การเอาพื้นหลังรูปภาพออก

คุณสามารถเอาพื้นหลังออกจากรูปภาพเพื่อเน้นหรือทำให้เนื้อหาของรูปภาพเด่นชัด หรือเอารายละเอียดที่เบี่ยงเบนความสนใจออกไปได้

ดอกไม้ที่มีใบไม้เป็นพื้นหลัง

รูปภาพต้นฉบับ

ดอกไม้ที่เอาพื้นหลังออกแล้ว

รูปภาพเดียวกันที่เอาพื้นหลังออกแล้ว

คุณสามารถใช้การเอาพื้นหลังออกอัตโนมัติหรือคุณสามารถลากเส้นเพื่อระบุว่าพื้นที่ใดของพื้นหลังรูปภาพใดที่ต้องการคงไว้และพื้นที่ใดที่ต้องการเอาออก

รูปภาพต้นฉบับที่แสดงเส้นการเอาพื้นหลังออก

สิ่งสำคัญ  การบีบอัดรูปภาพเพื่อลดขนาดของแฟ้มจะเปลี่ยนจำนวนรายละเอียดที่เก็บไว้ที่รูปภาพต้นฉบับ ซึ่งหมายความว่าหลังจากการบีบอัด รูปภาพสามารถมีลักษณะที่แตกต่างจากเดิมก่อนที่ถูกบีบอัด ด้วยเหตุนี้ คุณจึงควร บีบอัดรูปภาพ และบันทึกแฟ้ม ก่อนที่จะเอาพื้นหลังออก คุณสามารถทำซ้ำการบีบอัดแม้หลังจากบันทึกแฟ้มแล้ว ตราบเท่าที่คุณไม่ได้ปิดโปรแกรมที่คุณกำลังทำงานนี้อยู่ถ้าการบีบอัดและการเอาพื้นหลังออกมีลักษณะที่คุณไม่ต้องการ

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเอาพื้นหลังออกจากภาพ

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม พื้นหลัง ให้คลิกปุ่ม การเอาพื้นหลังออก

  Ribbon ของ Office 2010

  กลุ่ม การเอาพื้นหลังออก บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ การเอาพื้นหลังออก หรือ เครื่องมือรูปภาพ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องคลิกสองครั้งที่รูปภาพเพื่อเลือกและเปิดแท็บ รูปแบบ

 3. คลิกหนึ่งในตัวจัดการบนเส้นตัวอักษรวิ่ง แล้วลากเส้นเพื่อว่าจะมีส่วนของรูปภาพที่คุณต้องการคงไว้และไม่รวมพื้นที่ส่วนใหญ่ที่คุณต้องการเอาออก

  รูปภาพที่แสดงเส้นและตัวจัดการการเอาพื้นหลังออก

  ในหลายกรณี คุณสามารถได้รับผลลัพธ์ที่คุณต้องการโดยไม่ต้องทำงานเพิ่มเติมโดยการทดลองกับตำแหน่งและขนาดของเส้นตัวอักษรวิ่ง

 4. ถ้าจำเป็น เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

  • ถ้าต้องการระบุว่าส่วนใดของรูปภาพที่คุณไม่ต้องการเอาออกโดยอัตโนมัติ ให้คลิก ลากเส้นเพื่อทำเครื่องหมายพื้นที่ที่ต้องการคงไว้

  • ถ้าต้องการระบุว่าส่วนใดของรูปภาพที่คุณต้องการเอาออกนอกเหนือจากส่วนที่ทำเครื่องหมายโดยอัตโนมัติแล้ว ให้คลิก ทำเครื่องหมายพื้นที่เพื่อเอาออก

   เคล็ดลับ  ถ้าคุณเปลี่ยนใจเกี่ยวกับพื้นที่ที่คุณได้ทำเครื่องหมายด้วยเส้นแล้วว่าจะคงไว้หรือจะเอาออก ให้คลิก ลบการทำเครื่องหมาย แล้วคลิกที่เส้นเพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่

   แท็บการเอาพื้นหลังออก

   กลุ่ม ปรับปรุง บนแท็บ การเอาพื้นหลังออก

 5. คลิก ปิดและคงการเปลี่ยนแปลงไว้ ในกลุ่ม ปิด

  หมายเหตุ  เมื่อต้องการเอาพื้นหลังออกอัตโนมัติ ให้คลิก ปิดและละทิ้งการเปลี่ยนแปลง ในกลุ่ม ปิด

คุณสามารถ เพิ่มลักษณะพิเศษ เช่น เงา การสะท้อนและเรืองแสง ในรูปภาพที่คุณเอาพื้นหลังออก ลักษณะพิเศษเหล่านี้จะนำมาใช้เฉพาะกับรูปภาพที่สามารถมองเห็นได้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณนำเงาไปใช้กับรูปภาพ เฉพาะส่วนของรูปภาพที่คุณคงไว้เมื่อคุณเอาพื้นหลังออกเท่านั้นที่จะทอดเงาออกมา

เคล็ดลับ  ถ้าคุณใช้ PowerPoint คุณยังคงสามารถ บันทึกรุ่นเดิมของรูปภาพ แม้หลังจากที่คุณได้เอาพื้นหลังออกจากรูปภาพแล้ว

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2010, Excel 2010, Word 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา