การเลิกทำ การทำอีกครั้ง หรือการทำซ้ำการกระทำ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การเลิกทำ ทำอีกครั้ง หรือทำการกระทำซ้ำ

คุณสามารถเลิกทำหรือทำการกระทำอีกครั้งได้หลายการกระทำในโปรแกรม Microsoft Office 2010 ต่อไปนี้ Word, PowerPoint และ Excel

คุณต้องการทำสิ่งใด

เลิกทำการกระทำล่าสุดหรือการกระทำที่คุณได้ทำ

ทำการกระทำที่คุณเลิกทำอีกครั้ง

ทำซ้ำการกระทำล่าสุด

ดูการสาธิต

เลิกทำการกระทำล่าสุดหรือการกระทำที่คุณได้ทำ

เมื่อต้องการเลิกทำการกระทำ ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • คลิก เลิกทำ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วน

  แป้นพิมพ์ลัดกด CTRL + Z หรือ F2 สำหรับคีย์ฟังก์ชัน F2 เพื่อยกเลิกการกระทำล่าสุดของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องกดF Lock คีย์

  แถบเครื่องมือด่วน ใน Word 2010

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบเครื่องมือด่วน ดูกำหนดแถบเครื่องมือด่วน

 • เมื่อต้องการยกเลิกการกระทำหลายอย่างพร้อมกัน คลิกลูกศรอยู่ติดกับยกเลิก รูปปุ่ม เลือกแอคชันในรายการที่คุณต้องการยกเลิกการ แล้ว คลิกรายการ

  การกระทำทั้งหมดที่คุณเลือกไว้จะถูกเลิกทำหรือย้อนกลับ

หมายเหตุ: 

 • การกระทำบางอย่างไม่สามารถเลิกทำได้ เช่น การคลิกคำสั่งบนแท็บ แฟ้ม หรือการบันทึกแฟ้ม ถ้าคุณไม่สามารถเลิกทำการกระทำ คำสั่ง เลิกทำ จะเปลี่ยนเป็น ไม่สามารถเลิกทำ

 • ใน Excel เมื่อต้องการยกเลิกรายการข้อความในเซลล์หรือแถบสูตร ก่อนที่คุณกด ENTER กด ESC

 • ใน Excel แมโครสามารถล้างรายการทั้งหมดจากรายการที่เลิกทำได้

ด้านบนของหน้า

ทำการกระทำที่คุณเลิกทำอีกครั้ง

 • เมื่อต้องการทำการกระทำที่คุณเลิกทำอีกครั้ง ให้คลิก ทำอีกครั้ง รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วน

  แป้นพิมพ์ลัดกด CTRL + Y หรือ F3 สำหรับคีย์ฟังก์ชัน F3 เมื่อต้องการทำซ้ำการกระทำล่าสุดของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องกดF Lock คีย์

  แถบเครื่องมือด่วน ใน Word 2010

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบเครื่องมือด่วน ดูกำหนดแถบเครื่องมือด่วน

ด้านบนของหน้า

ทำซ้ำการกระทำล่าสุด

คุณใช้งานโปรแกรมระบบ Microsoft Office 2010 ใดอยู่

Excel

PowerPoint

Word

Excel

ตามค่าเริ่มต้น คำสั่งที่ทำซ้ำ รูปปุ่ม จะไม่พร้อมใช้งานได้บนแถบเครื่องมือด่วน ถ้าคุณต้องการทำซ้ำการกระทำล่าสุด คุณต้องการเพิ่มคำสั่งการทำซ้ำ ลงในแถบเครื่องมือด่วนก่อน

 1. เพิ่มคำสั่ง ทำซ้ำ ลงในแถบเครื่องมือด่วนโดยทำดังต่อไปนี้

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม

  2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก

  3. คลิก แถบเครื่องมือด่วน

  4. ภายใต้ เลือกคำสั่งจาก ให้คลิก คำสั่งที่เป็นที่นิยม

  5. ในรายการคำสั่ง ให้คลิก ทำซ้ำ แล้วคลิก เพิ่ม

  6. คลิก ตกลง

   แถบเครื่องมือด่วน ใน Excel 2010

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบเครื่องมือด่วน ดูกำหนดแถบเครื่องมือด่วน

 2. ทำซ้ำการกระทำล่าสุด โดยการคลิกทำซ้ำ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วน

  แป้นพิมพ์ลัดกด CTRL + Y หรือ F4 สำหรับแป้นฟังก์ชัน F4 เพื่อทำซ้ำการกระทำล่าสุดของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องกดF Lock คีย์

หมายเหตุ: การกระทำบางอย่างใน Excel เช่น การใช้ฟังก์ชันในเซลล์จะไม่สามารถทำซ้ำได้ ถ้าคุณไม่สามารถทำซ้ำการกระทำล่าสุด คำสั่ง ทำซ้ำ จะเปลี่ยนเป็น ไม่สามารถทำซ้ำ

ด้านบนของเพจ

PowerPoint

ตามค่าเริ่มต้นทำซ้ำ คำสั่ง รูปปุ่ม จะพร้อมใช้งานบนแถบเครื่องมือด่วนหลังจากที่คุณทำการกระทำบางอย่างใน PowerPoint ถ้าคุณไม่สามารถทำซ้ำการกระทำล่าสุด คำสั่งการทำซ้ำ เปลี่ยนเป็นไม่ได้ทำซ้ำ

 • เมื่อต้องการทำซ้ำการกระทำล่าสุด ให้คลิก ทำซ้ำ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วน

  แป้นพิมพ์ลัดกด CTRL + Y หรือ F4 สำหรับแป้นฟังก์ชัน F4 เพื่อทำซ้ำการกระทำล่าสุดของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องกดF Lock คีย์

  แถบเครื่องมือด่วนใน PowerPoint 2010

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบเครื่องมือด่วน ดูกำหนดแถบเครื่องมือด่วน

ด้านบนของเพจ

Word

ตามค่าเริ่มต้นทำซ้ำ คำสั่ง รูปปุ่ม จะพร้อมใช้งานบนแถบเครื่องมือด่วนหลังจากที่คุณทำการกระทำบางอย่างใน Word ถ้าคุณไม่สามารถทำซ้ำการกระทำล่าสุด คำสั่งการทำซ้ำ เปลี่ยนเป็นไม่ได้ทำซ้ำ

 • เมื่อต้องการทำซ้ำการกระทำล่าสุด ให้คลิก ทำซ้ำ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วน

  แป้นพิมพ์ลัด   กด CTRL + Y หรือ F4 สำหรับแป้นฟังก์ชัน F4 เพื่อทำซ้ำการกระทำล่าสุดของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องกดF Lock คีย์

  แถบเครื่องมือด่วน ใน Word 2010

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบเครื่องมือด่วน ดูกำหนดแถบเครื่องมือด่วน

ด้านบนของหน้า

ดูการสาธิต

ดูวิธีการเลิกทำการกระทำใน Word 2010

วิดีโอ: เลิกทำการกระทำใน Word 2010

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×