การเลือกการวางแนวหน้ากระดาษ

คุณสามารถเลือกการวางแนวในแนวตั้ง (vertical) หรือแนวนอน (horizontal) สำหรับเอกสารทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เมื่อคุณเปลี่ยนการวางแนว แกลเลอรีของตัวเลือกหน้าหรือหน้าปกที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าจะเปลี่ยนการวางแนวให้กับหน้าเหล่านั้นตามแบบที่คุณเลือก

ในบทความนี้

การเปลี่ยนการวางแนวเอกสารทั้งหมด

ใช้การวางแนวแบบแนวตั้งและแบบแนวนอนในเอกสารเดียวกัน

การเปลี่ยนการวางแนวเอกสารทั้งหมด

  1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก การวางแนว Word Ribbon Image

  2. คลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน

ด้านบนของหน้า

ใช้การวางแนวแบบแนวตั้งและแบบแนวนอนในเอกสารเดียวกัน

  1. เลือกหน้าหรือย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนการวางแนวเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน

    หมายเหตุ   ถ้าคุณเลือกข้อความบนหน้ากระดาษเพียงบางส่วนเพื่อเปลี่ยนการวางแนวเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน Word จะวางข้อความที่เลือกไว้ลงในหน้ากระดาษของข้อความที่เลือกนั้น และวางข้อความรอบข้างไว้ในหน้าที่แยกต่างหาก

  2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ระยะขอบ Word Ribbon Image

  3. คลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง

  4. บนแท็บ ระยะขอบ ให้คลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน

  5. ในรายการ นำไปใช้กับ ให้คลิก ข้อความที่เลือก

หมายเหตุ   Microsoft Word จะแทรก ตัวแบ่งส่วน ไว้ก่อนและหลังข้อความที่มีการวางแนวหน้ากระดาษใหม่โดยอัตโนมัติ ถ้าเอกสารของคุณได้แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถคลิกในหนึ่งส่วน (หรือเลือกหลายส่วน) จากนั้นให้เปลี่ยนการวางแนวเฉพาะส่วนที่คุณเลือก

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Word 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา