การแชร์เอกสารโดยการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่

สิ่งสำคัญ   บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของคุณ รวมถึงโทรศัพท์ที่ใช้ Windows, iPhone และอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android ในการแชร์เอกสารหรือโฟลเดอร์ในไลบรารีกับบุคคลนอกองค์กรของคุณได้ คุณทำสิ่งนี้ได้โดยการเชิญผู้อื่นให้เข้าร่วมในไซต์ของคุณ หรือโดยการแชร์ลิงก์ของผู้เยี่ยมชม

หมายเหตุ  เมื่อคุณแชร์เอกสารหรือโฟลเดอร์โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณอาจจำเป็นต้องสลับจากมุมมองอุปกรณ์เคลื่อนเป็นมุมมองพีซี เพื่อใช้ขั้นตอนตามอธิบายในบทความนี้ได้

ในบทความนี้

การแชร์เอกสารกับผู้อื่นที่คุณเชิญมายังไซต์ของคุณ

การแชร์เอกสารโดยการส่งลิงก์ของผู้เยี่ยมชม

ภาพรวมของการแชร์เอกสารกับอุปกรณ์เคลื่อนที่

การแชร์เอกสารกับผู้อื่นที่คุณเชิญมายังไซต์ของคุณ

เมื่อต้องการใช้กระบวนงานนี้ คุณอาจจำเป็นต้องแตะ สลับไปยังมุมมองพีซี บนเมนู การตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365

 1. ในไลบรารีเอกสารถัดจากเอกสารหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์ ให้แตะ เพิ่มเติม (...) แล้วแตะ แชร์

 2. ในการกล่องโต้ตอบ'เอกสาร' ที่ใช้ร่วมกัน ในกล่องป้อนชื่อหรือที่อยู่อีเมล พิมพ์อยู่อีเมลของแต่ละบุคคลที่คุณต้องการเชิญไปยังไซต์ของคุณเพื่อดูเอกสารหรือโฟลเดอร์

หมายเหตุ  ถ้าคุณเคยส่งเอกสารให้กับบุคคลนี้ หรือถ้าบุคคลดังกล่าวเป็นสมาชิกของไซต์ของคุณแล้ว คุณสามารถเริ่มพิมพ์ชื่อของบุคคลนั้นในกล่องนี้แล้วเลือกจากรายการตัวเลือกที่มีอยู่เมื่อปรากฏขึ้นมา

 1. แตะ สามารถแก้ไขได้ หรือ สามารถดูได้ โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้บุคคลนั้นสามารถทำการเปลี่ยนแปลงในเอกสารได้หรือเพียงแค่ดูเท่านั้น

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้

 3. เมื่อต้องการส่งการเชิญทางอีเมลและพิมพ์ข้อความสำหรับผู้รับ ให้แตะ แสดงตัวเลือก แล้วแตะ ส่งการเชิญทางอีเมล

 4. คุณสามารถเลือกที่จะพิมพ์ข้อความสำหรับผู้รับในกล่อง รวมข้อความส่วนบุคคลกับการเชิญนี้ (ไม่ใส่ก็ได้)

ด้านบนของหน้า

การแชร์เอกสารโดยการส่งลิงก์ของผู้เยี่ยมชม

เมื่อต้องการใช้กระบวนงานนี้ คุณอาจจำเป็นต้องแตะ สลับไปยังมุมมองพีซี บนเมนู การตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365

 1. ในไลบรารีเอกสารถัดจากเอกสารหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์ ให้แตะ เพิ่มเติม (...) แล้วแตะ แชร์

 2. ในการกล่องโต้ตอบ'เอกสาร' ที่ใช้ร่วมกัน ในกล่องป้อนชื่อหรือที่อยู่อีเมล พิมพ์อยู่อีเมลของแต่ละบุคคลที่คุณต้องการเชิญไปยังไซต์ของคุณเพื่อดูเอกสารหรือโฟลเดอร์

หมายเหตุ  ถ้าคุณเคยส่งเอกสารให้กับบุคคลนี้ หรือถ้าบุคคลดังกล่าวเป็นสมาชิกของไซต์ของคุณแล้ว คุณสามารถเริ่มพิมพ์ชื่อของบุคคลนั้นในกล่องนี้แล้วเลือกจากรายการตัวเลือกที่มีอยู่เมื่อปรากฏขึ้นมา

 1. แตะ สามารถแก้ไขได้ หรือ สามารถดูได้ โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้บุคคลนั้นสามารถทำการเปลี่ยนแปลงในเอกสารได้หรือเพียงแค่ดูเท่านั้น

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้

 3. คุณสามารถเลือกที่จะพิมพ์ข้อความสำหรับผู้รับในกล่อง รวมข้อความส่วนบุคคลกับการเชิญนี้ (ไม่ใส่ก็ได้)

หมายเหตุ  ถ้าคุณเคยใช้ร่วมกันเอกสารโดยใช้กระบวนงานนี้เปิดเพื่อให้ผู้ใดก็ตามที่มีการเชื่อมโยงบัญชี guest ปรากฏในแบบกล่องโต้ตอบ'เอกสาร' ที่ใช้ร่วมกัน คุณสามารถใช้การเชื่อมโยงนี้เพื่อใช้เอกสารร่วมกับผู้อื่น

ด้านบนของหน้า

ภาพรวมของการแชร์เอกสารกับอุปกรณ์เคลื่อนที่

การแชร์เอกสารและโฟลเดอร์มีประโยชน์สำหรับการทำงานร่วมกันกับผู้ขายภายนอก ลูกค้าหรือคู่ค้าอื่นๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจแชร์เอกสารที่อยู่ใน OneDrive for Business ของคุณ หรือในไลบรารีของไซต์ทีม ผู้ดูแลระบบของคุณต้องเปิดใช้งานการแชร์ภายนอกก่อนที่คุณจะสามารถแชร์เอกสารหรือโฟลเดอร์กับบุคคลที่อยู่นอกองค์กรของคุณได้ คุณสามารถแชร์เอกสารหรือโฟลเดอร์ได้ด้วยวิธีหนึ่งในสองวิธีต่อไปนี้

 • โดยการเชิญผู้ใช้มายังไซต์ของคุณ    เมื่อคุณแชร์เอกสารหรือโฟลเดอร์โดยการเชิญบุคคลอื่นมายังไซต์ของคุณ คุณสามารถระบุว่าจะให้พวกเขาดูหรือแก้ไขเอกสารที่คุณต้องการแชร์ได้ ผู้ใช้จะสามารถเข้าสู่ระบบไซต์ของคุณเพื่อดูหรือแก้ไขเอกสารโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่สัมพันธ์กับบัญชีผู้ใช้ Microsoft ได้

 • โดยการแชร์ลิงก์ของผู้เยี่ยมชม    เมื่อคุณแชร์เอกสารหรือโฟลเดอร์โดยการส่งลิงก์ของผู้เยี่ยมชม บุคคลนั้นได้รับลิงก์ที่มีลักษณะซับซ้อน (ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้ลิงก์นี้เพื่อดูหรือนำทางไปยังเนื้อหาอื่นๆ บนไซต์ของคุณ) ผู้รับสามารถคลิกที่ลิงก์ของผู้เยี่ยมชมและเข้าถึงเอกสารได้โดยไม่จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ เมื่อคุณส่งลิงก์ของผู้เยี่ยมชม ผู้รับจะสามารถส่งต่อลิงก์นั้นไปยังผู้อื่นได้ ถ้ามีการปิดใช้งานฟีเจอร์ลิงก์ที่ไม่ระบุชื่อจากส่วนกลาง ลิงก์ที่แชร์ไว้ใดๆ จะหยุดการทำงานด้วย ถ้าฟีเจอร์นี้ได้รับการเปิดใช้งานใหม่ในภายหลัง ลิงก์เหล่านี้จะกลับมาทำงานดังเดิม นอกจากนี้ ยังสามารถปิดใช้งานลิงก์แต่ละลิงก์ที่ได้แชร์ไว้ได้ถ้าคุณต้องการเพิกถอนการเข้าถึงไปยังเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง

หมายเหตุด้านความปลอดภัย   เมื่อลิงก์ของผู้เยี่ยมชมถูกสร้างขึ้นและแชร์ไว้ ผู้รับอาจแชร์ลิงก์นั้นกับบุคคลอื่น ผู้ซึ่งจะสามารถใช้ลิงก์นั้นเพื่อเข้าถึงเนื้อหาได้เช่นกัน คุณควรหลีกเลี่ยงการแชร์โดยใช้วิธีนี้ในกรณีที่มีเนื้อหาที่สำคัญและเป็นความลับ

คุณสามารถเลือกส่งอีเมลเพื่อแจ้งไปยังบุคคลที่คุณแชร์ไฟล์กับบุคคลนั้นได้โดยไม่จำเป้นต้องคำนึงถึงวิธีการแชร์ที่คุณใช้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ  ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

นำไปใช้กับ: Office 365 End User, SharePoint Online, Office 365 Admin, Office 365 Small Business Adminข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา