOW()

วันที่และเวลาปัจจุบัน (ค่าแปรผัน)

หมายเหตุ  ผลลัพธ์ของฟังก์ชัน TODAY และ NOW จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการคำนวณแผ่นงาน หรือเมื่อมีการเรียกใช้แมโครที่มีฟังก์ชันนั้นอยู่เท่านั้น เซลล์ที่มีฟังก์ชันเหล่านี้ไม่มีการปรับปรุงค่าอย่างต่อเนื่อง วันที่และเวลาที่ใช้ได้มาจากนาฬิการะบบของคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ ให้ดู ฟังก์ชัน TODAY และ ฟังก์ชัน NOW

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา