การแก้ไขการสะกดและการแทรกข้อความและสัญลักษณ์โดยใช้คำในรายการโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถใช้คุณลักษณะการแก้ไขอัตโนมัติเพื่อแก้ไขความผิดพลาดในการพิมพ์และคำที่สะกดผิด รวมทั้งแทรกสัญลักษณ์และข้อความอื่นๆ ได้ การแก้ไขอัตโนมัติจะถูกตั้งค่าตามค่าเริ่มต้นโดยใช้รายการของสัญลักษณ์และการสะกดผิดทั่วไป แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนรายการที่การแก้ไขอัตโนมัติใช้ได้

หมายเหตุ: 

 • นอกจากนี้ การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถแก้ไขคำที่สะกดผิดที่คล้ายคลึงกับคำในพจนานุกรมหลักของตัวตรวจสอบการสะกดได้อีกด้วย ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถนี้ได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

 • ข้อความที่อยู่ในการเชื่อมโยงหลายมิติจะไม่ถูกแก้ไขโดยอัตโนมัติ

คุณต้องการทำสิ่งใด

ทำความเข้าใจรายการการแก้ไขอัตโนมัติ

เพิ่มรายการข้อความลงในรายการการแก้ไขอัตโนมัติ

ทำความเข้าใจรายการการแก้ไขอัตโนมัติ

คุณสามารถใช้คุณลักษณะการแก้ไขอัตโนมัติในการดำเนินการต่อไปนี้

 • ตรวจหาและแก้ไขความผิดพลาดในการพิมพ์และคำที่สะกดผิดโดยอัตโนมัติ    ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ teh ตามด้วยช่องว่าง การแก้ไขอัตโนมัติจะแทนที่สิ่งที่คุณพิมพ์ด้วย the หรือถ้าคุณพิมพ์ This is theh ouse ตามด้วยช่องว่าง การแก้ไขอัตโนมัติจะแทนที่สิ่งที่คุณพิมพ์ด้วย This is the house

 • แทรกสัญลักษณ์อย่างรวดเร็ว    ตัวอย่างเช่น พิมพ์ (c) เพื่อแทรก © ถ้ารายการของรายการการแก้ไขอัตโนมัติที่มีอยู่แล้วภายในไม่มีสัญลักษณ์ที่คุณต้องการ คุณสามารถเพิ่มรายการนั้นได้

 • แทรกข้อความยาวอย่างรวดเร็ว    ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการใส่วลีใดวลีหนึ่งซ้ำ เช่น return on investment คุณสามารถตั้งค่าโปรแกรมให้ใส่วลีนี้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ roi

การใช้คุณลักษณะการแก้ไขอัตโนมัติเหล่านี้ทั้งหมดจะได้รับการสนับสนุนจากรายการคำที่ขนานกัน 2 คำ โดยคำแรกคือคำที่คุณพิมพ์ ส่วนคำหรือวลีที่สองคือสิ่งที่โปรแกรมใส่แทนที่คำนั้น

รายการของการแก้ไขอัตโนมัติ

รายการการแก้ไขอัตโนมัติเป็นข้อมูลส่วนกลางสำหรับโปรแกรม Office ต่างๆ ที่สนับสนุนคุณลักษณะนี้ ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณเพิ่มหรือลบคำจากรายการในโปรแกรม Microsoft Office หนึ่ง โปรแกรม Office อื่นๆ จะได้รับผลกระทบเช่นกัน

ด้านบนของหน้า

เพิ่มรายการข้อความลงในรายการการแก้ไขอัตโนมัติ

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Access

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

Visio

Word

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access ที่ด้านล่างของหน้าต่าง

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะพิมพ์ ไว้

 5. ในกล่อง แทนที่ ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณพิมพ์ผิดหรือสะกดผิดบ่อยๆ เช่น พิมพ์คำว่า usualy

 6. ในกล่อง ด้วย ให้พิมพ์การสะกดคำที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น พิมพ์ usually

 7. คลิก เพิ่ม

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel ที่ด้านล่างของหน้าต่าง

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะพิมพ์ ไว้

 5. ในกล่อง แทนที่ ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณพิมพ์ผิดหรือสะกดผิดบ่อยๆ เช่น พิมพ์คำว่า usualy

 6. ในกล่อง ด้วย ให้พิมพ์การสะกดคำที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น พิมพ์ usually

 7. คลิก เพิ่ม

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  ฉันไม่สามารถคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ เนื่องจากตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน

  แฟ้มจะต้องเปิดอยู่ก่อนที่คุณจะสามารถคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ สร้างหรือเปิดแฟ้มเพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะพิมพ์ ไว้

 3. ในกล่อง แทนที่ ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณพิมพ์ผิดหรือสะกดผิดบ่อยๆ เช่น พิมพ์คำว่า usualy

 4. ในกล่อง ด้วย ให้พิมพ์การสะกดคำที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น พิมพ์ usually

 5. คลิก เพิ่ม

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิกแท็บ รูปแบบจดหมาย แล้วคลิก ตัวเลือกของตัวแก้ไข

 3. คลิก การพิสูจน์อักษร แล้วคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะพิมพ์ ไว้

 5. ในกล่อง แทนที่ ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณพิมพ์ผิดหรือสะกดผิดบ่อยๆ เช่น พิมพ์คำว่า usualy

 6. ในกล่อง ด้วย ให้พิมพ์การสะกดคำที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น พิมพ์ usually

 7. คลิก เพิ่ม

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint ที่ด้านล่างของหน้าต่าง

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะพิมพ์ ไว้

 5. ในกล่อง แทนที่ ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณพิมพ์ผิดหรือสะกดผิดบ่อยๆ เช่น พิมพ์คำว่า usualy

 6. ในกล่อง ด้วย ให้พิมพ์การสะกดคำที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น พิมพ์ usually

 7. คลิก เพิ่ม

ด้านบนของหน้า

Project

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก AutoCorrect Options

  ฉันไม่สามารถคลิก AutoCorrect Options เนื่องจากตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน

  แฟ้มจะต้องเปิดอยู่ก่อนที่คุณจะสามารถคลิก AutoCorrect Options สร้างหรือเปิดแฟ้มเพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. บนแท็บ AutoCorrect ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Replace text as you type ไว้

 3. ในกล่อง Replace ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณพิมพ์ผิดหรือสะกดผิดบ่อยๆ เช่น พิมพ์คำว่า usualy

 4. ในกล่อง With ให้พิมพ์การสะกดคำที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น พิมพ์ usually

 5. คลิก Add

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  ฉันไม่สามารถคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ เนื่องจากตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน

  แฟ้มจะต้องเปิดอยู่ก่อนที่คุณจะสามารถคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ สร้างหรือเปิดแฟ้มเพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะพิมพ์ ไว้

 3. ในกล่อง แทนที่ ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณพิมพ์ผิดหรือสะกดผิดบ่อยๆ เช่น พิมพ์คำว่า usualy

 4. ในกล่อง ด้วย ให้พิมพ์การสะกดคำที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น พิมพ์ usually

 5. คลิก เพิ่ม

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก AutoCorrect Options

  ฉันไม่สามารถคลิก AutoCorrect Options เนื่องจากตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน

  แฟ้มจะต้องเปิดอยู่ก่อนที่คุณจะสามารถคลิก AutoCorrect Options สร้างหรือเปิดแฟ้มเพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. บนแท็บ AutoCorrect ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Replace text as you type ไว้

 3. ในกล่อง Replace ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณพิมพ์ผิดหรือสะกดผิดบ่อยๆ เช่น พิมพ์คำว่า usualy

 4. ในกล่อง With ให้พิมพ์การสะกดคำที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น พิมพ์ usually

 5. คลิก Add

ด้านบนของหน้า

Word

 1. ถ้าคุณต้องการเพิ่มรายการข้อความที่จัดรูปแบบ ให้เปิดเอกสารที่มีข้อความที่มีการจัดรูปแบบตามที่คุณต้องการ แล้วเลือกข้อความนั้น

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word ที่ด้านล่างของหน้าต่าง

 3. คลิก การพิสูจน์อักษร

 4. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 5. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะพิมพ์ ไว้

 6. ในกล่อง แทนที่ ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณพิมพ์ผิดหรือสะกดผิดบ่อยๆ เช่น พิมพ์คำว่า usualy

 7. ในกล่อง ด้วย ให้พิมพ์การสะกดคำที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น พิมพ์ usually

 8. คลิก เพิ่ม

ด้านบนของหน้า

เพิ่มรายการข้อความลงในรายการการแก้ไขอัตโนมัติในระหว่างการตรวจสอบการสะกด

ถ้าคุณเปิดใช้งานการตรวจสอบการสะกดอัตโนมัติไว้ ในโปรแกรม Office บางโปรแกรมคุณสามารถคลิกขวาที่คำที่คุณมักสะกดผิด และเพิ่มคำนั้นลงในรายการการแก้ไขอัตโนมัติโดยตรง

หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้มีอยู่ใน Microsoft Office Outlook, Word และ Visio เท่านั้น

เพิ่มคำลงในรายการการแก้ไขอัตโนมัติจากคำที่สะกดผิด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวตรวจสอบการสะกดอัตโนมัติและวิธีเปิดตัวตรวจสอบนี้ โปรดดูที่ การตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์

 1. คลิกขวาที่คำซึ่งมีเส้นใต้หยักสีแดง

 2. รายการของการแก้ไขคำที่สะกดผิดจะปรากฏขึ้น

  รายการของการแก้ไขคำที่สะกดผิดไม่ปรากฏขึ้น

  คุณสามารถเพิ่มคำได้ด้วยตนเอง โปรดดูที่ เพิ่มรายการข้อความลงในรายการการแก้ไขอัตโนมัติ

  หมายเหตุ: ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้และการแก้ไขปัญหาตัวตรวจสอบการสะกดอัตโนมัติได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

 3. ชี้ไปที่ แก้ไขอัตโนมัติ บนเมนูทางลัด

 4. ถ้าเมนูแสดงการสะกดคำที่ถูกต้อง ให้คลิกคำนั้น คุณทำงานนี้เสร็จแล้ว ถ้าไม่มีการแก้ไข ให้ทำขั้นตอนถัดไป

 5. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 6. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ในกล่อง แทนที่ ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณสะกดผิดหรือพิมพ์ผิด เช่น พิมพ์คำว่า usualy

 7. ในกล่อง ด้วย ให้พิมพ์การสะกดคำที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น พิมพ์ usually

 8. คลิก เพิ่ม

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนเนื้อหาของรายการข้อความในรายการการแก้ไขอัตโนมัติ

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Access

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

Visio

Word

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access ที่ด้านล่างของหน้าต่าง

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะพิมพ์ ไว้

 5. คลิกข้อมูลในรายการภายใต้กล่อง ด้วย

 6. พิมพ์รายการใหม่ในกล่อง ด้วย

 7. คลิก แทนที่

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel ที่ด้านล่างของหน้าต่าง

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะพิมพ์ ไว้

 5. คลิกข้อมูลในรายการภายใต้กล่อง ด้วย

 6. พิมพ์รายการใหม่ในกล่อง ด้วย

 7. คลิก แทนที่

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  ฉันไม่สามารถคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ เนื่องจากตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน

  แฟ้มจะต้องเปิดอยู่ก่อนที่คุณจะสามารถคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ สร้างหรือเปิดแฟ้มเพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะพิมพ์ ไว้

 3. คลิกข้อมูลในรายการภายใต้กล่อง ด้วย

 4. พิมพ์รายการใหม่ในกล่อง ด้วย

 5. คลิก แทนที่

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิกแท็บ รูปแบบจดหมาย แล้วคลิก ตัวเลือกของตัวแก้ไข

 3. คลิก การพิสูจน์อักษร แล้วคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะพิมพ์ ไว้

 5. คลิกข้อมูลในรายการภายใต้กล่อง ด้วย

 6. พิมพ์รายการใหม่ในกล่อง ด้วย

 7. คลิก แทนที่

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint ที่ด้านล่างของหน้าต่าง

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะพิมพ์ ไว้

 5. คลิกข้อมูลในรายการภายใต้กล่อง ด้วย

 6. พิมพ์รายการใหม่ในกล่อง ด้วย

 7. คลิก แทนที่

ด้านบนของหน้า

Project

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก AutoCorrect Options

  ฉันไม่สามารถคลิก AutoCorrect Options เนื่องจากตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน

  แฟ้มจะต้องเปิดอยู่ก่อนที่คุณจะสามารถคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ สร้างหรือเปิดแฟ้มเพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. บนแท็บ AutoCorrect ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Replace text as you type ไว้

 3. คลิกข้อมูลในรายการภายใต้กล่อง With

 4. พิมพ์รายการใหม่ในกล่อง With

 5. คลิก Replace

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  ฉันไม่สามารถคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ เนื่องจากตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน

  แฟ้มจะต้องเปิดอยู่ก่อนที่คุณจะสามารถคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ สร้างหรือเปิดแฟ้มเพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะพิมพ์ ไว้

 3. คลิกข้อมูลในรายการภายใต้กล่อง ด้วย

 4. พิมพ์รายการใหม่ในกล่อง ด้วย

 5. คลิก แทนที่

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก AutoCorrect Options

  ฉันไม่สามารถคลิก AutoCorrect Options เนื่องจากตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน

  แฟ้มจะต้องเปิดอยู่ก่อนที่คุณจะสามารถคลิก AutoCorrect Options สร้างหรือเปิดแฟ้มเพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. บนแท็บ AutoCorrect ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Replace text as you type ไว้

 3. คลิกข้อมูลในรายการภายใต้กล่อง With

 4. พิมพ์รายการใหม่ในกล่อง With

 5. คลิก Replace

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word ที่ด้านล่างของหน้าต่าง

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. ในโปรแกรม Microsoft Office เหล่านี้ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 5. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะพิมพ์ ไว้

 6. คลิกข้อมูลในรายการภายใต้กล่อง ด้วย

 7. พิมพ์รายการใหม่ในกล่อง ด้วย

 8. คลิก แทนที่

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชื่อรายการข้อความในรายการการแก้ไขอัตโนมัติ

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Access

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

Visio

Word

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access ที่ด้านล่างของหน้าต่าง

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะพิมพ์ ไว้

 5. ในรายการภายใต้กล่อง แทนที่ ให้คลิกรายการดังกล่าว

 6. คลิก ลบ

 7. พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่อง แทนที่

 8. คลิก เพิ่ม

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel ที่ด้านล่างของหน้าต่าง

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะพิมพ์ ไว้

 5. ในรายการภายใต้กล่อง แทนที่ ให้คลิกรายการดังกล่าว

 6. คลิก ลบ

 7. พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่อง แทนที่

 8. คลิก เพิ่ม

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  ฉันไม่สามารถคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ เนื่องจากตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน

  แฟ้มจะต้องเปิดอยู่ก่อนที่คุณจะสามารถคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ สร้างหรือเปิดแฟ้มเพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะพิมพ์ ไว้

 3. ในรายการภายใต้กล่อง แทนที่ ให้คลิกรายการดังกล่าว

 4. คลิก ลบ

 5. พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่อง แทนที่

 6. คลิก เพิ่ม

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิกแท็บ รูปแบบจดหมาย แล้วคลิก ตัวเลือกของตัวแก้ไข

 3. คลิก การพิสูจน์อักษร แล้วคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะพิมพ์ ไว้

 5. ในรายการภายใต้กล่อง แทนที่ ให้คลิกรายการดังกล่าว

 6. คลิก ลบ

 7. พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่อง แทนที่

 8. คลิก เพิ่ม

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint ที่ด้านล่างของหน้าต่าง

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะพิมพ์ ไว้

 5. ในรายการภายใต้กล่อง แทนที่ ให้คลิกรายการดังกล่าว

 6. คลิก ลบ

 7. พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่อง แทนที่

 8. คลิก เพิ่ม

ด้านบนของหน้า

Project

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก AutoCorrect Options

  ฉันไม่สามารถคลิก AutoCorrect Options เนื่องจากตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน

  แฟ้มจะต้องเปิดอยู่ก่อนที่คุณจะสามารถคลิก AutoCorrect Options สร้างหรือเปิดแฟ้มเพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. บนแท็บ AutoCorrect ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Replace text as you type ไว้

 3. ในรายการภายใต้กล่อง Replace ให้คลิกรายการดังกล่าว

 4. คลิก Delete

 5. พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่อง Replace

 6. คลิก Add

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  ฉันไม่สามารถคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ เนื่องจากตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน

  แฟ้มจะต้องเปิดอยู่ก่อนที่คุณจะสามารถคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ สร้างหรือเปิดแฟ้มเพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะพิมพ์ ไว้

 3. ในรายการภายใต้กล่อง แทนที่ ให้คลิกรายการดังกล่าว

 4. คลิก ลบ

 5. พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่อง แทนที่

 6. คลิก เพิ่ม

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก AutoCorrect Options

  ฉันไม่สามารถคลิก AutoCorrect Options เนื่องจากตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน

  แฟ้มจะต้องเปิดอยู่ก่อนที่คุณจะสามารถคลิก AutoCorrect Options สร้างหรือเปิดแฟ้มเพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. บนแท็บ AutoCorrect ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Replace text as you type ไว้

 3. ในรายการภายใต้กล่อง Replace ให้คลิกรายการดังกล่าว

 4. คลิก Delete

 5. พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่อง Replace

 6. คลิก Add

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word ที่ด้านล่างของหน้าต่าง

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะพิมพ์ ไว้

 5. ในรายการภายใต้กล่อง แทนที่ ให้คลิกรายการดังกล่าว

 6. คลิก ลบ

 7. พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่อง แทนที่

 8. คลิก เพิ่ม

ด้านบนของหน้า

ใช้การแก้ไขอัตโนมัติใน InfoPath

Microsoft Office InfoPath จะแทนที่คำโดยอัตโนมัติโดยใช้รายการการแก้ไขอัตโนมัติส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม การทำงานของคุณลักษณะนี้ใน InfoPath จะแตกต่างไปจากโปรแกรม Microsoft Office อื่นอย่างเห็นได้ชัด

 • คุณไม่สามารถปิดคุณลักษณะนี้ได้

 • คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนรายการการแก้ไขอัตโนมัติโดยใช้ InfoPath ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับเปลี่ยนรายการในโปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง (ดูที่ส่วนด้านบน) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลกระทบต่อ InfoPath

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!