การเรียงลำดับข้อมูลในช่วงหรือตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การเรียงลำดับข้อมูลเป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล คุณอาจต้องการจัดเรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร คอมไพล์รายการของระดับสินค้าคงคลังจากสูงสุดไปต่ำสุด หรือจัดลำดับแถวตามสีหรือไอคอน การเรียงลำดับข้อมูลช่วยให้คุณสามารถเห็นภาพของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเข้าใจข้อมูลของคุณได้ดีขึ้น จัดระเบียบและค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ และช่วยให้การตัดสินใจของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หมายเหตุ: เมื่อต้องการค้นหาค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดในช่วงของเซลล์หรือตาราง เช่น คะแนน 10 อันดับแรก หรือยอดขาย 5 อันดับท้าย ให้ใช้ตัวกรองอัตโนมัติหรือการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ กรองช่วงของข้อมูล, กรองข้อมูลในตาราง Excel และ เพิ่ม เปลี่ยนแปลง ค้นหา หรือล้างการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียงลำดับ

เรียงลำดับข้อความ

เรียงลำดับตัวเลข

เรียงลำดับวันที่หรือเวลา

เรียงลำดับตามสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอน

เรียงลำดับตามรายการที่กำหนดเอง

เรียงลำดับแถว

เรียงลำดับตามคอลัมน์หลายคอลัมน์หรือแถวหลายแถว

เรียงลำดับตามค่าเพียงบางส่วนในคอลัมน์

เรียงลำดับคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ในช่วงของเซลล์โดยไม่มีผลกระทบต่อเซลล์อื่น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาทั่วไปในการเรียงลำดับ

ศึกษาเกี่ยวกับการเรียงลำดับ

คุณสามารถเรียงลำดับข้อมูลตามข้อความ (ก ถึง ฮ หรือ ฮ ถึง ก) ตัวเลข (น้อยที่สุดไปหามากที่สุดหรือมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด) และวันที่และเวลา (เก่าที่สุดไปหาใหม่ที่สุดและใหม่ที่สุดไปหาเก่าที่สุด) ในอย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเรียงลำดับตามรายการแบบกำหนดเอง (เช่น ใหญ่ กลาง และเล็ก) หรือตามรูปแบบ รวมทั้งสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือชุดไอคอน การดำเนินการเรียงลำดับส่วนใหญ่เป็นการเรียงลำดับคอลัมน์ แต่คุณยังเรียงลำดับตามแถวได้ด้วย

เกณฑ์การเรียงลำดับสำหรับตาราง Excel จะถูกบันทึกพร้อมกับสมุดงาน เพื่อให้คุณสามารถนำการเรียงลำดับไปใช้กับตารางนั้นใหม่ในแต่ละครั้งที่คุณเปิดสมุดงานได้ แต่เกณฑ์การเรียงลำดับจะไม่ถูกบันทึกสำหรับช่วงของเซลล์ ถ้าคุณต้องการบันทึกเกณฑ์การเรียงลำดับเพื่อให้คุณสามารถนำการเรียงลำดับมาใช้ใหม่ได้เป็นระยะๆ เมื่อคุณเปิดสมุดงาน คุณควรใช้ตาราง การดำเนินการนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเรียงลำดับคอลัมน์หลายคอลัมน์หรือการเรียงลำดับที่ใช้เวลานาน

เมื่อคุณนำการเรียงลำดับไปใช้ใหม่ อาจได้ผลลัพธ์ต่างกันด้วยเหตุผลดังนี้

 • ข้อมูลได้ถูกปรับเปลี่ยน เพิ่มลงใน หรือลบออกจากช่วงของเซลล์หรือคอลัมน์ตาราง

 • ค่าที่ส่งกลับโดยสูตรได้เปลี่ยนแปลงไปและแผ่นงานได้ถูกคำนวณใหม่

ด้านบนของเพจ

เรียงลำดับข้อความ

 1. เลือกคอลัมน์ของข้อมูลตัวอักษรและตัวเลขในช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่อยู่ในคอลัมน์ตารางที่มีข้อมูลตัวอักษรและตัวเลข

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 3. เมื่อต้องการเรียงลำดับจากน้อยพยัญชนะผสมตัวเลข คลิ คำสั่ง ก ถึง ฮ ใน Excel ซึ่งจะเรียงลำดับจาก ก ถึง ฮ หรือเรียงลำดับจากจำนวนที่น้อยที่สุดไปยังจำนวนที่มากที่สุด (เรียงลำดับจากกถึงฮ )

 4. เมื่อต้องการเรียงลำดับพยัญชนะผสมตัวเลข คลิก คำสั่ง ฮ ถึง ก ใน Excel ซึ่งจะเรียงลำดับจาก ฮ ถึง ก หรือเรียงลำดับจากจำนวนที่มากที่สุดไปยังจำนวนที่น้อยที่สุด (เรียงลำดับจากฮถึง )

คุณอาจ คุณสามารถทำการเรียงลำดับที่เทียบ:

 1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก เรียงลำดับ

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ ให้คลิก ตัวเลือก

  กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการเรียงลำดับ จะปรากฏขึ้น

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการเรียงลำดับ ให้เลือก ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

 4. คลิกตกลง สองครั้ง

 5. เมื่อต้องการนำไปใช้การเรียงลำดับใหม่หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงข้อมูล คลิกเซลล์ในช่วงหรือตาราง และ แล้ว บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเรียงลำดับและกรอง คลิกนำไปใช้ใหม่

ปัญหา: ตรวจสอบว่าข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บเป็นข้อความ    ถ้าคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับมีตัวเลขที่จัดเก็บเป็นตัวเลข และตัวเลขที่จัดเก็บเป็นข้อความ คุณจำเป็นต้องจัดรูปแบบทั้งหมดให้เป็นข้อความ ถ้าคุณไม่นำการจัดรูปแบบนี้ไปใช้ ตัวเลขที่จัดเก็บเป็นตัวเลขจะถูกเรียงลำดับไว้ก่อนตัวเลขที่จัดเก็บเป็นข้อความ เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อมูลที่เลือกไว้ทั้งหมดเป็นข้อความ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ฟอนต์ ให้คลิกปุ่ม จัดรูปแบบฟอนต์ในเซลล์ แล้วคลิกแท็บ ตัวเลข จากนั้นภายใต้ ประเภท ให้คลิก ข้อความ

ปัญหา: เอาช่องว่างนำหน้าออก    ในบางกรณี ข้อมูลที่นำเข้าจากแอปพลิเคชันอื่นอาจมีช่องว่างนำหน้าแทรกอยู่ที่ด้านหน้าของข้อมูล ให้เอาช่องว่างนำหน้าออกก่อนที่จะเรียงลำดับข้อมูล คุณสามารถดำเนินการนี้ด้วยตนเอง หรือคุณจะใช้ฟังก์ชัน TRIM ก็ได้

ด้านบนของเพจ

เรียงลำดับตัวเลข

 1. เลือกคอลัมน์ของข้อมูลตัวเลขในช่วงของเซลล์ หรือให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่อยู่ในคอลัมน์ตารางที่มีข้อมูลตัวเลข

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 3. เมื่อต้องการเรียงลำดับจากหมายเลขสุดราคาต่ำสุดเป็นลำดับเลขสูง คลิ คำสั่ง ก ถึง ฮ ใน Excel ซึ่งจะเรียงลำดับจาก ก ถึง ฮ หรือเรียงลำดับจากจำนวนที่น้อยที่สุดไปยังจำนวนที่มากที่สุด (เรียงลำดับน้อยที่สุดไปมากที่สุด )

 4. เมื่อต้องการเรียงลำดับจากหมายเลขสูงเป็นตัวเลขต่ำ คลิ คำสั่ง ฮ ถึง ก ใน Excel ซึ่งจะเรียงลำดับจาก ฮ ถึง ก หรือเรียงลำดับจากจำนวนที่มากที่สุดไปยังจำนวนที่น้อยที่สุด (เรียงลำดับมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด )

ปัญหา: ตรวจสอบว่าตัวเลขทั้งหมดถูกเก็บเป็นตัวเลข    ถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการ คอลัมน์อาจมีตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความแทนที่จะเป็นตัวเลข ตัวอย่างเช่น ค่าลบที่นำเข้าจากระบบบัญชีบางระบบ หรือตัวเลขที่ใส่โดยมีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (') นำหน้าจะได้รับการจัดเก็บเป็นข้อความ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ แก้ไขตัวเลขที่ถูกจัดรูปแบบเป็นข้อความโดยการนำรูปแบบตัวเลขไปใช้

ด้านบนของเพจ

เรียงลำดับวันที่หรือเวลา

 1. เลือกคอลัมน์ของวันที่หรือเวลาในช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่อยู่ในคอลัมน์ตารางที่มีวันที่หรือเวลา

 2. เลือกคอลัมน์ของวันที่หรือเวลาในช่วงของเซลล์หรือตาราง

 3. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 4. เมื่อต้องการเรียงลำดับจากแอก่อนหน้าไปยังวันหรือเวลาเวอร์ชันที่ใหม่กว่า คลิ คำสั่ง ก ถึง ฮ ใน Excel ซึ่งจะเรียงลำดับจาก ก ถึง ฮ หรือเรียงลำดับจากจำนวนที่น้อยที่สุดไปยังจำนวนที่มากที่สุด (เรียงลำดับเก่าที่สุดไปหาใหม่ที่สุด )

 5. เมื่อต้องการเรียงลำดับจากในเวอร์ชันที่ใหม่กว่าก่อนหน้าวันที่หรือเวลา คลิก คำสั่ง ฮ ถึง ก ใน Excel ซึ่งจะเรียงลำดับจาก ฮ ถึง ก หรือเรียงลำดับจากจำนวนที่มากที่สุดไปยังจำนวนที่น้อยที่สุด (เรียงลำดับใหม่ที่สุดไปหาเก่าที่สุด )

 6. เมื่อต้องการนำไปใช้การเรียงลำดับใหม่หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงข้อมูล คลิกเซลล์ในช่วงหรือตาราง และ แล้ว บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเรียงลำดับและกรอง คลิกนำไปใช้ใหม่

ปัญหา: ตรวจสอบว่าวันที่และเวลาถูกเก็บเป็นวันที่หรือเวลา    ถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการ คอลัมน์อาจมีวันที่หรือเวลาที่เก็บเป็นข้อความแทนที่จะเป็นวันที่หรือเวลา เพื่อให้ Excel เรียงลำดับวันที่และเวลาได้อย่างถูกต้อง วันที่และเวลาทั้งหมดในคอลัมน์ต้องได้รับการจัดเก็บเป็นตัวเลขลำดับของวันที่หรือเวลา ถ้า Excel ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าค่าเป็นวันที่หรือเวลา วันที่หรือเวลานั้นจะถูกเก็บเป็นข้อความ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ แปลงวันที่ที่เก็บเป็นข้อความให้เป็นวันที่

หมายเหตุ:  ถ้าคุณต้องการให้เรียงลำดับตามวันในสัปดาห์ ให้จัดรูปแบบเซลล์ให้แสดงวันในสัปดาห์ ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับตามวันในสัปดาห์โดยไม่คำนึงถึงวันที่ ให้แปลงเซลล์เป็นข้อความโดยใช้ฟังก์ชัน Text อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชัน TEXT จะส่งกลับค่าข้อความ และดังนั้นการเรียงลำดับจะเป็นไปตามข้อมูลที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ แสดงวันที่เป็นวันในสัปดาห์

ด้านบนของเพจ

เรียงลำดับตามสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอน

ถ้าคุณจัดรูปแบบช่วงของเซลล์หรือคอลัมน์ตารางด้วยตนเองหรือตามเงื่อนไข โดยจัดตามสีของเซลล์ หรือสีแบบอักษร คุณจะสามารถเรียงลำดับตามสีเหล่านี้ได้ และคุณยังสามารถเรียงลำดับตามชุดไอคอนที่คุณสร้างขึ้นโดยนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้ได้อีกด้วย

 1. เลือกคอลัมน์ของข้อมูลในช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่นั้นอยู่ในคอลัมน์ตาราง

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก เรียงลำดับ

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

  กล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ จะปรากฏขึ้น

 3. ภายใต้ คอลัมน์ ในกล่อง เรียงลำดับตาม ให้เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 4. ภายใต้ เรียงลำดับ ให้เลือกชนิดการเรียงลำดับ แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามสีของเซลล์ ให้เลือก สีของเซลล์

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามสีแบบอักษร ให้เลือก สีแบบอักษร

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามชุดไอคอน ให้เลือก ไอคอนของเซลล์

 5. ภายใต้ลำดับ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากปุ่มแล้ว โดยขึ้นอยู่กับชนิดของรูปแบบ เลือกสีของเซลล์ สีฟอนต์ หรือไอคอนของเซลล์

 6. ภายใต้ ลำดับ ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการเรียงลำดับ แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอนไปยังด้านบนหรือด้านซ้าย ให้เลือก ด้านบน สำหรับการเรียงลำดับคอลัมน์ และ ด้านซ้าย สำหรับการเรียงลำดับแถว

  • เมื่อต้องการย้ายสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอนไปยังด้านล่างหรือด้านขวา ให้เลือก ด้านล่าง สำหรับการเรียงลำดับคอลัมน์ และ ด้านขวา สำหรับการเรียงลำดับแถว

   หมายเหตุ: ไม่มีค่าเริ่มต้นของสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือการเรียงลำดับไอคอน คุณต้องกำหนดลำดับที่คุณต้องการสำหรับแต่ละการเรียงลำดับ

 7. เมื่อต้องการระบุสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอนในการเรียงลำดับตาม ให้คลิก เพิ่มระดับ แล้วทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอน 3 ถึง 5

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกคอลัมน์เดียวกันในกล่อง แล้วตามด้วย และคุณเลือกส่วนเดียวกันใน ลำดับ

  ทำซ้ำไปเรื่อยๆ กับแต่ละสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอนเพิ่มเติมที่คุณต้องการให้รวมในการเรียงลำดับ

 8. เมื่อต้องการนำไปใช้การเรียงลำดับใหม่หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงข้อมูล คลิกเซลล์ในช่วงหรือตาราง และ แล้ว บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเรียงลำดับและกรอง คลิกนำไปใช้ใหม่

ด้านบนของเพจ

เรียงลำดับตามรายการที่กำหนดเอง

คุณสามารถใช้รายการแบบกำหนดเองเพื่อเรียงลำดับตามลำดับที่ผู้ใช้กำหนดเองได้ ตัวอย่างเช่น คอลัมน์หนึ่งอาจมีค่าที่คุณต้องการเรียงลำดับตาม เช่น สูง กลาง หรือต่ำ คุณสามารถเรียงลำดับเพื่อให้แถวที่มี สูง ปรากฏขึ้นก่อน ตามด้วย กลาง แล้วตามด้วย ต่ำ ได้อย่างไร ถ้าคุณกำลังเรียงลำดับตามตัวอักษร การเรียงลำดับ “ก ถึง ฮ” จะวาง กลาง ไว้ที่ด้านบน ตามด้วย ต่ำ และจากนั้นจึงจะเป็น สูง และถ้าคุณเรียงลำดับจาก “ฮ ไป ก” สูง จะปรากฏขึ้นก่อน โดย ต่ำ จะอยู่ตรงกลาง แต่คุณต้องการให้ "กลาง" ปรากฏขึ้นตรงกลางเสมอไม่ว่าจะเรียงลำดับทางใด การสร้างรายการแบบกำหนดเองจะช่วยคุณแก้ปัญหานี้ได้

นอกเหนือจากรายการแบบกำหนดเองแล้ว Excel ยังมีรายการแบบกำหนดเองที่มีอยู่แล้วภายใน รายการแบบกำหนดเองของวันในสัปดาห์ และรายการแบบกำหนดเองของเดือนในปีอีกด้วย

 1. สร้างรายการแบบกำหนดเองหรือ :

  1. ในช่วงของเซลล์ ให้ป้อนค่าที่คุณต้องการเรียงลำดับตาม ในลำดับที่คุณต้องการให้เป็น จากบนลงล่าง ตัวอย่างเช่น

   A

   1

   สูง

   2

   ปานกลาง

   3

   ต่ำ

  2. เลือกช่วงที่คุณเพิ่งป้อน จากตัวอย่างก่อนหน้า ให้เลือกเซลล์ A1:A3

  3. คลิกที่แท็บ แฟ้ม คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกประเภท ขั้นสูง

  4. ภายใต้ ทั่วไป ให้คลิก แก้ไขรายการแบบกำหนดเอง

  5. ในกล่องโต้ตอบ รายการที่กำหนดเอง ให้คลิก นำเข้า แล้วคลิก ตกลง สองครั้ง

   หมายเหตุ: 

   • คุณสามารถสร้างรายการแบบกำหนดเองได้โดยยึดตามค่า (ข้อความ ตัวเลข และวันที่หรือเวลา) เท่านั้น คุณไม่สามารถสร้างรายการแบบกำหนดเองโดยยึดตามรูปแบบ (สีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอน) ได้

   • ความยาวสูงสุดสำหรับรายการแบบกำหนดเองคือ 255 อักขระ และอักขระแรกต้องเริ่มต้นด้วยตัวเลข

 2. เลือกคอลัมน์ของข้อมูลในช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่นั้นอยู่ในคอลัมน์ตาราง

 3. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก เรียงลำดับ

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

  กล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ จะปรากฏขึ้น

 4. ภายใต้ คอลัมน์ ใน เรียงลำดับตาม หรือกล่อง แล้วตามด้วย ให้เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับตามรายการที่กำหนดเอง

 5. ภายใต้ ลำดับ ให้เลือก รายการที่กำหนดเอง

 6. ในกล่องโต้ตอบ รายการแบบกำหนดเอง ให้เลือกรายการที่คุณต้องการ โดยใช้รายการแบบกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้นในตัวอย่างก่อนหน้า แล้วคลิก สูง กลาง ต่ำ

 7. คลิก ตกลง

 8. เมื่อต้องการนำไปใช้การเรียงลำดับใหม่หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงข้อมูล คลิกเซลล์ในช่วงหรือตาราง และ แล้ว บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเรียงลำดับและกรอง คลิกนำไปใช้ใหม่

ด้านบนของเพจ

เรียงลำดับแถว

 1. เลือกแถวของข้อมูลในช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่อยู่ในคอลัมน์ตาราง

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก เรียงลำดับ

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

  กล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ จะปรากฏขึ้น

 3. คลิก ตัวเลือก

 4. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการเรียงลำดับ ภายใต้ การวางแนว ให้คลิก เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา แล้วคลิก ตกลง

 5. ภายใต้ คอลัมน์ ในกล่อง เรียงลำดับตาม ให้เลือกแถวที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 6. เมื่อต้องการเรียงลำดับตามค่า ให้ทำดังนี้

  1. สำหรับค่าข้อความ ให้เลือก ก ถึง ฮ หรือ ฮ ถึง ก

  2. สำหรับค่าตัวเลข ให้เลือก เรียงลำดับจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด หรือ มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด

  3. สำหรับค่าวันที่หรือเวลา ให้เลือก เก่าที่สุดไปหาใหม่ที่สุด หรือ ใหม่ที่สุดไปหาเก่าที่สุด

 7. เรียงลำดับตามสีของเซลล์ สีฟอนต์ หรือไอคอนของเซลล์ ให้ทำดังนี้

  1. ภายใต้ เรียงลำดับ ให้เลือก ค่า

  2. ภายใต้ ลำดับ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  3. ภายใต้ เรียงลำดับ ให้เลือก สีของเซลล์สีแบบอักษร หรือ ไอคอนของเซลล์

  4. คลิกลูกศรถัดจากปุ่ม แล้วเลือกสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอนของเซลล์

  5. ภายใต้ ลำดับ ให้เลือก ด้านซ้าย หรือ ด้านขวา

 8. เมื่อต้องการนำไปใช้การเรียงลำดับใหม่หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงข้อมูล คลิกเซลล์ในช่วงหรือตาราง และ แล้ว บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเรียงลำดับและกรอง คลิกนำไปใช้ใหม่

หมายเหตุ: เมื่อคุณเรียงลำดับแถวที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงร่างแผ่นงาน Excel เรียงลำดับกลุ่มระดับสูงสุด (ระดับ 1) เพื่อให้แถวหรือคอลัมน์รายละเอียดจะอยู่ด้วยกัน แม้ว่าแถวหรือคอลัมน์รายละเอียดจะถูกซ่อนอยู่ก็ตาม

ด้านบนของเพจ

เรียงลำดับตามคอลัมน์หลายคอลัมน์หรือแถวหลายแถว

คุณอาจต้องการเรียงลำดับตามคอลัมน์หลายคอลัมน์หรือแถวหลายแถวเมื่อคุณมีข้อมูลที่คุณต้องการจัดกลุ่มตามค่าเดียวกันในคอลัมน์หนึ่งหรือแถวหนึ่ง แล้วเรียงลำดับอีกคอลัมน์หนึ่งหรืออีกแถวหนึ่งภายในกลุ่มของค่าที่เท่ากันนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีคอลัมน์แผนกและคอลัมน์พนักงาน คุณอาจเรียงลำดับตามแผนกก่อน (เพื่อจัดกลุ่มพนักงานทั้งหมดในแผนกเดียวกันไว้ด้วยกัน) แล้วเรียงลำดับตามชื่อ (เพื่อวางชื่อตามลำดับตัวอักษรภายในแต่ละแผนก) คุณสามารถเรียงลำดับตามคอลัมน์ได้ถึง 64 คอลัมน์

หมายเหตุ: เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ช่วงของเซลล์ที่คุณเรียงลำดับควรมีส่วนหัวของคอลัมน์ด้วย

 1. เลือกช่วงของเซลล์ที่มีข้อมูลอย่างน้อยสองคอลัมน์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่อยู่ในตารางที่มีอย่างน้อยสองคอลัมน์

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก เรียงลำดับ

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

  กล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ จะปรากฏขึ้น

 3. ภายใต้ คอลัมน์ ในกล่อง เรียงลำดับตาม ให้เลือกคอลัมน์แรกที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 4. ภายใต้ เรียงลำดับ ให้เลือกชนิดการเรียงลำดับ แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามข้อความ ตัวเลข หรือวันที่และเวลา ให้เลือก ค่า

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามรูปแบบ ให้เลือก สีของเซลล์สีแบบอักษร หรือ ไอคอนของเซลล์

 5. ภายใต้ ลำดับ ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการเรียงลำดับ แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับค่าข้อความ ให้เลือก ก ถึง ฮ หรือ ฮ ถึง ก

  • สำหรับค่าตัวเลข ให้เลือก เรียงลำดับจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด หรือ มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด

  • สำหรับค่าวันที่หรือเวลา ให้เลือก เก่าที่สุดไปหาใหม่ที่สุด หรือ ใหม่ที่สุดไปหาเก่าที่สุด

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามรายการแบบกำหนดเอง ให้เลือก รายการที่กำหนดเอง

 6. เมื่อต้องการเพิ่มอีกคอลัมน์ในการเรียงลำดับ ให้คลิก เพิ่มระดับ แล้วทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอน 3 ถึง 5

 7. เมื่อต้องการคัดลอกคอลัมน์ การเรียงลำดับตาม เลือกรายการแล้ว คลิกคัดลอกระดับ

 8. เมื่อต้องการลบคอลัมน์ การเรียงลำดับตาม เลือกรายการแล้ว คลิกลบระดับ

  หมายเหตุ: คุณต้องเก็บรายการอย่างน้อยหนึ่งรายการ

 9. เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับที่คอลัมน์ถูกเรียงลำดับอยู่ ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่ง แล้วคลิกลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อเปลี่ยนลำดับของรายการนั้น

  รายการที่อยู่สูงกว่าในรายการจะถูกเรียงลำดับก่อนรายการที่อยู่ต่ำกว่าในรายการ

 10. เมื่อต้องการนำไปใช้การเรียงลำดับใหม่หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงข้อมูล คลิกเซลล์ในช่วงหรือตาราง และ แล้ว บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเรียงลำดับและกรอง คลิกนำไปใช้ใหม่

ด้านบนของเพจ

เรียงลำดับตามค่าเพียงบางส่วนในคอลัมน์

เมื่อต้องการเรียงลำดับ โดยเป็นส่วนหนึ่งของค่าในคอลัมน์ เช่นรหัสหมายเลขส่วน (789 -WDG-34), นาม สกุล (Carol Philips), หรือชื่อ (Philips, Carol), ก่อนอื่นคุณต้องการแบ่งคอลัมน์สอง หรือคอลัมน์เพิ่มเติมเพื่อให้ค่าที่คุณต้องการเรียงลำดับตามอยู่ในคอลัมน์ของตัวเอง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันข้อความเพื่อแยกส่วนของเซลล์ หรือคุณสามารถใช้ตัวแปลงข้อความเป็นตัวช่วยสร้างคอลัมน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่าง ดูแยกข้อความลงในเซลล์ที่แตกต่างกันและแยกข้อความระหว่างคอลัมน์โดยใช้ฟังก์ชัน

ด้านบนของเพจ

เรียงลำดับคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ในช่วงของเซลล์โดยไม่มีผลกระทบต่อเซลล์อื่น

คำเตือน: ให้ระมัดระวังขณะใช้คุณลักษณะนี้ การเรียงลำดับคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ในช่วงอาจให้ผลลัพธ์ที่คุณไม่ต้องการ เช่นการย้ายเซลล์ในคอลัมน์นั้นไปจากเซลล์อื่นในแถวเดียวกัน

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถทำขั้นตอนต่อไปนี้ในตารางได้

 1. เลือกคอลัมน์ในช่วงของเซลล์ที่มีคอลัมน์อย่างน้อยสองคอลัมน์

 2. เมื่อต้องการเลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ ให้คลิกส่วนหัวของคอลัมน์

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เรียงลำดับและกรอง แล้วคลิกคำสั่งการเรียงลำดับคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งที่มีอยู่
  กล่องโต้ตอบ คำเตือนในการเรียงลำดับ จะปรากฏขึ้น

 4. ให้เลือก ทำต่อไปกับสิ่งที่เลือกปัจจุบัน

 5. คลิก เรียงลำดับ

 6. เลือกตัวเลือกการเรียงลำดับอื่นๆ ที่คุณต้องการในกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ แล้วคลิก ตกลง

ถ้าผลลัพธ์ไม่ได้ตามที่คุณต้องการ ให้คลิก เลิกทำ รูปปุ่ม

ด้านบนของเพจ

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาทั่วไปในการเรียงลำดับ

ถ้าคุณได้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อเรียงลำดับข้อมูลของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

ตรวจสอบว่าค่าที่ส่งกลับจากสูตรเปลี่ยนแปลงหรือไม่    ถ้าข้อมูลที่คุณเรียงลำดับมีสูตรอย่างน้อยหนึ่งสูตร ค่าที่ส่งกลับจากสูตรเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อเวิร์กชีตได้รับการคำนวณใหม่ ในกรณีนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เรียงลำดับใหม่อีกครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นปัจจุบัน

ยกเลิกการซ่อนแถวและคอลัมน์ก่อนที่คุณเรียงลำดับ    คอลัมน์ที่ซ่อนอยู่จะไม่ถูกย้ายเมื่อคุณเรียงลำดับคอลัมน์ และแถวที่ซ่อนอยู่จะไม่ย้ายไปเมื่อคุณเรียงลำดับแถว ก่อนที่คุณเรียงลำดับข้อมูล เป็นความคิดดีเมื่อต้องการยกเลิกซ่อนคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่และแถว

ตรวจสอบการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง    การจัดเรียงที่แตกต่างกัน ด้วยการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีการตั้งค่าภาษาที่ถูกต้องในการตั้งค่าภูมิภาค หรือตัวเลือกภาษาและภูมิภาค ในแผงควบคุม ในคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง ดูหน้าต่างระบบวิธีใช้

Enter ส่วนหัวของคอลัมน์ในแถวเดียวเท่านั้น    ถ้าคุณต้องการให้ป้ายชื่อรายการหลาย ตัดข้อความภายในเซลล์

เปิดหรือปิดแถวหัวเรื่อง    โดยปกติแล้ว ควรมีแถวหัวเรื่องเมื่อคุณเรียงลำดับคอลัมน์เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจความหมายของข้อมูลมากขึ้น ตามค่าเริ่มต้น ค่าในหัวเรื่องไม่ได้รวมอยู่ในการเรียงลำดับ ในบางกรณี คุณอาจจำเป็นต้องเปิดหรือปิดหัวเรื่องเพื่อให้ค่าในหัวเรื่องรวมอยู่หรือไม่อยู่ในการเรียงลำดับ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการแยกแถวแรกของข้อมูลจากการเรียงลำดับได้เนื่องจากส่วนหัวของคอลัมน์ บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการแก้ไข คลิกเรียงลำดับและกรอง คลิกเรียงลำดับแบบกำหนดเอง แล้ว เลือกข้อมูลของฉันมีส่วนหัว

 • เมื่อต้องการรวมแถวข้อมูลแถวแรกในการเรียงลำดับเนื่องด้วยไม่ใช่ส่วนหัวของคอลัมน์ ในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เรียงลำดับ & กรอง คลิก เรียงลำดับแบบกำหนดเอง แล้วลบ ข้อมูลของฉันมีส่วนหัว

ด้านบนของเพจ

คุณมีคำถามที่เกี่ยวกับฟังก์ชันโดยเฉพาะหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

มีวิธีในการเรียงลำดับข้อมูลตามสีใน Excel ได้อย่างไร

สามารถเรียงลำดับข้อมูลในแผ่นงานเดียวลงในแผ่นงานหลายอย่างไร

ฉันจะเปลี่ยนลำดับของแถวในตาราง pivot ได้อย่างไร

ฉันฉันสามารถเรียงลำดับคอลัมน์ของตัวเลขที่ถูกสร้างขึ้นด้วย excel ฟังก์ชัน RAND ได้อย่างไร

สามารถเรียงลำดับคอลัมน์ ด้วยข้อความที่ด้านขวาไปซ้ายได้อย่างไร

วิธีทำจะจัดเรียง/เรียงลำดับเวิร์กชีตในการเรียงลำดับได้อย่างไร

ฉันจะเลือกจากภายในช่วงของวันหรือไม่

มีวิธีใน การเรียงลำดับอัตโนมัติ หรือ บันทึกการเรียงลำดับได้อย่างไร

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ค้นหา และแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

คีย์ลัดของ Excel และแป้นฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×