การเลือกวิธีใช้งานการตรวจการสะกดและไวยากรณ์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

การสะกดผิดและการใช้ไวยากรณ์ผิดสามารถทำให้ผู้อ่านสับสนกับงานที่คุณใส่ในเอกสารของคุณได้ ดังนั้นคุณจึงต้องการกำจัดความผิดพลาดเหล่านี้ แม้กระนั้น คุณอาจมีการกำหนดลักษณะของคุณเองสำหรับวิธีใช้โปรแกรม Microsoft Office ของคุณเพื่อช่วยคุณทำดังที่กล่าวมา คุณอาจต้องการตรวจการสะกดทั้งหมดในครั้งเดียวเมื่อคุณทำเอกสารเสร็จแล้ว หรือคุณอาจต้องการใช้การตรวจการสะกดและไวยากรณ์อัตโนมัติ (เส้นหยักสีแดง น้ำเงิน และเขียว) เพื่อให้มีความผิดพลาดน้อยสุดในขณะที่คุณทำงาน

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการที่คุณสามารถปรับใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษรเพื่อสร้างงานที่คุณต้องการในโปรแกรม Microsoft Office ที่คุณกำลังใช้อยู่

คุณต้องการทำสิ่งใด

แสดงตัวเลือกการพิสูจน์อักษร

เลือกตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

เลือกตัวเลือกการแก้ไขการสะกดที่มีผลต่อโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมด

เปลี่ยนวิธีการทำงานของตัวตรวจสอบการสะกดในพื้นหลัง

ปรับปรุงผลลัพธ์ของตัวตรวจสอบการสะกดโดยใช้การสะกดตามบริบท

เปลี่ยนตัวเลือกการตรวจไวยากรณ์สำหรับ Outlook และ Word

Outlook

Word

เลือกตัวเลือกการสะกดของ Outlook

เปิดหรือปิดเขตข้อมูลสำหรับตัวตรวจสอบการสะกดใน Project

หมายเหตุ: เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

แสดงตัวเลือกการพิสูจน์อักษร

คุณจำเป็นต้องแสดงตัวเลือกการพิสูจน์อักษรเสียก่อนสำหรับกระบวนงานหลายกระบวนงานในบทความนี้

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Access

Access

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตัวเลือกของ Access ที่ด้านล่างของหน้าต่าง

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

ด้านบนของเพจ

Excel

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตัวเลือกของ Excel ที่ด้านล่างของหน้าต่าง

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

ด้านบนของเพจ

InfoPath

 • บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การสะกด แล้วคลิก ตัวเลือกการสะกด

  หมายเหตุ: ไฟล์ต้องถูกเปิดก่อนที่คุณสามารถคลิตัวเลือกการสะกด สร้างหรือเปิดไฟล์เพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

ด้านบนของเพจ

OneNote

 • บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การสะกด แล้วคลิก ตัวเลือกการสะกด

  หมายเหตุ: ไฟล์ต้องถูกเปิดก่อนที่คุณสามารถคลิตัวเลือกการสะกด สร้างหรือเปิดไฟล์เพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

ด้านบนของเพจ

Outlook

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก คลิกแท็บ การสะกด จากนั้นให้คลิก การสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

ด้านบนของเพจ

PowerPoint

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตัวเลือกของ PowerPoint ที่ด้านล่างของหน้าต่าง

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

ด้านบนของหน้า

Project

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิกแท็บ Spelling แล้วคลิก More Spelling Options

ด้านบนของเพจ

Publisher

 • บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การสะกด แล้วคลิก ตัวเลือกการสะกด

  หมายเหตุ: ไฟล์ต้องเปิดก่อนที่คุณสามารถคลิตัวเลือกการสะกด สร้างหรือเปิดไฟล์เพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

ด้านบนของเพจ

Visio

 • บนเมนู Tools ให้คลิก Spelling แล้วคลิก Spelling Options

  หมายเหตุ: ไฟล์ต้องถูกเปิดก่อนที่คุณสามารถคลิตัวเลือกการสะกด สร้างหรือเปิดไฟล์เพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

ด้านบนของเพจ

Word

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตัวเลือกของ Word ที่ด้านล่างของหน้าต่าง

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

ด้านบนของหน้า

เลือกตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่การสร้างหรือเปลี่ยนการแก้ไขอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

เลือกตัวเลือกการแก้ไขการสะกดที่มีผลต่อโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมด

เมื่อต้องการแสดงหรือเปลี่ยนตัวเลือกเหล่านี้ คุณต้อง แสดงตัวเลือกการพิสูจน์อักษร เสียก่อน หลังจากคุณทำสิ่งนี้ คุณสามารถแสดงและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่อธิบายในส่วนต่อไปนี้ได้

การเลือกการตั้งค่าตัวตรวจสอบการสะกดของ Office สำหรับส่วนกลาง

ตัวเลือกบางตัวเลือกที่แสดงในหน้าต่างที่แสดงนำไปใช้กับโปรแกรม Microsoft Office ได้ทั้งหมดโดยไม่คำนึงว่าคุณกำลังใช้โปรแกรมใดเพื่อเปลี่ยนตัวเลือก การตั้งค่าที่คุณเลือกจะนำไปใช้กับโปรแกรมทั้งหมดได้

รายการต่อไปนี้เป็นรายการของตัวเลือกกล่องกาเครื่องหมายและสิ่งที่ทำ

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้:

ละเว้นคำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ละเว้นคำที่ตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ตัวตรวจสอบการสะกดจะไม่ตั้งค่าสถานะ ABC เป็น ความผิดพลาด

ละเว้นคำที่มีตัวเลข

ละเว้นคำที่มีตัวเลข ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ตัวตรวจสอบการสะกดจะไม่ตั้งค่าสถานะ a1b2c3 เป็น ความผิดพลาด

ละเว้นที่อยู่อินเทอร์เน็ตและที่อยู่แฟ้ม

ละเว้นคำที่เป็นที่อยู่อินเทอร์เน็ตและที่อยู่แฟ้ม ตัวอย่างของคำที่ตัวตรวจสอบการสะกดจะละเว้นเมื่อตัวเลือกนี้ถูกเลือกมีดังนี้

 • http://www.proseware.com/

 • \\proseware\public\

 • mailto:andy@proseware.com

ทำเครื่องหมายคำที่ซ้ำ

ละเว้นคำซ้ำ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ตัวตรวจสอบการสะกดจะไม่ตั้งค่าสถานะ beep beep เป็น ความผิดพลาด

มีตัวเน้นเสียงบนตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาฝรั่งเศส

แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับคำในภาษาฝรั่งเศสที่มีตัวพิมพ์ใหญ่ที่เครื่องหมายเน้นเสียงหายไป

ในขณะที่คุณกำลังใช้ภาษาฝรั่งเศส (สำหรับแคนาดา) ตามค่าเริ่มต้นแล้วตัวเลือกนี้จะเปิดอยู่เสมอ เนื่องจากพจนานุกรมสำหรับภาษานี้รวมฟอร์มตัวเน้นเสียงบนตัวพิมพ์ใหญ่ของคำในภาษานี้ ซึ่งหมายความว่าตัวเลือกนั้นถูกเลือกตามค่าเริ่มต้นเมื่อใดก็ตามที่คุณทำดังต่อไปนี้

 • ใช้ภาษาฝรั่งเศส (แคนาดา) เป็นภาษาแก้ไขหลัก ของคุณ

 • ตรวจการสะกดของข้อความที่อยู่ในภาษา ฝรั่งเศส (สำหรับแคนาดา)

แนะนำจากพจนานุกรมหลักเท่านั้น

แนะนำคำจากพจนานุกรมหลักที่สร้างลงในตัวตรวจสอบการสะกดเท่านั้น ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คำจากพจนานุกรมแบบกำหนดเองของคุณจะไม่รวมไว้ในรายการของคำที่แนะนำเมื่อคุณตรวจการสะกดของเอกสาร

การเลือกโหมดฝรั่งเศส

ตัวเลือกอื่นที่มีผลกระทบต่อโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมดคือ เมนู โหมดฝรั่งเศส ตัวเลือกนี้มีผลกระทบเฉพาะข้อความในภาษาฝรั่งเศส

คำอธิบายตัวเลือกบนเมนูนี้

ตัวเลือก

สิ่งที่เกิดขึ้น

การสะกดแบบใหม่

คลิกตัวเลือกนี้เพื่อใช้กฎการสะกดที่แนะนำโดยศูนย์วิชาการภาษาฝรั่งเศส (The French Academy of Language) ตั้งแต่การปฏิรูปการสะกดในปี 2533 ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คำที่ไม่ได้สะกดตามกฎเหล่านี้จะได้รับการปฏิบัติเป็น ความผิดพลาด นอกจากนี้ ตัวตรวจสอบการสะกดจะแนะนำเฉพาะคำจากพจนานุกรมการสะกดแบบใหม่ ซึ่งรวมคำที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปการสะกด สำหรับคำที่สะกดผิด

การสะกดแบบดั้งเดิม

คลิกตัวเลือกนี้เพื่อใช้กฎการสะกดที่ลงวันที่ล่วงหน้าการปฏิรูปการสะกดในปี 2533 ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คำที่ไม่ได้สะกดตามกฎเหล่านี้จะได้รับการปฏิบัติเป็น ความผิดพลาด นอกจากนั้น ตัวตรวจสอบการสะกดยังสามารถแนะนำเฉพาะคำจากพจนานุกรมการสะกดแบบดั้งเดิม ซึ่งรวมคำที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปการสะกด สำหรับคำที่สะกดผิด

การสะกดแบบดั้งเดิมและแบบใหม่

ถ้าคุณคลิกตัวเลือกนี้ ตัวตรวจสอบการสะกดจะยอมรับคำเหล่านี้เป็นคำที่สะกดอย่างถูกต้องโดยไม่คำนึงว่าได้สะกดตามการสะกดแบบใหม่หรือแบบดั้งเดิม คำจากพจนานุกรมการสะกดทั้งแบบใหม่และแบบดั้งเดิมจะได้รับการแนะนำสำหรับคำที่สะกดผิดด้วย

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิกตัวเลือก การสะกดแบบดั้งเดิม และแก้ไขเอกสารที่มีคำในภาษาฝรั่งเศส bruler คำนั้นจะได้รับแจ้งเป็น ความผิดพลาดโดยตัวตรวจสอบการสะกดเนื่องจากเป็นการสะกดคำหลังการปฏิรูป อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณคลิกตัวเลือก การสะกดแบบใหม่ หรือ ตัวเลือก การสะกดแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ อย่างใดอย่างหนึ่ง คำนั้นจะได้รับการแจ้งเป็น ความผิดพลาด

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนวิธีการทำงานของตัวตรวจสอบการสะกดในพื้นหลัง

ในขณะที่คุณทำงานในเอกสาร ตัวตรวจสอบการสะกดสามารถทำงานในพื้นหลังเพื่อค้นหาความผิดพลาดได้ ผลที่ตามมาคือเมื่อคุณเสร็จสิ้นแบบร่างที่คุณทำงานอยู่ กระบวนการตรวจการสะกดจะดำเนินการได้เร็วกว่า ซึ่งช่วยคุณประหยัดเวลา โดยเฉพาะกับเอกสารขนาดใหญ่

หมายเหตุ: ใน Microsoft Office Access, Microsoft Office Excel, และ Microsoft Office Project ตัวเลือกเหล่านี้ไม่พร้อมใช้งาน ตัวตรวจสอบการสะกดจะไม่ทำงานในพื้นหลังในโปรแกรมเหล่านี้

เมื่อต้องการแสดงหรือเปลี่ยนตัวเลือกเหล่านี้ คุณต้อง แสดงตัวเลือกการพิสูจน์อักษร เสียก่อน หลังจากคุณทำสิ่งนี้ คุณสามารถแสดงและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่อธิบายในส่วนต่อไปนี้ได้

การเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะพิมพ์

ในหลายกรณี คุณควรจะปล่อยให้กล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะพิมพ์ ถูกเลือก ด้วยเหตุผลบางประการรวมทั้งเหตุผลต่อไปนี้ คุณอาจต้องการล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

 • คุณต้องการซ่อนการสะกดคำผิด (เส้นหยักสีแดง) ในรายการของ Microsoft Office Outlook ที่คุณกำลังแก้ไข

 • คุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้งานได้ช้าเนื่องจากขีดจำกัดของฮาร์ดแวร์ (ตัวอย่างเช่น เนื่องจากหน่วยความจำหรือความเร็วของ CPU ไม่พอ) หรือขีดจำกัดของซอฟต์แวร์ (ตัวอย่างเช่น เนื่องจากคุณเรียกใช้โปรแกรมใหญ่หลายโปรแกรมในเวลาเดียวกัน)

การเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนการสะกดผิด (เส้นหยักสีแดง)

ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนการสะกดผิด ถ้าคุณต้องการให้โปรแกรม Microsoft Office ของคุณตั้งค่าสถานะการสะกดผิดอัตโนมัติในขณะที่คุณพิมพ์ การล้างตัวเลือกนี้ให้ความมั่นใจแก่คุณว่าคุณจะไม่ต้องแก้ไขการสะกดผิดเป็นจำนวนมาก เมื่อคุณกำลังจะทำเอกสารของคุณเสร็จ โปรแกรม Microsoft Office ของคุณจะตั้งค่าสถานะคำที่สะกดผิดในขณะที่คุณทำงาน เพื่อที่คุณจะสามารถเห็นข้อผิดพลาดนั้นได้ง่าย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

คำที่สะกดผิดจะปรากฏโดยมีเส้นหยักสีแดงอยู่ข้างใต้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การตรวจสอบการสะกดอัตโนมัติ ดูตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์

การเปิดหรือปิดตัวตรวจการสะกดอัตโนมัติ

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

InfoPath

InfoPath

 • เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนการสะกดผิด

ด้านบนของเพจ

OneNote

 • เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนการสะกดผิด

ด้านบนของเพจ

Outlook

 • เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะพิมพ์

หมายเหตุ: ตัวตรวจสอบการสะกดมีพร้อมใช้งานสำหรับรายการทั้งหมดยกเว้นบันทึกย่อ

ด้านบนของเพจ

PowerPoint

 • เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนการสะกดผิด

ด้านบนของเพจ

Publisher

 • เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนการสะกดผิด

ด้านบนของหน้า

SharePoint Designer

 • เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนการสะกดผิด

ด้านบนของเพจ

Visio

 • เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย Hide spelling errors

ด้านบนของเพจ

Word

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดตัวตรวจสอบการสะกดอัตโนมัติสำหรบเอกสารที่เปิดอยู่ในขณะนี้ ให้ทำดังนี้

 1. ภายใต้ ข้อยกเว้นสำหรับ ให้คลิก ชื่อของแฟ้มที่เปิดในปัจจุบัน

 2. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนการสะกดผิดในเอกสารนี้เท่านั้น

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการตรวจการสะกดอัตโนมัติสำหรับเอกสารทั้งหมดที่คุณสร้างจากนี้เป็นต้นไป ให้ทำดังนี้

 1. ภายใต้ ข้อยกเว้นสำหรับ ให้คลิก เอกสารใหม่ทั้งหมด

 2. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนการสะกดผิดในเอกสารนี้เท่านั้น

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณปิดการตรวจการสะกดอัตโนมัติสำหรับแฟ้มที่คุณใช้ร่วมกับบุคคลอื่น คุณอาจต้องการแจ้งให้บุคคลเหล่านี้ทราบว่าคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงนี้

ด้านบนของหน้า

ปรับปรุงผลลัพธ์ของตัวตรวจสอบการสะกดโดยใช้การสะกดตามบริบท

เมื่อต้องการดูและเปลี่ยนตัวเลือกนี้คุณต้องแสดงตัวเลือกการพิสูจน์อักษรเป็นอย่างแรก

คุณเคยพิมพ์ผิดเหมือนกับรายการต่อไปนี้หรือไม่ I will see you their ใน Outlook, PowerPoint, และ Word คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้การสะกดตามบริบท เพื่อรับวิธีใช้ที่มีการค้นหาและการแก้ไขชนิดความผิดพลาดนี้

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้การสะกดตามบริบท และ ตรวจการสะกดขณะพิมพ์ และล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนการสะกดผิด ตัวตรวจสอบการสะกดจะทำเครื่องหมายความผิดพลาดนั้นและเสนอคำแนะนำเมื่อคุณคลิกขวาที่คำที่ถูกทำเครื่องหมายนั้น ดังภาพประกอบต่อไปนี้

คลิกขวาที่ข้อผิดพลาดการสะกดตามบริบทที่พบโดยโปรแกรม Office

หมายเหตุ: 

 • หลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft Office กล่องกาเครื่องหมาย ใช้การสะกดตามบริบท จะถูกล้างตามค่าเริ่มต้นถ้าระบบของคุณมี RAM น้อยกว่า 1 กิกะไบต์ (GB)

 • การเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้การสะกดตามบริบท บนระบบที่มีหน่วยความจำน้อยสามารถทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้า ถ้าคุณสังเกตเห็นปัญหาชนิดนี้ในขณะที่คุณใช้ตัวเลือกนี้ คุณอาจต้องการล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้การสะกดตามบริบท เพื่อแก้ไขปัญหา

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนตัวเลือกการตรวจไวยากรณ์สำหรับ Outlook และ Word

Outlook และ Word จะช่วยให้คุณสามารถตรวจไวยากรณ์และการสะกดได้ เมื่อต้องการดูและเปลี่ยนตัวเลือกการตรวจไวยากรณ์ คุณต้อง แสดงตัวเลือกการพิสูจน์อักษร ก่อน

การเปิดหรือปิดการตรวจไวยากรณ์อัตโนมัติ

คุณสามารถเลือกที่จะให้ Outlook และ Word ทำเครื่องหมายที่ไวยากรณ์ที่ผิดโดยอัตโนมัติได้ ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

คลิกขวาที่ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Outlook

Word

Outlook

 • เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจไวยากรณ์ขณะพิมพ์

หมายเหตุ: ตัวตรวจสอบไวยากรณ์พร้อมใช้งานสำหรับรายการทั้งหมดยกเว้นบันทึกย่อ

ด้านบนของเพจ

Word

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการตรวจสอบไวยากรณ์อัตโนมัติสำหรับเอกสารที่เปิดอยู่ในขณะนี้ ให้ทำดังนี้

 1. ภายใต้ ข้อยกเว้นสำหรับ ให้คลิก ชื่อของแฟ้มที่เปิดในปัจจุบัน

 2. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในเอกสารนี้เท่านั้น

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการตรวจสอบไวยากรณ์อัตโนมัติสำหรับเอกสารทั้งหมดที่คุณสร้างจากนี้เป็นต้นไป ให้ทำดังนี้

 1. ภายใต้ ข้อยกเว้นสำหรับ ให้คลิก เอกสารใหม่ทั้งหมด

 2. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในเอกสารนี้เท่านั้น

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณปิดใช้งานการตรวจไวยากรณ์โดยอัตโนมัติสำหรับแฟ้มที่คุณใช้ร่วมกับบุคคลอื่น คุณอาจต้องการแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบว่าคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงนี้

ด้านบนของหน้า

การเปิดใช้งานการตรวจไวยากรณ์ทั้งหมดในครั้งเดียว

ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจไวยากรณ์และการสะกด ถ้าคุณต้องการรวมไวยากรณ์ที่ผิดเมื่อคุณตรวจการสะกดทั้งหมดในครั้งเดียว (ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกด F7)

การแสดงสถิติความยากง่ายในการอ่าน

เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงสถิติการอ่านได้ ถ้าคุณต้องการแสดงสถิติการอ่านได้หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการตรวจสอบการสะกดทั้งหมดในครั้งเดียว (ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกด F7) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้ ดูทดสอบอ่านเอกสารของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ ดูที่การตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์

การควบคุมกฎที่ตัวตรวจสอบไวยากรณ์นำไปใช้กับการเขียนของคุณ

คุณสามารถเลือกหนึ่งในสองตัวเลือกจากเมนูสไตล์การเขียน:ไวยากรณ์เท่านั้น หรือไวยากรณ์และสไตล์ ได้ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชนิดของกฎไวยากรณ์และลักษณะที่ใช้ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ตรวจสอบการเขียนของคุณ คลิกการตั้งค่า คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบการตั้งค่าไวยากรณ์ เพื่อดูการตั้งค่า และทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือกตัวเลือกสไตล์เขียนและไวยากรณ์

เหตุใดจึงไม่ปุ่มสไตล์ เขียนและการตั้งค่า พร้อมใช้งานใน Outlook ได้อย่างไร

มีปัญหาทั่วไปของระบบที่ทำให้เมนูและปุ่มนี้ไม่พร้อมใช้งานใน Microsoft Office Outlook คุณสามารถแก้ปัญหานี้ด้วยการดูตัวเลือกการพิสูจน์อักษรจากรายการที่เปิดอยู่

 1. จากรายการ Outlook ที่เปิดอยู่ เช่น ข้อความอีเมลแต่ไม่ใช่บันทึกย่อ ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของตัวแก้ไข

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำให้กับการตั้งค่าเหล่านี้จะนำไปใช้กับรายการทั้งหมดที่คุณแก้ไข ไม่ใช่เพียงรายการที่คุณกำลังทำงานอยู่ในขณะนี้

ด้านบนของหน้า

เลือกตัวเลือกการสะกดของ Outlook

 • บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ การสะกด

  • ถ้าคุณต้องการให้ตัวตรวจสอบการสะกดเรียกใช้ทั้งหมดในครั้งเดียวเมื่อคุณคลิก ส่ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดก่อนที่จะส่งเสมอ

  • เมื่อต้องการระบุว่าข้อความต้นฉบับไม่ได้รับการตรวจการสะกดเมื่อคุณตอบกลับหรือส่งต่อข้อความนั้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ละเว้นข้อความต้นฉบับเมื่อตอบกลับหรือส่งต่อ

ด้านบนของหน้า

เปิดหรือปิดเขตข้อมูลสำหรับตัวตรวจสอบการสะกดใน Project

คุณอาจมีเขตข้อมูลบางรายการใน Microsoft Office Project ที่คุณไม่ต้องการให้ตัวตรวจสอบการสะกดทำการตรวจสอบ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ การสะกด

 2. สำหรับแต่ละเขตข้อมูล ให้เลือก ใช่ เพื่อเปิดการตรวจการสะกดสำหรับเขตข้อมูลนั้นหรือ ไม่ใช่ เพื่อปิดการตรวจการสะกดสำหรับเขตข้อมูลนั้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!