การเลือกการวางแนวหน้ากระดาษ

คุณสามารถเลือกการวางแนวในแนวตั้ง (vertical) หรือแนวนอน (horizontal) สำหรับเอกสารทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เมื่อคุณเปลี่ยนการวางแนว แกลเลอรีของตัวเลือกหน้าหรือหน้าปกที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าจะเปลี่ยนการวางแนวให้กับหน้าเหล่านั้นตามแบบที่คุณเลือก

ในบทความนี้

การเปลี่ยนการวางแนวเอกสารทั้งหมด

ใช้การวางแนวแบบแนวตั้งและแบบแนวนอนในเอกสารเดียวกัน

การเปลี่ยนการวางแนวเอกสารทั้งหมด

  1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก การวางแนว

  2. คลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน

ด้านบนของหน้า

ใช้การวางแนวแบบแนวตั้งและแบบแนวนอนในเอกสารเดียวกัน

  1. เลือกหน้าหรือย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนการวางแนวเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน

    หมายเหตุ   ถ้าคุณเลือกข้อความบนหน้ากระดาษเพียงบางส่วนเพื่อเปลี่ยนการวางแนวเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน Word จะวางข้อความที่เลือกไว้ลงในหน้ากระดาษของข้อความที่เลือกนั้น และวางข้อความรอบข้างไว้ในหน้าที่แยกต่างหาก

  2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ระยะขอบ

  3. คลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง

  4. บนแท็บ ระยะขอบ ให้คลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน

  5. ในรายการ นำไปใช้กับ ให้คลิก ข้อความที่เลือก

หมายเหตุ   Microsoft Word จะแทรก ตัวแบ่งส่วน ไว้ก่อนและหลังข้อความที่มีการวางแนวหน้ากระดาษใหม่โดยอัตโนมัติ ถ้าเอกสารของคุณได้แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถคลิกในหนึ่งส่วน (หรือเลือกหลายส่วน) จากนั้นให้เปลี่ยนการวางแนวเฉพาะส่วนที่คุณเลือก

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Word 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา