การเอาหมายเลขหน้าออกจากหน้าแรก

บางครั้งในเอกสารที่มีลำดับเลขหน้า คุณไม่ต้องการให้หน้าแรกมีหมายเลขหน้า ตัวอย่างเช่น โดยปกติแล้วหน้าชื่อเรื่องหรือหน้าปกจะไม่มีหมายเลขหน้า

หมายเหตุ  ถ้าคุณเพิ่มหน้าปกหรือหน้าชื่อเรื่องที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าจากแกลเลอรีการออกแบบไปที่เอกสารที่มีลำดับเลขหน้า หน้าปกหรือหน้าชื่อเรื่องจะถูกเพิ่มเข้าไปเป็นหน้า 1 และหน้าที่สองจะถูกลำดับเลขหน้าเป็นหน้า 2

เอาหมายเลขหน้าออกจากหน้าแรก

ขั้นตอนนี้นำไปใช้กับเอกสารที่ไม่มีหน้าปกที่ถูกแทรกมาจากแกลเลอรีหน้าปก

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในเอกสาร

  2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวเปิดใช้งานกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ แล้วคลิก แท็บ เค้าโครง

    ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบตั้งค่าหน้ากระดาษ

  3. ภายใต้หัวข้อ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าแรกต่างกัน จากนั้นคลิก ตกลง

    หมายเหตุ  ถ้าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมาย หน้าแรกต่างกัน หมายเลขหน้าแรกจะถูกแสดงอีกครั้ง

นำไปใช้กับ: Word 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา