การเลือก Microsoft Office รุ่น 32 บิต หรือรุ่น 64 บิต

ตามค่าเริ่มต้น Microsoft Office 2010 จะติดตั้ง Office 2010 รุ่น 32 บิต ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะใช้ Windows รุ่น 64 บิตก็ตาม

สิ่งสำคัญ   สำหรับผู้ใช้ทั่วไป ขอแนะนำให้ใช้ Office 2010 รุ่น 32 บิต เพราะจะช่วยตัดปัญหาความเข้ากันได้ที่อาจเกิดขึ้นได้กับโปรแกรมประยุกต์รุ่น 32 บิตอื่นๆ โดยเฉพาะ Add-in ของบริษัทอื่นที่มีเฉพาะรุ่นที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการรุ่น 32 บิตเท่านั้น

Office 2010 ให้การสนับสนุนโปรแกรม Office 2010 รุ่น 32 บิต ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ 64 บิต โดยการใช้ WOW64 ซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมที่เข้ากันได้ที่จัดให้โดยระบบปฏิบัติการ ที่ช่วยให้โปรแกรมประยุกต์ 32 บิตสามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ 64 บิตได้ การใช้ Office 2010 รุ่น 32 บิต ทำให้ผู้ใช้ยังคงสามารถใช้ Add-in สำหรับ Office ของบริษัทอื่นที่เป็นรุ่น 32 บิตต่อไปได้

หมายเหตุ   ถ้าคุณได้ติดตั้ง Office รุ่น 64 บิต ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้ระบบปฏิบัติการ 64 บิต การติดตั้งเริ่มต้นจะเป็น Office รุ่น 64 บิต

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office รุ่น 64 บิต

สิ่งที่มีอยู่ใน Office รุ่น 32 บิตแต่ไม่มีอยู่ใน Office รุ่น 64 บิต

ความเข้ากันได้กับแฟ้มและโซลูชันของ Office ที่มีอยู่

ระบบปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับ Office รุ่น 64 บิต

การติดตั้ง Office รุ่น 64 บิต

สิ่งที่มีอยู่ใน Office รุ่น 32 บิตแต่ไม่มีอยู่ใน Office รุ่น 64 บิต

  • ไลบรารีตัวควบคุม ActiveX, ComCtl    ไลบรารีนี้จะประกอบด้วยตัวควบคุม ActiveX ที่ใช้ในการสร้างโซลูชัน ตัวควบคุมนี้จะใช้ทั่วไปในโปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ Access, Excel และ Word

  • ตัวควบคุมรายการ SharePoint    มุมมองรายการใน SharePoint Technology ไม่มีให้สำหรับผู้ที่ใช้ Office รุ่น 64 บิต

ด้านบนของหน้า

ความเข้ากันได้กับแฟ้มและโซลูชันของ Office ที่มีอยู่

หมายเหตุ   Office 2010 รุ่น 64 บิต จะใช้ไม่ได้กับโปรแกรม Office รุ่น 32 บิตอื่นใด ดังนั้น คุณต้องถอนการติดตั้งโปรแกรม Office รุ่น 32 บิตก่อนที่จะติดตั้ง Office รุ่น 64 บิต แผ่นดิสก์ Office 2010 จะมีทั้ง Office 2010 รุ่น 32 บิต และ 64 บิต เมื่อต้องการติดตั้ง Office 2010 รุ่น 64 บิต คุณต้องเรียกใช้ Setup.exe จากโฟลเดอร์ x64 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดตั้ง Office รุ่น 64 บิต

  • ไลบรารีตัวควบคุม ActiveX, ComCtl    โซลูชันใดๆ ที่ใช้ตัวควบคุมเหล่านี้จะไม่ทำงาน ยังไม่มีทางเลือกอื่นๆ ที่ดีสำหรับตัวควบคุมเหล่านี้บางตัว

  • ตัวควบคุม ActiveX และ Add-in ของบริษัทอื่น    ทั้งหมดไม่สามารถทำงานกับ Office รุ่น 64 บิต

หมายเหตุ  ไม่มี Visual Basic 6 รุ่น 64 บิต ดังนั้น วัตถุจำนวนมากเหล่านี้ต้องถูกพอร์ตและเขียนใหม่

  • Visual Basic for Applications    วิธีเดียวที่ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ที่มีคำสั่ง Declare จะทำงานได้ใน Office รุ่น 64 บิต ก็คือคุณต้องปรับปรุงโค้ดด้วยตนเอง

  • ฐานข้อมูล Access ที่คอมไพล์แล้ว    แฟ้ม .MDE และ .ACCDE ซึ่งเป็นวิธีทั่วไปที่นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ Access ใช้ในการแจกจ่ายโซลูชันและป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาของตน จะไม่ทำงานใน Office รุ่น 64 บิต คุณต้องติดต่อผู้จำหน่ายโปรแกรมประยุกต์เพื่อให้ผู้จำหน่ายนั้นคอมไพล์ ทดสอบ และแจกจ่ายโซลูชันให้ใหม่ในรุ่น 64 บิต

  • การรวมเข้ากับ Communicator    ถ้าคุณติดตั้ง Office รุ่น 64 บิต คุณลักษณะของ Microsoft Office Communicator 2007 บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการรวมกับ Outlook จะหายไป ตัวอย่างเช่น คุณจะไม่สามารถคลิกขวาที่ที่ติดต่อ Communicator เพื่อจัดตารางเวลาการประชุม ส่งข้อความอีเมล หรือค้นหาการสนทนาก่อนหน้านี้ได้ ทั้งนี้เนื่องจาก Office Communicator R2 เป็นรุ่น 32 บิต และการเรียกใช้ Messaging Application Programming Interface (MAPI) จะไม่สามารถข้ามขอบเขต 32/64 บิตได้

นอกจากนี้ คุณลักษณะของ Microsoft Outlook 2010 บางอย่างจะใช้ไม่ได้กับ Communicator R2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะ Outlook เหล่านี้และ โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับคุณลักษณะเหล่านี้ ให้ดูที่บทความฐานความรู้ต่อไปนี้

คุณไม่สามารถเห็นคุณลักษณะใน Office 2010 ถ้าคุณใช้ Communicator 2007 R2 RTM หรือรุ่นก่อนหน้านี้

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานของ Communicator R2 ที่เหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้รุ่นล่าสุดโดยไปที่เพจดาวน์โหลดของ Communicator ที่ ดาวน์โหลดรุ่นทดลองใช้ของ Microsoft Office Communicator 2007 R2

ด้านบนของหน้า

ระบบปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับ Office รุ่น 64 บิต

คอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้ Windows Vista รุ่น 64 บิต, Windows 7 รุ่น 64 บิต หรือ Windows Server 2008 รุ่น 64 บิต เป็นอย่างน้อย

ด้านบนของหน้า

การติดตั้ง Office รุ่น 64 บิต

สำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งโปรแกรม Office 2010 รุ่น 64 บิตบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows 7, Windows Vista หรือ Windows Server 2008 รุ่น 64 บิต ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้

Add-in ใดๆ ที่คุณต้องการใช้งานสำหรับ Office ต้องเป็นรุ่น 64 บิตด้วย

สิ่งสำคัญ   ถ้าคุณได้ติดตั้ง Office รุ่น 64 บิตไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ 64 บิตของคุณ ให้เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งจากโฟลเดอร์รากเพื่อติดตั้ง Office รุ่น 64 บิต

  1. ถ้าคุณกำลังใช้งานโปรแกรมติดตั้ง Office 2010 จากโฟลเดอร์ราก และได้คลิก กำหนดเอง ให้คลิก ปิด เพื่อออกจากการติดตั้ง

  2. เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้คลิก ใช่ เพื่อยกเลิกการติดตั้ง แล้วคลิก ปิด รูปปุ่ม

  3. ไปที่โฟลเดอร์ x64 ในแผ่นดิสก์ของ Office 2010 และคลิกสองครั้งที่ Setup.exe เพื่อเรียกใช้การติดตั้งสำหรับรุ่น 64 บิต

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2010, OneNote 2010, Project 2010, InfoPath 2010, Office 365 End User, Visio Premium 2010, Excel 2010, Word 2010, SharePoint Designer 2010, Office 365 Admin, Office 365 operated by 21Vianet - End User, Access 2010, Visio 2010, Outlook 2010, Office 365 operated by 21Vianet - Small Business Admin, Publisher 2010, Office 365 Small Business Admin, Office 365 operated by 21Vianet - Admin, Visio Standard 2010, Project Standard 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา