การเลิกทำ ทำอีกครั้ง หรือทำการกระทำซ้ำ

การเลิกทำ ทำอีกครั้ง หรือทำการกระทำซ้ำ

คุณสามารถเลิกทำหรือทำการกระทำอีกครั้งได้หลายการกระทำในโปรแกรม Microsoft Office 2010 ต่อไปนี้ Word, PowerPoint และ Excel

คุณต้องการทำสิ่งใด

เลิกทำการกระทำล่าสุดหรือการกระทำที่คุณได้ทำ

ทำการกระทำที่คุณเลิกทำอีกครั้ง

ทำซ้ำการกระทำล่าสุด

เลิกทำการกระทำล่าสุดหรือการกระทำที่คุณได้ทำ

เมื่อต้องการเลิกทำการกระทำ ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • คลิก เลิกทำ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วน

  แป้นพิมพ์ลัด  กด CTRL+Z หรือ F2 สำหรับแป้นฟังก์ชัน F2 ที่จะเลิกทำการกระทำล่าสุด คุณอาจต้องกดแป้น F-Lock

  แถบเครื่องมือด่วน ใน Word 2010

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบเครื่องมือด่วน ให้ดูที่ กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง

 • เมื่อต้องการเลิกทำการกระทำหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เลิกทำ รูปปุ่ม เลือกการกระทำในรายการที่คุณต้องการเลิกทำ จากนั้นคลิกที่รายการ

  การกระทำทั้งหมดที่คุณเลือกไว้จะถูกเลิกทำหรือย้อนกลับ

หมายเหตุ  

 • การกระทำบางอย่างไม่สามารถเลิกทำได้ เช่น การคลิกคำสั่งบนแท็บ แฟ้ม หรือการบันทึกแฟ้ม ถ้าคุณไม่สามารถเลิกทำการกระทำ คำสั่ง เลิกทำ จะเปลี่ยนเป็น ไม่สามารถเลิกทำ

 • ใน Excel เมื่อต้องการยกเลิกรายการภายในเซลล์หรือใน แถบสูตร ก่อนที่จะกด ENTER ให้กด ESC

 • ใน Excel แมโครสามารถล้างรายการทั้งหมดจากรายการที่เลิกทำได้

ด้านบนของหน้า

ทำการกระทำที่คุณเลิกทำอีกครั้ง

 • เมื่อต้องการทำการกระทำที่คุณเลิกทำอีกครั้ง ให้คลิก ทำอีกครั้ง รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วน

  แป้นพิมพ์ลัด  กด CTRL+Y หรือ F3 สำหรับแป้นฟังก์ชัน F3 ที่จะทำการกระทำล่าสุดอีกครั้ง คุณอาจต้องกดแป้น F-Lock

  แถบเครื่องมือด่วน ใน Word 2010

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบเครื่องมือด่วน ให้ดูที่ กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง

ด้านบนของหน้า

ทำซ้ำการกระทำล่าสุด

คุณใช้งานโปรแกรมระบบ Microsoft Office 2010 ใดอยู่

Excel

PowerPoint

Word

Excel

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว คำสั่ง ทำซ้ำ Button image ไม่มีอยู่ในแถบเครื่องมือด่วน ถ้าคุณต้องการทำซ้ำการกระทำล่าสุด คุณต้องเพิ่มคำสั่ง ทำซ้ำ ลงในแถบเครื่องมือด่วนก่อน

 1. เพิ่มคำสั่ง ทำซ้ำ ลงในแถบเครื่องมือด่วนโดยทำดังต่อไปนี้

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม

  2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก

  3. คลิก แถบเครื่องมือด่วน

  4. ภายใต้ เลือกคำสั่งจาก ให้คลิก คำสั่งที่เป็นที่นิยม

  5. ในรายการคำสั่ง ให้คลิก ทำซ้ำ แล้วคลิก เพิ่ม

  6. คลิก ตกลง

   แถบเครื่องมือด่วน ใน Excel 2010

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบเครื่องมือด่วน ให้ดูที่ กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง

 2. ทำซ้ำการกระทำล่าสุด ให้คลิก ทำซ้ำ Button image บนแถบเครื่องมือด่วน

  แป้นพิมพ์ลัด  กด CTRL+Y หรือ F4 สำหรับแป้นฟังก์ชัน F4 ที่จะทำซ้ำการกระทำล่าสุด คุณอาจต้องกดแป้น F-Lock

หมายเหตุ  การกระทำบางอย่างใน Excel เช่น การใช้ฟังก์ชันในเซลล์จะไม่สามารถทำซ้ำได้ ถ้าคุณไม่สามารถทำซ้ำการกระทำล่าสุด คำสั่ง ทำซ้ำ จะเปลี่ยนเป็น ไม่สามารถทำซ้ำ

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว คำสั่ง ทำซ้ำ Button image มีอยู่ในแถบเครื่องมือด่วนหลังจากคุณทำการกระทำบางอย่างใน PowerPoint ถ้าคุณไม่สามารถทำซ้ำการกระทำล่าสุด คำสั่ง ทำซ้ำ จะเปลี่ยนเป็น ไม่สามารถทำซ้ำ

 • เมื่อต้องการทำซ้ำการกระทำล่าสุด ให้คลิก ทำซ้ำ Button image บนแถบเครื่องมือด่วน

  แป้นพิมพ์ลัด  กด CTRL+Y หรือ F4 สำหรับแป้นฟังก์ชัน F4 ที่จะทำซ้ำการกระทำล่าสุด คุณอาจต้องกดแป้น F-Lock

  แถบเครื่องมือด่วนใน PowerPoint 2010

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบเครื่องมือด่วน ให้ดูที่ กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง

ด้านบนของหน้า

Word

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว คำสั่ง ทำซ้ำ Button image มีอยู่ในแถบเครื่องมือด่วนหลังจากคุณทำการกระทำบางอย่างใน Word ถ้าคุณไม่สามารถทำซ้ำการกระทำล่าสุด คำสั่ง ทำซ้ำ จะเปลี่ยนเป็น ไม่สามารถทำซ้ำ

 • เมื่อต้องการทำซ้ำการกระทำล่าสุด ให้คลิก ทำซ้ำ Button image บนแถบเครื่องมือด่วน

  แป้นพิมพ์ลัด  กด CTRL+Y หรือ F4 สำหรับแป้นฟังก์ชัน F4 ที่จะทำซ้ำการกระทำล่าสุด คุณอาจต้องกดแป้น F-Lock

แถบเครื่องมือด่วน ใน Word 2010

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบเครื่องมือด่วน ให้ดูที่ กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง

ด้านบนของหน้า

ดูการสาธิต

ดูวิธีการเลิกทำการกระทำใน Word 2010

วิดีโอ: เลิกทำการกระทำใน Word 2010

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา